Intranet Areál web

O projektu


Fyziologický ústav AV ČR se zařadil do úzké skupiny pracovišť, kterým se podařilo získat prestižní evropské ocenění HR Excellence in Research Award. Ocenění uděluje Evropská komise těm výzkumným a univerzitním pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie v oblasti lidských zdrojů, v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers