Intranet Areál web

Molekulární neurobiologie

Molekulární neurobiologie Vlevo: Granulární buňky hipokampu značené in utero elektroporací GFP (zeleně). Uprostřed: Vizualizace dendritů (šipky) a dendritických trnů (výřez) pyramidálních neuronů kůry a jejich 3D model. Vpravo: Periferní neurony v E11.5 embryu (NFL protilátky)

Změny v signálních kaskádách jsou považovány za důležitý faktor v patogenezi mnoha neurodevelopmentálních a neurodege-nerativních onemocnění, ale konkrétní molekulární mechanismy, podmiňující vznik těchto chorob, jsou zatím z velké části neznámé. Naše oddělení se zaměřuje na identifikaci genů, molekulárních mechanismů a signálních kaskád, které regulují polarizaci neuronů a růst a navádění axonů/dendritů ve vyvíjejícím se nervovém systému a jejichž deregulace vede ke vzniku neurovývojových onemocnění jako poruchy autistického spektra, epilepsie či schizofrenie.

V našich projektech charakterizujeme:

  • funkci proteinů vázajících mikrotubuly z rodiny CRMP a jejich izoforem při vývoji nervové soustavy
  • regulaci izoforem proteinů CRMP pomocí prolyl izomeráz při růstu a navádění axonů/dendritů
  • vliv posttranslačních modifikací tubulinu a proteinů vázajících mikrotubuly na dynamiku mikrotubulů a regulaci vývoje mozkové kůry in vitro a in vivo

Aktuální projekty

Publikace

Havelka; D. - Zhernov; Ilia - Teplan; M. - Lánský; Zdeněk - Chafai; Djamel Eddine - Cifra; M. Lab-on-chip microscope platform for electro-manipulation of a dense microtubules network . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 2462 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Průša; J. - Taha Ayoub; A. - Chafai; Djamel Eddine - Havelka; D. - Cifra; M. Electro-opening of a microtubule lattice in silico . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021; 19(Mar 4); 1488-1496 . IF = 6.155 [ASEP] [ doi ]
Maimon; R. - Ankol; L. - Pery; T. G. - Altman; T. - Ionescu; A. - Weissová; Romana - Ostrovsky; M. - Tank; E. - Alexandra; G. - Shelestovich; N. - Opatowsky; Y. - Dori; A. - Barmada; S. - Balaštík; Martin - Perlson; E. A CRMP4-dependent retrograde axon-to-soma death signal in amyotrophic lateral sclerosis . EMBO Journal. 2021; 40(17)); e107586 . IF = 13.783 [ASEP] [ doi ]
Žiak; Jakub - Weissová; Romana - Jeřábková; Kateřina - Janíková; Martina - Maimon; R. - Petrásek; Tomáš - Pukajová; Barbora - Kleisnerová; Marie - Wang; M. - Brill; M. S. - Kašpárek; Petr - Zhou; X. - Alvarez-Bolado; G. - Sedláček; Radislav - Misgeld; T. - Stuchlík; Aleš - Perlson; E. - Balaštík; Martin . CRMP2 mediates Sema3F?dependent axon pruning and dendritic spine remodeling . EMBO REPORTS. 2020; 21(3)); e48512 . IF = 8.807 [ASEP] [ doi ]
Dudová; I. - Horáčková; K. - Hrdlička; M. - Balaštík; Martin . Can Maternal Autoantibodies Play an Etiological Role in ASD Development? . Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2020; 16(Jun); 1391-1398 . IF = 2.570 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

  Martin Balaštík, Ph.D.
vedoucí oddělení
  Mgr. Romana Weissová
postgraduální student/ zástupce VO
 

Ing. Djamel Eddine Chafai, Ph.D. 

postdoktorand

 

Mgr. Barbora Pukajová

postgraduální student (mateřská dovolená) 

 

Mgr. Peter Búran

postgraduální student

 

Mgr. Michaela Rusková

postgraduální student

 

MSc. Maria Jose Ruiz Estrada

postgraduální student

 

MSc. Juš Žavbi

postgraduální student

   
 

Alumni:

MUDr. Jakub Žiak, Ph.D. 

postdoktorand, Johns Hopkins Uni., Baltimore, USA