Intranet Areál web

Doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.


Petr Lánský byl vedoucím vědeckým pracovníkem Fyziologického ústavu a zakladatelem oboru početních neurověd /computational neuroscience/ v České republice. Docent Lánský se během své odborné kariéry věnoval především matematickému popisu a statistické analýze aktivity nervových buněk. Byl světově uznávanou autoritou v oblasti metody difúzní aproximace, která umožňuje zkoumat komplikované chování biofyzikálních modelů neuronů. Publikoval mnoho prací v prestižních časopisech, byl řešitelem českých i mezinárodních grantů a také zvaným řečníkem na oborových sympoziích. Rozvíjel a udržoval bohatou spolupráci s řadou zahraničních odborníků a v roce 1995 založil tradici mezinárodních konferencí “Neural Coding”. V neposlední řadě byl školitelem studentů a doktorandů. Zde uplatňoval nejen svoji odbornou autoritu, ale také přátelský přístup a nadhled.

 

                                          1949 - 2021