Intranet Areál web

Buněčná neurofyziologie

Buněčná neurofyziologie

Oddělení se zabývá výzkumem funkčních a farmakologických vlastností ionotropních receptorů (chemicky aktivovaných iontových kanálů), a to především glutamátových receptorů (iGluR) a iontových kanálů skupiny TRP (transient receptor potential). iGluR zprostředkovávají většinu excitační signalizace v centrálním nervovém systému, jsou zásadní pro vývoj a normální funkci mozku, ale jejich dysfunkce vede ke vzniku závažných neurologických a duševních onemocnění, včetně různých forem neurodegenerací. TRP se vyskytují v periferním i centrálním nervovém systému, kde zajišťují základní fyziologické a patofyziologické funkce, jakými jsou detekce a přenos bolestivých podnětů, či rozvoj chronických zánětlivých stavů.

Cílem studia je přispět k poznání vztahu mezi strukturou a funkcí ionotropních receptorů, identifikovat molekulární mechanizmy, jakými chemické látky a fyzikální vlivy modulují jejich aktivitu, a charakterizovat dopad lidských mutací na funkci receptorů, senzorických neuronů, synapsí a synaptických sítí. Získané výsledky prohlubují naše základní znalosti o mechanismu fungování ionotropních receptorů a dále slouží při vývoji nových alosterických modulátorů s terapeutickým potenciálem pro léčbu neurovývojových a neuropsychiatrických onemocnění.

Historie oddělení    Vzpomínky na II. odd ČSAV

Metody 

Alumni List

Aktuální projekty

Glutamate receptor research

Glutamate is the primary excitatory neurotransmitter in the central nervous system. NMDA receptors (NMDARs) are ionotropic glutamate receptors that detect glutamate in the context of ongoing circuit activity. NMDAR activation requires the binding of glutamate as an agonist and glycine as a co-agonist, together with sufficient membrane depolarization to relieve the voltage-dependent channel block by extracellular Mg2+. In addition, NMDAR function is tightly regulated by a number of endogenous modulators. Upon activation, the NMDAR forms a cation channel highly permeable to Ca2+, a second messenger that coordinates downstream signalling leading to activity-dependent changes in synaptic strength. NMDARs are therefore critical for the development of neural circuits and for their ability to process information. Více

TRP channel research

We investigate molecular mechanisms of nociception and thermosensation by focusing on thermosensitive transient receptor potential (TRP) ion channels. These channels are specifically expressed in primary nociceptive neurons and work in concert to detect potentially damaging stimuli and transduce them into pain signalling.   The goal of our research is to understand the physiological or pathophysiological significance of specific subclasses of TRP ion channels involved in the detection of noxious thermal, mechanical and chemical stimuli, through deciphering molecular and biophysical principles of their operational features. We use electrophysiological and microfluorometric techniques, mainly patch-clamp recording at whole-cell and single-channel levels. For a more detailed understanding of TRP ion channel activation mechanisms we also use biochemistry and molecular biology combined with molecular modelling. Více

