Intranet Campus web

News

170 000 views of the interview with Lucie Bačáková. Topic? Implants! (7.5. 2024)

Almost 170,000 people were interested in the topic of implants, which Lucie Bačáková from the Institute of Physiology introduces in an interview. Implants do not serve to save humanity, but only as a last step when treatment and prevention have failed in a patient. According to her, people should avoid reaching for implants only for beautification. They are a foreign thing to the body. And it puts biochemical and mechanical stress on the implant. Over time, micro and nanoparticles will be released from the implant. All implants run the risk of adverse events and the need for reoperation. Interview

How to train memory? (6.5. 2024)

In moments of desperation, when we can't remember our credit card PIN for the life of us, it seems impossible. In reality, however, the capacity of our brains is enormous. It is estimated that the average brain has the capacity to store a staggering 2.5 million gigabytes of digital memory. But there's a catch. We don't just use it to store information. What's more, memories are recorded differently in the brain than information in a computer, which remains as it was written. How can we remember better? And what are effective training techniques? Answers to these and many other questions can be found in a great interview with Aleš Stuchlík in Téma magazine. Interview

Ondřej Kuda a Marcela Křížová zaujali přednáškou "Mateřské mléko - bílé zlato" (26.4. 2024)

Mateřské mléko je nenahraditelným zdrojem výživy, které se svým složením přizpůsobuje individuálním potřebám miminka. Velice zajímavá přednáška na téma unikátnosti a nenahraditelnosti mateřského mléka pro výživu novorozenců proběhla 24.4. v Akademii věd na Národní třídě. Ondřej Kuda z FGÚ popsal vlastnosti mateřského mléka ve spojitosti s novými zjištěními a vyzdvihl přínos spolupráce s Ústavem pro matku a dítě v Podolí. Marcela Křížová z Ústavu pro matku a dítě v Podolí přiblížila fungování Banky mateřského mléka v ÚPMD a popsala např. nové postupy při péči o nedonošené novorozence.

Přednášku byla realizována v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci". Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci" přibližuje zkoumání podstaty závažných onemocnění člověka v laboratořích FGÚ a zároveň představuje vzájemnou a nepostradatelnou spolupráci vědců s klinickými lékaři. Další přednáška bude věnována tématu Alzheimerovy nemoci jejíž úskalí a specifika v souvislosti s narušenou prostorovou pamětí přiblíží Jan Svoboda (FGÚ AV ČR) a Jan Laczó (Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol). Přednáška se bude konat 20. listopadu od 17 hod. v Akademii věd na Národní třídě.

Invitation to the lecture " Maternal Milk - White Gold" (26.3. 2024)

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku "Mateřské mléko- bílé zlato". Přednáší: Ondřej Kuda (FGÚ AV ČR) a Marcela Křížová (Ústav pro péči o matku a dítě)
Přednášku pořádá FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci". Cyklus přednášek "Lidské tělo ve zdraví i nemoci" přibližuje zkoumání podstaty závažných onemocnění člověka v laboratořích FGÚ a zároveň představuje vzájemnou a nepostradatelnou spolupráci vědců s klinickými lékaři.

Do not forget about Alzheimer's disease (12.3. 2024)

It is not only in connection with Brain Week that we bring you a reflection on the current topic. How widespread is Alzheimer's disease in our country? How many people have it?  What is the current state of Alzheimer's medication? Do some drugs help even a little? And what about our personal prevention. How should we live and what should we really care about? Tomáš Petrásek from the Institute of Physiology talks about all this topics in the Czech Radio

Load next