Intranet Areál web

Bioenergetika

Bioenergetika

Studujeme fyziologii mitochondrií – hlavních producentů energie v buňkách na molekulární úrovni. Využíváme jak zvířecích modelů, tak buněk pacientů s různými dědičnými mitochondriálními poruchami. Zabýváme se především výzkumem v těchto oblastech: 

  • Studium tvorby mitochondriálních proteinových komplexů a superkomplexů.
  • Studium lidských dědičných chorob způsobených mutacemi v proteinech podílejících se na sestavování těchto enzymových komplexů.
  • Vývoj metodiky pro diagnostiku mitochondriálních poruch ve vzorcích lymfocytů od pacientů.
  • Hledání nových mitochondriálních genů podílejících se na rozvoji metabolického syndromu a srdečního selhání

Zajímá vás, jak to u nás vypadá? Takhle naše oddělení viděla stážistka Otevřené vědy Eva G.

Aktuální projekty

Vývoj nových postupů pro diagnostiku mitochondriálních chorob

Pro diagnostiku potenciálních pacientů s mitochondriálními poruchami vyvíjíme nové postupy založené na analýze lymfocytů izolovaných z krve. Odběr krve je totiž pro pacienty výrazně méně bolestivý než svalová či kožní biopsie, které se v diagnostice dosud uplatňují. Více

Funkční charakterizace deficiencí ATP syntázy

ATP tvořené mitochondriální FoF1-ATP syntázou představuje hlavní zdroj energie pro aerobní organizmus. Cílem tohoto projektu je charakterizovat funkční dopad deficiencí ATP syntázy na modelu knockdownu malých podjednotek katalytické F1 části ATP syntázy (γ, δ a ε).  Více

Úloha mitochondrií v srdečním selhání

Analýza vzorků od pacientů podstupujících transplantaci srdce by nám měla ukázat, zda mohou být mitochondriální defekty zodpovědné za rozvoj chronického srdečního selhání. Chtěli bychom nalézt charakteristické markery pro identifikaci nových pacientů, nebo nové potenciální cíle léčby. Více

Bioenergetika dědičných metabolických poruch

Významnou skupinou dědičných mitochondriálních poruch jsou defekty ATP syntázy, klíčového enzymu buněčného energetického metabolizmu. Detailně proto zkoumáme sestavování tohoto proteinového komplexu složeného z mnoha podjednotek a proteiny, které se jej účastní.  Více

Úspěchy

TMEM70 onemocnění

Zvířecí modely lidských mitochondriálních onemocnění umožňují detailně mapovat patogenní mechanismy, od molekulární úrovně po celý organismus. Více

Mitochondriální dysfunkce a Fanconiho syndrom

Vrozené poruchy energetické funkce dýchacího řetězce mitochondrií jsou příčinou celé řady závažných onemocnění, od nejtěžších encefalo-kardio-myopatií s nástupem příznaků záhy po narození až po tkáňově specifická onemocnění s mírnějším průběhem a nástupem v dospělosti. Více

Naše nová publikace: Vysoká odolnost buněk vůči mitochondriálním mutacím

Vyvíjející se organismus potřebuje velké množství energie ve formě ATP. U vyšších eukaryot, a tedy i u člověka, je více než 90 % potřebného ATP produkováno v mitochondriích, které obecně představují klíčovou organelu buněčného katabolismu. Není tedy překvapivé, že mitochondriální poruchy patří mezi časté příčiny metabolických onemocnění u dětské populace.  Více

Naše publikace v roce 2014

Minulý rok jsme byli tak zaneprázdněni přípravou nových publikací, že jsme úplně zapomněli se jimi pochlubit. Zde je alespoň krátké ohlédnutí za tím, co jsme v roce 2014 dělali. Více