Publikace

Lebedeva; M. - Kubištová; A. - Spišská; V. - Filipovská; E. - Pačesová; D. - Svobodová; I. - Kuchtiak; Viktor - Balík; Aleš - Bendová; Z. The disruption of circadian rhythmicity of gene expression in the hippocampus and associated structures in Gria2R/R mice; a comparison with C57BL/6J and Adar2?/? mice strains . Brain Research. 2024; 1826(1 March); 148739 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Kysilov; Bohdan - Kuchtiak; Viktor - Hrčka Krausová; Barbora - Balík; Aleš - Kořínek; Miloslav - Fili; Klevinda - Dobrovolski; Mark - Abramová; Vera - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Božíková; Paulina - Černý; Jiří - Smejkalová; Tereza - Vyklický ml.; Ladislav . Disease-associated nonsense and frame-shift variants resulting in the truncation of the GluN2A or GluN2B C-terminal domain decrease NMDAR surface expression and reduce potentiating effects of neurosteroids . Cellular and Molecular Life Sciences. 2024; 81(1); 36 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Cheema; Marie Munawar - Kotrbová Macáková; Zuzana - Hrčka Krausová; Barbora - Adla; Santosh Kumar - Slavíková; Barbora - Chodounská; Hana - Kratochvíl; Miroslav - Vondrášek; Jiří - Sedlák; David - Balaštík; Martin - Kudová; Eva . 5β-reduced neuroactive steroids as modulators of growth and viability of postnatal neurons and glia . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2024; 239(May); 106464 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Studtmann; C. - Ladislav; M. - Safari; M. - Khondaker; R. - Chen; Y. - Vaughan; G. A. - Topolski; M. A. - Tomović; E. - Balík; Aleš - Swanger; S. A. Ventral posterolateral and ventral posteromedial thalamocortical neurons have distinct physiological properties . Journal of Neurophysiology. 2023; 130(6); 1492-1507 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Kolcheva; Marharyta - Ladislav; M. - Netolický; J. - Kortus; Š. - Řeháková; K. - Hrčka Krausová; B. - Hemelíková; K. - Misiachna; A. - Kádková; A. - Klíma; Martin - Chalupská; Dominika - Horák; M. The pathogenic N650K variant in the GluN1 subunit regulates the trafficking; conductance; and pharmacological properties of NMDA receptors . Neuropharmacology. 2023; 222(1 January)); 109297 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Abramová; Vera - Leal Alvarado; Vanessa - Hill; M. - Smejkalová; Tereza - Malý; Michal - Valeš; Karel - Dittert; Ivan - Božíková; Paulina - Kysilov; Bohdan - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Balík; Aleš - Fili; Klevinda - Kořínek; Miloslav - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Číž; D. - Martinovič; J. - Černý; Jiří - Bartůněk; Petr - Vyklický ml.; Ladislav . Effects of Pregnanolone Glutamate and Its Metabolites on GABAA and NMDA Receptors and Zebrafish Behavior . ACS Chemical Neuroscience. 2023; 14(10); 1870-1883 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Zímová; Lucie - Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Krůšek; Jan - Vlachová; Viktorie . Activity dependent inhibition of TRPC1/4/5 channels by duloxetine involves voltage sensor-like domain . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022; 152(August)); 113262 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Zhang; L. - Simonsen; Ch. - Zímová; Lucie - Wang; K. - Moparthi; L. - Gaudet; R. - Ekoff; M. - Nilsson; G. - Hellmich; U. A. - Vlachová; Viktorie - Gourdon; P. - Zygmunt; P. M. Cannabinoid non-cannabidiol site modulation of TRPV2 structure and function . Nature Communications. 2022; 13(1)); 7483 . IF = 16.6 [ASEP] [ doi ]
Štefková-Mazochová; K. - Danda; H. - Dehaen; W. - Jurásek; B. - Šíchová; K. - Pinterová-Leca; N. - Mazoch; V. - Hrčka Krausová; Barbora - Kysilov; Bohdan - Smejkalová; Tereza - Vyklický ml.; Ladislav - Kohout; M. - Hájková; K. - Svozil; Daniel - Horsley; R. R. - Kuchař; M. - Páleníček; T. Pharmacokinetic; pharmacodynamic; and behavioural studies of deschloroketamine in Wistar rats . British Journal of Pharmacology. 2022; 179(1); 65-83 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Zímová; Lucie - Vlachová; Viktorie . Cellular context determines primary characteristics of human TRPC5 as a cold-activated channel . Journal of Cellular Physiology. 2022; 237(9); 3614-3626 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Moparthi; L. - Sinica; Viktor - Moparthi; V. K. - Kreir; M. - Vignane; T. - Filipovic; M. R. - Vlachová; Viktorie - Zygmunt; P. M. The human TRPA1 intrinsic cold and heat sensitivity involves separate channel structures beyond the N-ARD domain . Nature Communications. 2022; 13(1)); 6113 . IF = 16.6 [ASEP] [ doi ]
Kysilov; Bohdan - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Smejkalová; Tereza - Kořínek; Miloslav - Horák; Martin - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Černý; Jiří - Vyklický ml.; Ladislav . Pregnane-based steroids are novel positive NMDA receptor modulators that may compensate for the effect of loss-of-function disease-associated GRIN mutations . British Journal of Pharmacology. 2022; 179(15); 3970-3990 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Vyklický; Vojtěch - Stanley; Ch. - Habrian; Ch. - Isacoff; E. Y. Conformational rearrangement of the NMDA receptor amino-terminal domain during activation and allosteric modulation . Nature Communications. 2021; 12(1)); 2694 . IF = 17.694 [ASEP] [ doi ]
Smejkalová; Tereza - Kořínek; Miloslav - Krůšek; Jan - Hrčka Krausová; Barbora - Candelas Serra; Miriam - Hajduković; Dragana - Kudová; Eva - Chodounská; Hana - Vyklický ml.; Ladislav . Endogenous neurosteroids pregnanolone and pregnanolone sulfate potentiate presynaptic glutamate release through distinct mechanisms . British Journal of Pharmacology. 2021; 178(19); 3888-3904 . IF = 9.473 [ASEP] [ doi ]
Sinica; Viktor - Vlachová; Viktorie . Transient receptor potential ankyrin 1 channel: an evolutionarily tuned thermosensor . Physiological Research. 2021; 70(3); 363-381 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Nadezhdin; K. D. - Neuberger; A. - Trofimov; Yu. A. - Krylov; N. A. - Sinica; Viktor - Kupko; N. - Vlachová; Viktorie - Zakharian; E. - Efremov; R. G. - Sobolevsky; A. I. Structural mechanism of heat-induced opening of a temperature-sensitive TRP channel . Nature Structural & Molecular Biology. 2021; 28(7); 564-572 . IF = 18.361 [ASEP] [ doi ]
Míková; H. - Kuchtiak; Viktor - Svobodová; Irena - Spišská; V. - Pačesová; D. - Balík; Aleš - Bendová; Z. Circadian Regulation of GluA2 mRNA Processing in the Rat Suprachiasmatic Nucleus and Other Brain Structures . Molecular Neurobiology. 2021; 58(1); 439-449 . IF = 5.686 [ASEP] [ doi ]
Konečný; J. - Misiachna; Anna - Hrabinová; M. - Pulkrábková; L. - Benková; M. - Prchal; L. - Kučera; T. - Kobrlová; T. - Finger; V. - Kolcheva; Marharyta - Kortus; Štěpán - Jun; D. - Valko; M. - Horák; Martin - Soukup; O. - Korábečný; J. Pursuing the Complexity of Alzheimer's Disease: Discovery of Fluoren-9-Amines as Selective Butyrylcholinesterase Inhibitors and N-Methyl-d-Aspartate Receptor Antagonists . Biomolecules. 2021; 11(1)); 3 . IF = 6.064 [ASEP] [ doi ]
Kolcheva; Marharyta - Kortus; Š. - Hrčka Krausová; B. - Baráčková; P. - Misiachna; A. - Danačíková; Šárka - Kaniaková; M. - Hemelíková; K. - Hotovec; M. - Řeháková; K. - Horák; M. Specific pathogenic mutations in the M3 domain of the GluN1 subunit regulate the surface delivery and pharmacological sensitivity of NMDA receptors . Neuropharmacology. 2021; 189(15 May)); 108528 . IF = 5.273 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková; Martina - Korábečný; J. - Holubová; Kristína - Kletečková; Lenka - Chvojková; Markéta - Hakenová; K. - Prchal; L. - Novák; M. - Doležal; R. - Hepnarová; V. - Svobodová; B. - Kučera; T. - Lichnerová; Katarina - Krausová; B. - Horák; Martin - Valeš; Karel - Soukup; O. 7-phenoxytacrine is a dually acting drug with neuroprotective efficacy in vivo . Biochemical Pharmacology. 2021; 186(Apr)); 114460 . IF = 6.100 [ASEP] [ doi ]
Hubálková; Pavla - Ladislav; Marek - Vyklický; Vojtěch - Smejkalová; Tereza - Hrčka Krausová; Barbora - Kysilov; Bohdan - Krůšek; Jan - Naimová; Žaneta - Kořínek; Miloslav - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Černý; Jiří - Vyklický ml.; Ladislav . Palmitoylation Controls NMDA Receptor Function and Steroid Sensitivity . Journal of Neuroscience. 2021; 41(10); 2119-2134 . IF = 6.709 [ASEP] [ doi ]
Holubová; K. - Chvojková; M. - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Kudová; Eva - Chodounská; Hana - Vyklický ml.; Ladislav - Valeš; Karel . Pitfalls of NMDA Receptor Modulation by Neuroactive Steroids. The Effect of Positive and Negative Modulation of NMDA Receptors in an Animal Model of Schizophrenia . Biomolecules. 2021; 11(7)); 1026 . IF = 6.064 [ASEP] [ doi ]
Hirschfeldová; Kateřina - Černý; Jiří - Božíková; P. - Kuchtiak; Viktor - Rausch; T. - Beneš; V. - Španiel; F. - Greguš; D. - Horáček; J. - Vyklický ml.; Ladislav - Balík; Aleš . Evidence for the Association between the Intronic Haplotypes of Ionotropic Glutamate Receptors and First-Episode Schizophrenia . Journal of Personalized Medicine. 2021; 11(12)); 1250 . IF = 3.508 [ASEP] [ doi ]
Gorecki; L. - Misiachna; Anna - Damborský; J. - Doležal; R. - Korábečný; J. - Čejková; L. - Hakenová; K. - Chvojková; M. - Zdarová Karasová; J. - Prchal; L. - Novák; M. - Kolcheva; Marharyta - Kortus; Štěpán - Valeš; K. - Horák; Martin - Soukup; O. Structure-activity relationships of dually-acting acetylcholinesterase inhibitors derived from tacrine on N-methyl-d-Aspartate receptors . European Journal of Medicinal Chemistry. 2021; 219(5 July)); 113434 . IF = 7.088 [ASEP] [ doi ]
Bernal; L. - Sotelo-Hitschfeld; P. - König; Ch. - Sinica; Viktor - Wyatt; A. - Winter; Z. - Hein; A. - Touška; Filip - Reinhardt; S. - Tragl; A. - Kusuda; R. - Wartenberg; P. - Sclaroff; A. - Pfeifer; J. D. - Ectors; F. - Dahl; A. - Freichel; M. - Vlachová; Viktorie - Brauchi; S. - Roza; C. - Boehm; U. - Clapham; D. E. - Lennerz; J. K. - Zimmermann; K. Odontoblast TRPC5 channels signal cold pain in teeth . Science Advances. 2021; 7(13)); eabf5567 . IF = 14.980 [ASEP] [ doi ]
