Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Aktuality

Alena Sumová byla jmenována profesorkou (16.12. 2021)

Alena Sumová byla 15.12. 2021 prezidentem republiky jmenována profesorkou pro obor Fyziologie živočichů. Jmenovací řízení proběhlo na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Petr Ježek obdržel Cenu Ministerstva školství (13.12. 2021)

Petr Ježek obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cenu získal za využití přístupů a metodik včetně velmi sofistikovaných metod mikroskopie s vysokým rozlišením, které jsou příkladem excelentního základního výzkumu. Rovněž vynikající působení doktora Ježka v Mezinárodní společnosti pro lipidomiku jsou příkladem vynikající mezioborové a mezinárodní spolupráce. Cenu obdrželi čtyři další přední vědci a vědkyně - prof. Michal Holčapek, prof. Michal Koucký, prof. Marie Hušková a prof. Eva Topinková. Více informací

Mezi středoškoláky je největší zájem o stáže na FGÚ (2.12. 2021)

Stáže Otevřené vědy v roce 2022 nabízené na FGÚ 4 lektorkami (B. Holendová, H. Janíčková, J. Musílková, O. Zimmermannová) zaznamenaly enormní zájem. Čtvrtina všech studentů chce dělat stáž na FGÚ. Stáž na téma výzkumu slinivky břišní pod vedením Dr. Holendové byla nejúspěšnější v celém projektu Otevřené vědy, přihlásilo se na ní 85 studentů. Druhou nejžádanější stáží celého projektu byla stáž Dr. Musílkové zaměřená na výzkum sledování růstu a diferenciace kmenových buněk. Na ní se přihlásilo 71 středoškoláků. Stáž Dr. Zimmermannové zaujala 49 studentů a stáž Dr. Janíčkové  41 studentů. Všechny FGÚ stáže jsou tedy v TOP 8 nejžádanějších stáží. Celkově se na stáže FGÚ přihlásilo 165 studentů, kteří poslali  246 přihlášek. Vyzkoušet si, jak se dělá věda, má zájem v příštím roce 656 středoškoláků, kteří poslali 1589 přihlášek.

Šest vědců z Fyziologického ústavu patří mezi 2 % nejcitovanějších autorů světa (22.11. 2021)

Zástupci nakladatelství Elsevier, organizace SciTech Strategies a Stanfordovy univerzity zveřejnili nový seznam 2 % nejcitovanějších autorů vědeckých publikací ze všech oborů, které zahrnuje databáze Scopus za rok 2020. Do tohoto výběru patří také 6 vědců z Fyziologického ústavu: Tomáš Čajka, Petr Ježek, Milada Dobiášová, Lucie Bačáková, Ondřej Kuda a Josef Houštěk. V seznamu je celkem 712 autorů z českých výzkumných institucí, z toho 107 z  Akademie věd ČR. Všem spolupracovníkům gratulujeme k tomuto úspěchu!

Téměř pětina přednášejících na konferenci Otevřené vědy 2021 dělala svou stáž na FGÚ (22.11. 2021)

Středoškoláci představili výsledky svých výzkumů ze stáží na konferenci Otevřené vědy 2021, která proběhla ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 v konferenčních prostorách ÚMG AV ČR. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli. Zaznělo celkem 40 příspěvků od 69 talentovaných mladých vědců. Náš ústav byl přitom zastoupen nejvíce - 11 studentů, kteří vystoupili se 7 příspěvky svou stáž absolvovalo ve Fyziologickém ústavu.

3. místo v II. vědní oblasti – Živá příroda a chemie získala studentka Alena Machalíková lektorky Blanky Holendové z oddělení Mitochondriální fyziologie. Odborná porota ve složení: RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. a RNDr. Petr Novák, Ph.D. se shodla na velmi vysoké úrovni nejen množství a kvality prezentovaných výsledků, ale i samotné prezentace. Gratulujeme výherkyni i všem účastníkům a děkujeme lektorům stáží na FGÚ: K. Brejchové, B. Holendové, H. Janíčkové, J. Musílkové, V. Palůchové, M. Tencerové a O. Zimmermannové.

Úplné výsledky  Otevřená věda na FGÚ

Načíst další