Intranet Campus web

Secondary School Students

  • Open Science
  • Secondary School Expert Activity (SOČ)

Open Science

Projekt Otevřená věda se zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky umožňuje studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivuje je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stážisté se zapojují do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR a stáže jim přibližují současný vědecký výzkum.

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, pod přímým vedením vědkyň a vědců, si můžete také u nás. Fyziologický ústav nabízí talentovaným studentům středních škol možnost zapojit se na rok do výzkumné činnosti ústavu.  Více informací: www.otevrenaveda.cz.

Přehled stáží OV na FGÚ 2023

Přehled stáží OV na FGÚ 2022

Přehled stáží OV na FGÚ 2021

Přehled stáží OV na FGÚ 2020

Přehled stáží OV na FGÚ 2019

 

Úspěchy studentů pod vedením garantů z FGÚ:

 

Martin Kubeš, student, který v rámci projektu Otevřená věda dělal svou stáž na FGÚ v odd. Membránového transportu pod vedením Dr. Olgy Zimmermannové, se umístil na 1. místě v kategorii Věd o živé přírodě se svou prezentací s názvem "Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk". 

Anna Urushadze, studentka, která v rámci projektu Otevřená věda dělala svou stáž na FGÚ v odd. Neurochemie pod vedením Dr. Heleny Janíčkové, obdržela za svou práci Cenu Učené společnosti v kategorii středoškolský student. Anna je studentkou Gymnázia Botičská a porota ocenila její práci: Motorické učení u myšího VPA modelu autismu.

 

   

More

Secondary School Expert Activity (SOČ)

 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní, víceoborová soutěž pro talentované středoškolské studenty. Nejde přitom jen o vědomosti, neméně důležitá je i schopnost samostatné práce, kterou finalisté obhajují před odbornou porotou. Studenti získávají komplexní zkušenosti s navrhováním experimentů, interpretací výsledků i prezentací dat.

Fyziologický ústav pravidelně uděluje cenu „Cenu ředitele Fyziologického ústavu AV ČR“ v kategorii Zdravotnictví. Více informací: www.soc.cz

Výsledkové listiny a tři nejlepší práce z každého oboru (2002 - 2020)

 

Úspěchy studentů pod vedením garantů z FGÚ:

Studentka Anna Urushadze, která v rámci programu Otevřená věda pracuje na svém projektu v odd. Neurochemie u Dr. Heleny Janíčkové, se se svou prací umístila na 1. místě v krajském kole SOČ.

 

Studentka: Veronika Musílková, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha

Školitelka: Jana Musílková, FGÚ

3. místo v oboru Biologie na 42. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v roce 2020

Název práce: Vliv VEGF růstového faktoru na diferenciaci kmenových buněk směrem k hladkému svalu

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

 

More