Intranet Areál web

QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci (2015-2021)


                       

Fyziologický ústav je hlavním koordinátorem výzkumného programu "QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci" (2015 - 2021), který je zařazen do Strategie Akademie věd ČR AV21: „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

  • O programu
  • Aktivity
  • Témata
  • Publicita
  • Kontakt
  • Loga ke stažení

O programu Qualitas

Kvalita života je mnohovrstevný pojem, prostupující řadu vědních disciplín. Významnou měrou je určována zdravotním stavem, ale zahrnuje i socioekonomické a kulturní aspekty. Zdraví představuje stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a je jedním ze základních pilířů kvalitního života. Závažná onemocnění a jejich následky mohou vést k dlouhodobému či trvalému snížení kvality života. V rozvinutých zemích jsou to především civilizační choroby vznikající v důsledku nevhodného životního stylu. Dostupná kvalitní lékařská péče a včasná léčba výrazně prodlužuje průměrnou délku života, což na druhé straně otevírá nové výzvy při začleňování starších a/nebo handicapovaných jedinců do společnosti. K tomu mohou velkou měrou kromě biomedicínských, společenských a humanitních oborů napomoci také nové poznatky v technických disciplínách.

K budoucímu porozumění příčin vzniku závažných chorob a následnému omezení jejich dopadu na jedince i společnost je zcela zásadním předpokladem kvalitní a multidisciplinární výzkum. Ten představuje především studium molekulárních, buněčných, systémových a populačních aspektů rozvoje onemocnění, přirozených regeneračních mechanismů, stejně tak jako řešení navazujících eticko-právních otázek vyplývajících nejen z nových způsobů léčby.

Cílem programu je:

  • orientovaný výzkum zaměřený na účinná preventivní a osvětová opatření
  • vývoj vyšetřovacích metod a léčebných postupů (včetně samotného vývoje léčiv)
  • vývoj specializovaných pomůcek vedoucích k minimalizaci společenských a osobních ztrát a nákladů, jež tyto nemoci představují.

Qualitas aktivity

2022

Publikace "Assessment of self-rated health: The relative importance of physiological, mental, and socioeconomic factors"

2021

3rd Annual EpiReC Meeting, 26.11. 2021

Charitativní běh "Epi(c)run 2021", 16.6.2021

2020

Konference s CONICET - inspirace z Argentiny, 9.12.2020

Charitativní běh "Epi(c)run 2020", 16.9.2020

Odborný seminář "BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY", 15.-18.9.2020

Článek v Scientific Reports, 2020

Kdyz se sovy mění ve skřivany, Ročenka Strategie AV21 2019
 

2019

Oocyte day, 22. 1. 2019

Slavnostní představení Epilepsy Research Centre Prague, 9.1. 2019, Tisková zpráva

Mezinárodní den epilepsie, 11. 2. 2019,   Tisková zpráva

Až na KOST! - výstava o stavbě, funkci a náhradách kostí, 4.6. - 29.9.2019

Nové trendy ve výzkumu epigenetických procesů, 20.6.2019

Přednáška, Karen Schindler (USA), "Understanding how the Aurora kinases regulate chromosome segregation in the female germline", 23.8.2019

Biomateriály a jejich povrchy - odborný seminář, 17. - 20. 9. 2019, Herbertov - Horní Mlýn Pozvánka

Epi(c)run, 10. 9. 2019. Stromovka

Týden mitochondriálních onemocnění, 20.9.2019

Lecture "Targeted pharmacotherapy and circuit manipulations for seizures across the lifespan", Dr Patrick A. Forcelli, Department of Pharmacology & Physiology Georgetown University, 26.9.2019

2018

Národní den biomechaniky, 11. 4. 2018

Mezinárodní den epilepsie, 12. 2. 2018

Seminář "The current role of neuromodulation in the treatment of refractory epilepsy", Prof. Dirk van Roost, Ghent University Hospital, 31. 5. 2018

Panelová diskuse "Léčba 21. století, 7. 6. 2018

Přednáška Prof. Annamaria Vezzani "Neuroinflammation in epilepsy: mechanisms and therapeutic perspectives", 25.6.2018

