Intranet Areál web

Rezistence k obezitě koreluje se syntézou lipidů v tukové tkáni


Vlivem chladu stoupá aktivita procesu tvorby lipidů v bílé tukové tkáni; schopnost indukovat tento proces koreluje s rozdílnou odolností vůči obezitě u různých kmenů laboratorních myší. Náchylnost k obezitě částečně závisí na metabolických vlastnostech samotné tukové tkáně.

Náchylnost k obezitě je do značné míry podmíněna geneticky. Zkoumali jsme, jakým způsobem se může v rozvoji obezity uplatňovat metabolizmus samotné bílé tukové tkáně, jejíž nadměrné hromadění je podkladem obezity. Testovali jsme, jak se liší indukovatelnost metabolizmu v této tkáni vlivem chladové expozice u dvou myších kmenů s rozdílnou náchylností k obezitě a různým genotypem. Po aklimatizaci v termoneutrální teplotě (30 oC) byly myši kmene C57BL/6J, které tloustnou na dietě s vysokým obsahem tuku, a dále myši kmene A/J, které jsou k dietou-indukované obezitě rezistentní, vystaveny chladu (6 oC) po dobu 2 nebo 7 dní. Vlivem chladu klesalo množství tělesného tuku a zároveň vzrůstala úroveň obratu triacylglycerolů (TAG) a syntézy mastných kyselin (FA) v tukové tkáni stejně jako vyplavování FA z tukové tkáně; všechny tyto změny byly mnohem výraznější u myšího kmene A/J. Naše výsledky ukazují rozdíly v metabolizmu lipidů v tukové tkáni myší s různým genetickým pozadím a naznačují vztah mezi indukovatelností tvorby lipidů v tukové tkáni a rezistencí k obezitě. Kapacita tukové tkáně tvořit lipidy a vyplavovat FA do krevního oběhu zřejmě podmiňuje schopnost jiných tkání FA pálit, což ovlivňuje jak tvorbu tepla při chladové expozici, tak hromadění tělesného tuku v podmínkách nadměrného energetického příjmu.

Vliv chladu na metabolické aktivity bílé tukové tkáně. a) obrat triacylglycerolů, TAG synthesis;  b) de novo syntéza mastných kyselin, FA de novo synthesis.

 

Flachs, Pavel - Adamcová, Kateřina - Zouhar, Petr - Marques, C. - Janovská, Petra - Viegas, I. - Jones, J. G. - Bardová, Kristina - Svobodová, Michaela - Hansíková, Jana - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Liisberg, U. - Borkowska, A. G. - Kristiansen, K. - Madsen, L. - Kopecký, Jan. Induction of lipogenesis in white fat during cold exposure in mice: link to lean phenotype. International Journal of Obesity. 2017, 41 (3):  372-380. IF = 5.487