Intranet Areál web

Qualitas témata


Název aktivit výzkumného programu Název pracoviště Řešitel
Poruchy nervového systému v průběhu vývoje a stárnutí Fyziologický ústav prof. MUDr. Jiruška Přemysl Ph.D.
Studium některých radiobiologických aspektů při ozáření na Leksellově gama noži na biomedicínském modelu Ústav živočišné fyziologie a genetiky  prof. MVDr. Motlík Jan DrSc.
Chronický zánět a buněčná energetika – společné determinanty rozvoje závažných chorob Fyziologický ústav RNDr. Mráček Tomáš Ph.D.
Analýza genetických faktorů přispívajících k rozvoji nádorů  Ústav molekulární genetiky MUDr. Macůrek Libor  
Změny v odpovědi na DNA poškození během normálního stárnutí a v průběhu Huntingtonovy choroby Ústav živočišné fyziologie a genetiky  RNDr. Drutovič Dávid Ph.D.
Centrum epigenetiky Biofyzikální ústav doc. RNDr. Bártova Eva Ph.D.
Regenerativní medicína  Ústav experimentální medicíny doc. RNDr. Jendelová Pavla Ph.D.
Vliv věku, pohlaví a chronotypu na denní režim jednotlivce a jeho narušování jakožto faktor pro vznik a průběh onemocnění Fyziologický ústav Mgr. Sládek Martin  
Bioinženýrství jako motor biomedicínského výzkumu  Biotechnologický ústav doc. RNDr. Pěknicová Jana CSc.
Vedlejší produkty z potravinářských výrob jako zdroj kolagenu: odpad nebo perspektivní materiál pro medicínu? Ústav mechaniky a struktury hornin Ing. Tomáš Suchý Ph.D.
Etické, právní, lidské a společenské dopady nemocí  Sociologický ústav doc. PhDr. Hamplová Dana Ph.D.
Ovlivnění novorozenců prostředím Ústav experimentální medicíny Ing. Topinka Jan CSc.
Centrum orgánových kultur Ústav molekulární genetiky RNDr. Kořínek Vladimír CSc.