Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Biomateriály a tkáňové inženýrství

Biomateriály a tkáňové inženýrství Klinicky užívané cévní protézy vyrobené z expandovaného polytetrafluoroethylénu (ePTFE) a z polyethylén tereftalátu (PET). Materiál protéz je vysoce hydrofobní a neumožňuje rekonstrukci přirozených buněčných vrstev cévní stěny.

Nevratné poškození různých životně důležitých tkání a orgánů, jako jsou cévy, srdeční chlopně, kosti, klouby, chrupavka či kožní kryt, je v současné době častým a závažným důsledkem životního stylu civilizované společnosti a z něho plynoucích civilizačních onemocnění, dopravních a pracovních úrazů. Svou neblahou roli hrají i vrozené vady a v neposlední řadě i fyziologické opotřebení a stárnutí organismu.

Když selže veškerá prevence, a rovněž konzervativní i chirurgická léčba, nevratně poškozenou tkáň je třeba nahradit. Za nejkvalitnější tkáňovou náhradu je i v současné době stále považována tkáň autologní, tj. vlastní tkáň daného pacienta. Ovšem tato tkáň je obvykle dostupná jen v omezeném množství a její odběr pacienta zatěžuje další přídatnou operací a poškozením na jiném místě organismu. Proto se stále více dostávají do popředí materiály umělé, na jejichž podkladě lze poškozenou tkáň rekonstruovat. 

Proto je úkolem naší laboratoře:

  • vylepšovat stávající umělé tkáňové náhrady vestavěním přirozených buněčných a dalších biologických složek do těchto náhrad,
  • konstruovat zcela nové náhrady na podkladě umělého materiálu a buněk
  • oba tyto úkoly zahrnují studium molekulárních mechanismů chování buněk na umělých materiálech, jako je adheze, růst, diferenciace, životaschopnost i případné poškození a imunitní aktivace buněk na umělém materiálu. 

Aktuální projekty

Úspěchy

Inženýrství kožní tkáně

Konstrukce dvojvrstvy lidských keratinocytů (hlavního buněčného typu epidermis) a fibroblastů (hlavního buněčného typu dermis) na nanovlákenných membránách z polylaktidu.   Více

