Intranet Čeština

Popularization

  • Planned
  • Past
  • Interesting results
Load next
Load next

Important success

V této sekci najdete aktuální významné výsledky vědců ze všech oddělení našeho ústavu (řazeno chronologicky): Střevní mikrobiom ovlivňuje expresi genů účastnících se stresové odpovědi u chronicky… More

© 2014 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS