Intranet Areál web
  • Aktivní Veřejné zakázky
  • Neaktivní Veřejné zakázky

Integrovaný systém pro měření buněčné energetiky / Integrated systém for measuring cellular energetics


Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

//////

Public supply contract awarded under the simplified sublimit procedure

Tender documentation

Details on the contracting authority profile

Contact: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Tel: +420 732 383 121

Circadian cabinet - systém pro sledování cirkadiánních rytmů“


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2024 – 2026


Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 – Kryci list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh rámcové smlouvy

Příloha č. 3 – Vzor seznamu poddodavatelů

Příloha č. 4 – Specifikace kancelářských potřeb

Příloha č. 5 – Výše slevy z katalogových cen

Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení ke kvalifikaci

Příloha č. 7 – Vzor ČP střet zájmů

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec 2024


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadávací dokumentace

 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Telemetrický systém pro měření EKG a krevního tlaku


Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu neobdržení žádné nabídky.

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Robotická platforma pro extrakce metabolomických vzorků


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

GC-MS platforma pro cílenou metabolomiku a lipidomiku


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Multiplexní analyzátor mikro kuliček pro stanovení biologických molekul


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Upozornění: Upravena zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také změnu zadávací dokumentace a změnu lhůty pro podání nabídek.

Podrobnosti na profilu zadavatele

Zadávací dokumentace

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Servisní služby na údržbu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení Fyziologického ústavu AV ČR


Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace 

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace

 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Matějíčková

E-mail: michaela.matejickova@fgu.cas.cz

Telefon: +420 732 383 121

Rámcová smlouva na dodávku krmiva pro ústavní zvěřinec 2023-2025


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení.

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Nástroj řízení kvality VaV


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Systém pro in vivo fenotypizaci metabolismu malých laboratorních hlodavců – Rentgenový kostní denzitometr


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení.

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Vysokofrekvenční ultrazvukový přístroj s fotoakustickou jednotkou pro vyšetřování malých laboratorních zvířat


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení.

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Systém pro in vivo fenotypizaci metabolismu malých laboratorních hlodavců


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Skenovací mikroskop pro „label-free“ imaging využívající pulsní laser


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

 

Zadávací dokumentace 

 

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

 

Servisní služby na údržbu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v areálu FGÚ AV ČR Praha 4 – Krč


Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: +420 723 984 862

Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2020 – 2024


Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová

Email: katerina.uhrova@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 223

 

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením vč. kapalinového chromatografu pro proteomické analýzy komplexních biologických vzorků


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení.

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G


Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Dodávka přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV - 9. část – „Dodávka fluorescenčního spektrometru“


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Dodávka přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

 

Zadávací dokumentace

Podrobnosti na profilu zadavatele ZDE

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím


Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

 

Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt OP VaVpI BIOCEV (CZ.1.05/1.1.00/02.0109)

 

Zadávací dokumentace

 

Podrobnosti spolu s přílohami zadávací dokumentace naleznete na profilu zadavatele

 

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

E-mail: ivana.sykorova@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 408

Dodávka zesilovačů, převodníků a software pro měření metodou terčíkového zámku a mikroskopu


Podlimitní veřejná zakázka na dodávku 

 

Dodávka zesilovačů, převodníků a software pro měření metodou terčíkového zámku a mikroskopu

 

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 1. část

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 2. část

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 3. část

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 4. část

 

Podrobnosti spolu s přílohami zadávací dokumentace naleznete na profilu zadavatele:  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FUAVCR

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů

E-mail: kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Telefon: 241 062 727

Zařízení pro snímání mozkové elektrické aktivity a kognitivních evokovaných potenciálů


Dodávka zařízení pro snímání mozkové elektrické aktivity a kognitivních evokovaných potenciálů

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

 

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

Podrobnosti na profilu zadavatele:  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FUAVCR

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

 

Mikrodialyzační systém pro monitorování metabolických změn


Dodávka mikrodialyzačního systému pro monitorování metabolických změn a automatického analyzátoru mikrodialyzačních vzorků  – 1.část

 

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávané v otevřeném řízení

 

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Myčka chovných nádob a transportní systém; stavební rekonstrukce Centra Brain View


Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

 

Dodávka technologie - myčka chovných nádob a transportní systém, stavební rekonstrukce Centra Brain View

 

Výzva k podání nabídky1

Výzva k podání nabídky2

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky1

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky2

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

Přístroj pro měření cirkadiánní luminiscence a inkubátor


Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

 

Dodávka přístroje pro měření cirkadiánní luminiscence a inkubátoru pro tento přístroj

 

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení-1.část

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky-1.část

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky-2.část

 

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů, tel. 241 062 727, kristyna.knezu@fgu.cas.cz

 

Automatický modulární systém


Automatický modulární systém pro automatické a bezkontaktní sledování a záznam behaviorálních, kognitivních, fyziologických a metabolických parametrů chování laboratorních potkanů v přirozených sociálních skupinách

 

Veřejná zakázka na dodávky podlimitní

 

Výzva k podání nabídky

 

Podrobnosti:  www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR

 

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, katerina.uhrova@fgu.cas.cz, tel.: 241 062 223

Servisní činnost VZT, klimatizací a chlazení


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Výzva k podání nabídky: Vyzva_VZT.doc

Smlouva o poskytování servisních služeb: Smlouva o poskytování servisních služeb.docx

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Veřejná zakázka na dodávku krmiva pro ústavní zvěřinec


Dokument

Podrobnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Veřejná zakázka na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec


10.9.2012

Dokument

Podrobnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Dodávka fluorescenčního konfokálního mikroskopu


Veřejná zakázka na dodávky - podlimitní

Dotazy a odpovědi
Doplnění I
Doplnění II

- ZRUŠENO -

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Zakázka na "Dodávky kapalného dusíku (LIN)"


4.4.2013

Veřejná zakázka malého rozsahu

Dokumenty:

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Rámcová smlouva na dodávku počítačů, notebooků, operačního systému, monitorů a příslušenství


Veřejná zakázka na dodávky - podlimitní

Podrobnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Dodávka hardware na serverovou virtualizaci infrastruktury


25.9.2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Dokumenty:

Výzva

Rozhodnutí

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Poskytování právních služeb


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Dokumenty:

Výzva

Rozhodnutí

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223

Poskytování poradenských služeb pro zadavatele v postavení výzkumné organizace


17.10.2013

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Dokumenty:

Výzva

Rozhodnutí

Kontaktní osoba: Kateřina Uhrová, uhrova@biomed.cas.cz, tel.: 241 062 223