Publikace

Zikmundová; Markéta - Vereshaka; M. - Kolářová; K. - Pajorová; Julia - Švorčík; V. - Bačáková; Lucie . Effects of Bacterial Nanocellulose Loaded with Curcumin and Its Degradation Products on Human Dermal Fibroblasts . Materials. 2020; 13(21)); 4759 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Bačáková; Lucie - Li; S. Nano-in-Micro Dual Delivery Platform for Chronic Wound Healing Applications . Micromachines. 2020; 11(2)); 158 . IF = 2.523 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Vandrovcová; Marta - Filová; Elena - Steinerová; Marie - Racková; Jana - Kocourek; Tomáš - Bartová; J. - Suchý; Tomáš - Žaloudková; Margit - Jelínek; Miroslav - Bačáková; Lucie . Effect of diamond-like carbon doped with chromium on cell differentiation; immune activation and apoptosis . European Cells and Materials. 2020; 40; 276-302 . IF = 3.741 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Pajorová; Julia - Zárubová; Jana - Kročilová; Nikola - Molitor; M. - Bačáková; Lucie . The Influence of Negative Pressure and of the Harvesting Site on the Characteristics of Human Adipose Tissue-Derived Stromal Cells from Lipoaspirates . Stem Cells International. 2020; 2020(Feb 10)); 1016231 . IF = 3.869 [ASEP] [ doi ]
Štěpanovská; Jana - Matějka; Roman - Rosina; J. - Bačáková; Lucie - Kolářová; H. Treatments for enhancing the biocompatibility of titanium implants . BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2020; 164(1); 23-33 . IF = 1.000 [ASEP] [ doi ]
Štěpanovská; Jana - Matějka; Roman - Otáhal; M. - Rosina; J. - Bačáková; Lucie . The Effect of Various Surface Treatments of Ti6Al4V on the Growth and Osteogenic Differentiation of Adipose Tissue-Derived Stem Cells . Coatings. 2020; 10(8)); 762 . IF = 2.436 [ASEP] [ doi ]
Pišlová; M. - Kolářová; K. - Vokatá; B. - Brož; Antonín - Ulbrich; P. - Bačáková; Lucie - Kolská; Z. - Švorčík; V. A new way to prepare gold nanoparticles by sputtering - Sterilization; stability and other properties . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2020; 115(Oct)); 111087 . IF = 5.880 [ASEP] [ doi ]
Pajorová; Julia - Skogberg; A. - Hadraba; Daniel - Brož; Antonín - Trávníčková; Martina - Zikmundová; Markéta - Honkanen; M. - Hannula; M. - Lahtinen; P. - Tomková; M. - Bačáková; Lucie - Kallio; P. Cellulose Mesh with Charged Nanocellulose Coatings as a Promising Carrier of Skin and Stem Cells for Regenerative Applications . Biomacromolecules. 2020; 21(12); 4857-4870 . IF = 6.092 [ASEP] [ doi ]
Novotný; Tomáš - Eckhardt; Adam - Knitlová; Jarmila - Doubková; Martina - Ošťádal; M. - Uhlík; J. - Musílková; Jana . Increased Microvessel and Arteriole Density in the Contracted Side of the Relapsed Clubfoot . Journal of Pediatric Orthopaedics. 2020; 40(10); 592-596 . IF = 1.909 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Jirka; Ivan - Doubková; Martina - Bačáková; Lucie . Heat treatment dependent cytotoxicity of silicalite-1 films deposited on Ti-6Al-4V alloy evaluated by bone-derived cells . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 9456 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Blahová; L. - Ryšánek; P. - Blanquer; Andreu - Bačáková; Lucie - Zajíčková; L. Behaviour of Vascular Smooth Muscle Cells on Amine Plasma-Coated Materials with Various Chemical Structures and Morphologies . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(24)); 9467 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Musílková; Jana - Filová; Elena - Pala; J. - Matějka; Roman - Hadraba; Daniel - Vondrášek; David - Kaplan; Ondřej - Riedel; Tomáš - Brynda; Eduard - Kučerová; Johanka - Koňařík; M. - Lopot; F. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Human decellularized and crosslinked pericardium coated with bioactive molecular assemblies . Biomedical Materials. 2020; 15(1)); 015008 . IF = 3.174 [ASEP] [ doi ]
Mikeš; P. - Brož; Antonín - Sinica; A. - Asatiani; N. - Bačáková; Lucie . In vitro and in vivo testing of nanofibrous membranes doped with alaptide and L-arginine for wound treatment . Biomedical Materials. 2020; 15(6)); 065023 . IF = 3.174 [ASEP] [ doi ]
Matějka; Roman - Koňařík; M. - Štěpanovská; Jana - Lipenský; J. - Chlupáč; Jaroslav - Turek; D. - Pražák; Šimon - Brož; Antonín - Šimůnková; Z. - Mrázová; I. - Forostyak; S. - Kneppo; P. - Rosina; J. - Bačáková; Lucie - Pirk; J. Bioreactor Processed Stromal Cell Seeding and Cultivation on Decellularized Pericardium Patches for Cardiovascular Use . Applied Sciences-Basel. 2020; 10(16)); 5473 . IF = 2.474 [ASEP] [ doi ]
Kasálková-Slepičková; N. - Slepička; P. - Ivanovská; B. - Trávníčková; Martina - Malinský; Petr - Macková; Anna - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. Plasma-Activated Polyvinyl Alcohol Foils for Cell Growth . Coatings. 2020; 10(11)); 1083 . IF = 2.436 [ASEP] [ doi ]