Baluchová; Simona - Brycht; M. - Taylor; Andrew - Mortet; Vincent - Krůšek; Jan - Dittert; Ivan - Sedláková; Silvia - Klimša; Ladislav - Kopeček; Jaromír - Schwarzová-Pecková; K. Enhancing electroanalytical performance of porous boron-doped diamond electrodes by increasing thickness for dopamine detection . Analytica Chimica Acta. 2021; 1182(Oct); 1-16); 338949 . IF = 6.911 [ASEP] [ doi ]
Zímová; Lucie - Barvíková; Kristýna - Máčiková; Lucie - Vyklická; Lenka - Sinica; Viktor - Barvík; I. - Vlachová; Viktorie . Proximal C-Terminus Serves as a Signaling Hub for TRPA1 Channel Regulation via Its Interacting Molecules and Supramolecular Complexes . Frontiers in physiology. 2020; 11(Mar 12)); 189 . IF = 4.566 [ASEP] [ doi ]
Sinica; Viktor - Zímová; Lucie - Barvíková; Kristýna - Máčiková; Lucie - Barvík; I. - Vlachová; Viktorie . Human and Mouse TRPA1 Are Heat and Cold Sensors Differentially Tuned by Voltage . Cells. 2020; 9(1)); 57 . IF = 6.600 [ASEP] [ doi ]
Park; DH. - Park; S. - Song; JM. - Kang; M. - Lee; S. - Horák; Martin - Suh; Y. H. N-linked glycosylation of the mGlu7 receptor regulates the forward trafficking and transsynaptic interaction with Elfn1 . FASEB Journal. 2020; 34(11); 14977-14996 . IF = 5.191 [ASEP] [ doi ]
Kořínek; Miloslav - González-González; I. M. - Smejkalová; Tereza - Hajduković; Dragana - Skřenková; Kristýna - Krůšek; Jan - Horák; Martin - Vyklický ml.; Ladislav . Cholesterol modulates presynaptic and postsynaptic properties of excitatory synaptic transmission . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 12651 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Klempíř; O. - Krupička; R. - Krůšek; Jan - Dittert; Ivan - Petráková; V. - Petrák; V. - Taylor; Andrew . Application of Spike Sorting Algorithm to Neuronal Signals Originated from Boron Doped Diamond Micro-Electrode Arrays . Physiological Research. 2020; 69(3); 529-536 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Hrčka Krausová; Barbora - Kysilov; Bohdan - Černý; Jiří - Vyklický; Vojtěch - Smejkalová; Tereza - Ladislav; Marek - Balík; Aleš - Kořínek; Miloslav - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Vyklický ml.; Ladislav . Site of Action of Brain Neurosteroid Pregnenolone Sulfate at the N-Methyl-D-Aspartate Receptor . Journal of Neuroscience. 2020; 40(31); 5922-5936 . IF = 6.167 [ASEP] [ doi ]
Barvíková; Kristýna - Barvík; I. - Sinica; Viktor - Zímová; Lucie - Vlachová; Viktorie . Phospho-Mimetic Mutation at Ser602 Inactivates Human TRPA1 Channel . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(21)); 7995 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Skřenková; Kristýna - Hemelíková; Katarína - Kolcheva; Marharyta - Kortus; S. - Kaniaková; Martina - Krausová; Barbora - Horák; Martin . Structural features in the glycine-binding sites of the GluN1 and GluN3A subunits regulate the surface delivery of NMDA receptors . Scientific Reports. 2019; 9(Aug 23)); 12303 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Máčiková; Lucie - Vyklická; Lenka - Barvík; I. - Sobolevsky; A. I. - Vlachová; Viktorie . Cytoplasmic Inter-Subunit Interface Controls Use-Dependence of Thermal Activation of TRPV3 Channel . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(16)); 3990 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Máčiková; Lucie - Sinica; Viktor - Kádková; Anna - Villette; S. - Ciaccafava; A. - Faherty; J. - Lecomte; S. - Alves; I. D. - Vlachová; Viktorie . Putative interaction site for membrane phospholipids controls activation of TRPA1 channel at physiological membrane potentials . FEBS Journal. 2019; 286(18); 3664-3683 . IF = 4.392 [ASEP] [ doi ]
Krůšek, Jan - Dittert, Ivan - Smejkalová, Tereza - Kořínek, Miloslav - Gottfriedová, Kristýna - Freislebenová, Hana - Neuhöferová, Eva - Klimša, Ladislav - Sedláková, Silvia - Taylor, Andrew - Mortet, Vincent - Petrák, V. - Benson, Veronika - Petráková, V. Molecular Functionalization of Planar Nanocrystalline and Porous Nanostructured Diamond to Form an Interface with Newborn and Adult Neurons . Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 2019, 256(3), 1800424 . IF = 1.481 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková; Martina - Nepovímová; E. - Kletečková; L. - Skřenková; K. - Holubová; K. - Chrienová; Z. - Hepnarová; V. - Kučera; T. - Kobrlová; T. - Valeš; K. - Korábečný; J. - Soukup; O. - Horák; Martin . Combination of Memantine and 6-Chlorotacrine as Novel Multi-Target Compound against Alzheimer's Disease . Current Alzheimer Research. 2019; 16(9); 821-833 . IF = 3.047 [ASEP] [ doi ]
Chiu; A. M. - Wang; J. - Fiske; M. P. - Hubálková; Pavla - Barse; L. - Gray; J. A. - Sanz-Clemente; A. NMDAR-Activated PP1 Dephosphorylates GluN2B to Modulate NMDAR Synaptic Content . Cell Reports. 2019; 28(2); 332-341 . IF = 8.109 [ASEP] [ doi ]
Chiu; A. M. - Barse; L. - Hubálková; Pavla - Sanz-Clemente; A. An Antibody Feeding Approach to Study Glutamate Receptor Trafficking in Dissociated Primary Hippocampal Cultures . Jove-Journal of Visualized Experiments. 2019; 150(Aug)); e59982 . IF = 1.163 [ASEP] [ doi ]
Hemelíková; Katarína - Kolcheva; Marharyta - Skřenková; Kristýna - Kaniaková; Martina - Horák; Martin . Lectins modulate the functional properties of GluN1/GluN3-containing NMDA receptors . Neuropharmacology. 2019; 157(Oct)); UNSP 107671 . IF = 4.431 [ASEP] [ doi ]
