Intranet Areál web

Aktuality

Michal Pravenec obdržel Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela (16.9. 2022)

Ve středu 14.9. 2022 obdržel Ing. Michal Pravenec, DrSc. Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Michal Pravenec zkoumá, jaké genetické varianty způsobují běžné choroby – třeba cukrovku. Mezinárodní uznání si vybudoval zejména v oblasti genetiky komplexních znaků u zvířecích modelů. Uznání ve světě je patrné i z výčtu získaných prestižních zahraničních grantových projektů. V roce 2015 obdržel nejvyšší ocenění Akademie věd – Akademickou prémii. Ta byla vázaná na projekt, ve kterém Michal Pravenec s týmem zkoumá, jak nadbytek soli způsobuje či nezpůsobuje hypertenzi. Sehrál také klíčovou úlohu při navržení a tvorbě unikátních biologických modelů a analytických přístupů pro odhalení genetických determinant multifaktoriálně podmíněných metabolických a kardiovaskulárních fenotypů na molekulární úrovni u zvířat a při využití těchto výsledků pro pochopení patogeneze podobných znaků u lidí.

Dalibor Košek obdržel Prémii Otto Wichterleho (27.6. 2022)

Pětadvacet výrazných mladých vědeckých talentů získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2022. Budoucí vědecká generace ve věku do 35 let převzala ocenění od předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové během ceremoniálu 20. června 2022. Jedním z oceněných je i Dalibor Košek z Fyziologického ústavu AV ČR. Dr. Košek studuje  tzv. DNA transpozony. Jde o mobilní genetické elementy přítomné v genomu téměř všech organismů. Mimo jiné se podílejí na vzniku a šíření odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Košek podle AV významně přispěl k objasnění řady otázek a je expert na řešení molekulárních mechanismů zapojených do rekombinace DNA. Popsal i mobilizační systém, který může mít v budoucnu využití v genetické medicíně. 

Přemysl Jiruška získal Cenu ministra zdravotnictví (13.6. 2022)

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek 7. června ocenil Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 významné projekty zdravotnické vědy a výzkumu. Přemysl Jiruška byl jedním z pětice vyznamenaných a získal cenu za studium anatomických a funkčních změn mozku po cévní mozkové příhodě (CMS) nebo při epilepsii, které realizoval v rámci své vědecké práce ve Fyziologickém ústavu. Nové poznatky ohledně CMS umožní vytipovat pacienty, kteří budou nejvíc profitovat z časné rehabilitace. V případě epilepsie pak budou získané výsledky využívány ke stanovení rizika vzniku záchvatů a k zavedení nových způsobů léčby. Finance projektům rozděluje Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), pro roky 2020 až 2026 to bylo více než šest miliard korun.

Lucie Bačáková obdržela prestižní Akademickou prémii - Praemium Academiae 2022 (6.6. 2022)

Lucie Bačáková získala prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae pro rok 2022. Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. Gratulujeme doc. Bačákové i celému jejímu týmu!

PHD PROGRAMME 2022 (15.3. 2022)

Nábor Ph.D. studentů byl prodloužen do 31. března, aby se usnadnilo zapojení ukrajinských studentů. Více informací

Načíst další