Intranet Areál web

Molekulární neurobiologie

Molekulární neurobiologie Vlevo: Granulární buňky hipokampu značené in utero elektroporací GFP (zeleně). Uprostřed: Vizualizace dendritů (šipky) a dendritických trnů (výřez) pyramidálních neuronů kůry a jejich 3D model. Vpravo: Periferní neurony v E11.5 embryu (NFL protilátky)

Změny v signálních kaskádách jsou považovány za důležitý faktor v patogenezi mnoha neurodevelopmentálních a neurodege-nerativních onemocnění, ale konkrétní molekulární mechanismy, podmiňující vznik těchto chorob, jsou zatím z velké části neznámé. Naše oddělení se zaměřuje na identifikaci genů, molekulárních mechanismů a signálních kaskád, které regulují polarizaci neuronů a růst a navádění axonů/dendritů ve vyvíjejícím se nervovém systému a jejichž deregulace vede ke vzniku neurovývojových onemocnění jako poruchy autistického spektra, epilepsie či schizofrenie.

V našich projektech charakterizujeme:

  • funkci proteinů vázajících mikrotubuly z rodiny CRMP a jejich izoforem při vývoji nervové soustavy
  • regulaci izoforem proteinů CRMP pomocí prolyl izomeráz při růstu a navádění axonů/dendritů
  • vliv posttranslačních modifikací tubulinu a proteinů vázajících mikrotubuly na dynamiku mikrotubulů a regulaci vývoje mozkové kůry in vitro a in vivo

