Intranet Areál web

Biomateriály a tkáňové inženýrství

Biomateriály a tkáňové inženýrství Klinicky užívané cévní protézy vyrobené z expandovaného polytetrafluoroethylénu (ePTFE) a z polyethylén tereftalátu (PET). Materiál protéz je vysoce hydrofobní a neumožňuje rekonstrukci přirozených buněčných vrstev cévní stěny.

Nevratné poškození různých životně důležitých tkání a orgánů, jako jsou cévy, srdeční chlopně, kosti, klouby, chrupavka či kožní kryt, je v současné době častým a závažným důsledkem životního stylu civilizované společnosti a z něho plynoucích civilizačních onemocnění, dopravních a pracovních úrazů. Svou neblahou roli hrají i vrozené vady a v neposlední řadě i fyziologické opotřebení a stárnutí organismu.

Když selže veškerá prevence, a rovněž konzervativní i chirurgická léčba, nevratně poškozenou tkáň je třeba nahradit. Za nejkvalitnější tkáňovou náhradu je i v současné době stále považována tkáň autologní, tj. vlastní tkáň daného pacienta. Ovšem tato tkáň je obvykle dostupná jen v omezeném množství a její odběr pacienta zatěžuje další přídatnou operací a poškozením na jiném místě organismu. Proto se stále více dostávají do popředí materiály umělé, na jejichž podkladě lze poškozenou tkáň rekonstruovat. 

Proto je úkolem naší laboratoře:

  • vylepšovat stávající umělé tkáňové náhrady vestavěním přirozených buněčných a dalších biologických složek do těchto náhrad,
  • konstruovat zcela nové náhrady na podkladě umělého materiálu a buněk
  • oba tyto úkoly zahrnují studium molekulárních mechanismů chování buněk na umělých materiálech, jako je adheze, růst, diferenciace, životaschopnost i případné poškození a imunitní aktivace buněk na umělém materiálu. 

 

Rozhovor s Lucií Bačákovou v časopise Zázraky medicíny

Implantáty- video rozhovor s Lucií Bačákovou

Aktuální projekty

Úspěchy

Inženýrství kožní tkáně

Konstrukce dvojvrstvy lidských keratinocytů (hlavního buněčného typu epidermis) a fibroblastů (hlavního buněčného typu dermis) na nanovlákenných membránách z polylaktidu.   Více