Publikace

Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Liška; František - Malínská; H. - Marková; I. - Hüttl; M. - Miklánková; D. - Mušálková; D. - Stránecký; V. - Kmoch; S. - Sticová; E. - Vrbacký; Marek - Mráček; Tomáš - Pravenec; Michal . Spontaneous nonsense mutation in the tuftelin 1 gene is associated with abnormal hair appearance and amelioration of glucose and lipid metabolism in the rat . Physiological Genomics. 2024; 56(1); 65-73 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Malínská; H. - Marková; I. - Hüttl; M. - Miklánková; D. - Kazdová; L. - Vrbacký; Marek - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Pravenec; Michal . Hypolipidemic Effects of Beetroot Juice in SHR-CRP and HHTg Rat Models of Metabolic Syndrome: Analysis of Hepatic Proteome . Metabolites. 2023; 13(2)); 192 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Janovská; Petra - Zouhar; Petr - Bardová; Kristina - Otáhal; Jakub - Vrbacký; Marek - Mráček; Tomáš - Adamcová; Kateřina - Leňková; Lucie - Funda; Jiří - Čajka; Tomáš - Drahota; Zdeněk - Stanić; Sara - Rustan; A. C. - Horáková; Olga - Houštěk; Josef - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan . Impairment of adrenergically-regulated thermogenesis in brown fat of obesity-resistant mice is compensated by non-shivering thermogenesis in skeletal muscle . Molecular Metabolism. 2023; 69(March)); 101683 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Šupová; Monika - Eckhardt; Adam - Vrbacký; Marek - Blanquer; Andreu - Trávníčková; Martina - Knitlová; Jarmila - Suchý; Tomáš - Rýglová; Šárka - Braun; Martin - Burdíková; Z. - Schätz; M. - Jenčová; V. - Lisnenko; M. - Běhálek; L. - Procházková; R. - Sedláček; R. - Kubasová; K. - Bačáková; Lucie . Adipose-Derived Stem Cells in Reinforced Collagen Gel: A Comparison between Two Approaches to Differentiation towards Smooth Muscle Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(6)); 5692 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Endlicher; R. - Drahota; Zdeněk - Štefková; K. - Červinková; Z. - Kučera; O. The Mitochondrial Permeability Transition Pore-Current Knowledge of Its Structure; Function; and Regulation; and Optimized Methods for Evaluating Its Functional State . Cells. 2023; 12(9)); 1273 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Ferenčáková; Michaela - Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Procházka; Jan - Špoutil; František - Čajka; Tomáš - Džubanová; Martina - Balcaen; T. - Kerckhofs; G. - Willekens; W. - van Lenthe; G. H. - Charyyeva; Arzuv - Alquicer; Glenda - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Horáková; Olga - Coupeau; Roman - Hansen; M. S. - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Tencerová; Michaela . Omega-3 PUFAs prevent bone impairment and bone marrow adiposity in mouse model of obesity . Communications Biology. 2023; 6(1); 1043 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Alquezar-Artieda; N. - Kužílková; D. - Roberts; J. - Hložková; K. - Pecinová; Alena - Pecina; Petr - Zwyrtková; M. - Potůčková; E. - Kavan; Daniel - Heřmanová; I. - Žaliová; M. - Novák; Petr - Mráček; Tomáš - Šrámková; L. - Tennant; D. A. - Trka; J. - Starková; J. Restored biosynthetic pathways induced by MSCs serve as rescue mechanism in leukemia cells after L-asparaginase therapy . Blood Advances. 2023; 7(10); 2228-2236 . IF = 7.6 [ASEP] [ doi ]
Pak; O. - Nolte; A. - Knoepp; F. - Giordano; L. - Pecina; Petr - Hüttemann; M. - Grossman; L. I. - Weissmann; N. - Sommer; N. Mitochondrial oxygen sensing of acute hypoxia in specialized cells- Is there a unifying mechanism? . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics. 2022; 1863(8)); 148911 . IF = 4.3 [ASEP] [ doi ]
Nováková; Zora - Miloševič; Mirko - Kutil; Zsofia - Ondráková; Markéta - Havlínová; Barbora - Kašpárek; Petr - Sandoval-Acuna; Cristian - Korandová; Zuzana - Truksa; Jaroslav - Vrbacký; Marek - Rohlena; Jakub - Bařinka; Cyril . Generation and characterization of human U-2 OS cell lines with the CRISPR/Cas9-edited protoporphyrinogen oxidase IX gene . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 17081 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Marković; Aleksandra - Tauchmannová; Kateřina - Šimáková; Miroslava - Mlejnek; Petr - Kaplanová; Vilma - Pecina; Petr - Pecinová; Alena - Papoušek; František - Liška; František - Šilhavý; Jan - Mikešová; Jana - Neckář; Jan - Houštěk; Josef - Pravenec; Michal - Mráček; Tomáš . Genetic Complementation of ATP Synthase Deficiency Due to Dysfunction of TMEM70 Assembly Factor in Rat . Biomedicines. 2022; 10(2)); 276 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Magalhaes-Novais; Silvia - Blecha; Jan - Naraine; Ravindra - Mikesova; Jana - Abaffy; Pavel - Pecinová; Alena - Miloševič; Mirko - Bohuslavová; Romana - Procházka; Jan - Khan; S. - Novotná; Eliška - Šindelka; Radek - Machan; R. - Dewerchin; M. - Vlčák; Erik - Kalucka; J. - Štemberková-Hubáčková; Soňa - Benda; A. - Goveia; J. - Mráček; Tomáš - Bařinka; Cyril - Carmeliet; P. - Neužil; Jiří - Rohlenová; Kateřina - Rohlena; Jakub . Mitochondrial respiration supports autophagy to provide stress resistance during quiescence . Autophagy. 2022; 2022-03-21(MAR 2022) . IF = 13.3 [ASEP] [ doi ]