Černý; Jiří - Božíková; P. - Balík; Aleš - Marques; S. M. - Vyklický ml.; Ladislav . NMDA Receptor Opening and Closing-Transitions of a Molecular Machine Revealed by Molecular Dynamics . Biomolecules. 2019; 9(10)); 546 . IF = 4.082 [ASEP] [ doi ]
Zímová, Lucie - Sinica, Viktor - Kádková, Anna - Vyklická, Lenka - Zíma, Vlastimil - Barvík, I. - Vlachová, Viktorie . Intracellular cavity of sensor domain controls allosteric gating of TRPA1 channel . Science Signaling 2018, roč. 11, 514, článku eaan8621 . IF = 6.481 [ASEP] [ doi ]
Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Černý, Jiří - Ladislav, Marek - Smejkalová, Tereza - Kysilov, Bohdan - Kořínek, Miloslav - Danačíková, Šárka - Horák, Martin - Chodounská, Hana - Kudová, Eva - Vyklický ml., Ladislav . Surface Expression, Function, and Pharmacology of Disease-Associated Mutations in the Membrane Domain of the Human GluN2B Subunit . Frontiers in Molecular Neuroscience 2018, roč. 11, Apr 6, článku 110 . IF = 3.720 [ASEP] [ doi ]
Touška, Filip - Turnquist, B. - Vlachová, Viktorie - Reeh, P. W. - Leffler, A. - Zimmermann, K. Heat-resistant action potentials require TTX-resistant sodium channels Na(V)1.8 and Na(V)1.9 . Journal of General Physiology 2018, roč. 150, 8, p. 1125-1144 . IF = 4.258 [ASEP] [ doi ]
Skřenková, Kristýna - Lee, S. - Lichnerová, Katarina - Kaniaková, M. - Hansíková, H. - Zápotocký, Martin - Suh, Y. H. - Horák, Martin . N-Glycosylation Regulates the Trafficking and Surface Mobility of GluN3A-Containing NMDA Receptors . Frontiers in Molecular Neuroscience 2018, roč. 11, Jun 4, článku 188 . IF = 3.720 [ASEP] [ doi ]
Průcha, J. - Krůšek, Jan - Dittert, Ivan - Sinica, Viktor - Kádková, Anna - Vlachová, Viktorie . Acute exposure to high‐induction electromagnetic field affects activity of model peripheral sensory neurons . Journal of Cellular and Molecular Medicine 2018, roč. 22, 2, p. 1355-1362 . IF = 4.658 [ASEP] [ doi ]
Ladislav, Marek - Černý, Jiří - Krůšek, Jan - Horák, Martin - Balík, Aleš - Vyklický ml., Ladislav . The LILI Motif of M3-S2 Linkers Is a Component of the NMDA Receptor Channel Gate . Frontiers in Molecular Neuroscience 2018, roč. 11, Apr 6, článku 113 . IF = 3.720 [ASEP] [ doi ]
Krausová, Barbora - Slavíková, Barbora - Nekardová, Michaela - Hubálková, Pavla - Vyklický, Vojtěch - Chodounská, Hana - Vyklický ml., Ladislav - Kudová, Eva . Positive Modulators of the N-Methyl-D-aspartate Receptor: Structure-Activity Relationship Study of Steroidal 3-Hemiesters . Journal of Medicinal Chemistry 2018, roč. 61, 10, p. 4505-4516 . IF = 6.054 [ASEP] [ doi ]
Kapras, Vojtěch - Vyklický, Vojtěch - Buděšínský, Miloš - Císařová, I. - Vyklický ml., Ladislav - Chodounská, Hana - Jahn, Ullrich . Total Synthesis of ent-Pregnanolone Sulfate and Its Biological Investigation at the NMDA Receptor . Organic Letters 2018, roč. 20, 4, p. 946-949 . IF = 6.555 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková, Martina - Kletečková, Lenka - Lichnerová, Katarina - Holubová, Kristína - Skřenková, K. - Kořínek, Miloslav - Krůšek, Jan - Smejkalová, Tereza - Korábečný, J. - Valeš, Karel - Soukup, O. - Horák, Martin . 7-Methoxyderivative of tacrine is a 'foot-in-the-door' open-channel blocker of GluN1/GluN2 and GluN1/GluN3 NMDA receptors with neuroprotective activity in vivo . Neuropharmacology 2018, 140(Sep 15), 217-232 . IF = 4.367 [ASEP] [ doi ]
Boušová, Kristýna - Herman, P. - Večeř, J. - Bednárová, L. - Monincová, L. - Majer, P. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, J. - Teisinger, Jan . Shared CaM- and S100A1-binding epitopes in the distal TRPM4 N terminus . FEBS Journal 2018, roč. 285, 3, p. 599-613 . IF = 4.739 [ASEP] [ doi ]
Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Chodounská, Hana - Vyklický, Vojtěch - Ladislav, Marek - Hubálková, Pavla - Krausová, Barbora - Smejkalová, Tereza - Nekardová, Michaela - Šmídková, Markéta - Monincová, Lenka - Souček, Radko - Vyklický ml., Ladislav - Kudová, Eva . Strong Inhibitory Effect, Low Cytotoxicity and High Plasma Stability of Steroidal Inhibitors of N-Methyl-D-Aspartate Receptors With C-3 Amide Structural Motif . Frontiers in Pharmacology 2018, 9(Nov 12)), 1299 . IF = 3.845 [ASEP] [ doi ]
Vyklická, Lenka - Boukalová, Štěpána - Mačíková, Lucie - Chvojka, Štěpán - Vlachová, Viktorie . The human transient receptor potential vanilloid 3 channel is sensitized via the ERK pathway . Journal of Biological Chemistry.. 2017, roč. 292, 51, p. 21083-21091 . IF = 4.010 [ASEP] [ doi ]
Touška, Filip - Sattler, S. - Malsch, P. - Lewis, R. J. - Reeh, P. W. - Zimmermann, K. Ciguatoxins Evoke Potent CGRP Release by Activation of Voltage-Gated Sodium Channel Subtypes Na(V)1.9, Na(V)1.7 and Na(V)1.1 . Marine Drugs. 2017, roč. 15, 9, článku 269 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Petrovič, Miloš - da Silva, S. V. - Clement, J. P. - Vyklický ml., Ladislav - Mulle, C. - González-González, I. M. - Henley, J. M. Metabotropic action of postsynaptic kainate receptors triggers hippocampal long-term potentiation . Nature Neuroscience. 2017, roč. 20, 4, p. 529-539 . IF = 19.912 [ASEP] [ doi ]
