Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Ústav v číslech

Zaměstnanci

Celkový počet 404
Přepočtený počet 319

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

Základní vzdělání 1%
Nižší střední vzdělání 1%
Střední odborné vzdělání s výučním listem 4%
Úplné střední všeobecné vzdělání 3%
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 2%
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 14%
Bakalářské vzdělání 5%
Vysokoškolské vzdělání 31%
Doktorské vzdělání 39%

Počet udělených vědecko-pedagogických hodností

Profesor 13
Docent 18
DSc., DrSc. 25
Emeritní vědečtí pracovníci 9

Struktura zaměstnanců dle věku

do 25 let 9%
26-30 let 22%
31-40 let 24%
41-50 let 19%
51-60 let 14%
61 a více 12%

Struktura zaměstnanců dle kategorií

postdoktorand 27
vědecký asistent 44
vědecký pracovník 40
vedoucí vědecký pracovník 34
ostatní VŠ vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 54
doktorand 83
odborní pracovníci s VŠ 5
odborní prac. se SŠ a VOŠ 48
technicko-hospodářští prac. 37
dělníci 32

Struktura zaměstnanců z cizích zemí

Slovensko 28
Indie 7
Ukrajina 6
Itálie 5
Srbsko 5
Španělsko 3
Rusko 2
Bělorusko 1
Brazílie 1
Bulharsko 1
Francie 1
Gruzie 1
Chile 1
Polsko 1
Zambie 1

Údaje k 30.3. 2020.

 

Granty

Úspěšnost grantových projektů AZV/IGA GAČR
2013 62,5% 28,6%
2014   23,7%
2015 45,8% 30,6%
2016 40,0% 40,7%
2017 33,3% 44,7%
2018 38,5% 30,4%
2019 25,0% 30,6%
2020 42,8% 27,4%

Materiální zdroje