Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Vývojová epileptologie

Vývojová epileptologie

Výzkum našeho oddělení je zaměřen na různé patofyziologické aspekty epilepsie a epileptických záchvatů, především v období vývoje mozku. Ke studiu využíváme moderních technik (elektrofyziologie, zobrazovacích metod, biochemie, farmakologie, morfologie) a výzkum provádíme na buněčné úrovni, na úrovni tkání, ale také in vivo v chronických a genetických modelech epilepsie.

Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie
  • Studium mechanizmů odpovědných za vznik a ukončení epileptických záchvatů
  • Odlišnosti vzniku epileptických záchvatů v nezralém mozku.
  • Vývoj nových diagnostických metod v epileptologii
  • Studium nových farmakologických postupů léčby epilepsie a neuroprotekce
  • Studium kognitivních and behavioráních následků epilepsie
  • Úloha oxidativního stresu v patogenezi epilepsie a záchvatů v nezralém mozku
  • Důsledky podávání neurofarmak a psychofarmak pro další vývoj mozku
  • Věkově specifické mechanismy vziku a šíření epileptické aktivity 

Aktuální projekty

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Poškození mozku v časných vývojových stadiích vede k celé řadě funkčních i neuropatologických změn, jejichž charakter závisí nejen na mechanismu, vedoucímu k poškození, ale i na věku, kdy k poškození došlo. Nervová tkáň reaguje na inzult spuštěním celé řady molekulárních, buněčných i strukturálních změn, které na jedné straně vedou k částečnému vyrovnání vzniklých deficitů, na druhé straně však mohou být zodpovědné za vznik epilepsie. Spolu s epilepsií může dojít i ke vzniku poruch chování, poškození kognitivních funkcí či zvýšení rizika vzniku psychiatrických onemocnění. Cílem našeho výzkumu je  sledovat věkově specifický charakter těchto funkčních i neuropatologických změn a tyto poznatky dále využít pro hledání nových farmakologických postupů, které by mohly vzniku epilepsie a psychiatrických problémů zabránit.  Více

Úspěchy

Publikace

Salaj; M. - Barinka; F. - Kubová; Hana - Druga; Rastislav . Differences in Expression of Calcium Binding Proteins in the Perirhinal and Retrosplenial Cortex of the Rat . Physiological Research. 2021; 70(2); 273-285 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Petrásek; T. - Vojtěchová; I. - Klovrza; O. - Tučková; K. - Vejmola; Č. - Rak; J. - Šuláková; A. - Kaping; D. - Bernhardt; N. - de Vries; P. J. - Otáhal; Jakub - Waltereit; R. mTOR inhibitor improves autistic-like behaviors related to Tsc2 haploinsufficiency but not following developmental status epilepticus . Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2021; 13(1)); 14 . IF = 4.025 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Tsenov; Grygoriy - Kubová; Hana . Anticonvulsant Action of GluN2A-Preferring Antagonist PEAQX in Developing Rats . Pharmaceutics. 2021; 13(3)); 415 . IF = 6.321 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Perampanel exhibits anticonvulsant action against pentylentetrazol-induced seizures in immature rats . Epilepsy Research. 2021; 169(Jan)); 106523 . IF = 3.045 [ASEP] [ doi ]
Kudláček; Jan - Chvojka; Jan - Kumpošt; Vojtěch - Heřmanovská; Barbora - Pošusta; Antonín - Jefferys; J. G. R. - Maturana; M. I. - Novák; O. - Cook; M. J. - Otáhal; Jakub - Hlinka; Jaroslav - Jiruška; Přemysl . Long-term seizure dynamics are determined by the nature of seizures and the mutual interactions between them . Neurobiology of Disease. 2021; 154(July)); 105347 . IF = 5.996 [ASEP] [ doi ]
Janča; R. - Jahodová; A. - Hlinka; Jaroslav - Ježdík; P. - Svobodová; L. - Kudr; M. - Kalina; A. - Marusič; P. - Kršek; P. - Jiruška; Přemysl . Ictal Gamma-Band Interactions Localize Ictogenic Nodes of the Epileptic Network in Focal Cortical Dysplasia . Clinical Neurophysiology. 2021; 132(8); 1927-1936 . IF = 3.708 [ASEP] [ doi ]
Chvojková; Markéta - Kubová; Hana - Valeš; Karel . Effects of Dizocilpine; Midazolam and Their Co-Application on the Trimethyltin (TMT)-Induced Rat Model of Cognitive Deficit . Brain Sciences. 2021; 11(3)); 400 . IF = 3.394 [ASEP] [ doi ]
Chvojka; Jan - Kudláček; Jan - Chang; W.-Ch. - Novák; O. - Tomáška; F. - Otáhal; Jakub - Jefferys; J. G. R. - Jiruška; Přemysl . The role of interictal discharges in ictogenesis-A dynamical perspective . Epilepsy and Behavior. 2021; 121(Part B Aug)); 106591 . IF = 2.937 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Treatment With Resveratrol Ameliorates Mitochondrial Dysfunction During the Acute Phase of Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Neuroscience. 2021; 15(Mar 5)); 634378 . IF = 4.667 [ASEP] [ doi ]
Bencúrová; P. - Baloun; J. - Hynšt; J. - Oppelt; J. - Kubová; Hana - Pospíšilová; Š. - Brázdil; M. Dynamic miRNA changes during the process of epileptogenesis in an infantile and adult-onset model . Scientific Reports. 2021; 11(1)); 9649 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]

Lidé

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení
RNDr. Jaroslava Folbergrová, DrSc.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Nina Mikulecká, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Jan Kudláček​, Ph.D.
postdoktorand
Ing. Antonín Pošusta​, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Šárka Danačíková
postgraduální student
  Mgr. Jan Chvojka
postgraduální student
 

Mgr. David Kala 

postgraduální student

  RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
postgraduální student
  Mgr. Zina Ben Salemová
postgraduální student
  Blanka Čejková​​ 
technický pracovník
 

Martin Kučera

odborný pracovník VaV

 

RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.

odborný pracovník VaV

Eva Lažková​ 
technický pracovník
Irina Necheva​​ 
technický pracovník
  Helena Havelková
technický pracovník
Ivana Rabasová​​​ 
sekretářka