Maršáková, Lenka - Barvík, I. - Zíma, V. - Zímová, Lucie - Vlachová, Viktorie . The First Extracellular Linker Is Important for Several Aspects of the Gating Mechanism of Human TRPA1 Channel . Frontiers in Molecular Neuroscience. 2017, roč. 10, Jan 31, článku 16 . IF = 3.902 [ASEP] [ doi ]
Kádková, Anna - Synytsya, Viktor - Krůšek, Jan - Zímová, Lucie - Vlachová, Viktorie . Molecular Basis of TRPA1 Regulation in Nociceptive Neurons. A Review . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 425-439 . IF = 1.324 [ASEP]
Horák, Martin - Holubová, K. - Nepovímová, E. - Krůšek, Jan - Kaniaková, Martina - Korábečný, J. - Vyklický ml., Ladislav - Kuča, K. - Stuchlík, Aleš - Říčný, J. - Valeš, K. - Soukup, O. The pharmacology of tacrine at N-methyl-D-aspartate receptors . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2017, roč. 75, Apr 3, p. 54-62 . IF = 4.185 [ASEP] [ doi ]
Gibalová, A. - Steinbachová, L. - Hafidh, S. - Bláhová, Veronika - Gadiou, Z. - Michailidis, Ch. - Müller, K. - Pleskot, Roman - Dupľáková, N. - Honys, D. Characterization of pollen-expressed bZIP protein interactions and the role of ATbZIP18 in the male gametophyte . Plant Reproduction. 2017, roč. 30, 1, p. 1-17 . IF = 2.707 [ASEP] [ doi ]
Gažová, Z. - Soukup, O. - Šepsová, V. - Šipošová, K. - Drtinová, L. - Jošt, P. - Spilovská, K. - Korábečný, J. - Nepovímová, E. - Fedunová, D. - Horák, Martin - Kaniaková, Martina - Wang, Z. J. - Hamouda, A. K. - Kuča, K. Multi-target-directed therapeutic potential of 7-methoxytacrine-adamantylamine heterodimers in the Alzheimer's disease treatment . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease. 2017, roč. 1863, 2, p. 607-619 . IF = 5.108 [ASEP] [ doi ]
Bohuslavová, Romana - Dodd, Nicole - Mácová, Iva - Chumak, Tetyana - Horák, Martin - Syka, Josef - Fritzsch, B. - Pavlínková, Gabriela . Pax2-Islet1 Transgenic Mice Are Hyperactive and Have Altered Cerebellar Foliation . Molecular Neurobiology. 2017, roč. 54, 2, p. 1352-1368 . IF = 5.076 [ASEP] [ doi ]
Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Šmídková, Markéta - Tloušťová, Eva - Svoboda, Martin - Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Hubálková, Pavla - Nekardová, Michaela - Holubová, Kristina - Valeš, Karel - Buděšínský, Miloš - Vyklický ml., Ladislav - Chodounská, Hana - Kudová, Eva . Physicochemical and biological properties of novel amide-based steroidal inhibitors of NMDA receptors . Steroids. 2017, roč. 117, Jan, p. 52-61 . IF = 2.523 [ASEP] [ doi ]
Hynková, Anna - Maršáková, Lenka - Vašková, Jana - Vlachová, Viktorie . N-terminal tetrapeptide T/SPLH motifs contribute to multimodal activation of human TRPA1 channel . Scientific Reports. 2016, roč. 6, Jun 27, p. 28700 . IF = 4.259 [ASEP] [ doi ]
Bressan, E. - Touška, Filip - Vetter, I. - Kistner, K. - Kichko, T. I. - Teixeira, N. B. - Picolo, G. - Cury, Y. - Lewis, R. J. - Fischer, M. J. M. - Zimmermann, K. - Reeh, P. W. Crotalphine desensitizes TRPA1 ion channels to alleviate inflammatory hyperalgesia . Pain. 2016, roč. 157, 11, p. 2504-2516 . IF = 5.445 [ASEP] [ doi ]
Franco, R. - Casadó-Anguera, V. - Muňoz, A. - Petrovič, Miloš - Navarro, G. - Moreno, E. - Lanciego, J. L. - Labandeira-García, J. L. - Cortés, A. - Casadó, V. Hints on the Lateralization of Dopamine Binding to D-1 Receptors in Rat Striatum . Molecular Neurobiology. 2016, roč. 53, 8, p. 5436-5445 . IF = 6.190 [ASEP] [ doi ]
Vyklický, Vojtěch - Smejkalová, Tereza - Krausová, Barbora - Balík, Aleš - Kořínek, Miloslav - Borovská, Jiřina - Horák, Martin - Chvojková, Markéta - Kletečková, Lenka - Valeš, Karel - Černý, Jiří - Nekardová, Michaela - Chodounská, Hana - Kudová, Eva - Vyklický ml., Ladislav . Preferential Inhibition of Tonically over Phasically Activated NMDA Receptors by Pregnane Derivatives . Journal of Neuroscience. 2016, roč. 36, 7, p. 2161-2175 . IF = 5.988 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková, Martina - Lichnerová, Katarina - Skřenková, Kristýna - Vyklický ml., Ladislav - Horák, Martin . Biochemical and electrophysiological characterization of N-glycans on NMDA receptor subunits . Journal of Neurochemistry. 2016, roč. 138, 4, p. 546-556 . IF = 4.083 [ASEP] [ doi ]
Slavíková, Barbora - Chodounská, Hana - Nekardová, Michaela - Vyklický, Vojtěch - Ladislav, Marek - Hubálková, Pavla - Krausová, Barbora - Vyklický ml., Ladislav - Kudová, Eva . Neurosteroid-like Inhibitors of N-Methyl-D-aspartate Receptor: Substituted 2-Sulfates and 2-Hemisuccinates of Perhydrophenanthrene . Journal of Medicinal Chemistry. 2016, roč. 59, 10, p. 4724-4739 . IF = 6.259 [ASEP] [ doi ]
Jirků, Michaela - Lánský, Zdeněk - Bednárová, L. - Šulc, Miroslav - Monincová, L. - Majer, P. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, J. - Teisinger, Jan - Boušová, Kristýna . The characterization of a novel S100A1 binding site in the N-terminus of TRPM1 . International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 2016, roč. 78, Sep 2016, p. 186-193 . IF = 3.505 [ASEP] [ doi ]
Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Černý, Jiří - Balík, Aleš - Zápotocký, Martin - Novotný, M. - Lichnerová, Katarina - Smejkalová, Tereza - Kaniaková, Martina - Kořínek, Miloslav - Petrovič, Miloš - Kačer, P. - Horák, Martin - Chodounská, Hana - Vyklický ml., Ladislav . Block of NMDA receptor channels by endogenous neurosteroids: implications for the agonist induced conformational states of the channel vestibule . Scientific Reports. 2015, Vol. 5, Jun 18, p. 10935 . IF = 5.228 [ASEP] [ doi ]
Zíma, V. - Witschas, Katja - Hynková, Anna - Zímová, Lucie - Barvík, I. - Vlachová, Viktorie . Structural modeling and patch-clamp analysis of pain-related mutation TRPA1-N855S reveal inter-subunit salt bridges stabilizing the channel open state . Neuropharmacology. 2015, Vol. 93, Jun, p. 294-307 . IF = 4.936 [ASEP] [ doi ]
Kořínek, Miloslav - Vyklický, Vojtěch - Borovská, Jiřina - Lichnerová, Katarina - Kaniaková, Martina - Krausová, Barbora - Krůšek, Jan - Balík, Aleš - Smejkalová, Tereza - Horák, Martin - Vyklický ml., Ladislav . Cholesterol modulates open probability and desensitization of NMDA receptors . Journal of Physiology. 2015, Vol. 593, 10, p. 2279-2293 . IF = 4.731 [ASEP] [ doi ]
Kudová, Eva - Chodounská, Hana - Slavíková, Barbora - Buděšínský, Miloš - Nekardová, Michaela - Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Švehla, Pavel - Vyklický ml., Ladislav . A New Class of Potent N-Methyl-D-Aspartate Receptor Inhibitors: Sulfated Neuroactive Steroids with Lipophilic D-Ring Modifications . Journal of Medicinal Chemistry. 2015, Vol. 58, 15, p. 5950-5966 . IF = 5.589 [ASEP] [ doi ]
Lichnerová, Katarina - Kaniaková, Martina - Park, S. P. - Skřenková, Kristýna - Wang, Y.- X. - Petralia, R. S. - Suh, Y. H. - Horák, Martin . Two N-glycosylation Sites in the GluN1 Subunit Are Essential for Releasing N-methyl-D-aspartate (NMDA) Receptors from the Endoplasmic Reticulum . Journal of Biological Chemistry. 2015, Vol. 290, 30, p. 18379-18390 . IF = 4.258 [ASEP] [ doi ]
Hubálková, Pavla . G-kvadruplexy v oblasti lidských telomer a jejich terapeutický potenciál . Chemické listy. 2015, Vol. 109, 12, p. 918-922 . IF = 0.279 [ASEP]
Šepsová, V. - Karasová, J. Z. - Tobin, G. - Jun, D. - Korábečný, J. - Cabelová, P. - Jánská, K. - Krůšek, Jan - Skřenková, K. - Kuča, M. - Valko, M. - Soukup, O. Cholinergic properties of new 7-methoxytacrine-donepezil derivatives . General Physiology and Biophysics. 2015, Vol. 34, 2, p. 189-200 . IF = 0.892 [ASEP] [ doi ]
Jirků, Michaela - Bumba, Ladislav - Bednárová, Lucie - Kubala, M. - Šulc, Miroslav - Franěk, M. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, Jiří - Teisinger, Jan - Boušová, Kristýna . Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel . Biophysical Chemistry. 2015, Vol. 207, Dec, p. 135-142 . IF = 2.363 [ASEP] [ doi ]
Boušová, Kristýna - Jirků, Michaela - Bumba, Ladislav - Bednárová, Lucie - Šulc, Miroslav - Franěk, M. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, Jiří - Teisinger, Jan . PIP2 and PIP3 interact with N-terminus region of TRPM4 channel . Biophysical Chemistry. 2015, Vol. 205, Oct 2015, p. 24-32 . IF = 2.363 [ASEP] [ doi ]
Witschas, Katja - Jobin, M.-L. - Korkut, D. N. - Vladan, M. M. - Salgado, G. - Lecomte, S. - Vlachová, Viktorie - Alves, I. D. Interaction of a peptide derived from C-terminus of human TRPA1 channel with model membranes mimicking the inner leaflet of the plasma membrane . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2015, Vol. 1848, 5, p. 1147-1159 . IF = 3.687 [ASEP] [ doi ]
Vyklický, Vojtěch - Kořínek, Miloslav - Smejkalová, Tereza - Balík, Aleš - Krausová, Barbora - Kaniaková, Martina - Lichnerová, Katarina - Černý, Jiří - Krůšek, Jan - Dittert, Ivan - Horák, Martin - Vyklický ml., Ladislav . Structure, function, and pharmacology of NMDA receptor channels . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s191-s203. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Šepsová, V. - Krůšek, Jan - Zdarová Karasová, J. - Zemek, F. - Musílek, K. - Kuča, K. - Soukup, O. The interaction of quaternary reversible acetylcholinesterase inhibitors with the nicotinic receptor . Physiological Research. 2014, Vol. 63, 6, p. 771-777 . IF = 1.293 [ASEP]
Lichnerová, Katarina - Kaniaková, Martina - Skřenková, Kristýna - Vyklický ml., Ladislav - Horák, Martin . Distinct regions within the GluN2C subunit regulate the surface delivery of NMDA receptors . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2014, roč. 8, nov 10, p. 375. ISSN 1662-5102. IF = 4.289 [ASEP] [ doi ]
Krůšek, Jan - Ďaďo, S. Electrode-less measurement of cell layers impedance . Physiological Research. 2014, Vol. 63, 6, p. 705-711 . IF = 1.293 [ASEP]
Khuzakhmetova, V. - Samigullin, D. - Nurullin, L. - Vyskočil, František - Nikolsky, E. - Bukharaeva, E. Kinetics of neurotransmitter release in neuromuscular synapses of newborn and adult rats . International Journal of Developmental Neuroscience 2014, roč. 34, may, p. 9-18. ISSN 0736-5748. IF = 2.58 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková, Martina - Skřenková, Kristýna - Adámek, S. - Vyskočil, František - Krůšek, Jan . Different effects of lobeline on neuronal and muscle nicotinic receptors . European Journal of Pharmacology. 2014, roč. 738, sep 5, p. 352-359. ISSN 0014-2999. IF = 2.532 [ASEP] [ doi ]