Epi(c)run 2018, 12.9.2018

Přednáška Assoc.Prof. Simon Keller (The University of Liverpool) "MRI in epilepsy: clinical evaluation and new advances", 23.11.2018

Přednáška Dr. Albert J. Becker (Department of Neuropathology, University of Bonn) "MECHANISMS OF EPILEPTOGENESIS: INSIGHTS FROM RECENT MOUSE MODELS", 26.11.2018

Fokus Václava Moravce - Léčba budoucnosti, ČT24, 20.11. 2018

Slavnostní zahájení Epileptologického výzkumného centra (EPIREC), 10. 12. 2018

Workshop on Prediction in Complex Networked Systems: Focus on Epilepsy, 13.-14.12. 2018

 

2017

Konference "Kvalita ovzduší",  2.1.2017

Epilepsie? Epilepsie! - Debata o epilepsii a promítání filmu  „Upadni a choď“ (Kino Evald), 16. 3. 2017

Veřejná diskuse s občany - občanská iniciativa „Zachraňme klidové zóny v lokalitě Nemocnice České Budějovice“, 16. 3. 2017

Školení lektorů odborného plynárenského vzdělávání, 21.3. 2017

Odborný seminář " Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně", 22. 3. 2017

Seminář společného preklinického a klinického výzkumu v IKEM a FGÚ, 20.4. 2017

Memorandum o spolupráci mezi AV ČR a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, 22. 3. 2017

Přednáška "Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace", VR Fakulty potravinářské a biochemické technologie, 6. 4. 2017

Přednáška "Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace", Výbor pro zdravotnictví a bydlení, Magistrát HMP, 20. 4. 2017

Přednáška "Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví, zkušenosti z Programu Teplice", Konference EKOLOGIE 2018, Palác Lucerna, 28.4. 2017

Tisková konference Českého plynárenského svazu "Zemní plyn a zdraví", 9. 5. 2017

Workshop "Struktura a funkce buňky v normě a patologii, Epigenetika v normě a patologii", MultifunkčnícentrumzámekLednice, 27.6. 2017,

Workshop "HERBERTOV" v rámci odborného semináře "Biomateriály a jejich povrchy" , Herbertov - Horní Mlýn,19. - 22. 9. 2017

Výstava "Člověk v náhradách", odborný garant sekce "Materiály v protetice", Národní technické muzeum, 10.5. 2017 - 4.3. 2018

Epi(c)run, Stromovka, 13.9.2017

48th Annual Meeting, Environmental Mutagenesis and Genomics Society, Raleigh, 9. -13. 9. 2017

Několik důvodů, proč s nanostrukturovanými nosiči antibiotik počítat v „závodu o povrch", 9. 11. 2017

Konference „Kamiony do města nepatří“, Praha, 11. 10. 2017

Bilaterální seminař Nencki Institut a FGÚ, 23. 10. 2017

Autismus: Současný pohled na jeho příčiny a léčbu, 4. 12. 2017

Zdravotní dopady znečištěného ovzduší v důsledku spalování uhlí a dřeva v lokálních topeništích, Konference Clean Heat, Praha, 29. 11. 2017

Impacts of energy use of fossil fuels on public health, Energy Industry in a Broader Context, Prague, CR, 30. 11. 2017

 

2016

Odborný pracovní seminář "Neenergetické využití hnědého uhlí", 14.1. 2016

Přednáška prof. Tove Grönroos, Ph.D., University of Turku, Finland, 22.2. 2016

WORKSHOP "18F-FDG PET imaging in laboratory animals with PET/CT apparatus Albira", 23. 2. 2016

AFO OLOMOUC 2016, zvláštní sekce věnovaná epilepsii "Božská nemoc", 22. - 23.4. 2016

Workshop "Struktura a funkce buňky v normě a patologii - Od struktury DNA k epigenetice", 8. 6. 2016

Neuropsychiatric Disorders - From Basic Systems to Clinical Applications: Czech and Slovak Neuroscience Alumni Workshop, 24.-25.6.2016

Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Nemocnicí Na Homolce a Akademií věd ČR, 8.9.2016

Epi(c)run 2016 - Běh na podporu lidí s epilepsií, 14. 9. 2016

Přednáška prof. Philipp Scherer, The University of Texas Southwestern Medical Center, USA, 21.10.2016

Prague Meeting on Epileptology and Pediatric Neurology, 16.11.2016

Odborný seminář "Vědecko-výzkumné projekty kardiovaskulárního programu Nemocnice Na Homolce", 8.12. 2016

 

2015

Tisková konference a tisková zpráva „Mezinárodní den epilepsie“, 9. 2.2015

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“, 21.-23.10.2015

Workshop "Multioborový přístup k pochopení mechanismů epilepsie", 17.11. 2015

Konference České společnosti pro neurovědy, 18 - 19.11.2015

Zahajovací workshop, "Struktura a funkce buňky v normě a patologii", 23. - 24.11. 2015, videoprezentace z workshopu ke stažení 

Zahajovací seminář a 1denní pracovní setkání genetiků "Molekulární genetika nádorových onemocnění", 3.12. 2015

Workshop "Biosignály v biomedicínském výzkumu", 10. 12. 2015

Přednáška "The role of mitochondrial RNA granules in mitochondrial biogenesis", Dr. Hana Antonicka, Mc Gill University, Canada, 14. 12. 2015

Qualitas témata

Název aktivit výzkumného programu Název pracoviště Řešitel
Poruchy nervového systému v průběhu vývoje a stárnutí Fyziologický ústav prof. MUDr. Jiruška Přemysl Ph.D.
Studium některých radiobiologických aspektů při ozáření na Leksellově gama noži na biomedicínském modelu Ústav živočišné fyziologie a genetiky  prof. MVDr. Motlík Jan DrSc.
Chronický zánět a buněčná energetika – společné determinanty rozvoje závažných chorob Fyziologický ústav RNDr. Mráček Tomáš Ph.D.
Analýza genetických faktorů přispívajících k rozvoji nádorů  Ústav molekulární genetiky MUDr. Macůrek Libor  
Změny v odpovědi na DNA poškození během normálního stárnutí a v průběhu Huntingtonovy choroby Ústav živočišné fyziologie a genetiky  RNDr. Drutovič Dávid Ph.D.
Centrum epigenetiky Biofyzikální ústav doc. RNDr. Bártova Eva Ph.D.
Regenerativní medicína  Ústav experimentální medicíny doc. RNDr. Jendelová Pavla Ph.D.
Vliv věku, pohlaví a chronotypu na denní režim jednotlivce a jeho narušování jakožto faktor pro vznik a průběh onemocnění Fyziologický ústav Mgr. Sládek Martin  
Bioinženýrství jako motor biomedicínského výzkumu  Biotechnologický ústav doc. RNDr. Pěknicová Jana CSc.
Vedlejší produkty z potravinářských výrob jako zdroj kolagenu: odpad nebo perspektivní materiál pro medicínu? Ústav mechaniky a struktury hornin Ing. Tomáš Suchý Ph.D.
Etické, právní, lidské a společenské dopady nemocí  Sociologický ústav doc. PhDr. Hamplová Dana Ph.D.
Ovlivnění novorozenců prostředím Ústav experimentální medicíny Ing. Topinka Jan CSc.
Centrum orgánových kultur Ústav molekulární genetiky RNDr. Kořínek Vladimír CSc.

 

Qualitas publicita

Program Qualitas má nově také vlastní fcb profil. Sledujte nás na facebooku a buďte informováni o všech novinkách a plánovaných akcích!