Hamplová; Dana - Klusáček; Jan - Mráček; Tomáš . Assessment of self-rated health: The relative importance of physiological; mental; and socioeconomic factors . PLoS ONE. 2022; 17(4)); e0267115 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Daněk; Jan - Danačíková; Šárka - Kala; David - Svoboda; Jan - Kapoor; Sonam - Pošusta; Antonín - Folbergrová; Jaroslava - Tauchmannová; Kateřina - Mráček; Tomáš - Otáhal; Jakub . Sulforaphane Ameliorates Metabolic Changes Associated With Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2022; 16(Mar 15)); 855161 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Ferenčáková; Michaela - Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Procházka; Jan - Špoutil; František - Čajka; Tomáš - Džubanová; Martina - Balcaen; T. - Kerckhofs; G. - Willekens; W. - van Lenthe; G. H. - Alquicer; Glenda - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Horáková; Olga - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Tencerová; Michaela . Novel thiazolidinedione analog reduces a negative impact on bone and mesenchymal stem cell properties in obese mice compared to classical thiazolidinediones . Molecular Metabolism. 2022; 65(Nov)); 101598 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Pravenec; Michal - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Mráček; Tomáš - Pecinová; Alena - Tauchmannová; Kateřina - Hüttl; M. - Malínská; H. - Kazdová; L. - Neckář; Jan - Kolář; František - Žurmanová; J. - Novotný; J. - Houštěk; Josef . Conplastic strains for identification of retrograde effects of mitochondrial dna variation on cardiometabolic traits in the spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.4); S471-S481 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Oláhová; M. - Peter; B. - Szilagyi; Z. - Diaz-Maldonado; H. - Singh; M. - Sommerville; E. W. - Blakely; E. L. - Collier; J. J. - Hoberg; E. - Stránecký; V. - Hartmannová; H. - Bleyer; A. J. - McBride; K. L. - Bowden; S. A. - Korandová; Zuzana - Pecinová; Alena - Ropers; H.-H. - Kahrizi; K. - Najmabadi; H. - Tarnopolsky; M. A. - Brady; L. I. - Weaver; K. N. - Prada; C. E. - Ounap; K. - Wojcik; M. H. - Pajusalu; S. - Syeda; S. B. - Pais; L. - Estrella; E. A. - Bruels; Ch. C. - Kunkel; L. M. - Kang; P. B. - Bonnen; P. E. - Mráček; Tomáš - Kmoch; S. - Gorman; G. S. - Falkenberg; M. - Gustafsson; C. M. - Taylor; R. W. POLRMT mutations impair mitochondrial transcription causing neurological disease . Nature Communications. 2021; 12(1)); 1135 . IF = 17.694 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Treatment With Resveratrol Ameliorates Mitochondrial Dysfunction During the Acute Phase of Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Neuroscience. 2021; 15(Mar 5)); 634378 . IF = 5.152 [ASEP] [ doi ]
Endlicher; R. - Drahota; Zdeněk - Kučera; O. - Červinková; Z. Age-Dependent Changes in the Function of Mitochondrial Membrane Permeability Transition Pore in Rat Liver Mitochondria . Physiological Research. 2021; 70(6); 905-911 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Čunátová; Kristýna - Reguera Pajuelo; David - Vrbacký; Marek - Fernández-Vizarra; E. - Ding; SJ. - Fearnley; I.M. - Zeviani; M. - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš - Pecina; Petr . Loss of COX4I1 Leads to Combined Respiratory Chain Deficiency and Impaired Mitochondrial Protein Synthesis . Cells. 2021; 10(2)); 369 . IF = 7.666 [ASEP] [ doi ]
Tibenská; V. - Benešová; A. - Vebr; P. - Liptáková; A. - Hejnová; L. - Elsnicová; B. - Drahota; Zdeněk - Horníková; D. - Galatík; F. - Kolář; D. - Vybíral; S. - Alánová; Petra - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. Gradual cold acclimation induces cardioprotection without affecting adrenergic beta-receptor-mediated adenylyl cyclase signaling . Journal of Applied Physiology. 2020; 128(4); 1023-1032 . IF = 3.531 [ASEP] [ doi ]
Pecinová; Alena - Alán; Lukáš - Brázdová; Andrea - Vrbacký; Marek - Pecina; Petr - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš . Role of Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase in Metabolic Adaptations of Prostate Cancer . Cells. 2020; 9(8)); 1764 . IF = 6.600 [ASEP] [ doi ]
Pajuelo-Reguera; David - Čunátová; Kristýna - Vrbacký; Marek - Pecinová; Alena - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš - Pecina; Petr . Cytochrome c Oxidase Subunit 4 Isoform Exchange Results in Modulation of Oxygen Affinity . Cells. 2020; 9(2)); 443 . IF = 6.600 [ASEP] [ doi ]
Nůsková; Hana - Mikešová; Jana - Efimova; Iuliia - Pecinová; Alena - Pecina; Petr - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš . Biochemical thresholds for pathological presentation of ATP synthase deficiencies . Biochemical and Biophysical Research Communications. 2020; 521(4); 1036-1041 . IF = 3.575 [ASEP] [ doi ]
Kubánek; M. - Schimerová; T. - Piherová; L. - Brodehl; A. - Krebsová; A. - Ratnavadivel; S. - Stanasiuk; C. - Hansíková; H. - Zeman; J. - Paleček; T. - Houštěk; Josef - Drahota; Zdeněk - Nůsková; Hana - Mikešová; Jana - Zámečník; J. - Macek Jr.; M. - Ridzoň; P. - Malusková; J. - Stránecký; V. - Melenovský; V. - Milting; H. - Kmoch; S. Desminopathy: Novel Desmin Variants; a New Cardiac Phenotype; and Further Evidence for Secondary Mitochondrial Dysfunction . Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(4)); 937 . IF = 4.241 [ASEP] [ doi ]
Koňaříková; Eliška - Marković; Aleksandra - Korandová; Zuzana - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš . Current progress in the therapeutic options for mitochondrial disorders . Physiological Research. 2020; 69(6); 967-994 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Hložková; K. - Pecinová; Alena - Alquezar-Artieda; N. - Pajuelo-Reguera; D. - Šimčíková; M. - Hovorková; L. - Rejlová; K. - Žaliová; M. - Mráček; Tomáš - Kolenová; A. - Starý; J. - Trka; J. - Stárková; J. Metabolic profile of leukemia cells influences treatment efficacy of L-asparaginase . Bmc Cancer. 2020; 20(1)); 526 . IF = 4.430 [ASEP] [ doi ]
Drahota; Zdeněk - Endlicher; R. - Kučera; O. - Rychtrmoc; D. - Červinková; Z. Factors Affecting the Function of the Mitochondrial Membrane Permeability Transition Pore and Their Role in Evaluation of Calcium Retention Capacity Values . Physiological Research. 2020; 69(3); 491-499 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Čunátová; Kristýna - Pajuelo-Reguera; David - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš - Pecina; Petr . Role of cytochrome c oxidase nuclear-encoded subunits in health and disease . Physiological Research. 2020; 69(6); 947-965 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Pecinová; Alena - Brázdová; Andrea - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Mráček; Tomáš . Mitochondrial targets of metformin-Are they physiologically relevant? . Biofactors. 2019; 45(5); 703-711 . IF = 4.734 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Milerová; Marie - Ošťádalová; Ivana - Hlaváčková; Markéta - Kolář; František . Developmental and sex differences in cardiac tolerance to ischemia-reperfusion injury: the role of mitochondria . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019; 97(9); 808-814 . IF = 1.946 [ASEP] [ doi ]
Oseeva, Marina - Palůchová, Veronika - Žáček, P. - Janovská, Petra - Mráček, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Hamplová, Dana - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan - Kuda, Ondřej . Omega-3 index in the Czech Republic: No difference between urban and rural populations . Chemistry and Physics of Lipids 2019, 220(May), 23-27 . IF = 2.094 [ASEP] [ doi ]
Kovalčíková; Jana - Vrbacký; Marek - Pecina; Petr - Tauchmannová; Kateřina - Nůsková; Hana - Kaplanová; Vilma - Brázdová; Andrea - Alán; Lukáš - Eliáš; Jan - Čunátová; Kristýna - Kořínek; Vladimír - Sedláček; Radislav - Mráček; Tomáš - Houštěk; Josef . TMEM70 facilitates biogenesis of mammalian ATP synthase by promoting subunit c incorporation into the rotor structure of the enzyme . FASEB Journal. 2019; 33(12); 14103-14117 . IF = 4.966 [ASEP] [ doi ]
Endlicher, R. - Drahota, Zdeněk - Červinková, Z. Modification of Calcium Retention Capacity of Rat Liver Mitochondria by Phosphate and Tert-Butyl Hydroperoxide . Physiological Research 2019, 68(1), 59-65 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Pecina, Petr - Nůsková, Hana - Karbanová, Vendula - Kaplanová, Vilma - Mráček, Tomáš - Houštěk, Josef . Role of the mitochondrial ATP synthase central stalk subunits gamma and delta in the activity and assembly of the mammalian enzyme . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics 2018, roč. 1859, 5, p. 374-381 . IF = 4.441 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Březinová, Marie - Šilhavý, Jan - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Dodia, Ch. - Kreuchwig, F. - Vrbacký, Marek - Balas, L. - Durand, T. - Hübner, N. - Fisher, A. B. - Kopecký, Jan - Pravenec, Michal . Nrf2-Mediated Antioxidant Defense and Peroxiredoxin 6 Are Linked to Biosynthesis of Palmitic Acid Ester of 9-Hydroxystearic Acid . Diabetes 2018, roč. 67, 6, p. 1190-1199 . IF = 7.199 [ASEP] [ doi ]
Fontana, J. - Zima, Michal - Větvička, V. Biological Markers of Oxidative Stress in Cardiovascular Diseases: After so Many Studies, What do We Know? . Immunological Investigations 2018, 47(8), 823-843 . IF = 2.687 [ASEP] [ doi ]
Alston, Ch. L. - Heidler, J. - Dibley, M. G. - Kremer, L. S. - Taylor, L. S. - Fratter, C. - French, C. E. - Glasgow, R. I. C. - Feichtinger, R. G. - Delon, I. - Pagnamenta, A. T. - Dolling, H. - Lemonde, H. - Aiton, N. - Bjornstad, A. - Henneke, L. - Gärtner, J. - Thiele, H. - Tauchmannová, Kateřina - Quaghebeur, G. - Houštěk, Josef - Sperl, W. - Raymond, F. L. - Prokisch, H. - Mayr, J. A. - McFarland, R. - Poulton, J. - Ryan, M. T. - Wittig, I. - Henneke, M. - Taylor, R. W. Bi-allelic Mutations in NDUFA6 Establish Its Role in Early-Onset Isolated Mitochondrial Complex I Deficiency . American Journal of Human Genetics 2018, 103(4), 592-601 . IF = 9.924 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Trnovská, J. - Škop, V. - Marková, I. - Malínská, H. - Hüttl, M. - Kazdová, L. - Bardová, Kristina - Tauchmannová, Kateřina - Vrbacký, Marek - Nůsková, Hana - Mráček, Tomáš - Kopecký, Jan - Houštěk, Josef . Mutant Wars2 gene in spontaneously hypertensive rats impairs brown adipose tissue function and predisposes to visceral obesity . Physiological Research.. 2017, roč. 66, 6, p. 917-924 . IF = 1.324 [ASEP]
Pecinová, Alena - Drahota, Zdeněk - Kovalčíková, Jana - Kovářová, Nikola - Pecina, Petr - Alán, Lukáš - Zima, Michal - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš . Pleiotropic Effects of Biguanides on Mitochondrial Reactive Oxygen Species Production . Oxidative Medicine and Cellular Longevity.. 2017, roč. 2017, 2017, článku 7038603 . IF = 4.936 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Svatoňová, Anna - Weissová, Romana - Drahota, Zdeněk - Zajíčková, Pavlína - Brabcová, I. - Kolář, D. - Alánová, Petra - Vašinová, Jana - Šilhavý, Jan - Hlaváčková, Markéta - Tauchmannová, Kateřina - Milerová, Marie - Ošťádal, Bohuslav - Červenka, L. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Nováková, Olga - Novotný, J. - Pravenec, Michal - Kolář, František . Selective replacement of mitochondrial DNA increases the cardioprotective effect of chronic continuous hypoxia in spontaneously hypertensive rats . Clinical science. 2017, roč. 131, 9, p. 865-881 . IF = 5.220 [ASEP] [ doi ]
Melenovský, V. - Petrák, J. - Mráček, Tomáš - Beneš, J. - Borlaug, B. A. - Nůsková, Hana - Pluháček, T. - Špatenka, J. - Kovalčíková, Jana - Drahota, Zdeněk - Kautzner, J. - Pirk, J. - Houštěk, Josef . Myocardial iron content and mitochondrial function in human heart failure: a direct tissue analysis . European Journal of Heart Failure. 2017, roč. 19, 4, p. 522-530 . IF = 10.683 [ASEP] [ doi ]
Endlicher, R. - Drahota, Zdeněk - Červinková, Z. In vitro and in vivo activation of mitochondrial membrane permeability transition pore using triiodothyronine . Physiological Research. 2016, roč. 65, 2, p. 321-331 . IF = 1.461 [ASEP]
Pravenec, Michal - Mlejnek, Petr - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Strnad, Hynek - Eigner, Sebastian - Eigner-Henke, Kateřina - Škop, V. - Malínská, H. - Trnovská, J. - Kazdová, L. - Drahota, Zdeněk - Mráček, Tomáš - Houštěk, Josef . Autocrine effects of transgenic resistin reduce palmitate and glucose oxidation in brown adipose tissue . Physiological Genomics. 2016, roč. 48, 6, p. 420-427 . IF = 3.044 [ASEP] [ doi ]
Česneková, J. - Spáčilová, J. - Hansíková, H. - Houštěk, Josef - Zeman, J. - Stibůrek, L. LACE1 interacts with p53 and mediates its mitochondrial translocation and apoptosis . OncoTarget. 2016, roč. 7, 30, p. 47687-47698 . IF = 5.178 [ASEP] [ doi ]
Wang, M. - Sips, P. - Khin, E. - Rotival, M. - Sun, X. - Ahmed, R. - Widjaja, A. A. - Schafer, S. - Yusoff, P. - Choksi, P. K. - Ko, N. S. J. - Singh, M. K. - Epstein, D. - Guan, Y. - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Mikell, B. - Tan, J. - Pesce, F. - Kolář, František - Bottolo, L. - Mancini, M. - Hubner, N. - Pravenec, Michal - Petretto, E. - MacRae, C. - Cook, S. A. Wars2 is a determinant of angiogenesis . Nature Communications. 2016, roč. 7, Jul, p. 12061 . IF = 12.124 [ASEP] [ doi ]
Boukalová, Štěpána - Štursa, J. - Werner, L. - Ezrová, Zuzana - Černý, Jiří - Bezawork-Geleta, A. - Pecinová, Alena - Dong, L. - Drahota, Zdeněk - Neužil, Jiří . Mitochondrial Targeting of Metformin Enhances Its Activity against Pancreatic Cancer . Molecular Cancer Therapeutics. 2016, roč. 15, 12, p. 2875-2886 . IF = 5.764 [ASEP] [ doi ]
Milerová, Marie - Drahota, Zdeněk - Chytilová, Anna - Tauchmannová, Kateřina - Houštěk, Josef - Ošťádal, Bohuslav . Sex difference in the sensitivity of cardiac mitochondrial permeability transition pore to calcium load . Molecular and Cellular Biochemistry. 2016, roč. 412, 1-2, p. 147-154 . IF = 2.669 [ASEP] [ doi ]
Heřmanová, I. - Arruabarrena-Aristorena, A. - Vališ, Karel - Nůsková, Hana - Alberich-Jorda, Meritxell - Fišer, K. - Fernandez-Ruiz, S. - Kavan, Daniel - Pecinová, Alena - Niso-Santano, N. - Žaliová, M. - Novák, Petr - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Kroemer, G. - Carracedo, A. - Trka, J. - Starková, J. Pharmacological inhibition of fatty-acid oxidation synergistically enhances the effect of L-asparaginase in childhood ALL cells . Leukemia. 2016, roč. 30, 1, p. 209-218 . IF = 11.702 [ASEP] [ doi ]
Ng, Y. S. - Alston, Ch. L. - Diodato, D. - Morris, A. A. - Ulrick, N. - Kmoch, S. - Houštěk, Josef - Martinelli, D. - Haghighi, A. - Atiq, M. - Gamero, M. A. - Garcia-Martinez, E. - Kratochvílová, H. - Santra, S. - Brown, R. M. - Brown, G. K. - Ragge, N. - Monavari, A. - Pysden, K. - Ravn, K. - Casey, J. P. - Khan, A. - Chakrapani, A. - Vassallo, G. - Simons, C. - McKeever, K. - O´Sullivan, S. - Childs, A.-M. - Ostergaard, E. - Vanderver, A. - Goldstein, A. - Vogt, J. - Taylor, R. W. - McFarland, R. The clinical, biochemical and genetic features associated with RMND1-related mitochondrial disease . Journal of Medical Genetics. 2016, roč. 53, 11, p. 768-775 . IF = 5.451 [ASEP] [ doi ]
Sobotka, O. - Endlicher, R. - Drahota, Zdeněk - Kučera, O. - Rychtrmoc, D. - Raad, M. - Hakeem, K. - Červinková, Z. Impaired mitochondrial functions contribute to 3-bromopyruvate toxicity in primary rat and mouse hepatocytes . Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2016, roč. 48, 4, p. 363-373 . IF = 2.576 [ASEP] [ doi ]
Vrbacký, Marek - Kovalčíková, Jana - Chawengsaksophak, Kallayanee - Beck, Inken - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Sedmera, David - Papoušek, František - Kolář, František - Sobol, Margaryta - Hozák, Pavel - Sedláček, Radislav - Houštěk, Josef . Knockout of Tmem70 alters biogenesis of ATP synthase and leads to embryonal lethality in mice . Human Molecular Genetics. 2016, roč. 25, 21, p. 4674-4685 . IF = 5.340 [ASEP] [ doi ]
Hartmannová, H. - Piherová, L. - Tauchmannová, Kateřina - Kidd, K. - Acott, P. D. - Crocker, J. F. S. - Oussedik, Y. - Mallet, M. - Hodaňová, K. - Stránecký, V. - Přistoupilová, A. - Barešová, V. - Jedličková, I. - Živná, M. - Sovová, J. - Hůlková, H. - Robins, V. - Vrbacký, Marek - Pecina, Petr - Kaplanová, Vilma - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Thibeault, Y. - Bleyer, A. J. - Kmoch, S. Acadian variant of Fanconi syndrome is caused by mitochondrial respiratory chain complex I deficiency due to a non-coding mutation in complex I assembly factor NDUFAF6 . Human Molecular Genetics. 2016, roč. 25, 18, p. 4062-4079 . IF = 5.340 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová, Jaroslava - Ješina, Pavel - Kubová, Hana - Druga, Rastislav - Otáhal, Jakub . Status Epilepticus in Immature Rats Is Associated with Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2016, roč. 10, May 26, p. 136 . IF = 4.555 [ASEP] [ doi ]
Kovářová, Nikola - Pecina, Petr - Nůsková, Hana - Vrbacký, Marek - Zeviani, M. - Mráček, Tomáš - Viscomi, C. - Houštěk, Josef . Tissue- and species-specific differences in cytochrome c oxidase assembly induced by SURF1 defects . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease. 2016, roč. 1862, 4, p. 705-715 . IF = 5.388 [ASEP] [ doi ]
