Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví
  • Aktivní Veřejné zakázky
  • Neaktivní Veřejné zakázky
Žádné aktivní veřejné zakázky nejsou k dispozici.

Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní zvěřinec


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2020 – 2024


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová

Email: katerina.uhrova@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 223

 

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením vč. kapalinového chromatografu pro proteomické analýzy komplexních biologických vzorků


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení.

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G


Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Dodávka přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV - 9. část – „Dodávka fluorescenčního spektrometru“


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Dodávka přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

 

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím


Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

 

Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt OP VaVpI BIOCEV (CZ.1.05/1.1.00/02.0109)

 

Zadávací dokumentace

 

Podrobnosti spolu s přílohami zadávací dokumentace naleznete na profilu zadavatele

 

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

E-mail: ivana.sykorova@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 408

Dodávka zesilovačů, převodníků a software pro měření metodou terčíkového zámku a mikroskopu


Podlimitní veřejná zakázka na dodávku 

 

Dodávka zesilovačů, převodníků a software pro měření metodou terčíkového zámku a mikroskopu

 

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 1. část

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2. část

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 3. část

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 4. část

 

Podrobnosti spolu s přílohami zadávací dokumentace naleznete na profilu zadavatele:  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FUAVCR

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Zařízení pro snímání mozkové elektrické aktivity a kognitivních evokovaných potenciálů


Dodávka zařízení pro snímání mozkové elektrické aktivity a kognitivních evokovaných potenciálů

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

 

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

Podrobnosti na profilu zadavatele:  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FUAVCR

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

 

Mikrodialyzační systém pro monitorování metabolických změn


Dodávka mikrodialyzačního systému pro monitorování metabolických změn a automatického analyzátoru mikrodialyzačních vzorků  – 1.část

 

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávané v otevřeném řízení

 

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Myčka chovných nádob a transportní systém; stavební rekonstrukce Centra Brain View


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

 

Dodávka technologie - myčka chovných nádob a transportní systém, stavební rekonstrukce Centra Brain View

 

Výzva k podání nabídky1

Výzva k podání nabídky2

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky1

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky2

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Přístroj pro měření cirkadiánní luminiscence a inkubátor


Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

 

Dodávka přístroje pro měření cirkadiánní luminiscence a inkubátoru pro tento přístroj

 

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení-1.část

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky-1.část

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky-2.část

 

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

 

Automatický modulární systém


Automatický modulární systém pro automatické a bezkontaktní sledování a záznam behaviorálních, kognitivních, fyziologických a metabolických parametrů chování laboratorních potkanů v přirozených sociálních skupinách

 

Veřejná zakázka na dodávky podlimitní

 

Výzva k podání nabídky

 

Podrobnosti:  www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR

 

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, katerina.uhrova@fgu.cas.cz, tel.: 241 062 223

Servisní činnost VZT, klimatizací a chlazení


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Výzva k podání nabídky: Vyzva_VZT.doc

Smlouva o poskytování servisních služeb: Smlouva o poskytování servisních služeb.docx

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Veřejná zakázka na dodávku krmiva pro ústavní zvěřinec


Dokument

Podrobnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Veřejná zakázka na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec


10.9.2012

Dokument

Podrobnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Dodávka fluorescenčního konfokálního mikroskopu


Veřejná zakázka na dodávky - podlimitní

Dotazy a odpovědi
Doplnění I
Doplnění II

- ZRUŠENO -

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Zakázka na "Dodávky kapalného dusíku (LIN)"


4.4.2013

Veřejná zakázka malého rozsahu

Dokumenty:

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Rámcová smlouva na dodávku počítačů, notebooků, operačního systému, monitorů a příslušenství


Veřejná zakázka na dodávky - podlimitní

Podrobnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Dodávka hardware na serverovou virtualizaci infrastruktury


25.9.2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Dokumenty:

Výzva

Rozhodnutí

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Poskytování právních služeb


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Dokumenty:

Výzva

Rozhodnutí

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Poskytování poradenských služeb pro zadavatele v postavení výzkumné organizace


17.10.2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Dokumenty:

Výzva

Rozhodnutí

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223