Intranet Areál web

Popularizace

 

Pořádáme řadu aktivit pro širokou i odbornou veřejnost. Mezi pravidelné akce patří Den otevřených dveří v rámci Týdne Akademie věd AV ČR (listopad), účast na akci Týden mozku (únor), Veletrh vědy (červen) i cyklus přednášek Lidské tělo ve zdraví i nemoci (2x ročně, jaro/podzim). Pro přiblížení témat našeho výzkumu jsme vyvinuli dva interaktivní programy: Memory Park a Fyziologická komnata J. E. Purkyně.  Nahlédnout do světa fyziologie můžete i onlineVíce o ústavu se dozvíte také v interaktivní prezentaci.

Souhrnné informace o ústavu nalezenete také v propagační brožuře ústavu (2020)

  • Plánované
  • Realizované
  • Zajímavé výsledky
  • Interaktivní prezentace
  • Kontakt
  • Akce pro veřejnost