Česneková, J. - Rodinová, M. - Hansíková, H. - Houštěk, Josef - Zeman, J. - Stibůrek, L. The mammalian homologue of yeast Afg1 ATPase (lactation elevated 1) mediates degradation of nuclear-encoded complex IV subunits . Biochemical Journal. 2016, roč. 473, 6, p. 797-804 . IF = 3.797 [ASEP] [ doi ]
Sobotka, O. - Drahota, Zdeněk - Kučera, O. - Endlicher, R. - Rauchová, Hana - Červinková, Z. The effect of alpha-tocopheryl succinate on succinate respiration in rat liver mitochondria. Physiological Research. Vol. 64, Suppl.5 (2015), S609-S615. ISSN 0862-8408 . IF = 1.643 [ASEP]
Trnovská, J. - Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Landa, Vladimír - Eigner, Sebastian - Eigner-Henke, Kateřina - Škop, V. - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. - Mráček, Tomáš - Houštěk, Josef - Pravenec, Michal . Gender-related effects on substrate utilization and metabolic adaptation in hairless spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 1, p. 51-60 . IF = 1.643 [ASEP]
Klučková, Katarína - Sticha, M. - Černý, Jiří - Mráček, Tomáš - Dong, L. - Drahota, Zdeněk - Gottlieb, E. - Neužil, Jiří - Rohlena, Jakub . Ubiquinone-binding site mutagenesis reveals the role of mitochondrial complex II in cell death initiation . Cell Death & Disease. 2015, Vol. 6, May 2015, e1749 . IF = 5.378 [ASEP] [ doi ]
Hejzlarová, Kateřina - Kaplanová, Vilma - Nůsková, Hana - Kovářová, Nikola - Ješina, Pavel - Drahota, Zdeněk - Mráček, Tomáš - Seneca, S. - Houštěk, Josef . Alteration of structure and function of ATP synthase and cytochrome c oxidase by lack of F-o-a and Cox3 subunits caused by mitochondrial DNA 9205delTA mutation . Biochemical Journal. 2015, Vol. 466, 3, p. 601-611 . IF = 3.562 [ASEP] [ doi ]
Nůsková, Hana - Mráček, Tomáš - Mikulová, Tereza - Vrbacký, Marek - Kovářová, Nikola - Kovalčíková, Jana - Pecina, Petr - Houštěk, Josef . Mitochondrial ATP synthasome: Expression and structural interaction of its components . Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015, Vol. 464, 3, p. 787-793 . IF = 2.371 [ASEP] [ doi ]
Cahová, M. - Chrastina, P. - Hansíková, H. - Drahota, Zdeněk - Trnovská, J. - Škop, V. - Spáčilová, J. - Malínská, H. - Oliyarnyk, O. - Papáčková, Z. - Páleníčková, E. - Kazdová, L. Carnitine supplementation alleviates lipid metabolism derangements and protects against oxidative stress in non-obese hereditary hypertriglyceridemic rats . Applied Physiology Nutrition and Metabolism-Physiologie appliquee nutrition et metabolisme. 2015, Vol. 40, 3, p. 280-291 . IF = 1.91 [ASEP] [ doi ]
Cahová, M. - Páleníčková, E. - Danková, H. - Sticová, E. - Burian, M. - Drahota, Zdeněk - Červinková, Z. - Kučera, O. - Gladkova, Ch. - Stopka, Pavel - Křížová, Jana - Papáčková, Z. - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. Metformin prevents ischemia reperfusion-induced oxidative stress in the fatty liver by attenuation of reactive oxygen species formation . American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology. 2015, Vol. 309, 2, G100-G111 . IF = 3.297 [ASEP] [ doi ]
Shabalina, I.G. - Vrbacký, Marek - Pecinová, Alena - Kalinovich, A. V. - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Cannon, B. - Nedergaard, J. ROS production in brown adipose tissue mitochondria: The question of UCP1-dependence . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics. 2014, roč. 1837, 12, p. 2017-2030 . IF = 5.353 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Drahota, Zdeněk . Inhibition of mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase by alpha-tocopheryl succinate . International Journal of Biochemistry and Cell Biology 2014, roč. 53, aug, p. 409-413. ISSN 1357-2725. IF = 4.046 [ASEP] [ doi ]
Mráček, Tomáš - Holzerová, Eliška - Drahota, Zdeněk - Kovářová, Nikola - Vrbacký, Marek - Ješina, Pavel - Houštěk, Josef . ROS generation and multiple forms of mammalian mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics 2014, roč. 1837, 1, p. 98-111. ISSN 0005-2728. IF = 5.353 [ASEP] [ doi ]
Kratochvílová, H. - Hejzlarová, Kateřina - Vrbacký, Marek - Mráček, Tomáš - Karbanová, Vendula - Tesařová, M. - Gombitová, A. - Cmarko, D. - Wittig, I. - Zeman, J. - Houštěk, Josef . Mitochondrial membrane assembly of TMEM70 protein . Mitochondrion 2014, roč. 15, mar 2014, p. 1-9. ISSN 1567-7249. IF = 3.249 [ASEP] [ doi ]
Houštěk, Josef - Vrbacký, Marek - Hejzlarová, Kateřina - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Kazdová, L. - Mikšík, Ivan - Neckář, Jan - Papoušek, František - Kolář, František - Kurtz, T. W. - Pravenec, Michal . Effects of mtDNA in SHR-mtF344 versus SHR conplastic strains on reduced OXPHOS enzyme levels, insulin resistance, cardiac hypertrophy, and systolic dysfunction . Physiological Genomics 2014, roč. 46, 18, p. 671-678. ISSN 1094-8341. IF = 2.374 [ASEP] [ doi ]
Hejzlarová, Kateřina - Mráček, Tomáš - Vrbacký, Marek - Kaplanová, Vilma - Karbanová, Vendula - Nůsková, Hana - Pecina, Petr - Houštěk, Josef . Nuclear genetic defects of mitochondrial ATP synthase . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s57-s71. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Garnol, T. - Endlicher, R. - Kučera, O. - Drahota, Zdeněk - Červinková, Z. Impairment of mitochondrial function of rat hepatocytes by high fat diet and oxidative stress . Physiological Research 2014, roč. 63, 2, p. 271-274. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Drahota, Zdeněk - Páleníčková, E. - Endlicher, R. - Milerová, Marie - Brejchová, Jana - Vošahlíková, Miroslava - Svoboda, Petr - Kazdová, L. - Kalous, M. - Červinková, Z. - Cahová, M. Biguanides Inhibit Complex I, II and IV of Rat Liver Mitochondria and Modify Their Functional Properties . Physiological Research 2014, roč. 63, 1, p. 1-11. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Sanderson, T. H. - Mahapatra, G. - Pecina, Petr - Ji, Q. - Yu, K. - Sinkler, Ch. - Varughese, A. - Kumar, R. - Bukowski, M. J. - Tousignant, R. N. - Salomon, A. R. - Lee, I. - Hüttemann, M. Cytochrome c Is Tyrosine 97 Phosphorylated by Neuroprotective Insulin Treatment . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 11, e78627 . IF = 3.534 [ASEP] [ doi ]
