Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Nová publikace: Moderate Changes in the Circadian System of Alzheimer's Disease Patients Detected in Their Home Environment

Nová publikace: Moderate Changes in the Circadian System of Alzheimer's Disease Patients Detected in Their Home Environment Hladina melatoninu ve slinách (vlevo) a mRNA genu Bmal1 v bukální sliznici (vpravo) u pacientů s AD (červeně) a u zdravých kontrol (černě) v jejich domácím prostředí.

Weissová, Kamila - Bartoš, A. - Sládek, Martin - Nováková, Marta - Sumová, Alena . Moderate Changes in the Circadian System of Alzheimer's Disease Patients Detected in Their Home Environment. PLoS ONE 11 (2016) e0146200

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegenerativní onemocnění, často doprovázené narušenými rytmy spánku a bdění. V naší pilotní studii jsme sledovali spánkové parametry (deníky a aktigrafie), cirkadiánní hladinu melatoninu a expresi hodinových genů Per1 a Bmal1 u 13 pacientů s mírnou formou AD v jejich domácím prostředí; jako kontroly posloužilo jejich 13 zdravých partnerů. Nalezli jsme pouze mírné rozdíly především ve větším počtu krátkých spánkových epizod a atypických melatoninových profilů u pacientů s AD.