Intranet Areál web

OBK služby

Neklinické in vivo testy bezpečnosti a farmakologické testy  

 • In vivo studie GLP a non GLP na podporu předklinického vývoje
 • Programy testování bezpečnosti léčiv standardní i na míru
 • Testované položky: humánní a veterinární léčivé přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky
 • Testovací systémy: myš, potkan, morče, králík (nehlodavci ve spolupráci s centrem Pigmod)
 • Způsoby podání: běžné způsoby podání (orální, intravenózní, intradermální, intramuskulární, intraperitoneální, subkutánní)
 • Zkoušky podle pokynů ICH, OECD, EMA, ISO
 • Studie akutní toxicity, studie MTD (SLP / non-SLP)                                                  
 • Studie s opakovaným podáváním látky, DRF (SLP / non-SLP)
 • Studie PK a ADME (bio-distribuční studie) (SLP / non-SLP)
 • Studie Proof of Concept (farmakologie)
 • Studie biokompatibility in vivo (pro zdravotnické prostředky)
 • Hematologické testování krve / plazmy / séra z testovaných zvířat - TECHNICKÉ ÚDAJE
 • Hodnocení makroskopické patologie
 • Histopatologie
 • Poradenství při navrhování předklinických aktivit

 

Typický postup neklinické studie bezpečnosti:

 1. Vypracování a schválení studijního plánu
 2. Příjem, vstupní veterinární vyšetření, randomizace, aklimatizace zvířat
 3. Příjem testované položky (TI), identifikace, vzorkování
 4. Převzetí testované položky a řádné uskladnění
 5. Příprava aplikační formy + podání zvířatům
 6. Denní pozorování klinického stavu zvířat, vážení, odběr vzorků krve testovaných zvířat
 7. Makroskopická patologie
 8. Histopatologie
 9. Závěrečná zpráva

Než zahájíme podrobnou diskusi o designu studie, poskytněte nám, prosím, informace o Vašem záměru, uvažovaném designu studie (druh zvířat, počet zvířat / skupin, způsob podání, informace o zkoušené látce) a další informace, které nám pomohou porozumět Vašim potřebám. Vložte prosím všechny tyto informace do políčka pro zprávu níže a pošlete nám je. Ozveme se Vám co nejdříve.

 

Příprava plné krve, plazmy, séra, králičího a morčecího komplementu

Plná krev

 • Odběr krve do zkumavky s koagulantem

Plazma

 • Odběr krve do zkumavky s koagulantem
 • Odstředění,
 • Odběr supernatantu = plazma
 • Zmrazení

Sérum

 • Odběr krve do zkumavky bez koagulantu
 • Odstředění,
 • Odběr kapaliny ze supernatantu = sérum
 • Zmrazení

Komplement

 • Příprava komplementu
 • Králičí komplement je dodáván zmrazený, balení po 1 ml nebo 2 ml

 

Imunizace zvířat a příprava hyperimunních sér

 

Ke stažení:

CERTIFIKÁT SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE (SLP) pro neklinické testování léčiv.

Rozhodnutí o oprávnění k používání pokusných zvířat Ministerstvem zemědělství ČR OBK

Lidé

  RNDr. Světlana Žufanová
vedoucí oddělení
  RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
odborný pracovník
  Ing. Renata Půtová
odborný pracovník
  Lucie Heppnerová
technický pracovník
  Jaroslav Kalivoda
odborný pracovník
 

MVDr. Soňa Miklošová

odborný pracovník

  Ing. Josef Prchal
vedoucí zajišťování jakosti SLP
  MVDr. Richard Pospíšil, DrSc.
externí konzultant
  RNDr. Jiří Marhan, CSc.
externí konzultant