Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Aktuality

Pavel Mareš obdržel významné ocenění od ČLS (26.10. 2020)

Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. obdržel 13. 10. 2020 Zlatou pamětní medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za výjimečné úspěchy ve vědecké kariéře a aktivní práci v odborných společnostech. Gratulujeme!

 

 

 

Eva Zažímalová navštívila Fyziologický ústav AV ČR (22.9. 2020)

V úterý 15. září si předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová v rámci série návštěv pracovišť prohlédla Fyziologický ústav. Společně se svým doprovodem navštívila několik vědeckých i servisních oddělení a prohlédla si také pokračující přestavbu zvěřince. Více

 

Prestižní grant pro Michaelu Tencerovou (31.8. 2020)

Mgr. Michaela Tencerová, PhD., vedoucí laboratoře Molekulární fyziologie kosti, získala pětiletý grant od EFSD/Novo Nordisk Foundation, v rámci Future Leaders Award Programme. Projekt je zaměřen na výzkum tukové tkáně kostní dřeně a její metabolické aktivity při obezitě a diabetu. Zvýšená akumulace tukové tkáně kostní dřeně je spojená s vysokým rizikem zlomenin kostí a rozvojem osteoporózy u obézních a diabetických pacientů. Tento projekt může vést k alternativnímu přístupu v prevenci a léčbě lámavosti kostí u pacientů s metabolickými komplikacemi. Gratulujeme.

 

Zdeněk Drahota a Alena Sumová obdrželi čestné medaile Akademie věd (3.2. 2020)

Dva význační vědci Fyziologického ústavu, Zdeněk Drahota a Alena Sumová, převzali 29. 1. 2020 z rukou předsedkyně AV ČR, Evy Zažímalové, čestné medaile Akademie věd ČR.

Zdeněk Drahota obdržel Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Zdeněk Drahota podstatně přispěl k rozvoji studia metabolismu živočichů se zaměřením na procesy přeměny energie v buňce. Ve svém výzkumu základních mechanismů energetické funkce mitochondrií si získal vysoký respekt mezinárodní biochemické komunity a vytvořil základ pro rozvoj studia savčí bioenergetiky. Poznání struktury, funkce a biogeneze mitochondrií se postupně stalo jedním z hlavních a velmi úspěšných výzkumných směrů ústavu. Vedlo k založení řady nových laboratoří, které dnes na špičkové úrovni dále rozvíjejí mitochondriální problematiku od molekulární struktury až po translační aspekty zaměřené na poznání metabolických poruch.

Alena Sumová získala Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Její výzkum se zaměřuje na studium biologických hodin a časového systému u savců včetně člověka, které ovlivňují jak fyzické, tak duševní schopnosti a vůbec celkové nastavení organismu. Hlavním cílem studia Aleny Sumové a její skupiny je proto poznání dopadu narušení časové regulace na zdraví člověka během časného vývoje, v dospělosti a ve stáří. Toto téma často otevírá v médiích, ať už v podobě rozhovorů nebo komentářů v televizi či rozhlase. Působí také pedagogicky, v seminářích na vysokých školách i v pořadech pro střední školy. Více

  

Martin Zápotocký zvolen místopředsedou Organization for Computational Neurosciences (16.1. 2020)

Martin Zápotocký se k 1.1.2020 stal místopředsedou Organization for Computational Neurosciences. Tato odborná společnost sdružuje více než 2000 členů z celého světa, a pravidelně pořádá výroční konference s 500 až 600 účastníky. V roce 2015 tato konference proběhla v Praze za spolupořadatelství FGÚ.

Načíst další