Intranet Areál web

Buněčná neurofyziologie

Buněčná neurofyziologie

Oddělení se zabývá výzkumem funkčních a farmakologických vlastností ionotropních receptorů (chemicky aktivovaných iontových kanálů), a to především glutamátových receptorů (iGluR) a iontových kanálů skupiny TRP (transient receptor potential). iGluR zprostředkovávají většinu excitační signalizace v centrálním nervovém systému, jsou zásadní pro vývoj a normální funkci mozku, ale jejich dysfunkce vede ke vzniku závažných neurologických a duševních onemocnění, včetně různých forem neurodegenerací. TRP se vyskytují v periferním i centrálním nervovém systému, kde zajišťují základní fyziologické a patofyziologické funkce, jakými jsou detekce a přenos bolestivých podnětů, či rozvoj chronických zánětlivých stavů.

Cílem studia je přispět k poznání vztahu mezi strukturou a funkcí ionotropních receptorů, identifikovat molekulární mechanizmy, jakými chemické látky a fyzikální vlivy modulují jejich aktivitu, a charakterizovat dopad lidských mutací na funkci receptorů, senzorických neuronů, synapsí a synaptických sítí. Získané výsledky prohlubují naše základní znalosti o mechanismu fungování ionotropních receptorů a dále slouží při vývoji nových alosterických modulátorů s terapeutickým potenciálem pro léčbu neurovývojových a neuropsychiatrických onemocnění.

Historie oddělení    Vzpomínky na II. odd ČSAV

Metody 

Alumni List

Aktuální projekty

Glutamate receptor research

Glutamate is the primary excitatory neurotransmitter in the central nervous system. NMDA receptors (NMDARs) are ionotropic glutamate receptors that detect glutamate in the context of ongoing circuit activity. NMDAR activation requires the binding of glutamate as an agonist and glycine as a co-agonist, together with sufficient membrane depolarization to relieve the voltage-dependent channel block by extracellular Mg2+. In addition, NMDAR function is tightly regulated by a number of endogenous modulators. Upon activation, the NMDAR forms a cation channel highly permeable to Ca2+, a second messenger that coordinates downstream signalling leading to activity-dependent changes in synaptic strength. NMDARs are therefore critical for the development of neural circuits and for their ability to process information. Více

TRP channel research

We investigate molecular mechanisms of nociception and thermosensation by focusing on thermosensitive transient receptor potential (TRP) ion channels. These channels are specifically expressed in primary nociceptive neurons and work in concert to detect potentially damaging stimuli and transduce them into pain signalling.   The goal of our research is to understand the physiological or pathophysiological significance of specific subclasses of TRP ion channels involved in the detection of noxious thermal, mechanical and chemical stimuli, through deciphering molecular and biophysical principles of their operational features. We use electrophysiological and microfluorometric techniques, mainly patch-clamp recording at whole-cell and single-channel levels. For a more detailed understanding of TRP ion channel activation mechanisms we also use biochemistry and molecular biology combined with molecular modelling. Více

Publikace

Kolcheva; Marharyta - Ladislav; M. - Netolický; J. - Kortus; Š. - Řeháková; K. - Hrčka Krausová; B. - Hemelíková; K. - Misiachna; A. - Kádková; A. - Klíma; Martin - Chalupská; Dominika - Horák; M. The pathogenic N650K variant in the GluN1 subunit regulates the trafficking; conductance; and pharmacological properties of NMDA receptors . Neuropharmacology. 2023; 222(1 January)); 109297 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Abramová; Vera - Alvarado; Vanessa Leal - Hill; M. - Smejkalová; Tereza - Malý; Michal - Valeš; Karel - Dittert; Ivan - Božíková; Paulina - Kysilov; Bohdan - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Balík; Aleš - Fili; Klevinda - Kořínek; Miloslav - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Číž; D. - Martinovič; J. - Bartůněk; Petr - Vyklický ml.; Ladislav . Effects of Pregnanolone Glutamate and Its Metabolites on GABAA and NMDA Receptors and Zebrafish Behavior . ACS Chemical Neuroscience. 2023; 14(10); 1870-1883 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Zímová; Lucie - Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Krůšek; Jan - Vlachová; Viktorie . Activity dependent inhibition of TRPC1/4/5 channels by duloxetine involves voltage sensor-like domain . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022; 152(August)); 113262 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Zhang; L. - Simonsen; Ch. - Zímová; Lucie - Wang; K. - Moparthi; L. - Gaudet; R. - Ekoff; M. - Nilsson; G. - Hellmich; U. A. - Vlachová; Viktorie - Gourdon; P. - Zygmunt; P. M. Cannabinoid non-cannabidiol site modulation of TRPV2 structure and function . Nature Communications. 2022; 13(1)); 7483 . IF = 16.6 [ASEP] [ doi ]
Štefková-Mazochová; K. - Danda; H. - Dehaen; W. - Jurásek; B. - Šíchová; K. - Pinterová-Leca; N. - Mazoch; V. - Hrčka Krausová; Barbora - Kysilov; Bohdan - Smejkalová; Tereza - Vyklický ml.; Ladislav - Kohout; M. - Hájková; K. - Svozil; Daniel - Horsley; R. R. - Kuchař; M. - Páleníček; T. Pharmacokinetic; pharmacodynamic; and behavioural studies of deschloroketamine in Wistar rats . British Journal of Pharmacology. 2022; 179(1); 65-83 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

vedoucí oddělení

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

ladislav.vyklicky@fgu.cas.cz

zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
Ing. Ivan Dittert, Ph.D.
Mgr. Miloslav Kořínek, Ph.D.
RNDr. Jan Krůšek, Ph.D.
Tereza Smejkalová, Ph.D.
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (emeritus)
Spolupracující vědečtí pracovníci
Ing. Jiří Černý, Ph.D.
RNDr. Lenka Vyklická, Ph.D.
Mgr. Lucie Zímová, Ph.D.
postdoktorand
Miriam Candelas Serra, Ph.D.
postgraduální student
Vera Abramová, MSc.
Mark Dobrovolski, MSc.
Ing. Klevinda Fili
Mgr. Viktor Kuchtiak
Bohdan Kysilov, MSc.
Mgr. Alexandra Ptáková
Eni Tomović, MSc.
vědecký asistent
Bc. Michal Mitro
Gabriela Havrilčáková
technický pracovník
Miloslava Kuldová
Mgr, Romana Marková