2022

"Assessment of self-rated health: The relative importance of physiological, mental, and socioeconomic factors"

2021

Trpíte epilepsií? Nebojte se sportu

mojezdravi.cz, 6.10. 2021

Neurolog Přemysl Jiruška: Epilepsií je celá řada. Každý pacient je unikátní a léčba musí být šitá na míru

Z Radio, 5.10. 2021

Sport pomáhá epileptikům
ČT1, 22.2. 2021

Člověk nemusí být olympionikem, aby překonal epilepsii a sportoval

czechIndustry.cz, 10.2. 2021

Odborníci: Epileptikům sport prospívá, často se ho však obávají

ČTK, 8.2. 2021

Věže a Tančící dům se rozsvítí fialově ke Dni epilepsie

MF Dnes, 8.2. 2021

Epileptikům sport prospívá, často se ho však obávají

helpnet.cz, 8.2. 2021

Mezinárodní den epilepsie

ČT24, 8.2. 2021

Rozhovor s doc. Jakubem Otáhalem ve Studiu ČT24 (19.min vysílání).

Člověk nemusí být olympionikem, aby překonal epilepsii a sportoval

Regionální televize Jih, 8.2. 2021

I fialová Petřínská rozhledna podpoří boj s epilepsií

FORUM Magazín Univerzity Karlovy, 8.2. 2021

Lidé s epilepsií by se neměli vzdávat sportovních aktivit. Nemoc má na 80 tisíc Čechů

CNN Prima News, 8.2. 2021

2020

Naděje v léčbě epilepsie
21. století, 18.11. 2020

Rozhovor s prof. Přemyslem Jiruškou

Český rozhlas Dvojka, 1.11. 2020

Uměle vytvořené buňky lékařům pomůžou zjistit, zda lék u pacienta zabere
idnes.cz, 1.11. 2020

Otestují léky na mozkových buňkách – kvůli epilepsii

Právo, 29.10.2020

Na epilepsii testem buněk pacienta. Odborníci hledají novou léčbu nemoci

idnes.cz, 26.10. 2020

Jak testovat léky na epilepsii? Na buňkách podobných neuronům

Medical Tribune, 5.10. 2020

Vědci se snaží o léčbu epilepsie na míru

ozdravotnictvi.cz, 5.10. 2020

Epilepsie: Nejčastější neurologické onemocnění, které může potkat každého z nás

CNN Prima News, 30.9. 2020
 

AB / Akademický bulletin, 11.3. 2020
Chronotype assessment via a large scale socio-demographic survey favours yearlong Standard time over Daylight Saving Time in central Europe

Scientific Reports, 2020

Kdyz se sovy mění ve skřivany
Ročenka Strategie AV21 2019, 16.1. 2020

2019

 

Češi se věnují epilepsii

21. století15.3. 2019

 

Na léčbě epilepsie se podílejí vědci i inženýři

A/ Věda a výzkum15.3. 2019

 

Epilepsie se u dětí může projevovat různě, rodiče ji občas hned nepoznají

maminka.cz4.3. 2019

 

První pomoc při epilepsii

Moje šťastná hvězda27.2. 2019

 

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

Florence26.2. 2019

 

Umíte předpovědět epileptický záchvat? Vědci vás to naučí

aazdravi.cz, 26.2. 2019 

Správná pomoc při epileptickém záchvatu je snadná, může přitom zachránit život

cysnews.cz (Zprávy / Politika) ● 11. 2. 2019, 8:29 ● 

… přenos poznatků do klinické péče, který se ve spolupráci s Akademií věd ČR uskutečňuje například v nedávno otevřeném výzkumném centru EPIREC při FN v Motole,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Mezinárodní den epilepsie je…

Mezinárodní den epilepsie. Správná pomoc při epileptickém záchvatu je snadná, může přitom zachránit život

podpora-zdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 11. 2. 2019, 15:21

… výzkum a rychlý přenos poznatků do klinické péče, který se ve spolupráci s Akademií věd ČR uskutečňuje například v nedávno otevřeném výzkumném centru EPIREC při FN v Motole,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Mezinárodní den…

Mezinárodní den epilepsie – 11. únor

medicina.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 2. 2019, 9:00

… možné žít normální život,“ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarná soutěž je příležitostí pro nemocné děti, jak mohou…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

trendyzdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 11. 2. 2019, 0:00

… život,“ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 11. 2. 2019, 8:08

…. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu světu ukázat, že i ony jsou šikovné a…

