Intranet

News

Vojtěch Kumpošt awarded the Prize of Ministry of Education, Youth and Sports (5.12. 2019)

Ing. Vojtěch Kumpošt, který již od svého bakalářského studia působil na oddělení Vývojové epileptologie Fyziologického ústavu, obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 magisterském studijním programu. Cenu z rukou ministra Plagy obdržel za práci, jejíž výsledky přispěly k novým objevům na poli výzkumu mechanismů vzniku epileptických záchvatů a byly publikovány v prestižním časopise Nature Neuroscience. Vojtěch Kumpošt byl studentem Fakulty elektrotechnické ČVUT a v současnosti působí na německé Karlsruhe Institut für Technologie.

Excellent results of the students in the project "Open Science 2019" (22.11. 2019)

Na závěrečné konferenci projektu Otevřená věda  21. 11. 2019 se umístily hned dvě studentky, které absolvovaly svou stáž na Fyziologickém ústavu. 

Natálie Pořízková z pražského Gymnázia Postupická získala 1. místo v kategorii Živá příroda/Lékařské vědy a Biochemie. Na konferenci prezentovala výsledky své roční stáže "Studium struktury a funkce Na+/H+ antiportních systémů v eukaryotních buňkách", kterou absolvovala v oddělení Membránového Transportu pod vedením Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D.

3. místo ve stejné kategorii obsadila Veronika Musílková s tématem stáže "Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému", kterou absolvovala v oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství pod vedením RNDr. Jany Musílkové, CSc.

Oběma studentkám gratulujeme!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhD student conference 2019 (20.11. 2019)

On Oct 29. - 31. 2019 the biannual PhD student conference of the IPHYS took place at the Congress hotel Jezerka in Seč. During the conference 19 students gave talks and 45 presented their work as posters. In addition, a lecture and a workshop on presentation skill development was given by Jason Hwang and two talks on career development were given by Michaela Tencerová, Ph.D. and Helena Janíčková, Ph.D. The three best talks and posters were selected and awarded. These were:

The Best Talk Award: 1st place: Vendula Čečmanová, 2nd place: Viktor Sinica, 3rd place: Kristína Cechová.

The Best Poster Award: 1st place: Sarka Danačíková, 2nd place: Rimjhim Tomar and 3rd place: Daniela Alexová and Lucie Leňková.

Congratulations to all the winners!

Euro-BioImaging joins European Research Infrastructure Consortium (ERIC) (1.11. 2019)

On October 29, 2019 European Commission approved ERIC status to Euro-BioImaging (EuBI) forming European extensive research network for bioimaging, with nodes in 14 countries including the Czech Republic. Euro-BioImaging thus joins European Research Infrastructure Consortium (ERIC), which will facilitate open access, services and training to a broad range of state-of-the-art biological and medical imaging technologies among Europe and beyond. IPHYS BioImaging Facility, providing open access to 8 imaging systems (confocal and multiphoton microscopy, in vivo imaging), participates in one of 21 bioimaging nodes of EuroBioImaging ERIC.

Institute of Physiology was visited by Taiwanese organization ITRI (4.10. 2019)

Ve středu 2. října 2019 proběhla na Fyziologickém ústavu AV ČR návštěva delegace tchajwanské vědecko-výzkumné organizace Industrial Technology Research Institute (ITRI). Její zástupci, Prof. Eric Y. Chuang a Dr. Horus Huang, přednesli přednášky, kde představili svou činnost i celkově činnost ITRI, a možné okruhy vzájemné spolupráce. Poté navštívili několik oddělení ústavu, zejména oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství, spolupracující Institut klinické a experimentální medicíny, a rovněž dislokované pracoviště Fyziologického ústavu v BIOCEV. Setkání nastínilo možné směry budoucí spolupráce obou institucí v oblastech bioinformatiky, cílené dodávky léčiv do různých tkání a orgánů, testování potenciálních nových léčiv na zvířecích modelech, a v neposlední řadě i v oblasti regenerativní medicíny, konkrétně tkáňového inženýrství kožního krytu za pomocí moderní technologie 3D tisku. Vzhledem k projevenému zájmu delegace i o genomické studie bylo delegaci v rámci návštěvy umožněno shlédnout i další pracoviště zabývající se uvedenou problematikou, jako je odd. Genomiky a bioinformatiky na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v krčském areálu, a dále odd. Funkční genomiky a České centrum pro fenogenomiku v BIOCEV. 

    

Load next