Gabor; R. - Doubková; Martina - Gorošová; S. - Malaník; K. - Vandrovcová; Marta - Cvrček; L. - Drobíková; K. - Kutláková Mamulová; K. - Bačáková; Lucie . Preparation of highly wettable coatings on Ti–6Al–4V ELI alloy for traumatological implants using micro-arc oxidation in an alkaline electrolyte . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 19780 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Staňková; Ľubica - Eckhardt; Adam - Svobodová; Jana - Musílková; Jana - Pala; J. - Hadraba; Daniel - Brynda; Eduard - Koňařík; M. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Modification of Human Pericardium by Chemical Crosslinking . Physiological Research. 2020; 69(1); 49-59 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Douglas; T.E.L. - Keppler; J. K. - Vandrovcová; Marta - Plencner; Martin - Beranová; J. - Feuereisen; M. - Parakhonskiy; B. V. - Svenskaya; Y. - Atkin; V. - Ivanova; A. - Ricquier; P. - Balcaen; L. - Vanhaecke; F. - Schieber; A. - Bačáková; Lucie - Skirtach; A. G. Enhancement of Biomimetic Enzymatic Mineralization of Gellan Gum Polysaccharide Hydrogels by Plant-Derived Gallotannins . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(7)); 2315 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Černochová; P. - Blahová; L. - Medalová; J. - Nečas; D. - Michlíček; M. - Kaushik; P. - Přibyl; J. - Bartošíková; J. - Manakhov; A. - Bačáková; Lucie - Zajíčková; L. Cell type specific adhesion to surfaces functionalised by amine plasma polymers . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 9357 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Bilek; M. M. M. - Vandrovcová; Marta - Shelemin; A. - Kuzminova; A. - Kylián; O. - Biederman; H. - Bačáková; Lucie - Weiss; A. S. Plasma treatment in air at atmospheric pressure that enables reagent-free covalent immobilization of biomolecules on polytetrafluoroethylene (PTFE) . Applied Surface Science. 2020; 518(Jul 15)); 146128 . IF = 6.182 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Lucie - Pajorová; Julia - Tomková; M. - Matějka; Roman - Brož; Antonín - Štěpanovská; Jana - Pražák; Šimon - Skogberg; A. - Siljander; S. - Kallio; P. Applications of Nanocellulose/Nanocarbon Composites: Focus on Biotechnology and Medicine . Nanomaterials. 2020; 10(2)); 196 . IF = 4.324 [ASEP] [ doi ]
Žaloudíková; M. - Eckhardt; Adam - Vytášek; R. - Uhlík; J. - Novotný; T. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana - Hampl; V. Decreased collagen VI in the tunica media of pulmonary vessels during exposure to hypoxia: a novel step in pulmonary arterial remodeling . Pulmonary Circulation. 2019; 9(3)); 2045894019860747 . IF = 2.205 [ASEP] [ doi ]
Šupová; Monika - Suchý; Tomáš - Sucharda; Zbyněk - Filová; Elena - der Kinderen; J.N.L.M. - Steinerová; Marie - Bačáková; Lucie - Martynková; G.S. The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior . Journal of the American Ceramic Society. 2019; 102(5); 2882-2904 . IF = 3.502 [ASEP] [ doi ]
Swietek; Malgorzata Anna - Brož; Antonín - Tarasiuk; J. - Wroński; S. - Tokarz; W. - Koziel; A. - Blazewicz; M. - Bačáková; Lucie . Carbon nanotube/iron oxide hybrid particles and their PCL-based 3D composites for potential bone regeneration . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2019; 104(November); 1-16); 109913 . IF = 5.880 [ASEP] [ doi ]
Staňková; Ľubica - Musílková; Jana - Brož; Antonín - Potocký; Štěpán - Kromka; Alexander - Kozak; Halyna - Ižák; Tibor - Artemenko; Anna - Stránská; D. - Bačáková; Lucie . Alterations to the adhesion; growth and osteogenic differentiation of human osteoblast-like cells on nanofibrous polylactide scaffolds with diamond nanoparticles . Diamond and Related Materials. 2019; 97(Aug)); UNSP 107421 . IF = 2.650 [ASEP] [ doi ]
Procházka, Václav - Matějka, Roman - Ižák, Tibor - Szabó, Ondrej - Štěpanovská, Jana - Filová, Elena - Bačáková, Lucie - Jirásek, Vít - Kromka, Alexander . Nanocrystalline diamond-based impedance sensors for real-time monitoring of adipose tissue-derived stem cells . Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 2019, 177(May), 130-136 . IF = 4.389 [ASEP] [ doi ]
Michaelidesová; Anna - Vachelová; Jana - Cupal; Lukáš - Konířová; Jana - Pachnerová Brabcová; Kateřina - Bačáková; Lucie - Vandrovcová; Marta - Davídková; Marie . Comparison of the radiation sensitivity of the breast cancer cell line MCF7 and human adipose-derived stem cells . Radiation Protection Dosimetry. 2019; 186(2-3); 155-158 . IF = 0.773 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Kasálková-Slepičková, N. - Slepička, P. - Švorčík, V. - Bačáková, Lucie . Heat-treated carbon coatings on poly (L-lactide) foils for tissue engineering . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 2019, 100(Jul), 117-128 . IF = 5.880 [ASEP] [ doi ]