Akademie věd se připojuje k připomínce Mezinárodního dne epilepsie

avcr.cz (Jiné) ● 8. 2. 2019, 11:53

… a rychlý přenos poznatků do klinické péče, který se ve spolupráci s Akademií věd ČR uskutečňuje například v nedávno otevřeném výzkumném centru EPIREC při FN v Motole,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Mezinárodní den…

Epileptický záchvat: Pomáhej správně!

ordinace.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 2. 2019, 16:22

… nedostatečné znalosti, co epilepsie je, a z nezkušenosti, že s epilepsií je možné žít normální život,“ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu…

Při epileptickém záchvatu nebraňte záškubům

ozdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 11. 2. 2019, 7:43 

… Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu světu ukázat, že i ony jsou šikovné a dokážou to, co jejich vrstevníci,“ pokračuje…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

prahadnes.info (Regionální zprávy) ● 8. 2. 2019, 11:59

… epilepsií je možné žít normální život," vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. "Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

helpnet.cz (Jiné) ● 8. 2. 2019, 13:00

… možné žít normální život,“ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti…

Zalehnout? Klacík do úst? Odborník promluvil o nemoci, kterou trpí Dalibor Gondík!

24zpravy.com (Zprávy / Politika) ● 11. 2. 2019, 7:18 

… krku a nijak neomezovat,” říká docent Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, kterı se vızkumem epilepsie, příčin vzniku nemoci i mechanismů vzniku záchvatů zabıvá. Sedm zásad správné první pomoci 1. Odstraníme předměty, o…

Epilepsie: Víte, co dělat při záchvatu nemocného? Čeští lékaři vyvrací mýty 

24zpravy.com (Zprávy / Politika) ● 9. 2. 2019, 12:53

… antiepileptiky, dodržováním správné životosprávy, případně operativně. V Česku podle AV ČR žije asi 80.000 lidí s aktivní epilepsií, tedy záchvatem v posledních pěti letech. Dalších nejméně 160.000 se léčilo nebo stále léčí, ale záchvat neměli pět let…

Při epileptickém záchvatu nemocného neomezujte

tyden.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 2. 2019, 21:11

…. Léčí se antiepileptiky, dodržováním správné životosprávy, případně operativně. V Česku podle AV ČR žije asi 80 tisíc lidí s aktivní epilepsií, tedy záchvatem v posledních pěti letech. Dalších nejméně 160 tisíc se léčilo nebo stále léčí, ale…

Epilepsie: Víte, co dělat při záchvatu nemocného? Čeští lékaři vyvrací mýty

eurozpravy.cz (Fake news) ● 9. 2. 2019, 12:07

… vrozená, může se ale objevit kdykoli během života. Onemocnění mozku může vyvolat úraz, stres, vyčerpání či operace. Léčí se antiepileptiky, dodržováním správné životosprávy, případně operativně. V Česku podle AV ČR žije asi 80.000 lidí s aktivní…

První pomoc při epilepsii: 7 zásadních rad!

ahaonline.cz (Společenské / Bulvár) ● 11. 2. 2019, 5:00

Další zdroje: blesk.cz

…,” říká Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se výzkumem epilepsie, příčin vzniku nemoci i mechanismů vzniku záchvatů zabývá. Sedm zásad pomoci 1. Odstraníme předměty, o které by se nemocný mohl poranit. Podložíme…

První pomoc může zachránit život!

Aha! - regionální mutace Morava (Společenské / Bulvár) ● Strana: 411. 2. 2019 (dnes)

… Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se výzkumem epilepsie, příčin vzniku nemoci i mechanismů vzniku chvatů zázabývá. SEDM ZÁSAD POMOCI 1. Odstraníme předměty, o které by se nemocný mohl poranit. Podložíme hlavu a uvolníme oděv kolem krku. 2…

Co dělat při epileptickém záchvatu? Hlavně nic do pusy!

