Intranet Areál web

Předvánoční seminář „Vědecká stopa práce čtyř osobností Fyziologického ústavu“


Předvánoční seminář „Vědecká stopa práce čtyř osobností Fyziologického ústavu AV ČR“, věnovaný RNDr. Jaroslavě Folbergrové, DrSc., prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., RNDr. Zdeňkovi Drahotovi, DrSc. a prof. MUDr. Pavlu Marešovi, DrSc.

Seminář bude v češtině a bude ho moderovat prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.  Seminář bude spojen s malou oslavou životních jubileí našich vzácných spolupracovnic a spolupracovníků. O významu vědecké práce uvedených osobností pro současný výzkumný program promluví prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc. a doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. Délka programu odborné části semináře bude asi 90 min.

Kontaktni osoba v FGÚ: Jan Kopecký; jan.kopecky@fgu.cas.cz