Intranet Areál web

RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.


ResearcherID: C-5003-2012

 

Zařazení

samostatný vědecký pracovník

 

Témata výzkumu

  • Mitochondriální glycerol-3-fosfát dehydrogenáza jako producent ROS. Náš výzkum se zaměřuje na biochemickou charakterizaci mGPDH, jednoho z mitochondriálních enzymů, kde dochází k úniku elektronů a produkci ROS. Prokázali jsme, že mGPDH produkuje superoxid v místě vazby koenzymu Q. Dále jsme studovali biogenezi enzymu, která je regulována na několika úrovních.
  • Úloha ROS v patogenezi mitochondriálních onemocnění. Zajímá nás úloha kyslíkových radikálů v rozvoji patologie u pacientů s defektem ATP syntázy. Zaměřujeme se na interakci mezi ΔΨm, ROS produkcí a antioxidačními systémy buňky.
  • Poruchy ATP syntázy. Zabýváme se proteinem TMEM70, asemblačním faktorem ATP syntázy. Mimo jiné jsme prokázali, že se jedná o protein s vlásenkovou strukturou s N a C konci orientovanými do matrix mitochondrií. Protein sám asociuje do oligomerních struktur, ale neinteraguje přímo s ATP syntázou.

 

Vzdělání

2007 RNDr.        Biochemie, PřF UK Praha

 2006 Ph.D.         Biochemie a pathobiochemie, 1. LF UK Praha

2000 Mgr.           Imunologie, PřF UK Praha

1997 Bc.            Biologie, PřF UK Praha