Mráček, Tomáš - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef . The function and the role of the mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase in mammalian tissues . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2013, Vol. 1827, 3, p. 401-410 . IF = 4.624 [ASEP] [ doi ]
Kovářová, Nikola - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Holzerová, Eliška - Vrbacký, Marek - Pecina, Petr - Hejzlarová, Kateřina - Klučková, Katarína - Rohlena, Jakub - Neužil, Jiří - Houštěk, Josef . High Molecular Weight Forms of Mammalian Respiratory Chain Complex II . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 8, e71869 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová, Jaroslava - Ješina, Pavel - Nůsková, Hana - Houštěk, Josef . Antioxidant enzymes in cerebral cortex of immature rats following experimentally-induced seizures: upregulation of mitochondrial MnSOD (SOD2) . International Journal of Developmental Neuroscience, 2013, Vol. 31, 2, p. 123-130 . IF = 2.692 [ASEP] [ doi ]
Stibůrek, L. - Česneková, J. - Kostková, O. - Fornůsková, D. - Vinšová, K. - Wenchich, L. - Houštěk, Josef - Zeman, J. YME1L controls the accumulation of respiratory chain subunits and is required for apoptotic resistance, cristae morphogenesis, and cell proliferation . Molecular Biology of the Cell, 2012, Vol. 23, 6, p. 1010-1023 . IF = 4.604 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Drahota, Zdeněk . Idebenone-induced recovery of glycerol-3-phosphate and succinate oxidation inhibited by digitonin . Physiological Research, 2012, Vol. 61, 3, p. 259-265 . IF = 1.531 [ASEP]
Neckář, Jan - Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Seidman, J. G. - Seidman, Ch. - Kazdová, L. - Klevstig, M. - Novák, F. - Vecka, M. - Papoušek, František - Houštěk, Josef - Drahota, Zdeněk - Kurtz, T. W. CD36 overexpression predisposes to arrhythmias but reduces infarct size in spontaneously hypertensive rats: gene expression profile analysis . Physiological Genomics, 2012, Vol. 44, 2, p. 173-182 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Kovářová, Nikola - Vrbacká-Čížková, Alena - Pecina, Petr - Stránecký, V. - Pronicka, E. - Kmoch, S. - Houštěk, Josef . Adaptation of respiratory chain biogenesis to cytochrome c oxidase deficiency caused by SURF1 gene mutations . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, 2012, Vol. 1822, 7, p. 1114-1124 . IF = 4.910 [ASEP] [ doi ]
Karbanová-Havlíčková, Vendula - Vrbacká-Čížková, Alena - Hejzlarová, Kateřina - Nůsková, Hana - Stránecký, V. - Potocká, Andrea - Kmoch, S. - Houštěk, Josef . Compensatory upregulation of respiratory chain complexes III and IV in isolated deficiency of ATP synthase due to TMEM70 mutation . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2012, Vol. 1817, 7, p. 1037-1043 . IF = 4.624 [ASEP] [ doi ]
Houštěk, Josef - Hejzlarová, Kateřina - Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Mikšík, Ivan - Kazdová, L. - Oliyarnyk, O. - Kurtz, T. - Pravenec, Michal . Nonsynonymous variants in mt-Nd2, mt-Nd4, and mt-Nd5 are linked to effects on oxidative phosphorylation and insulin sensitivity in rat conplastic strains . Physiological Genomics, 2012, Vol. 44, 9, p. 487-494 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Drahota, Zdeněk - Milerová, Marie - Endlicher, R. - Rychtrmoc, D. - Červinková, Z. - Ošťádal, Bohuslav . Developmental changes of the sensitivity of cardiac and liver mitochondrial permeability transition pore to calcium load and oxidative stress . Physiological Research, 2012, Vol. 61, Suppl.1, S165-S172 . IF = 1.531 [ASEP]
Drahota, Zdeněk - Endlicher, R. - Staňková, P. - Rychtrmoc, D. - Milerová, Marie - Červinková, Z. Characterization of calcium, phosphate and peroxide interactions in activation of mitochondrial swelling using derivative of the swelling curves . Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2012, Vol. 44, 3, p. 309-315 . IF = 1.604 [ASEP] [ doi ]
Rohlena, Jakub - Dong, L.-F. - Klučková, Katarína - Zobalová, Renata - Goodwin, J. - Tilly, D. - Štursa, Jan - Pecinová, Alena - Philimonenko, Anatoly - Hozák, Pavel - Banerjee, J. - Ledvina, Miroslav - Sen, Ch.K. - Houštěk, Josef - Coster, M.J. - Neužil, . Mitochondrially Targeted alpha-Tocopheryl Succinate Is Antiangiogenic: Potential Benefit Against Tumor Angiogenesis but Caution Against Wound Healing . Antioxidants & Redox Signaling, 2011, Vol. 15, 12, p. 2923-2935 . IF = 8.456 [ASEP] [ doi ]
Páleníčková, E. - Cahová, M. - Drahota, Zdeněk - Kazdová, L. - Kalous, M. Inhibitory effect of metformin on oxidation of NADH-dependent substrates in rat liver homogenate . Physiological Research, 2011, Vol. 60, 5, p. 835-839 . IF = 1.555 [ASEP]
Pecinová, Alena - Drahota, Zdeněk - Nůsková, Hana - Pecina, Petr - Houštěk, Josef . Evaluation of basic mitochondrial functions using rat tissue homogenates . Mitochondrion, 2011, Vol. 11, 5, p. 722-728 . IF = 3.615 [ASEP] [ doi ]
Hejzlarová, Kateřina - Tesařová, M. - Vrbacká-Čížková, A. - Vrbacký, Marek - Hartmannová, H. - Kaplanová, Vilma - Nosková, L. - Kratochvílová, H. - Buzková, J. - Havlíčková, Vendula - Zeman, J. - Kmoch, S. - Houštěk, Josef . Expression and processing of the TMEM70 protein . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2011, Vol. 1807, 1, p. 144-149 . IF = 4.843 [ASEP] [ doi ]
