Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Tibenská; V. - Marvanová; A. - Elsnicová; B. - Hejnová; L. - Vebr; P. - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. The cardioprotective effect persisting during recovery from cold acclimation is mediated by the beta(2)-adrenoceptor pathway and Akt activation . Journal of Applied Physiology. 2021; 130(3); 746-755 . IF = 3.531 [ASEP] [ doi ]
Petrovová; E. - Tomco; M. - Holovská; K. - Danko; J. - Krešáková; L. - Vdoviaková; K. - Simaiová; V. - Kolvek; F. - Horňáková; P. - Toth; T. - Zivcak; J. - Gal; P. - Sedmera; David - Luptáková; L. - Medvecký; L. PHB/CHIT Scaffold as a Promising Biopolymer in the Treatment of Osteochondral Defects-An Experimental Animal Study . Polymers. 2021; 13(8)); 1232 . IF = 4.329 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Ošťádalová; Ivana - Szárszoi; O. - Netuka; I. - Olejníčková; Veronika - Hlaváčková; Markéta . Sex-dependent effect of perinatal hypoxia on cardiac tolerance to oxygen deprivation in adults . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2021; 99(1); 1-8 . IF = 2.273 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Kočka; M. - Kvasilová; A. - Kolesová; Hana - Dziacky; A. - Gidor; T. - Gidor; L. - Šaňková; B. - Gregorovičová; Martina - Gourdie; R. G. - Sedmera; David . Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(5)); 2475 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Kolesová; Hana - Olejníčková; Veronika - Kvasilová; A. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David . Tissue clearing and imaging methods for cardiovascular development . iScience. 2021; 24(4)); 102387 . IF = 5.458 [ASEP] [ doi ]
Husková; Z. - Kikerlová; S. - Sadowski; J. - Alánová; Petra - Sedláková; Lenka - Papoušek; František - Neckář; Jan . Increased Endogenous Activity of the Renin-Angiotensin System Reduces Infarct Size in the Rats with Early Angiotensin II-dependent Hypertension which Survive the Acute Ischemia/Reperfusion Injury . Frontiers in Pharmacology. 2021; 12(May 28)); 679060 . IF = 5.810 [ASEP] [ doi ]
Honetschlagerová; Z. - Gawrys; O. - Jíchová; Š. - Škaroupková; P. - Kikerlová; S. - Vaňourková; Z. - Husková; Z. - Melenovský; V. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Kolář; František - Novotný; J. - Hejnová; L. - Kujal; P. - Červenka; L. Renal Sympathetic Denervation Attenuates Congestive Heart Failure in Angiotensin II-Dependent Hypertension: Studies with Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats with Aortocaval Fistula . Kidney & Blood Pressure Research. 2021; 46(1); 95-113 . IF = 2.687 [ASEP] [ doi ]
Antonucci; S. - Di Sante; M. - Tonolo; F. - Pontarollo; L. - Scalcon; V. - Alánová; Petra - Menabo; R. - Carpi; A. - Bindoli; A. - Rigobello; M. P. - Giorgio; M. - Kaludercic; N. - Di Lisa; F. The Determining Role of Mitochondrial Reactive Oxygen Species Generation and Monoamine Oxidase Activity in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity . Antioxidants & Redox Signaling. 2021; 34(7); 531-550 . IF = 8.401 [ASEP] [ doi ]
Tibenská; V. - Benešová; A. - Vebr; P. - Liptáková; A. - Hejnová; L. - Elsnicová; B. - Drahota; Zdeněk - Horníková; D. - Galatík; F. - Kolář; D. - Vybíral; S. - Alánová; Petra - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. Gradual cold acclimation induces cardioprotection without affecting adrenergic beta-receptor-mediated adenylyl cyclase signaling . Journal of Applied Physiology. 2020; 128(4); 1023-1032 . IF = 3.531 [ASEP] [ doi ]
Papoušek; František - Sedmera; David - Neckář; Jan - Ošťádal; Bohuslav - Kolář; František . Left ventricular function and remodelling in rats exposed stepwise up to extreme chronic intermittent hypoxia . Respiratory Physiology & Neurobiology. 2020; 282(Nov)); 103526 . IF = 1.931 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Sedmera; David . What Is the Optimal Light Source for Optical Mapping Using Voltage-and Calcium-Sensitive Dyes? . Physiological Research. 2020; 69(4); 599-607 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Lichý; M. - Szobi; A. - Hrdlička; Jaroslav - Neckář; Jan - Kolář; František - Adameová; A. Programmed Cell Death in the Left and Right Ventricle of the Late Phase of Post-Infarction Heart Failure . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(20)); 7782 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Landová Šulcová; Marie - Zahradníček; Oldřich - Dumková; J. - Dosedělová; Hana - Křivánek; J. - Hampl; Marek - Kavková; M. - Zikmund; T. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David - Kaiser; J. - Tucker; A. S. - Buchtová; Marcela . Developmental mechanisms driving complex tooth shape in reptiles . Developmental Dynamics. 2020; 249(4); 441-464 . IF = 3.780 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová; A. - Olejníčková; Veronika - Jensen; B. - Christoffels; V. M. - Kolesová; H. - Sedmera; David - Gregorovičová; Martina . The formation of the atrioventricular conduction axis is linked in development to ventricular septation . Journal of Experimental Biology. 2020; 223(19)); jeb229278 . IF = 3.312 [ASEP] [ doi ]
Kosek; V. - Heczková; M. - Novák; F. - Meisnerová; E. - Nováková; Olga - Zelenka; J. - Bechyňská; K. - Vrzáčová; N. - Suttnar; J. - Hlaváčková; A. - Danková; H. - Bratová; M. - Dasková; N. - Malínská; H. - Oliyarnyk; O. - Wohl; P. - Bastová; H. - Hajslová; J. - Cahová; M. The omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Oxidative Stress in Long-Term Parenteral Nutrition Dependent Adult Patients: Functional Lipidomics Approach . Nutrients. 2020; 12(8)); 2351 . IF = 5.717 [ASEP] [ doi ]

Lidé

RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vedoucí oddělení
    

 

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

zástupce vedoucího oddělení

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Olga Nováková
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.

postdoktorand

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand

RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Jaroslav Hrdlička
postgraduální student
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student

MUDr. Dmytro Semenovykh

postgraduální student

 

Ing. Šárka Škutová

postgraduální student

MUDr. Tereza Vavříková

postgraduální student

 

Petr Kordač

odborný pracovník VaV

Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník