Intranet Areál web

Zapojte mozek do akce (nejen) během Týdne mozku!


Omluvte prosím dočasnou nefunkčnost testů.

 

TEST 1

POKLAD V TRUHLE

test pracovní a

epizodické paměti

 

TEST 2

ROTACE V HLAVĚ

test převzetí

perspektivy

 

TEST 3

BLUDIŠTĚ

test skrytého cíle

 

 

Uspějete v náročném testu a zapamatujete si

pořadí i umístění série obrázků?

Dovedete si představit scénu 

z různých úhlů pohledu?

Jak přesně najdete cíl schovaný

v kruhovém bludišti?

Test měří pracovní a epizodickou paměť.

Pracovní paměť dokáže po krátkou dobu udržet různé informace, se kterými právě mentálně pracujete (obrázky, slova, vjemy), včetně jejich pořadí.

Epizodická paměť uchovává vaše osobní události. Takovými událostmi nyní je přemísťování obrázků na obrazovce z jejich pozice do truhly.  

Na rozdíl od většiny používaných testů je test zaměřen na neverbální pracovní a epizodickou paměť. Je experimentálně používán na detekci paměťového postižení u pacientů s kognitivním postižením a vyvíjející se Alzheimerovou nemocí.

Test měří schopnost představit si prostorovou scénu z jiného pohledu.

Schopnost mentální rotace umožňuje otočit předmět v prostoru a představit si ho z jiného pohledu.

Schopnost mentální změny perspektivy umožňuje si představit sebe v nějakém místě prostoru a viditelnou scénu z tohoto místa.

Test je zaměřen spíše na schopnost mentální změny perspektivy.

Je používán jako součást experimentálních testů u pacientů s rizikem vývoje Alzheimerovy nemoci pro zjištění jejich prostorových schopností.

 

Test umožňuje rozlišit dva typy navigace s různým mozkovým podkladem - pomocí orientačních značek a pomocí pozice startu.

Pouze první z nich je závisla ná vnitřním spánkovém laloku, mj. na hipokampu.

Test zobrazuje kruhové bludiště při pohledu shora.

Používá se u pacientů s poruchami mozku, jako je Alzheimerova nemoc.

U těchto pacientů jeho výsledky souvisí s objemem vnitřního spánkového laloku a s úspěšností navigace v reálném prostoru.

 

 

Jak se test ovládá?

Jak se test ovládá?

Jak se test ovládá?

Cíl testu:

ZAPAMATOVAT SI

UMÍSTĚNÍ a POŘADÍ obrázků,

okamžitě a po krátké časové prodlevě.

 

V pravé části se postupně zobrazují obrázky. Přesuňte obrázek do truhly, obrázek zmizí a ukáže se další. Po přesunutí všech obrázků do truhly se obrázky znovu zobrazí v levé dolní části.     Vy máte za úkol je přetáhnout vpravo do vyznačených čtverců          v pořadí v jakém se zobrazily a současně na jejich původní místo.

Test zahrnuje zácvikový test se třemi obrázky a poté je spuštěn vlastní test s 9 obrázky.

Pokud si uděláte test okamžitě po přesunutí předmětů do truhly, otestujete svoji pracovní paměť, pokud si dáte delší pauzu, tak paměť epizodickou.

Po skončení se zobrazí váš výsledek. 

Zde si můžete zkontrolovat výsledek.

Cíl testu:

ODHADNOUT POZICI

červeného kolečka

vůči vaši imaginární pozici

 

Představte si, že stojíte zády k zelené značce, čelem ke středu kruhové arény. Potom odhadněte po jaké vaší ruce se nachází červené kolečko na podlaze arény.

Zvolte vždy možnost VLEVO nebo VPRAVO.

Máte 5 tréninkových pokusů, po kterých následuje test s 28 pokusy.

Po skončení se vám ukáže počet chyb.

Cíl testu:

NAJÍT POZICI

skrytého cíle (fialového kolečka) v kruhové aréně při pohledu shora vzhledem k červené a zelené orientační značce nebo startu (červená tečka)

Nejprve se spustí DEMO verze. Naučíte se tady pozici cíle vůči startu a pozici cíle vůči oběma značkám. Obojí budete potřebovat v následujících testech. Můžete si vyzkoušet otáčení celé konfigurace.

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT se dostanete do první části testu (Allo fáze), kde budete hledat cíl (fialové kolečko) pomocí samotného startu. Klikněte na červené kolečko a se stlačeným tlačítkem myši dojeďte na předpokládaný cíl, poté se zobrazí skutečné umístění cíle. Pokračujete kliknutím na fialové kolečko. Máte cellkem 4 pokusy.

V druhé části (Ego fáze) budete hledat cíl pomocí orientačních značek (červené a zelené). Postupujte stejně jako v předchozí fázi, jen při odhadování pozice cíle se řídíte POUZE pomocí orientačních značek. Test se také opakuje 4x.

Po skončení se zobrazí vaše průměrná vzdálenostní chyba v procentech z průměru celé arény.

Doporučujeme test spustit v novém okně. Doporučujeme test spustit v novém okně. Doporučujeme test spustit v novém okně.

SPUSTIT TEST 1

SPUSTIT TEST 2

SPUSTIT TEST 3

Chcete se o testu dozvědět více?

Přečtěte si odborný článek.

Chcete se o testu dozvědět více?

Přečtěte si odborný článek.

Chcete se o testu dozvědět více?

Přečtěte si odborný článek.

Uvedené psychologické testy jsou používané ke zjištění postižení paměti a prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou, epilepsií nebo schizofrenií.

Byly vyvinuté vědci z oddělení Neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV ČR, kteří zkoumají příčiny vzniku poruch paměti a orientace a zabývají se mj. i vývojem

nových diagnostických testů využitelných v klinické́ praxi.

Testy neslouží k laické diagnostice jakékoliv nemoci, prosím berte je pouze jako trénink pro váš mozek :o)

© Fyziologický ústav AV ČR