Intranet

Aktuality

Vojtěch Kumpošt obdržel Cenu MŠMT (5.12. 2019)

Ing. Vojtěch Kumpošt, který již od svého bakalářského studia působil na oddělení Vývojové epileptologie Fyziologického ústavu, obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 v magisterském studijním programu. Cenu z rukou ministra Plagy obdržel za práci, jejíž výsledky přispěly k novým objevům na poli výzkumu mechanismů vzniku epileptických záchvatů a byly publikovány v prestižním časopise Nature Neuroscience. Vojtěch Kumpošt byl studentem Fakulty elektrotechnické ČVUT a v současnosti působí na německé Karlsruhe Institut für Technologie.

 

Výborné umístění studentů Otevřené vědy pod vedením vědců z FGÚ (22.11. 2019)

Na závěrečné konferenci projektu Otevřená věda  21. 11. 2019 se umístily hned dvě studentky, které absolvovaly svou stáž na Fyziologickém ústavu. 

Natálie Pořízková z pražského Gymnázia Postupická získala 1. místo v kategorii Živá příroda/Lékařské vědy a Biochemie. Na konferenci prezentovala výsledky své roční stáže "Studium struktury a funkce Na+/H+ antiportních systémů v eukaryotních buňkách", kterou absolvovala v oddělení Membránového Transportu pod vedením Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D.

3. místo ve stejné kategorii obsadila Veronika Musílková s tématem stáže "Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému", kterou absolvovala v oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství pod vedením RNDr. Jany Musílkové, CSc.

Oběma studentkám gratulujeme!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výjezdní zasedání Ph.D. studentů 2019 (20.11. 2019)

Ve dnech  29. - 31.10. 2019 v prostorách hotelu Jezerka v Seči proběhlo výjezdní zasedání Ph.D. studentů FGÚ. Zúčastnilo se ho 65 studentů. Během zasedání proběhlo 19 studentských přednášek a v poster sekci bylo zahrnuto 45 posterů. Vyhodnoceny byly tři nejlepší v každé kategorii. Dále probíhaly přednášky na téma soft skills (Jason Hwang), kariérní možnosti (Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D., MUDr.  Et Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.) a workshop věnovaný prezentačním dovednostem.

Vítězové soutěže o nejlepší prezentaci: 1. místo: Vendula Čečmanová, 2. místo: Viktor Sinica, 3. místo: Kristína Cechová.

Vítězové soutěže o nejlepší poster: 1. místo: Šárka Danačíková, 2. místo: Rimjhim Tomar a 3.místo: Daniela Alexová a Lucie Leňková.

Všem vítězům gratulujeme!

Euro-BioImaging byl zařazen mezi Evropská konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC) (1.11. 2019)

Dne 29.10. 2019 Evropská komise schválila udělení statutu ERIC pro Euro-BioImaging, evropskou významnou výzkumnou síť pracovišť pro biologické zobrazování s uzly ve 14 zemích včetně České republiky. Euro-BioImaging se tímto oficiálně zařazuje mezi Evropská konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC). Tímto aktem bude tuzemským i zahraničním vědcům usnadněn otevřený přístup k vědeckým přístrojům a expertíze v oblasti světelné i elektronové mikroskopie a biomedicínského zobrazování. Zobrazovací pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR, zajišťující otevřený přístup k 8 přístrojům (konfokální a dvoufotonová mikroskopie, zobrazování in vivo), je součástí jednoho z 21 uzlů, které budou v rámci EuroBioImaging ERIC působit.

Fyziologický ústav navštívili zástupci tchajwanské ITRI (4.10. 2019)

Ve středu 2. října 2019 proběhla na Fyziologickém ústavu AV ČR návštěva delegace tchajwanské vědecko-výzkumné organizace Industrial Technology Research Institute (ITRI). Její zástupci, Prof. Eric Y. Chuang a Dr. Horus Huang, přednesli přednášky, kde představili svou činnost i celkově činnost ITRI, a možné okruhy vzájemné spolupráce. Poté navštívili několik oddělení ústavu, zejména oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství, spolupracující Institut klinické a experimentální medicíny, a rovněž dislokované pracoviště Fyziologického ústavu v BIOCEV. Setkání nastínilo možné směry budoucí spolupráce obou institucí v oblastech bioinformatiky, cílené dodávky léčiv do různých tkání a orgánů, testování potenciálních nových léčiv na zvířecích modelech, a v neposlední řadě i v oblasti regenerativní medicíny, konkrétně tkáňového inženýrství kožního krytu za pomocí moderní technologie 3D tisku. Vzhledem k projevenému zájmu delegace i o genomické studie bylo delegaci v rámci návštěvy umožněno shlédnout i další pracoviště zabývající se uvedenou problematikou, jako je odd. Genomiky a bioinformatiky na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v krčském areálu, a dále odd. Funkční genomiky a České centrum pro fenogenomiku v BIOCEV. 

