Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Biomateriály a tkáňové inženýrství

Biomateriály a tkáňové inženýrství Klinicky užívané cévní protézy vyrobené z expandovaného polytetrafluoroethylénu (ePTFE) a z polyethylén tereftalátu (PET). Materiál protéz je vysoce hydrofobní a neumožňuje rekonstrukci přirozených buněčných vrstev cévní stěny.

Nevratné poškození různých životně důležitých tkání a orgánů, jako jsou cévy, srdeční chlopně, kosti, klouby, chrupavka či kožní kryt, je v současné době častým a závažným důsledkem životního stylu civilizované společnosti a z něho plynoucích civilizačních onemocnění, dopravních a pracovních úrazů. Svou neblahou roli hrají i vrozené vady a v neposlední řadě i fyziologické opotřebení a stárnutí organismu.

Když selže veškerá prevence, a rovněž konzervativní i chirurgická léčba, nevratně poškozenou tkáň je třeba nahradit. Za nejkvalitnější tkáňovou náhradu je i v současné době stále považována tkáň autologní, tj. vlastní tkáň daného pacienta. Ovšem tato tkáň je obvykle dostupná jen v omezeném množství a její odběr pacienta zatěžuje další přídatnou operací a poškozením na jiném místě organismu. Proto se stále více dostávají do popředí materiály umělé, na jejichž podkladě lze poškozenou tkáň rekonstruovat. 

Proto je úkolem naší laboratoře:

  • vylepšovat stávající umělé tkáňové náhrady vestavěním přirozených buněčných a dalších biologických složek do těchto náhrad,
  • konstruovat zcela nové náhrady na podkladě umělého materiálu a buněk
  • oba tyto úkoly zahrnují studium molekulárních mechanismů chování buněk na umělých materiálech, jako je adheze, růst, diferenciace, životaschopnost i případné poškození a imunitní aktivace buněk na umělém materiálu. 

Aktuální projekty

Úspěchy

Inženýrství kožní tkáně

Konstrukce dvojvrstvy lidských keratinocytů (hlavního buněčného typu epidermis) a fibroblastů (hlavního buněčného typu dermis) na nanovlákenných membránách z polylaktidu.   Více

Publikace

Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Bačáková; Lucie - Li; S. Nano-in-Micro Dual Delivery Platform for Chronic Wound Healing Applications . Micromachines. 2020; 11(2)); 158 . IF = 2.523 [ASEP] [ doi ]
Štěpanovská; Jana - Matějka; Roman - Rosina; J. - Bačáková; Lucie - Kolářová; H. Treatments for enhancing the biocompatibility of titanium implants . BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2020; 164(1); 23-33 . IF = 1.000 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Staňková; Ľubica - Eckhardt; Adam - Svobodová; Jana - Musílková; Jana - Pala; J. - Hadraba; Daniel - Brynda; Eduard - Koňařík; M. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Modification of Human Pericardium by Chemical Crosslinking . Physiological Research. 2020; 69(1); 49-59 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Bilek; M. M. M. - Vandrovcová; Marta - Shelemin; A. - Kuzminova; A. - Kylián; O. - Biederman; H. - Bačáková; Lucie - Weiss; A. S. Plasma treatment in air at atmospheric pressure that enables reagent-free covalent immobilization of biomolecules on polytetrafluoroethylene (PTFE) . Applied Surface Science. 2020; 518(Jul 15)); 146128 . IF = 6.182 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Lucie - Pajorová; Julia - Tomková; M. - Matějka; Roman - Brož; Antonín - Štěpanovská; Jana - Pražák; Šimon - Skogberg; A. - Siljander; S. - Kallio; P. Applications of Nanocellulose/Nanocarbon Composites: Focus on Biotechnology and Medicine . Nanomaterials. 2020; 10(2)); 196 . IF = 4.324 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
emeritní vědecký pracovník

RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.
vědecký pracovník

Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
Mgr. Jana Racková (roz. Lišková), Ph.D.
vědecký pracovník (mateřská dovolená)
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (roz. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník (mateřská dovolená)
Ing. Markéta Zikmundová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Antonín Brož, Ph.D
postdoktorand
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Ivana Němčáková (roz. Kopová), Ph.D.
postdoktorand

 

Ing. Jana Zárubová (roz. Havlíková),  Ph.D.
postdoktorand

 

  Andreu Blanquer Jerez, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Júlia Pajorová
postgraduální student
Mgr. Marie Steinerová
postgraduální student (mateřská dovolená)

MUDr. Martina Trávníčková
postgraduální student

Mgr. Antonín Sedlář
postgraduální student

Helena Dragounová
pregraduální student
Jana Voborníková
administrativní pracovník
Mgr. Jarmila Knitlová
technický pracovník biolog

Ivana Zajanová
technický pracovník