Frekvence 1 (Frekvence 1) ● 10. 2. 2019, 8:16

… vyvolat úraz, stres, vyčerpání či operace. Léčí se antiepileptiky, dodržováním správné životosprávy, případně operativně. V Česku podle AV ČR žije asi 80.000 lidí s aktivní epilepsií, tedy záchvatem v posledních pěti letech. Dalších nejméně 160…

Líbí se ti, mami? Dětské obrázky poradí jak pomoci při epileptickém záchvatu | www. - City jsi Ty!

city.cz (Regionální zprávy) ● 7. 2. 2019, 19:43

… setkají s člověkem, jenž prodělává epileptický záchvat,“ vysvětloval Přemysl Jiruška z akademie věd, jenže se epilepsií dlouhodobě zabývá. Vítězové vyhrají sadu výtvarných pomůcek a svým dílem rozšíří povědomí o epilepsii. „Pokud budou děti od…

Jaká je správná pomoc při epileptickém záchvatu? Děti s epilepsií nakreslí, jak na to

abctehotenstvi.cz (Životní styl / Móda) ● 7. 2. 2019, 12:30

… pacienti. Stigmatizace vyplývá zejména z nedostatečné znalosti, co epilepsie je, a z nezkušenosti, že s epilepsií je možné žít normální život,“vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

prazskypatriot.cz (Regionální zprávy) ● 6. 2. 2019, 10:07

…. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D ., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu světu ukázat, že i ony jsou šikovné a…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

21stoleti.cz (Jiné) ● 6. 2. 2019, 13:53

… zejména z nedostatečné znalosti, co epilepsie je, a z nezkušenosti, že s epilepsií je možné žít normální život,“ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

zpravyextra.cz (Zprávy / Politika) ● 6. 2. 2019, 15:37

…. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu světu ukázat, že i ony jsou šikovné a…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 6. 2. 2019, 10:01

… život,“ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

ceskenovinky1.eu (Jiné) ● 7. 2. 2019, 5:10 

…. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu světu ukázat, že i ony jsou šikovné a…

Děti s epilepsií nakreslí, jak jim správně pomoci při záchvatu

pharmnews.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 6. 2. 2019, 0:00

Další zdroje: mednews.cz

…, “ vysvětluje za spolek EpiStop prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se zde dlouhodobě věnuje výzkumu epilepsie. „ Výtvarnou soutěž vnímám jako příležitost pro nemocné děti, jak mohou okolnímu světu ukázat…

 

Na liečbe pacientov s epilepsiou sa už podieľajú aj inžinieri a vedci, dalito.sk, 5.2. 2019

 

V Motole je nové výzkumné a léčebné centrum epilepsie, Právo, 28.1. 2019

 

Záchvat epileptika připomíná požár vyschlého lesa, MF Dnes, 18.1. 2019

 

Centrum v Motole propojuje výzkum epilepsie s klinickou praxí

pharmnews.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 10. 1. 2019, 5:19 zobrazit přepis

Další zdroje: mednews.cz

… lékařů vědci z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Na zpracování poznatků týmů se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, sdělila v dnešní tiskové…

Centrum v Motole propojuje výzkum epilepsie s klinickou praxí

podpora-zdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 10. 1. 2019, 15:14 zobrazit přepis

…. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Na zpracování poznatků týmů se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, sdělila v dnešní tiskové zprávě AV ČR. Cílem…

Centrum v Motole propojuje výzkum epilepsie s klinickou praxí

ozdravotnictvi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 10. 1. 2019, 15:31 zobrazit přepis

… fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Na zpracování poznatků týmů se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, sdělila v dnešní tiskové zprávě AV ČR. Cílem centra…

9.1. - Epileptologické výzkumné centrum EPIREC - FN Motol

fnmotol.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 10. 1. 2019, 15:03 zobrazit přepis

… v Motole, z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR a z Fakulty elektrotecnické ČVUT. Úvodní slovo pronesli předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc, ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam…

Na epilepsii v Motole nasadili multioborový EPIREC

cuni.cz (Jiné) ● 10. 1. 2019, 20:01 zobrazit přepis

… příležitosti zahájení činnosti EPIREC předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Podle slov Vladimíra Komárka , děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, se s centrem otevírá též možnost účastnit se mezinárodních konsorcií pro testování…

Centrum v Motole propojuje výzkum epilepsie s klinickou praxí

zdravi.euro.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 10. 1. 2019, 8:42