Intranet Campus web

Laboratory of Experimental Hypertension

Laboratory of Experimental Hypertension

The Laboratory of Experimental Hypertension is studying the mechanisms of blood pressure  regulation and end-organ damage in rats with different types of experimental hypertension.

Our research is focused mainly on:

  • Cardiovascular effects of new antidiabetics – gliflozins in  model of experimental hypertension and chronic heart failure
  • Central and peripheral mechanisms of blood pressure regulation
  • Role of sympathetic and parasympathetic nervous system  in cardiovascular diseases
  • Cardiovascular effects  of new analogs of neuropeptides regulating food intake in rats and their relation to neuroprotection in Alzheimer disease (cooperation with IOCHB CAS).

Projects

Achievements

Publications

Strnadová; V. - Morgan; A. - Škrlová; M. - Haasová; Eliška - Bardová; Kristina - Myšková; A. - Sýkora; D. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. Peripheral administration of lipidized NPAF and NPFF analogs does not influence central food intake regulation but induces anxiety-like behavior . Neuropeptides. 2024; 104(April); 102417 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Železná; B. - Pačesová; A. - Strnadová; V. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Peptid uvolňující prolaktin: neuropeptid s nevhodným jménem; ale vhodnými vlastnostmi pro léčbu obezity; diabetu 2. typu i Alzheimerovy nemoci . Chemické listy. 2023; 117(12); 732-738 . IF = 0.6 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Řezáčová; Lenka - Vaněčková; Ivana . Nitric Oxide and Salt Resistance in Dahl Rats: No Role of Inducible NO Synthase . Physiological Research. 2023; 72(1); 123-127 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Valovič; Pavol - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Impaired vascular ?-adrenergic relaxation in spontaneously hypertensive rats: The differences between conduit and resistance arteries . European Journal of Pharmacology. 2023; 958(5 November); 176045 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Strnadová; V. - Karnošová; A. - Blechová; M. - Neprašová; B. - Holá; L. - Němcová; A. - Myšková; A. - Sýkora; D. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Search for lipidized PrRP analogs with strong anorexigenic effect: In vitro and in vivo studies . Neuropeptides. 2023; 98(April)); 102319 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]

Article photogallery

The entire photogallery

People

     RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
Head of the Laboratory
MUDr. Josef Zicha, DrSc.
Deputy Head of the Laboratory
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
Senior Researcher
MUDr. Hana Rauchová, CSc.
Senior Researcher
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
Senior Researcher
Ing. Michaela Kadlecová, Ph.D.
Research Assistant
Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
Research Assistant
RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
Research Assistant
Bc. Martina Sabolová
Pregradual student
Alena Charvátová
Technician
Zdeňka Kopecká
Technician