Intranet

Buněčné mechanizmy nocicepce

Buněčné mechanizmy nocicepce Teplotně citlivé TRP iontové kanály.

Akutní bolest je varovným signálem, který upozorňuje organizmus na hrozící nebezpečí poškození chemickými látkami nebo různými fyzikálními podněty. Na rozdíl od jiných senzorických orgánů receptory pro bolest senzitizují, což znamená, že se při opakování podnětu práh pro vyvolání odpovědi snižuje. Senzitizace periferních receptorů pro bolest je jedním z nejvýznamnějších mechanizmů vzniku chronické bolesti, která je nejčastějším lidským utrpením a představuje problém nejen léčebný, ale i etický a ekonomický.

Cílem našeho výzkumu je porozumět fyziologické úloze specifické skupiny iontových kanálů, které se účastní detekce bolestivých teplotních, mechanických a chemických podnětů. Tyto iontové kanály se nalézají na primárních nociceptivních neuronech a jejich aktivita přispívá k rozpoznávání potenciálně škodlivých podnětů, které převádějí na bolestivou signalizaci. Zabýváme se molekulárními mechanizmy nocicepce zahrnujícími zejména teplotně citlivé TRP (transient receptor potential) iontové kanály.