Intranet Areál web

OBK služby

Neklinické in vivo testy bezpečnosti a farmakologické testy  

 • In vivo studie GLP a non GLP na podporu předklinického vývoje
 • Programy testování bezpečnosti léčiv standardní i na míru
 • Testované položky: humánní a veterinární léčivé přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky
 • Testovací systémy: myš, potkan, morče, králík (nehlodavci ve spolupráci s centrem Pigmod)
 • Způsoby podání: běžné způsoby podání (orální, intravenózní, intradermální, intramuskulární, intraperitoneální, subkutánní)
 • Zkoušky podle pokynů ICH, OECD, EMA, ISO
 • Studie akutní toxicity, studie MTD (SLP / non-SLP)                                                  
 • Studie s opakovaným podáváním látky, DRF (SLP / non-SLP)
 • Studie PK a ADME (bio-distribuční studie) (SLP / non-SLP)
 • Studie Proof of Concept (farmakologie)
 • Studie biokompatibility in vivo (pro zdravotnické prostředky)
 • Hematologické testování krve / plazmy / séra z testovaných zvířat - TECHNICKÉ ÚDAJE
 • Hodnocení makroskopické patologie
 • Histopatologie
 • Poradenství při navrhování předklinických aktivit

 

Typický postup neklinické studie bezpečnosti:

 1. Vypracování a schválení studijního plánu
 2. Příjem, vstupní veterinární vyšetření, randomizace, aklimatizace zvířat
 3. Příjem testované položky (TI), identifikace, vzorkování
 4. Převzetí testované položky a řádné uskladnění
 5. Příprava aplikační formy + podání zvířatům
 6. Denní pozorování klinického stavu zvířat, vážení, odběr vzorků krve testovaných zvířat
 7. Makroskopická patologie
 8. Histopatologie
 9. Závěrečná zpráva

Než zahájíme podrobnou diskusi o designu studie, poskytněte nám, prosím, informace o Vašem záměru, uvažovaném designu studie (druh zvířat, počet zvířat / skupin, způsob podání, informace o zkoušené látce) a další informace, které nám pomohou porozumět Vašim potřebám. Vložte prosím všechny tyto informace do políčka pro zprávu níže a pošlete nám je. Ozveme se Vám co nejdříve.

 

Příprava plné krve, plazmy, séra, králičího a morčecího komplementu

Plná krev

 • Odběr krve do zkumavky s koagulantem

Plazma

 • Odběr krve do zkumavky s koagulantem
 • Odstředění,
 • Odběr supernatantu = plazma
 • Zmrazení

Sérum

 • Odběr krve do zkumavky bez koagulantu
 • Odstředění,
 • Odběr kapaliny ze supernatantu = sérum
 • Zmrazení

Komplement

 • Příprava komplementu
 • Králičí komplement je dodáván zmrazený, balení po 1 ml nebo 2 ml

 

Imunizace zvířat a příprava hyperimunních sér

 

Ke stažení:

CERTIFIKÁT SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE (SLP) pro neklinické testování léčiv.

Rozhodnutí o oprávnění k používání pokusných zvířat Ministerstvem zemědělství ČR OBK