Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Časopis Physiological Research

Physiological Research je dvouměsíčník vydávaný Fyziologickým ústavem AV ČR v anglickém jazyce. Publikují se zde práce týkající se normální a patologické fyziologie, biochemie, biofyziky, farmakologie a imunologie. Physiological Research je zařazen do Science Citation Index, aktuální impaktní faktor je 1.531. Časopis vznikl v roce 1952 původně jako Physiologia Bohemoslovaca a svůj současný název má od roku 1991. Časopis naleznete zde

 

Kontakt:

Physiological Research (redakce)
Vídeňská 1083
142 20 Prague 4

Tel.: +420 241 062 161-2

Fax: +420 241 062 164

E-mail: physresmed.cas.cz