Krok-Borkowicz, M. - Filová, Elena - Chlupáč, Jaroslav - Klepetář, Jan - Bačáková, Lucie - Pamula, E. Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds on osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions . Materials Letters 2019, 241(Apr 15), 1-5 . IF = 3.204 [ASEP] [ doi ]
Kopová; Ivana - Kronek; J. - Bačáková; Lucie - Fencl; J. A cytotoxicity and wear analysis of trapeziometacarpal total joint replacement implant consisting of DLC-coated Co-Cr-Mo alloy with the use of titanium gradient interlayer . Diamond and Related Materials. 2019; 97(Aug)); UNSP 107456 . IF = 2.650 [ASEP] [ doi ]
Jirka, Ivan - Kopová, Ivana - Kubát, Pavel - Tabor, Edyta - Bačáková, Lucie - Bouša, Milan - Sajdl, P. The Photodynamic Properties and the Genotoxicity of Heat-Treated Silicalite-1 Films . Materials 2019, 12(4)), 567 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Novotný, T. - Doubková, Martina - Hronková, Lucia - Vajner, L. - Pataridis, Statis - Hadraba, Daniel - Kulhavá, Lucie - Plencner, Martin - Knitlová, Jarmila - Lišková, Jana - Uhlík, J. - Žaloudíková, M. - Vondrášek, David - Mikšík, Ivan - Ošťádal, M. Novel contribution to clubfoot pathogenesis: The possible role of extracellular matrix proteins . Journal of Orthopaedic Research 2019, 37(3), 769-778 . IF = 2.728 [ASEP] [ doi ]
Dziadek; M. - Kudláčková; Radmila - Zima; A. - Slosarczyk; A. - Ziabka; M. - Jelen; P. - Shkarina; S. - Cecilia; A. - Zuber; M. - Baumbach; T. - Surmeneva; M. A. - Surmenev; R. A. - Bačáková; Lucie - Cholewa-Kowalska; K. - Douglas; T. E. L. Novel multicomponent organic-inorganic WPI/gelatin/CaP hydrogel composites for bone tissue engineering . Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2019; 107(11); 2479-2491 . IF = 3.525 [ASEP] [ doi ]
Doubková; Martina - Němčáková; Ivana - Jirka; Ivan - Březina; V. - Bačáková; Lucie . Silicalite-1 Layers as a Biocompatible Nano- and Micro-Structured Coating: An In Vitro Study on MG-63 Cells . Materials. 2019; 12(21)); 3583 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Markéta - Pajorová; Julia - Brož; Antonín - Hadraba; Daniel - Lopot; F. - Zavaďáková; A. - Vištejnová; L. - Beňo; M. - Kostič; I. - Jenčová; V. - Bačáková; Lucie . A two-layer skin construct consisting of a collagen hydrogel reinforced by a fibrin-coated polylactide nanofibrous membrane . International Journal of Nanomedicine. 2019; 14(2019); 5033-5050 . IF = 5.115 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Lucie - Pajorová, Julia - Bačáková, Markéta - Skogberg, A. - Kallio, P. - Kolářová, K. - Švorčík, V. Versatile Application of Nanocellulose: From Industry to Skin Tissue Engineering and Wound Healing . Nanomaterials 2019, 9(2)), 164 . IF = 4.324 [ASEP] [ doi ]
Vetrík, Miroslav - Pařízek, Martin - Hadraba, Daniel - Kukačková, Olivia - Brus, Jiří - Hlídková, Helena - Kománková, Lucie - Hodan, Jiří - Sedláček, Ondřej - Šlouf, Miroslav - Bačáková, Lucie - Hrubý, Martin . Porous heat-treated polyacrylonitrile scaffolds for bone tissue engineering . ACS Applied Materials and Interfaces 2018, roč. 10, 10, p. 8496-8506 . IF = 8.456 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková, Martina - Bačáková, Lucie . Application of adult mesenchymal stem cells in bone and vascular tissue engineering . Physiological Research 2018, 67(6), 831-850 . IF = 1.701 [ASEP]
Thery; C. - Witwer; K. W. - Aikawa; E. - Alcaraz; M. J. - Anderson; J. D. - Andriantsitohaina; R. - Antoniou; A. - Arab; T. - Archer; F. - Atkin-Smith; G. K. - Ayre; D. C. - Bach; J. M. - Bachurski; D. - Baharvand; H. - Balaj; L. - Baldacchino; S. - Bauer; N. N. - Baxter; A. A. - Bebawy; M. - Beckham; C. - Zavec; A. B. - Benmoussa; A. - Berardi; A. C. - Bergese; P. - Bielska; E. - Zárubová; Jana . Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines . Journal of Extracellular Vesicles. 2018; 7(1)); 1535750 . IF = 11.000 [ASEP] [ doi ]
Straka, František - Schorník, David - Mašín, J. - Filová, Elena - Miřejovský, T. - Burdíková, Z. - Švindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Daniel, M. - Machač, Jiří - Skibová, J. - Pirk, J. - Bačáková, Lucie . A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve . Journal of Biomaterial Science Polymer Edition 2018, roč. 29, 6, p. 599-634 . IF = 2.121 [ASEP] [ doi ]
Slepička, P. - Siegel, J. - Lyutakov, O. - Kasálková-Slepičková, N. - Kolská, Z. - Bačáková, Lucie - Švorčík, V. Polymer nanostructures for bioapplications induced by laser treatment . Biotechnology Advances 2018, roč. 36, 3, p. 839-855 . IF = 12.831 [ASEP] [ doi ]
Pajorová, Julie - Bačáková, Markéta - Musílková, Jana - Brož, Antonín - Hadraba, Daniel - Lopot, F. - Bačáková, Lucie . Morphology of a fibrin nanocoating influences dermal fibroblast behavior . International Journal of Nanomedicine 2018, roč. 13, June, p. 3367-3380 . IF = 4.471 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Douglas, T.E.L. - Wijnants, R. - Samal, S. K. - Mendez, A. C. - Chronakis, I. - Bačáková, Lucie - Skirtach, A. G. Phytase-mediated enzymatic mineralization of chitosan-enriched hydrogels . Materials Letters 2018, roč. 214, Mar 1, p. 186-189 . IF = 3.019 [ASEP] [ doi ]