Horák, Martin - Petralia, R. S. - Kaniaková, Martina - Sans, N. ER to synapse trafficking of NMDA receptors . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2014, roč. 8, -, p. 394. ISSN 1662-5102. IF = 4.289 [ASEP] [ doi ]
Boukalová, Štěpána - Touška, Filip - Maršáková, Lenka - Hynková, Anna - Surá, Lucie - Chvojka, Štěpán - Dittert, Ivan - Vlachová, Viktorie . Gain-of-function mutations in the transient receptor potential channels TRPV1 and TRPA1: how painful? . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s205-s213. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Vetter, I. - Hein, A. - Sattler, S. - Hessler, S. - Touška, Filip - Bressan, E. - Parra, A. - Hager, U. - Leffler, A. - Boukalová, Štěpána - Nissen, M. - Lewis, R. J. - Belmonte, C. - Alzheimer, Ch. - Huth, T. - Vlachová, Viktorie - Reeh, P. W. - Zimmerma . Amplified Cold Transduction in Native Nociceptors by M-Channel Inhibition . Journal of Neuroscience, 2013, Vol. 33, 42, p. 16627-16641 . IF = 6.908 [ASEP] [ doi ]
Tariq, A. - Garncarz, W. - Handl, C. - Balík, Aleš - Pusch, O. - Jantsch, M.F. RNA-interacting proteins act as site-specific repressors of ADAR2-mediated RNA editing and fluctuate upon neuronal stimulation . Nucleic Acids Research, 2013, Vol. 41, 4, p. 2581-2593 . IF = 8.278 [ASEP] [ doi ]
Soukup, O. - Jun, D. - Zdarová Karasová, J. - Patočka, J. - Musílek, K. - Korábečný, J. - Krůšek, Jan - Kaniaková, Martina - Šepsová, V. - Mandíková, J. - Trejtnar, F. - Pohanka, M. - Drtinová, L. - Pavlík, M. - Tobin, G. - Kuča, K. A Resurrection of 7-MEOTA:a comparison with Tacrine . Current Alzheimer Research, 2013, Vol. 10, 8, p. 893-906 . IF = 3.676 [ASEP]
Penn, A.C. - Balík, Aleš - Greger, I. H. Steric antisense inhibition of AMPA receptor Q/R editing reveals tight coupling to intronic editing sites and splicing . Nucleic Acids Research, 2013, Vol. 41, 2, p. 1113-1123 . IF = 8.278 [ASEP] [ doi ]
Boukalová, Štěpána - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . Protons stabilize the closed conformation of gain-of-function mutants of the TRPV1 channel . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, 2013, Vol. 1833, 3, p. 520-528 . IF = 4.808 [ASEP] [ doi ]
Balík, Aleš - Penn, A.C. - Nemoda, Z. - Greger, I. H. Activity-regulated RNA editing in select neuronal subfields in hippocampus . Nucleic Acids Research, 2013, Vol. 41, 2, p. 1124-1134 . IF = 8.278 [ASEP] [ doi ]
Adamusová, Eva - Cais, Ondřej - Vyklický, Vojtěch - Kudová, Eva - Chodounská, Hana - Horák, Martin - Vyklický ml., Ladislav . Pregnenolone sulfate activates NMDA receptor channels . Physiological Research, 2013, Vol. 62, 6, p. 731-736 . IF = 1.531 [ASEP]
Černý, Ivan - Buděšínský, Miloš - Pouzar, Vladimír - Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Vyklický ml., Ladislav . Neuroactive steroids with perfluorobenzoyl group . Steroids, 2012, Vol. 77, 12, p. 1233-1241 . IF = 2.803 [ASEP] [ doi ]
Vetter, I. - Touška, Filip - Hess, A. - Hinsbey, R. - Sattler, S. - Lampert, A. - Sergejeva, M. - Sharov, A. - Collins, L. S. - Eberhardt, M. - Engel, M. - Cabot, P. J. - Wood, J. N. - Vlachová, Viktorie - Reeh, P. W. - Lewis, R. J. - Zimmermann, K. Ciguatoxins activate specific cold pain pathways to elicit burning pain from cooling . EMBO Journal, 2012, Vol. 31, 19, p. 3795-3808 . IF = 9.822 [ASEP] [ doi ]
Valeš, Karel - Rambousek, Lukáš - Holubová, Kristina - Svoboda, Jan - Bubeniková-Valešová, V. - Chodounská, Hana - Vyklický ml., Ladislav - Stuchlík, Aleš . 3 alpha 5 beta-Pregnanolone glutamate, a use-dependent NMDA antagonist, reversed spatial learning deficit in an animal model of schizophrenia . Behavioural Brain Research, 2012, Vol. 235, 1, p. 82-88 . IF = 3.327 [ASEP] [ doi ]
Surá, Lucie - Zíma, V. - Maršáková, Lenka - Hynková, Anna - Barvík, I. - Vlachová, Viktorie . C-terminal Acidic Cluster Is Involved in Ca2+-induced Regulation of Human Transient Receptor Potential Ankyrin 1 Channel . Journal of Biological Chemistry, 2012, Vol. 287, 22, p. 18067-18077 . IF = 4.651 [ASEP] [ doi ]
Pryazhnikov, E. - Ostroumov, A. - Druginina, O. - Vyskočil, František - Skorinkin, A. The mechanisms of inhibition of frog endplate currents with homologous derivatives of the 1,1-dimethyl-3-oxybutyl phosphonic acid . Physiological Research, 2012, Vol. 61, 4, p. 395-404 . IF = 1.531 [ASEP]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

vedoucí oddělení

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

ladislav.vyklicky@fgu.cas.cz

zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
Ing. Ivan Dittert, Ph.D.
Mgr. Miloslav Kořínek, Ph.D.
RNDr. Jan Krůšek, Ph.D.
Tereza Smejkalová, Ph.D.
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (emeritus)
Spolupracující vědečtí pracovníci
Ing. Jiří Černý, Ph.D.
RNDr. Lenka Vyklická, Ph.D.
Mgr. Lucie Zímová, Ph.D.
postdoktorand
Miriam Candelas Serra, Ph.D.
postgraduální student
Vera Abramová, MSc.
Mark Dobrovolski, MSc.
Ing. Klevinda Fili
Mgr. Viktor Kuchtiak
Bohdan Kysilov, MSc.
Mgr. Alexandra Ptáková
Eni Tomović, MSc.
vědecký asistent
Bc. Michal Mitro
Gabriela Havrilčáková
technický pracovník
Miloslava Kuldová
Mgr, Romana Marková