Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Ústav v číslech

Zaměstnanci

Celkový počet 413
Přepočtený počet 334

 

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

Základní vzdělání 0,98%
Střední odborné vzdělání s výučním listem 2,86%
Úplné střední všeobecné vzdělání 3,18%
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 2,44%
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 12,71%
Vyšší odborné vzdělání 0,24%
Bakalářské vzdělání 3,18%
Vysokoškolské vzdělání 32,52%
Doktorské vzdělání 40,10%

 

Struktura zaměstnanců dle věku

do 25 let 12,35%
26-30 let 17,68%
31-40 let 23,73%
41-50 let 20,10%
51-60 let 14,29%
61 a více 11,86%

 

Struktura zaměstnanců dle kategorií

postdoktorand 35
vědecký asistent 46
vědecký pracovník 38
vedoucí vědecký pracovník 33
ostatní VŠ vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 58
doktorand 74
odborní pracovníci s VŠ 6
odborní prac. se SŠ a VOŠ 56
technicko-hospodářští prac. 35
dělníci 32

 

Struktura zaměstnanců z cizích zemí

Slovensko 28
Ukrajina 6
Srbsko 4
Indie 4
Španělsko 3
Itálie 3
Polsko 1
Rusko 1
Bulharsko 1
Chile 1
Ekvádor 1
Velká Británie 1

 

Údaje k 10.6. 2019.

Granty

 

Úspěšnost grantových projektů AZV/IGA GAČR
2013 62,5% 28,6%
2014   23,7%
2015 45,8% 30,6%
2016 40,0% 40,7%
2017 33,3% 44,7%
2018 38,5% 30,4%
2019 25,0% 30,6%

 

Materiální zdroje