Kopová, Ivana - Rezek, Bohuslav - Stehlík, Štěpán - Ukraintsev, Egor - Kasálková-Slepičková, N. - Slepička, P. - Potocký, Štěpán - Bačáková, Lucie . Growth of Primary Human Osteoblasts on Plasma-Treated and Nanodiamond-Coated PTFE Polymer Foils . Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 2018, 255(10)), 1700595 . IF = 1.833 [ASEP] [ doi ]
Kolínská, Jiřina - Zákostelecká, Marie - Zemanová, Zdeňka - Lisá, Věra - Goliáš, Jaroslav - Kozáková, Hana - Dvořák, B. Cellular differentiation of non-transformed intestinal epithelial cells is regulated by Lactobacillus rhamnosus and L. casei strains . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 261-273 . IF = 1.701 [ASEP]
Jirátová, M. - Pospíšilová, Aneta - Rabyk, Mariia - Pařízek, Martin - Kovář, J. - Gálisová, A. - Hrubý, Martin - Jirák, D. Biological characterization of a novel hybrid copolymer carrier system based on glycogen . Drug Delivery and Translational Research 2018, roč. 8, 1, p. 73-82 . IF = 3.111 [ASEP] [ doi ]
Jelínek, Miroslav - Buixaderas, Elena - Drahokoupil, Jan - Kocourek, Tomáš - Remsa, Jan - Vaněk, Přemysl - Vandrovcová, Marta - Doubková, Martina - Bačáková, Lucie . Laser-synthesized nanocrystalline, ferroelectric, bioactive BaTiO3/Pt/FS for bone implants . Journal of Biomaterials Applications 2018, roč. 32, 10, p. 1464-1475 . IF = 2.442 [ASEP] [ doi ]
East; B. - Plencner; Martin - Královič; M. - Rampichová; M. - Sovková; V. - Vocetková; K. - Otáhal; M. - Tonar; Z. - Kolinko; Y. - Amler; E. - Hoch; J. A polypropylene mesh modified with polye-epsilon-caprolactone nanofibers in hernia repair: large animal experiment . International Journal of Nanomedicine. 2018; 13(May); 3129-3143 . IF = 4.471 [ASEP] [ doi ]
Douglas, T.E.L. - Vandrovcová, Marta - Kročilová, Nikola - Keppler, J. K. - Zárubová, Jana - Skirtach, A. G. - Bačáková, Lucie . Application of whey protein isolate in bone regeneration: Effects on growth and osteogenic differentiation of bone-forming cells . Journal of Dairy Science 2018, roč. 101, 1, p. 28-36 . IF = 3.082 [ASEP] [ doi ]
Douglas, T.E.L. - Dziadek, M. - Gorodzha, S. - Lišková, Jana - Brackman, G. - Vanhoorne, V. - Vervaet, C. - Balcaen, L. - Garcia, M.d.R.F. - Boccaccini, A. R. - Weinhardt, V. - Baumbach, T. - Vanhaecke, F. - Coenye, T. - Bačáková, Lucie - Surmeneva, M. A. - Surmenev, R. A. - Cholewa-Kowalska, K. - Skirtach, A. G. Novel injectable gellan gum hydrogel composites incorporating Zn- and Sr-enriched bioactive glass microparticles: High-resolution X-ray microcomputed tomography, antibacterial and in vitro testing . Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2018, 12(6), 1313-1326 . IF = 3.319 [ASEP] [ doi ]
Carson, M. - Keppler, J. K. - Brackman, G. - Dawood, D. - Vandrovcová, Marta - El-Sayed, K. F. - Coenye, T. - Schwarz, K. - Clarke, S. A. - Skirtach, A. G. - Douglas, T.E.L. Whey Protein Complexes with Green Tea Polyphenols: Antimicrobial, Osteoblast-Stimulatory, and Antioxidant Activities . Cells Tissues Organs 2018, 206(1-2), 106-117 . IF = 1.333 [ASEP] [ doi ]
Blanquer, A. - Musílková, Jana - Barrios, L. - Ibáñez, E. - Vandrovcová, Marta - Pellicer, E. - Sort, J. - Bačáková, Lucie - Nogués, C. Cytocompatibility assessment of Ti‐Zr‐Pd‐Si‐(Nb) alloys with low Young's modulus, increased hardness, and enhanced osteoblast differentiation for biomedical applications . Journal of Biomedical Materials Research. Part B 2018, roč. 106, 2, p. 834-842 . IF = 2.674 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Markéta - Pajorová, Julia - Sopuch, T. - Bačáková, Lucie . Fibrin-Modified Cellulose as a Promising Dressing for Accelerated Wound Healing . Materials 2018, 11(11)), 2314 . IF = 2.972 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Lucie - Zárubová, Jana - Trávníčková, Martina - Musílková, Jana - Pajorová, Julie - Slepička, P. - Kasálková-Slepičková, N. - Švorčík, V. - Kolská, Z. - Motarjemi, H. - Molitor, M. Stem cells: their source, potency and use in regenerative therapies with focus on adipose-derived stem cells - a review . Biotechnology Advances 2018, roč. 36, 4, p. 1111-1126 . IF = 12.831 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Lucie - Vandrovcová, Marta - Kopová, Ivana - Jirka, Ivan . Applications of zeolites in biotechnology and medicine – a review . Biomaterials Science 2018, roč. 6, 5, p. 974-986 . IF = 5.251 [ASEP] [ doi ]
Tolde, Z. - Starý, V. - Cvrček, L. - Vandrovcová, Marta - Remsa, J. - Daniš, S. - Krčil, J. - Bačáková, Lucie - Špatenka, P. Growth of a TiNb adhesion interlayer for bioactive coatings . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2017, roč. 80, Nov 1, p. 652-658 . IF = 5.080 [ASEP] [ doi ]
