Intranet Areál web

Kyslíkové radikály a mitochondriální glycerol-3-fosfát dehydrogenáza


Když zapálíte oheň, nehoří nikdy dokonale a důsledkem je stoupající kouř. Podobně ani buněčné dýchání nefunguje na 100 %. Vedlejším produktem jsou zde reaktivní formy kyslíku, zvané také kyslíkové radikály (reactive oxygen species, ROS). 

Bývá jim připisována negativní úloha v rozvoji mnoha onemocnění stejně jako v procesu stárnutí. Doposud však u mnoha enzymů, které ROS produkují, vědci neznají přesný mechanizmus, jak k jejich vzniku dochází. Přitom poznání mechanizmu je důležitým předpokladem pro případné hledání látek s terapeutickým účinkem. K porozumění detailů tohoto procesu u jednoho z enzymů – mitochondriální glycerol-3-fosfát dehydrogenázy – jsme nedávno přispěli i my. Celý článek si můžete přečíst v prestižním časopise BBA Bioenergetics.

Tomáš Mráček, Eliška Holzerová, Zdeněk Drahota, Nikola Kovářová, Marek Vrbacký, Pavel Ješina, Josef Houštěk: ROS generation and multiple forms of mammalian mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase

 

Úloha mitochondriální glycerol-3-fosfát dehydrogenázy (mGPDH) v buněčné energetice.

 

Mitochondriální glycerol-3-fosfát dehydrogenáza
Tento enzym propojuje metabolizmus sacharidů a lipidů s mitochondriálním respiračním řetězcem. Představuje jednu z možných drah, kterou dochází k přenosu redukčních ekvivalentů z cytosolu do mitochondrií. Jedná se o tzv. glycerolfosfátový člunek, který vytvářejí dva enzymy – mitochondriální (mGPDH) a cytosolická (cGPDH) glycerol-3-fosfát dehydrogenáza. Druhou cestu redukčních ekvivalentů do mitochondrií pak představuje rozšířenější člunek malát-aspartátový.