Beneš, J. - Kazdová, L. - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef - Medříková, Daša - Kopecký, Jan - Kovářová, Nikola - Vrbacký, Marek - Sedmera, David - Strnad, Hynek - Kolář, Michal - Petrák, J. - Benada, Oldřich - Škaroupková, P. - Červenka, L. - Melenovsky, . Effect of metformin therapy on cardiac function and survival in a volume-overload model of heart failure in rats . Clinical science, 2011, Vol. 121, 1, p. 29-41 . IF = 4.317 [ASEP] [ doi ]
Nůsková, Hana - Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef . Cyanide inhibition and pyruvate-induced recovery of cytochrome c oxidase . Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2010, Vol. 42, 5, p. 395-403 . IF = 3.637 [ASEP] [ doi ]
Milerová, Marie - Charvátová, Zuzana - Škárka, Libor - Ošťádalová, Ivana - Drahota, Zdeněk - Fialová, Martina - Ošťádal, Bohuslav . Neonatal cardiac mitochondria and ischemia/reperfusion injury . Molecular and Cellular Biochemistry, 2010, Vol. 335, 1-2, p. 147-153 . IF = 2.168 [ASEP] [ doi ]
Mayr, J. A. - Havlíčková, Vendula - Zimmermann, F. - Magler, I. - Kaplanová, Vilma - Ješina, Pavel - Pecinová, Alena - Nůsková, Hana - Koch, J. - Sperl, W. - Houštěk, Josef . Mitochondrial ATP synthase deficiency due to a mutation in the ATP5E gene for the F1 e subunit . Human Molecular Genetics, 2010, Vol. 19, 17, p. 3430-3439 . IF = 8.058 [ASEP] [ doi ]
Honzík, T. - Tesařová, M. - Mayr, J. A. - Hansíková, H. - Ješina, P. - Bodamer, O. - Koch, J. - Magner, M. - Freisinger, P. - Huemer, M. - Kostková, O. - Van Coster, R. - Kmoch, S. - Houštěk, Josef - Sperl, W. - Zeman, J. Mitochondrial encephalocardio-myopathy with early neonatal onset due to TMEM70 mutation . Archives of Disease in Childhood, 2010, Vol. 95, 4, p. 296-301 . IF = 2.616 [ASEP] [ doi ]
Havlíčková, Vendula - Kaplanová, Vilma - Nůsková, Hana - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef . Knockdown of F1 epsilon subunit decreases mitochondrial content of ATP synthase and leads to accumulation of subunit c . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2010, Vol. 1797, 6-7, p. 1124-1129 . IF = 5.132 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová, Jaroslava - Ješina, Pavel - Haugvicová, Renata - Lisý, Václav - Houštěk, Josef . Sustained deficiency of mitochondrial complex I activity during long periods of survival after seizures induced in immature rats by homocysteic acid . Neurochemistry International, 2010, Vol. 56, 3, p. 394-403 . IF = 3.601 [ASEP] [ doi ]
Drahota, Zdeněk - Vrbacký, Marek - Nůsková, Hana - Kazdová, L. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Pravenec, Michal - Houštěk, Josef . Succinimidyl oleate, established inhibitor of CD36/FAT translocase inhibits complex III of mitochondrial respiratory chain . Biochemical and Biophysical Research Communications, 2010, Vol. 391, 3, p. 1348-1351 . IF = 2.595 [ASEP] [ doi ]
Červinková, Z. - Křiváková, P. - Lábajová, A. - Roušar, T. - Lotková, H. - Kučera, O. - Endlicher, R. - Červinka, M. - Drahota, Zdeněk . Mechanisms participating in oxidative damage of isolated rat hepatocytes . Archives of Toxicology, 2009, Vol. 83, 4, p. 363-372 . IF = 3.312 [ASEP] [ doi ]
Mráček, Tomáš - Pecinová, Alena - Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef . High efficiency of ROS production by glycerophosphate dehydrogenase in mammalian mitochondria . Archives of Biochemistry and Biophysics, 2009, Vol. 481, 1, p. 30-36 . IF = 3.046 [ASEP] [ doi ]
Houštěk, Josef - Kmoch, S. - Zeman, J. TMEM70 protein — A novel ancillary factor of mammalian ATP synthese . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2009, Vol. 1787, 5, p. 529-532 . IF = 3.688 [ASEP] [ doi ]
Endlicher, R. - Křiváková, P. - Rauchová, Hana - Nůsková, Hana - Červinková, Z. - Drahota, Zdeněk . Peroxidative damage of mitochondrial respiration is substrate-dependent . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 5, p. 685-692 . IF = 1.430 [ASEP]
Gažák, Radek - Sedmera, Petr - Vrbacký, Marek - Vostálová, J. - Drahota, Zdeněk - Marhol, Petr - Walterová, D. - Křen, Vladimír . Molecular mechanisms of silybin and 2,3-dehydrosilybin antiradical activity - role of individual hydroxyl groups . Free Radical Biology and Medicine, 2009, Vol. 46, 6, p. 745-758 . IF = 6.081 [ASEP] [ doi ]
Čížková, Alena - Stránecký, V. - Mayr, J. A. - Tesařová, M. - Havlíčková, Vendula - Paul, Jan - Ivánek, R. - Kuss, A. W. - Hansíková, H. - Kaplanová, Vilma - Vrbacký, Marek - Hartmannová, H. - Nosková, L. - Honzík, T. - Drahota, Zdeněk - Magner, M. - Hejz . TMEM70 mutations cause isolated ATP synthase deficiency and neonatal mitochondrial encephalocardiomyopathy . Nature Genetics, 2008, Vol. 40, 11, p. 1288-1290 . IF = 30.259 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.

vedoucí oddělení

MUDr. Josef Houštěk, DrSc.

zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. 

vědecký pracovník

(emeritus)

RNDr. Alena Pecinová, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Petr Pecina, Ph.D.

vědecký pracovník

RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Vilma Kaplanová, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D. 

postdoktorand

Mgr. Lukáš Alán, Ph.D.

postdoktorand

Mgr. Kristýna Čunátová

postgraduální student

Aleksandra Marković MSc.

postgraduální student

Maria Jose Saucedo Rodriguez MSc.

postgraduální student

Guillermo Puertas Frias MSc.

postgraduální student

Mgr. Michal Knězů

postgraduální student

Vladimíra Brožková

technický pracovník