Straka, František - Schorník, David - Mašín, J. - Filová, Elena - Miřejovský, T. - Burdíková, Z. - Švindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J. - Bačáková, Lucie . A New Approach to Heart Valve Tissue Engineering Based on Modifying Autologous Human Pericardium by 3D Cellular Mechanotransduction . Journal of Biomaterials and Tissue Engineering.. 2017, roč. 7, 7, p. 527-543 . IF = 0.781 [ASEP] [ doi ]
Przekora, A. - Vandrovcová, Marta - Trávníčková, Martina - Pajorová, Julie - Molitor, M. - Ginalska, G. - Bačáková, Lucie . Evaluation of the potential of chitosan/beta-1,3-glucan/hydroxyapatite material as a scaffold for living bone graft production in vitro by comparison of ADSC and BMDSC behaviour on its surface . Biomedical Materials. 2017, roč. 12, 1, článku 015030 . IF = 2.897 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, M. - Lišková, Jana - Hadraba, Daniel - Eckhardt, Adam . Possible Pathogenetic Mechanisms and New Therapeutic Approaches of Pes Equinovarus . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 403-410 . IF = 1.324 [ASEP]
Lišková, Jana - Hadraba, Daniel - Filová, Elena - Koňařík, M. - Pirk, J. - Jelen, K. - Bačáková, Lucie . Valve interstitial cell culture: Production of mature type I collagen and precise detection . Microscopy Research and Technique. 2017, roč. 80, 8, p. 936-942 . IF = 1.087 [ASEP] [ doi ]
Kasálková-Slepičková, N. - Slepička, P. - Bačáková, Lucie - Kolská, Z. - Švorčík, V. Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem . Chemické listy. 2017, roč. 111, 7, p. 439-444 . IF = 0.26 [ASEP]
Kaplan, Ondřej - Hierlemann, T. - Krajewski, S. - Kurz, J. - Nevoralová, Martina - Houska, Milan - Riedel, Tomáš - Riedelová, Zuzana - Zárubová, Jana - Wendel, H. P. - Brynda, Eduard . Low-thrombogenic fibrin-heparin coating promotes in vitro endothelialization . Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2017, roč. 105, 11, p. 2995-3005 . IF = 3.231 [ASEP] [ doi ]
Jirka, Ivan - Vandrovcová, Marta - Plšek, Jan - Bouša, Milan - Bačáková, Lucie . Interaction of silicalite-1 film with human osteoblast-like Saos-2 cells: The role of micro-morphology . Materials Letters. 2017, roč. 190, MAR 2017, p. 229-231 . IF = 2.687 [ASEP] [ doi ]
Jelínek, Miroslav - Zemek, Josef - Remsa, Jan - Mikšovský, Jan - Kocourek, Tomáš - Písařík, Petr - Trávníčková, Martina - Filová, Elena - Bačáková, Lucie . Hybrid laser technology and doped biomaterials . Applied Surface Science. 2017, roč. 417, Sep, p. 73-83 . IF = 4.439 [ASEP] [ doi ]
Filová, Elena - Vandrovcová, Marta - Jelínek, Miroslav - Zemek, Josef - Houdková, Jana - Remsa, Jan - Kocourek, Tomáš - Staňková, Ľubica - Bačáková, Lucie . Adhesion and differentiation of Saos-2 osteoblast-like cells on chromium-doped diamond-like carbon coatings . Journal of Materials Science-Materials in Medicine.. 2017, roč. 28, 1, článku 17 . IF = 2.448 [ASEP] [ doi ]
Brož, Antonín - Ukraintsev, Egor - Kromka, Alexander - Rezek, Bohuslav - Kalbáčová, M.H. Osteoblast adhesion, migration, and proliferation variations on chemically patterned nanocrystalline diamond films evaluated by live-cell imaging . Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2017, roč. 105, 5, p. 1469-1478 . IF = 3.231 [ASEP] [ doi ]
Brož, Antonín - Bačáková, Lucie - Štenclová, Pavla - Kromka, Alexander - Potocký, Štěpán . Uptake and intracellular accumulation of diamond nanoparticles – a metabolic and cytotoxic study . Beilstein Journal of Nanotechnology. 2017, roč. 8, Aug 10, p. 1649-1657 . IF = 2.968 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Markéta - Pajorová, Julie - Stránská, D. - Hadraba, Daniel - Lopot, F. - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Žaloudková, Margit - Bačáková, Lucie . Protein nanocoatings on synthetic polymeric nanofibrous membranes designed as carriers for skin cells . International Journal of Nanomedicine. 2017, roč. 12, Feb, p. 1143-1160 . IF = 4.370 [ASEP] [ doi ]
Ostrovská, L. - Brož, Antonín - Fučíková, T. - Bělinová, T. - Sugimoto, H. - Kanno, T. - Fujii, M. - Valenta, J. - Kalbáčová, M.H. The impact of doped silicon quantum dots on human osteoblasts . RSC Advances. 2016, roč. 6, 68, p. 63403-63413 . IF = 3.108 [ASEP] [ doi ]
Kaplan, Ondřej - Zárubová, Jana - Mikulová, Barbora - Filová, Elena - Bártová, J. - Bačáková, Lucie - Brynda, E. Enhanced Mitogenic Activity of Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor VEGF(121) Expressed in E. coli Origami B (DE3) with Molecular Chaperones . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 10, článku e0163697 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Moravec, H. - Vandrovcová, Marta - Chotová, K. - Fojt, J. - Průchová, E. - Joska, L. - Bačáková, Lucie . Cell interaction with modified nanotubes formed on titanium alloy Ti-6Al-4V . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2016, roč. 65, Aug 1, p. 313-322 . IF = 4.164 [ASEP] [ doi ]