    

František Kolář obdržel Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně (3.7. 2019)

František Kolář byl oceněn Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Ocenění převzal od předsedkyně AV ČR Evy Zažímalová v pondělí 1. července jako jeden ze čtyř významných vědeckých osobností. Více

Jan Kudláček získal Cenu Sanofi (28.6. 2019)

Jan Kudláček obdržel Cenu Sanofi za farmacii pro vysokoškoláky. Ocenění převzal od francouzského nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. Soutěž pro studenty farmaceutických věd pořádá Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi již pojedenácté. Se svou prací spojenou s výzkumem léčby epilepsie se Jan Kudláček umístil na třetím místě.

"Léčba epilepsie je dlouhodobá a pacienti musejí užívat léky mnohdy celý život. Přibližně u 30 procent nemocných ale léky nezabírají. Pro nalezení účinnějších způsobů léčby je nezbytné pochopit dynamiku epilepsie v dlouhodobém měřítku a objasnit mechanismy, které řídí dlouhodobé kolísání v náchylnosti mozku ke vzniku záchvatu,“ přiblížil. „Mechanismy, které řídí dlouhodobou dynamiku záchvatů, dosud nebyly brány v potaz při vývoji léků a představují nový terapeutický cíl nejen pro léky potlačující záchvaty, ale též pro léčbu epilepsie samotné,“ upřesnil Kudláček s tím, že právě jeho výzkum v tom může přinést posun.

Jaroslav Kuneš obdržel Mendelovu medaili (28.6. 2019)

Jaroslav Kuneš převzal ve čtvrtek 27. června z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Akademická rada udělila toto významné ocenění čtyřem vědcům, kteří díky své práci přispěli k k posouvání poznání ve svých oborech a k jejich popularizaci. „Akademická rada se jednomyslně shodla, že laureátům medaili udělí a že pro ni bude čest, že tak může učinit,“ prohlásila při ceremoniálu v sídle AV ČR Eva Zažímalová. Více

   

41. ročník přehlídky SOČ již zná vítěze (19.6. 2019)

V neděli 16. června skončil 41. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) slavnostním vyhlášením těch nejlepších studentů v každé kategorii. Postup do celostátní přehlídky je pro přihlášené významným úspěchem. Jednu z cen v kategorii Zdravotnictví je i „Cena ředitele Fyziologického ústavu AV“. 1. místo této kategorie obsadila Hana Bernhardová (Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziříčí) s prací „Vliv kanonické Wnt signální dráhy na diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozků, 2. místo obsadila Karolina Kubová (Gymnázium T. Novákové, Brno) s prací „Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu“  a na 3. místě se umístila Kateřina Ptáčková (Gymnázium Liberec) s prací „Laktózová intolerance“.

Velkým úspěchem je též umístění Marka Heideho, který obsadil 4. místo ve stejné kategorii a navíc získal zvláštní cenu Návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Futura "Řešení pro budoucnost", cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Marek absolvoval stáž na Fyziologickém ústavu (odd. Biomateriály a tkáňového inženýrství) u lektorky Jany Musílkové. Všem vítězům gratulujeme!

65. výročí založení FGÚ (19.6. 2019)

Letos uplynulo již 65. let od založení Fyziologického ústavu AV ČR. Toto významné výročí si 12. června 2019 připomněli současní i bývalí zaměstnanci ústavu a řada hostů. V přednáškovém sále vystoupili všichni žijící ředitelé ústavu (v pořadí dle jejich působení: Zdeněk Drahota, Bohuslav Ošťádal, Pavel Mareš,  Jaroslav Kuneš, Lucie Kubínová a současný ředitel Jan Kopecký), kteří připomněli důležité okamžiky historie ústavu z doby svého působení. Na začátky své vědecké kariéry a tehdejší atmosféru v ústavu vzpomínala též Helena Illnerová (předsedkyně Akademie věd České republiky v letech 2001 – 2005). Oslavy pak vyvrcholily neformální zahradní slavností, též za účasti předsedkyně Akademie Evy Zažímalové a jejího místopředsedy Zdeňka Havlase.

Načíst další