Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Vedení ústavu

Ředitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Zástupce ředitele: prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Tajemnice ústavu: Ing. Petra Janečková

 

Rada FGÚ AV ČR, v. v. i.

 

Předsedkyně: doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.

Místopředsedkyně: RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.

 

Interní členové:

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

prof. RNDr. František Kolář, CSc.

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

 

Externí členové:

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (UK)

prof. Ing. Martin Fusek, Ph.D.(ÚOCHB)

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG)

Tajemnice:  Mgr. Adéla Pecková, Ph.D.

 

Dozorčí rada FGÚ AV ČR, v. v. i.

 

Předseda: prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (ÚFCH JH)

Místopředseda: RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (FGÚ)

Členové:

Mgr. Ing. Jindřich Hroch

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.