Kopová, Ivana - Stráský, J. - Harcuba, P. - Landa, Michal - Janeček, M. - Bačáková, Lucie . Newly developed Ti-Nb-Zr-Ta-Si-Fe biomedical beta titanium alloys with increased strength and enhanced biocompatibility\\n . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2016, roč. 60, Mar 1, p. 230-238 . IF = 4.164 [ASEP] [ doi ]
Jelínek, Miroslav - Zemek, Josef - Vandrovcová, Marta - Bačáková, Lucie - Kocourek, Tomáš - Remsa, Jan - Písařík, Petr . Bonding and bio-properties of hybrid laser/magnetron Cr-enriched DLC layers . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2016, roč. 58, Jan, p. 1217-1224 . IF = 4.164 [ASEP] [ doi ]
Jelínek, Miroslav - Zemek, Josef - Kocourek, Tomáš - Remsa, Jan - Mikšovský, Jan - Písařík, Petr - Jurek, Karel - Tolde, Z. - Trávníčková, Martina - Vandrovcová, Marta - Filová, Elena . Dual laser deposition of Ti: DLC composite for implants . Laser Physics. 2016, roč. 26, 10, 1-8, článku 105605 . IF = 1.328 [ASEP] [ doi ]
Vaněk, Přemysl - Kolská, Z. - Luxbacher, T. - García, J.A.L. - Lehocký, M. - Vandrovcová, Marta - Bačáková, Lucie - Petzelt, Jan . Electrical activity of ferroelectric biomaterials and its effects on the adhesion, growth and enzymatic activity of human osteoblast-like cells . Journal of Physics D-Applied Physics. 2016, roč. 49, 17, p. 175403 . IF = 2.588 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Markéta - Musílková, Jana - Riedel, Tomáš - Stránská, D. - Brynda, Eduard - Žaloudková, Margit - Bačáková, Lucie . The potential applications of fibrin-coated electrospun polylactide nanofibers in skin tissue engineering . International Journal of Nanomedicine. 2016, roč. 11, 2016, p. 771-789 . IF = 4.300 [ASEP] [ doi ]
Krátká, Marie - Babchenko, Oleg - Ukraintsev, Egor - Vachelová, Jana - Davídková, Marie - Vandrovcová, Marta - Kromka, Alexander - Rezek, Bohuslav . Gamma radiation effects on hydrogen-terminated nanocrystalline diamond bio-transistors . Diamond and Related Materials. 2016, roč. 63, Mar, 186-191 . IF = 2.561 [ASEP] [ doi ]
Rabyk, Mariia - Hrubý, Martin - Vetrík, Miroslav - Kučka, Jan - Proks, Vladimír - Pařízek, Martin - Konefal, Rafal - Krist, Pavel - Chvátil, David - Bačáková, Lucie - Šlouf, Miroslav - Štěpánek, Petr . Modified glycogen as construction material for functional biomimetic microfibers . Carbohydrate Polymers. 2016, roč. 152, 5 November, p. 271-279 . IF = 4.811 [ASEP] [ doi ]
Kumorek, Marta Maria - Kubies, Dana - Filová, Elena - Houska, Milan - Kasoju, Naresh - Mázl Chánová, Eliška - Matějka, Roman - Krýslová, Markéta - Bačáková, Lucie - Rypáček, František . Cellular responses modulated by FGF-2 adsorbed on albumin/heparin layer-by-layer assemblies . PLoS ONE. 2015, Vol. 10, 5, e0125484_1-e0125484_23 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Kopová, Ivana - Lavrentiev, Vasyl - Vacík, Jiří - Bačáková, Lucie . Growth and Potential Damage of Human Bone-Derived Cells Cultured on Fresh and Aged C-60/Ti Films . PLoS ONE. 2015, Vol. 10, 4, e0123680 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Vandrovcová, Marta - Douglas, T.E.L. - Mróz, W. - Musial, O. - Schaubroeck, D. - Budner, B. - Syroka, R. - Dubruel, P. - Bačáková, Lucie . Pulsed laser deposition of magnesium-doped calcium phosphate coatings on porous polycaprolactone scaffolds produced by rapid prototyping . Materials Letters. 2015, Vol. 148, Jun 1, p. 178-183 . IF = 2.437 [ASEP] [ doi ]
Brady, M.A. - Renzing, A. - Douglas, T.E.L. - Liu, Q. - Wille, S. - Pařízek, Martin - Bačáková, Lucie - Kromka, Alexander - Jarošová, Markéta - Godier, G. - Warnke, P. H. Development of Composite Poly(Lactide-co-Glycolide)- Nanodiamond Scaffolds for Bone Cell Growth . Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2015, Vol. 15, 2, p. 1060-1069 . IF = 1.338 [ASEP] [ doi ]
Musílková, Jana - Kotelnikov, Ilya - Novotná, Katarína - Pop-Georgievski, Ognen - Rypáček, František - Bačáková, Lucie - Proks, Vladimír . Cell adhesion and growth enabled by biomimetic oligopeptide modification of a polydopamine-poly(ethylene oxide) protein repulsive surface . Journal of Materials Science-Materials in Medicine. 2015, Vol. 26, 11, p. 253 . IF = 2.272 [ASEP] [ doi ]
Vandrovcová, Marta - Douglas, T.E.L. - Heinemann, S. - Scharnweber, D. - Dubruel, P. - Bačáková, Lucie . Collagen-lactoferrin fibrillar coatings enhance osteoblast proliferation and differentiation . Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2015, Vol. 103, 2, p. 525-533 . IF = 3.263 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Markéta - Lopot, F. - Hadraba, Daniel - Varga, Marián - Žaloudková, Margit - Stránská, D. - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie . Effects of fiber density and plasma modification of nanofibrous membranes on the adhesion and growth of HaCaT keratinocytes . Journal of Biomaterials Applications. 2015, Vol. 29, 6, p. 837-853 . IF = 1.988 [ASEP] [ doi ]
