Intranet Areál web

Akce pro veřejnost


Týden mozku

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

V rámci Týdne mozku FGÚ nabízí možnost vyzkoušet si vybrané psychologické testy, které jsou používané ke zjištění postižení paměti a prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou, epilepsií nebo schizofrenií. Testy byly vyvinuté vědci z oddělení Neurofyziologie paměti, kteří zkoumají příčiny vzniku poruch paměti a orientace a zabývají se vývojem nových diagnostických testů využitelných v klinické́ praxi. FGÚ nabízí interaktivní expozici Memory park, která je většinou součástí programu v budově AV ČR, Národní tř. 3. Vědečtí pracovníci také mají přednášky s navazující tématikou. 

Aktuální informace a program

 

      

 

Týden Akademie věd ČR

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky AV ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Den otevřených dveří

V rámci festiovalu FGÚ každoročně zpřístupňuje své laboratoře a přibližuje prostředí vědecké instituce široké veřejnosti. Jak funguje zdravé lidské tělo? Co se stane, když onemocníte? Jak vzniká bolest? Jak tikají vaše biologické hodiny? Nahlédněte do vědeckých laboratoří a seznamte se s podstatou vzniku závažných onemocnění, např. epilepsie, Alzheimerovy choroby, poruch paměti, kardiovaskulárních potíží či obezity. Fungování lidského těla pak můžete prozkoumat ve  FYZIOLOGICKÉ KOMNATĚ J. E. PURKYNĚ a svou paměť potrénovat v MEMORY PARKU. 

Fotogalerie DOD 2022

Aktuální informace a program

 

            

 

Veletrh vědy

Největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. 

Stánek FGÚ

Na stánku se zájemci dozvědí, jak zkoumáme fungování lidského těla a jeho nemoci od molekuly po celý organismus. Čekají zde praktické úkoly ze světa fyziologie např. si zájemci mohou vyzkoušet sestavit na speciálním modelu mozek či srdce, vyluštit vědeckou tajenku nebo si určit svůj chronotyp.

Aktuální informace a program

 

      

 

Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci"

Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci" přibližuje zkoumání podstaty závažných onemocnění člověka v laboratořích FGÚ a zároveň představuje vzájemnou a nepostradatelnou spolupráci vědců s klinickými lékaři. Přednášky jsou určené široké veřejnosti a konají se v Akademii věd na Národní třídě v Praze.

Aktuální informace a program