Intranet Areál web

Hematologické testování krve / plazmy / séra z testovaných zvířat


Technické údaje k hematologickému testování

Druhy zvířat: myš, potkan, pes, kočka, kůň, fretka

Měřené parametry: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, LYM, MON, GRA, EOS

Druhy zvířat: králík, prase, ovce, skot

Měřené parametry: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT

Minimální objem vzorku: 50 μl EDTA krve

Měření krve by mělo být provedeno do 4 hodin po odběru krve

Technické specifikace

Metoda: RBC, WBC a PLTS – elektrická impedance, hemoglobin – spektrální fotometrie

      

scil Vet abc Plus +: Analytický přístroj pro stanovení hematologických parametrů z plné krve

 

Testování koagulačních parametrů z krevní plazmy testovaných zvířat 

Technické údaje

Druh zvířete: potkan

Měřené parametry: APTT, PT

Minimální objem vzorku: 60 μl citrátové plazmy

Rayto RT-2204 C Analytický přístroj pro stanovení koagulačních parametrů z krevní plasmy

 

Příprava citrátové plazmy

Venózní krev by měla být opatrně odebrána do zkumavky ošetřené roztokem citrátu sodného. Je třeba věnovat pozornost udržení poměru 9 dílů krve k 1 dílu citrátu. Zkumavky s krví je třeba dobře promíchat a co nejdříve po odběru krve centrifugovat (15 minut, 2 500 g, 20 ° C). Vzorky plazmy by měly být udržovány při pokojové teplotě a měly by být testovány do 4 hodin testem PT a do 8 hodin testem APTT.

Netestovaný zbytek citrátové plazmy by měl být zpracován na citrátovou plazmu bez destiček druhou centrifugací (30 minut, 3000 g, 20 ° C). Oddělená plazma bez krevních destiček by měla být okamžitě zmrazena na -80 ° C pro další možné testování.

Zmrazená citrátová plazma bez krevních destiček by měla být po dobu 15 minut rozmražena při 37 ° C, poté by měla být dobře promíchána a centrifugována (5 minut, 500 otáček za minutu, 20 ° C). Plazma by měla být testována ihned po odstředění.