Posadowska, U. - Pařízek, Martin - Filová, Elena - Wlodarczyk-Biegun, M. - Kamperman, M. - Bačáková, Lucie - Pamula, E. Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate . International Journal of Pharmaceutics. 2015, Vol. 485, 1-2, p. 31-40 . IF = 3.994 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Babchenko, Oleg - Varga, Marián - Kromka, Alexander - Hadraba, Daniel - Švindrych, Zdeněk - Burdíková, Zuzana - Bačáková, Lucie . Osteogenic cell differentiation on H-terminated and O-terminated nanocrystalline diamond films . International Journal of Nanomedicine. 2015, Vol. 10, 2015, p. 869-884 . IF = 4.32 [ASEP] [ doi ]
Filová, Elena - Fojt, J. - Krýslová, Markéta - Moravec, H. - Joska, L. - Bačáková, Lucie . The diameter of nanotubes formed on Ti-6Al-4V alloy controls the adhesion and differentiation of Saos-2 cells . International Journal of Nanomedicine. 2015, Vol. 10, 20 Nov, p. 7145-7163 . IF = 4.32 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Douglas, T.E.L. - Beranová, J. - Skwarczyńska, A. - Božič, M. - Samal, S. K. - Modrzejewska, Z. - Gorgieva, S. - Kokol, V. - Bačáková, Lucie . Chitosan hydrogels enriched with polyphenols: Antibacterial activity, cell adhesion and growth and mineralization . Carbohydrate Polymers. 2015, Vol. 129, -, p. 135-142 . IF = 4.219 [ASEP] [ doi ]
Slepička, P. - Kasálková-Slepičková, N. - Siegel, J. - Kolská, Z. - Bačáková, Lucie - Švorčík, V. Nano-structured and functionalized surfaces for cytocompatibility improvement and bactericidal action . Biotechnology Advances. 2015, Vol. 33, 6 Part 2, p. 1120-1129 . IF = 9.848000000000001 [ASEP] [ doi ]
Kuzminova, A. - Vandrovcová, Marta - Shelemin, A. - Kylián, O. - Choukourov, A. - Hanuš, J. - Bačáková, Lucie - Slavínská, D. - Biederman, H. Treatment of poly(ethylene terephthalate) foils by atmospheric pressure air dielectric barrier discharge and its influence on cell growth . Applied Surface Science. 2015, Vol. 357, part A, p. 689-695 . IF = 3.15 [ASEP] [ doi ]
Vandrovcová, Marta - Grinevich, A. - Drábik, M. - Kylián, O. - Hanuš, J. - Staňková, Ľubica - Lisá, Věra - Choukourov, A. - Slavínská, D. - Biederman, H. - Bačáková, Lucie . Effect of various concentrations of Ti in hydrocarbon plasma polymer films on the adhesion, proliferation and differentiation of human osteoblast-like MG-63 cells . Applied Surface Science. 2015, Vol. 357, part A, p. 459-472 . IF = 3.15 [ASEP] [ doi ]
Melnichuk, I. - Choukourov, A. - Bilek, M. - Weiss, A. - Vandrovcová, Marta - Bačáková, Lucie - Hanuš, J. - Kousal, J. - Shelemin, A. - Solař, P. - Slavínská, D. - Biederman, H. Direct covalent coupling of proteins to nanostructured plasma polymers: a route to tunable cell adhesion . Applied Surface Science. 2015, Vol. 351, -, p. 537-545 . IF = 3.15 [ASEP] [ doi ]
Solař, P. - Kylián, O. - Marek, A. - Vandrovcová, Marta - Bačáková, Lucie - Hanuš, J. - Vyskočil, J. - Slavínská, D. - Biederman, H. Particles induced surface nanoroughness of titanium surface and its influence on adhesion of osteoblast-like MG-63 cells . Applied Surface Science. 2015, Vol. 324, Jan 1, p. 99-105 . IF = 3.15 [ASEP] [ doi ]
Vandrovcová, Marta - Jirka, Ivan - Novotná, Katarína - Lisá, Věra - Frank, Otakar - Kolská, Z. - Starý, V. - Bačáková, Lucie . Interaction of Human Osteoblast-Like Saos-2 and MG-63 Cells with Thermally Oxidized Surfaces of a Titanium-Niobium Alloy . PLoS ONE 2014, roč. 9, 6, e100475. ISSN 1932-6203. IF = 3.234 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.
vědecký pracovník

Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
Mgr. Jana Racková (roz. Lišková), Ph.D.
vědecký pracovník (mateřská dovolená)
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (roz. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Markéta Zikmundová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Antonín Brož, Ph.D
postdoktorand
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Ivana Němčáková (roz. Kopová), Ph.D.
postdoktorand

 

Ing. Jana Zárubová (roz. Havlíková),  Ph.D.
postdoktorand

 

  Andreu Blanquer Jerez, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Júlia Pajorová
postgraduální student

MUDr. Martina Trávníčková
postgraduální student

Mgr. Antonín Sedlář
postgraduální student

 

Bc. Šimon Pražák

postgraduální student

 

Bc. Bedřich Hádek

odborný pracovník VaV

 

Ing. Roman Matějka

odborný pracovník VaV

 

Ing. Jana Štěpanovská

odborný pracovník VaV

Jana Voborníková
administrativní pracovník
Mgr. Jarmila Knitlová
technický pracovník biolog

Ivana Zajanová
technický pracovník