Aktuální projekty

Publikace

Chvojka; J. - Procházková; N. - Řehořová; M. - Kudláček; J. - Kylarová; S. - Králiková; M. - Buran; Peter - Weissová; Romana - Balaštík; Martin - Jefferys; J. G. R. - Novák; O. - Jiruška; P. Mouse model of focal cortical dysplasia type II generates a wide spectrum of high-frequency activities . Neurobiology of Disease. 2024; 190(January); 106383 . IF = 6.1 [ASEP] [ doi ]
Cheema; Marie Munawar - Kotrbová Macáková; Zuzana - Hrčka Krausová; Barbora - Adla; Santosh Kumar - Slavíková; Barbora - Chodounská; Hana - Kratochvíl; Miroslav - Vondrášek; Jiří - Sedlák; David - Balaštík; Martin - Kudová; Eva . 5β-reduced neuroactive steroids as modulators of growth and viability of postnatal neurons and glia . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2024; 239(May); 106464 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Havelka; D. - Zhernov; Ilia - Teplan; M. - Lánský; Zdeněk - Chafai; Djamel Eddine - Cifra; M. Lab-on-chip microscope platform for electro-manipulation of a dense microtubules network . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 2462 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Průša; J. - Taha Ayoub; A. - Chafai; Djamel Eddine - Havelka; D. - Cifra; M. Electro-opening of a microtubule lattice in silico . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021; 19(Mar 4); 1488-1496 . IF = 6.155 [ASEP] [ doi ]
Maimon; R. - Ankol; L. - Pery; T. G. - Altman; T. - Ionescu; A. - Weissová; Romana - Ostrovsky; M. - Tank; E. - Alexandra; G. - Shelestovich; N. - Opatowsky; Y. - Dori; A. - Barmada; S. - Balaštík; Martin - Perlson; E. A CRMP4-dependent retrograde axon-to-soma death signal in amyotrophic lateral sclerosis . EMBO Journal. 2021; 40(17)); e107586 . IF = 13.783 [ASEP] [ doi ]
Žiak; Jakub - Weissová; Romana - Jeřábková; Kateřina - Janíková; Martina - Maimon; R. - Petrásek; Tomáš - Pukajová; Barbora - Kleisnerová; Marie - Wang; M. - Brill; M. S. - Kašpárek; Petr - Zhou; X. - Alvarez-Bolado; G. - Sedláček; Radislav - Misgeld; T. - Stuchlík; Aleš - Perlson; E. - Balaštík; Martin . CRMP2 mediates Sema3F?dependent axon pruning and dendritic spine remodeling . EMBO REPORTS. 2020; 21(3)); e48512 . IF = 8.807 [ASEP] [ doi ]
Dudová; I. - Horáčková; K. - Hrdlička; M. - Balaštík; Martin . Can Maternal Autoantibodies Play an Etiological Role in ASD Development? . Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2020; 16(Jun); 1391-1398 . IF = 2.570 [ASEP] [ doi ]
Magiera, M. M. - Bodakuntla, S. - Žiak, Jakub - Lacomme, S. - Sousa, P. M. - Leboucher, S. - Hausrat, T. J. - Bosc, Ch. - Andrieux, A. - Kneussel, M. - Landry, M. - Calas, A. - Balaštík, Martin - Janke, C. Excessive tubulin polyglutamylation causes neurodegeneration and perturbs neuronal transport . EMBO Journal 2018, 37(23)), e100440 . IF = 11.227 [ASEP] [ doi ]
Hahnová, K. - Brabcová, I. - Neckář, Jan - Weissová, Romana - Svatoňová, Anna - Nováková, O. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal - Kolář, František - Novotný, J. beta-Adrenergic signaling, monoamine oxidase A and antioxidant defence in the myocardium of SHR and SHR-mtBN conplastic rat strains: the effect of chronic hypoxia . Journal of Physiological Sciences 2018, roč. 68, 4, p. 441-454 . IF = 3.341 [ASEP] [ doi ]
Zjablovskaja, Polina - Kardošová, Miroslava - Daněk, Petr - Angelisova, Pavla - Benoukraf, T. - Wurm, A.A. - Kalina, T. - Sian, S. - Balaštík, Martin - Delwel, R. - Brdička, Tomáš - Tenen, D.G. - Behre, G. - Fiore, F. - Malissen, B. - Hořejší, Václav - Alberich-Jorda, Meritxell . EVI2B is a C/EBP alpha target gene required for granulocytic differentiation and functionality of hematopoietic progenitors . Cell Death and Differentiation. 2017, roč. 24, 4, p. 705-716 . IF = 8.000 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Svatoňová, Anna - Weissová, Romana - Drahota, Zdeněk - Zajíčková, Pavlína - Brabcová, I. - Kolář, D. - Alánová, Petra - Vašinová, Jana - Šilhavý, Jan - Hlaváčková, Markéta - Tauchmannová, Kateřina - Milerová, Marie - Ošťádal, Bohuslav - Červenka, L. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Nováková, Olga - Novotný, J. - Pravenec, Michal - Kolář, František . Selective replacement of mitochondrial DNA increases the cardioprotective effect of chronic continuous hypoxia in spontaneously hypertensive rats . Clinical science. 2017, roč. 131, 9, p. 865-881 . IF = 5.220 [ASEP] [ doi ]
Balaštík, Martin - Zhou, X.Z. - Alberich-Jorda, M. - Weissová, Romana - Žiak, Jakub - Pazyra-Murphy, M.F. - Cosker, K.E. - Machoňová, O. - Kozmiková, I. - Chen, CH. - Pastorino, L. - Asara, J.M. - Cole, A. - Sutherland, C. - Segal, R. A. - Lu, K.P. Prolyl Isomerase Pin1 Regulates Axon Guidance by Stabilizing CRMP2A Selectively in Distal Axons . Cell Reports. 2015, Vol. 13, 4, p. 812-828 . IF = 7.87 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

  Martin Balaštík, Ph.D.
vedoucí oddělení
  Mgr. Romana Weissová
postgraduální student/ zástupce VO
 

Mgr. Lenka Polidarova, Ph.D. 

postdoktorand

 

Mgr. Barbora Pukajová

postgraduální student

 

Mgr. Michaela Rusková

postgraduální student

 

MSc. Maria Jose Ruiz Estrada

postgraduální student

 

Bc. Polina Belyaeva

diplomant

 
   
 

Alumni:

MUDr. Jakub Žiak, Ph.D. 

postdoktorand, Johns Hopkins Uni., Baltimore, USA 

Ing. Djamel Eddine Chafai, Ph.D. 

Asistent Profesor, Kanazawa Uni., Japonsko