Intranet

Aktuality

Výjezdní zasedání Ph.D. studentů 2019 (20.11. 2019)

Ve dnech  29. - 31.10. 2019 v prostorách hotelu Jezerka v Seči proběhlo výjezdní zasedání Ph.D. studentů FGÚ. Zúčastnilo se ho 65 studentů. Během zasedání proběhlo 19 studentských přednášek a v poster sekci bylo zahrnuto 45 posterů. Vyhodnoceny byly tři nejlepší v každé kategorii. Dále probíhaly přednášky na téma soft skills (Jason Hwang), kariérní možnosti (Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D., MUDr.  Et Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.) a workshop věnovaný prezentačním dovednostem.

Vítězové soutěže o nejlepší prezentaci: 1. místo: Vendula Čečmanová, 2. místo: Viktor Sinica, 3. místo: Kristína Cechová.

Vítězové soutěže o nejlepší poster: 1. místo: Šárka Danačíková, 2. místo: Rimjhim Tomar a 3.místo: Daniela Alexová a Lucie Leňková.

Všem vítězům gratulujeme!

Euro-BioImaging byl zařazen mezi Evropská konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC) (1.11. 2019)

Dne 29.10. 2019 Evropská komise schválila udělení statutu ERIC pro Euro-BioImaging, evropskou významnou výzkumnou síť pracovišť pro biologické zobrazování s uzly ve 14 zemích včetně České republiky. Euro-BioImaging se tímto oficiálně zařazuje mezi Evropská konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC). Tímto aktem bude tuzemským i zahraničním vědcům usnadněn otevřený přístup k vědeckým přístrojům a expertíze v oblasti světelné i elektronové mikroskopie a biomedicínského zobrazování. Zobrazovací pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR, zajišťující otevřený přístup k 8 přístrojům (konfokální a dvoufotonová mikroskopie, zobrazování in vivo), je součástí jednoho z 21 uzlů, které budou v rámci EuroBioImaging ERIC působit.

Fyziologický ústav navštívili zástupci tchajwanské ITRI (4.10. 2019)

Ve středu 2. října 2019 proběhla na Fyziologickém ústavu AV ČR návštěva delegace tchajwanské vědecko-výzkumné organizace Industrial Technology Research Institute (ITRI). Její zástupci, Prof. Eric Y. Chuang a Dr. Horus Huang, přednesli přednášky, kde představili svou činnost i celkově činnost ITRI, a možné okruhy vzájemné spolupráce. Poté navštívili několik oddělení ústavu, zejména oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství, spolupracující Institut klinické a experimentální medicíny, a rovněž dislokované pracoviště Fyziologického ústavu v BIOCEV. Setkání nastínilo možné směry budoucí spolupráce obou institucí v oblastech bioinformatiky, cílené dodávky léčiv do různých tkání a orgánů, testování potenciálních nových léčiv na zvířecích modelech, a v neposlední řadě i v oblasti regenerativní medicíny, konkrétně tkáňového inženýrství kožního krytu za pomocí moderní technologie 3D tisku. Vzhledem k projevenému zájmu delegace i o genomické studie bylo delegaci v rámci návštěvy umožněno shlédnout i další pracoviště zabývající se uvedenou problematikou, jako je odd. Genomiky a bioinformatiky na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v krčském areálu, a dále odd. Funkční genomiky a České centrum pro fenogenomiku v BIOCEV. 

    

František Kolář obdržel Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně (3.7. 2019)

František Kolář byl oceněn Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Ocenění převzal od předsedkyně AV ČR Evy Zažímalová v pondělí 1. července jako jeden ze čtyř významných vědeckých osobností. Více

Jan Kudláček získal Cenu Sanofi (28.6. 2019)

Jan Kudláček obdržel Cenu Sanofi za farmacii pro vysokoškoláky. Ocenění převzal od francouzského nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. Soutěž pro studenty farmaceutických věd pořádá Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi již pojedenácté. Se svou prací spojenou s výzkumem léčby epilepsie se Jan Kudláček umístil na třetím místě.

"Léčba epilepsie je dlouhodobá a pacienti musejí užívat léky mnohdy celý život. Přibližně u 30 procent nemocných ale léky nezabírají. Pro nalezení účinnějších způsobů léčby je nezbytné pochopit dynamiku epilepsie v dlouhodobém měřítku a objasnit mechanismy, které řídí dlouhodobé kolísání v náchylnosti mozku ke vzniku záchvatu,“ přiblížil. „Mechanismy, které řídí dlouhodobou dynamiku záchvatů, dosud nebyly brány v potaz při vývoji léků a představují nový terapeutický cíl nejen pro léky potlačující záchvaty, ale též pro léčbu epilepsie samotné,“ upřesnil Kudláček s tím, že právě jeho výzkum v tom může přinést posun.

Načíst další