Intranet Areál web

Molekulární fyziologie kosti

Molekulární fyziologie kosti Vlevo: μCT analýza kosti a osmium-barvené tukové tkáně kostní dřeně (BMAT) u myší s normal (ND) a vysokotukovou dietou (HFD). Vpravo: Protokol izolace kmenových buněk kostní dřeně a jejich diferenciace v osteoblasty (OB) a adipocyty (AD).

Při obezitě se lipidy akumulují v játrech, svalech nebo kardiovaskulárním systému, namísto tukové tkáně.  Nedávné studie ukázaly, že ovlivněny jsou i kosti, v nichž dochází ke zvýšení tvorby adipocytů v kostní dřeni. Vyšší akumulace tuku v kostech je často spojena s vyšší lámavostí kostí, což je přehlížená komplikace ovlivňující kvalitu života. Význam tukové tkáně kostní dřeně ve vztahu k energetickému metabolismu kostí a celého těla je málo prozkoumána. Hlavním výzkumným cílem oddělení je charakterizace metabolického fenotypu tukové tkáně kostní dřeně a jeho úlohy v kostní homeostáze a celotělovém energetickém metabolismu. Výzkum bude založen na využití myších a lidských buněčných systémů, myších biomodelů, klinických studií a molekulárních, bioanalytických a in vivo fenotypizačních technik. Také bude výzkum probíhat v široké mezinárodní spolupráci.

Nové oddělení bylo zřízené v roce 2019 na základě pětiletého "Start Up Research Programu", který je financován Fyziologickým ústavem.

Vždy rádi přivítáme nové motivované studenty z různých vědeckých oblastí, stačí nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Úspěchy

úspěch

Granty získané oddelením dr.Tencerové: 2022: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2021: L’Oréal-UNESCO program Pro ženy ve vědě 2021: 3-year Student research grant from GAUK (PI: Andrea Benova) 2020: 5-year EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award (PI: Michaela Tencerova) 2020: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2019: 5-year START UP Research program supported by IPHYS (PI: Michaela Tencerova) 2022: ECTS Academy fellowship 2023: 3- year Research grant from the Ministry of Health (PI: Michaela Tencerova)   Více

Publikace

Beekman; K. M. - Duque; G. - Corsi; A. - Tencerová; Michaela - Bisschop; P. H. - Paccou; J. Osteoporosis and Bone Marrow Adipose Tissue . Current Osteoporosis Reports. 2023; 21(1); 45-55 . IF = 4.3 [ASEP] [ doi ]
Trivanović; D. - Tencerová; Michaela - Herrmann; M. - Green; A. C. - Milovanović; P. Mediators of Inflammation in Bone Physiology and Diseases . Mediators of Inflammation. 2022; 2022(Apr 13)); 9767408 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Mandal; Ch. C. Editorial: Bone cell differentiation in health and disease . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Dec 16)); 1115444 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Labella; R. - Little-Letsinger; S. - Avilkina; V. - Sarkis; R. - Tencerová; Michaela - Vlug; A. - Palmisano; B. Next Generation Bone Marrow Adiposity Researchers: Report From the 1st BMAS Summer School 2021 . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13(Apr 13)); 879588 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Figeac; F. - Tencerová; Michaela - Ali; D. - Andersen; T. L. - Appadoo; D. R. Ch. - Kerckhofs; G. - Ditzel; N. - Kowal; J. M. - Rauch; A. - Kassem; M. Impaired Bone Fracture Healing in Type 2 Diabetes Is Caused by Defective Functions of Skeletal Progenitor Cells . Stem Cells. 2022; 40(2); 149-164 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

 

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

vedoucí oddělení

michaela.tencerova@fgu.cas.cz

Mgr. Andrea Beňová

PhD studentka

RNDr. Michaela Ferenčáková, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Martina Džubanová

PhD studentka

Ing. Michaela Vodičková

laborantka

Kim Nguyen, Ph.D.

postdoktorandka

M.Sc. Roman Coupeau

vědecký asistent