Publikace

Vagnerová; Karla - Gazárková; T. - Vodička; Martin - Ergang; Peter - Klusoňová; Petra - Hudcovic; Tomáš - Šrůtková; Dagmar - Hermanová; Petra - Nováková; L. - Pácha; Jiří . Microbiota modulates the steroid response to acute immune stress in male mice . Frontiers in Immunology. 2024; 15(Feb 1); 1330094 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Filová; Elena - Slepička; P. - Kasálková-Slepičková; N. - Kocourek; Tomáš - Žaloudková; Margit - Suchý; Tomáš - Bačáková; Lucie . Titanium-Doped Diamond-like Carbon Layers as a Promising Coating for Joint Replacements Supporting Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(5); 2837 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Šuca; H. - Čoma; M. - Tomšů; Júlia - Sabová; J. - Zajíček; R. - Brož; Antonín - Doubková; Martina - Novotný; T. - Bačáková; Lucie - Jenčová; V. - Kuželová Košťáková; E. - Lukačín; Š. - Rejman; Dominik - Gál; P. Current Approaches to Wound Repair in Burns: How far we Have Come From Cover to Close? A Narrative Review . Journal of Surgical Research. 2024; 296(April); 383-403 . IF = 2.2 [ASEP] [ doi ]
Jágr; M. - Hofinger-Horvath; B. - Ergang; Peter - Čepková Hlásná; P. - Schönlechner; R. - Pichler; E. Ch. - DAmico; S. - Grausgruber; H. - Vagnerová; Karla - Dvořáček; V. Comprehensive study of the effect of oat grain germination on the content of avenanthramides . Food Chemistry. 2024; 437(Part 1 30 March); 137807 . IF = 8.8 [ASEP] [ doi ]
Blanquer; Andreu - Kuželová Košťáková; E. - Filová; Elena - Lisnenko; M. - Brož; Antonín - Müllerová; J. - Novotný; V. - Havlíčková; K. - Jakubková; Š. - Hauzerová; Š. - Heczková; B. - Procházková; R. - Bačáková; Lucie - Jenčová; V. A novel bifunctional multilayered nanofibrous membrane combining polycaprolactone and poly (vinyl alcohol) enriched with platelet lysate for skin wound healing . Nanoscale. 2024; 16(4); 1924-1941 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Vondrášek; David - Hadraba; Daniel - Přibyl; J. - Eckhardt; Adam - Ošťádal; M. - Lopot; F. - Jelen; K. - Doubková; Martina - Knitlová; Jarmila - Novotný; T. - Janáček; Jiří . Microstructural Analysis of Collagenous Structures in Relapsed Clubfoot Tissue . Microscopy and Microanalysis. 2023; 29(1); 265-272 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Táborská; Johanka - Blanquer; Andreu - Brynda; Eduard - Filová; Elena - Stiborová; Lenka - Jenčová; V. - Havlíčková; K. - Riedelová; Zuzana - Riedel; Tomáš . PLCL/PCL dressings with platelet lysate and growth factors embedded in fibrin for chronic wound regeneration . International Journal of Nanomedicine. 2023; 18(3 February); 595-610 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Štěpánková; K. - Mareková; D. - Kubášová; K. - Sedláček; R. - Turnovcová; K. - Vacková; Irena - Kubinová; Šárka - Makovický; P. - Petrovičová; M. - Kwok; J. C. F. - Jendelová; P. - Urdzíková; L. 4-Methylumbeliferone Treatment at a Dose of 1.2 g/kg/Day Is Safe for Long-Term Usage in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(4)); 3799 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Skvortsova; A. - Trelin; A. - Sedlář; Antonín - Erzina; M. - Trávníčková; Martina - Svobodová; Lucie - Kolská; Z. - Siegel; J. - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. - Lyutakov; O. SERS-CNN approach for non-invasive and non-destructive monitoring of stem cell growth on a universal substrate through an analysis of the cultivation medium . Sensors and Actuators B - Chemical. 2023; 375(15 January)); 132812 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Rogulska; Olena - Havelková; Jarmila - Petrenko; Yuriy . Cryopreservation of Organoids . Cryo-letters. 2023; 44(2); 65-75 . IF = 1.0 [ASEP] [ doi ]
Flis; A. - Trávníčková; Martina - Koper; F. - Knap; K. - Kasprzyk; W. - Bačáková; Lucie - Pamula; E. Poly(octamethylene citrate) Modified with Glutathione as a Promising Material for Vascular Tissue Engineering . Polymers. 2023; 15(5)); 1322 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Šupová; Monika - Eckhardt; Adam - Vrbacký; Marek - Blanquer; Andreu - Trávníčková; Martina - Knitlová; Jarmila - Suchý; Tomáš - Rýglová; Šárka - Braun; Martin - Burdíková; Z. - Schätz; M. - Jenčová; V. - Lisnenko; M. - Běhálek; L. - Procházková; R. - Sedláček; R. - Kubasová; K. - Bačáková; Lucie . Adipose-Derived Stem Cells in Reinforced Collagen Gel: A Comparison between Two Approaches to Differentiation towards Smooth Muscle Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(6)); 5692 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Berounský; K. - Vacková; Irena - Vištejnová; L. - Malečková; A. - Havránková; J. - Klein; P. - Kolinko; Y. - Petrenko; Yuriy - Pražák; Šimon - Hanák; F. - Přidal; J. - Havlas; V. Autologous Mesenchymal Stromal Cells Immobilized in Plasma-Based Hydrogel for the Repair of Articular Cartilage Defects in a Large Animal Model . Physiological Research. 2023; 72(4); 485-495 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Norris; S. C. P. - Majedi; F. S. - Xiao; C. - Kasko; A. M. - Li; S. Cell-Taxi: Mesenchymal Cells Carry and Transport Clusters of Cancer Cells . Small. 2022; 18(50)); 2203515 . IF = 13.3 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Dashtimoghadam; E. - Zhang; X. - Ansari; S. - Li; S. - Moshaverinia; A. Engineered Delivery of Dental Stem-Cell-Derived Extracellular Vesicles for Periodontal Tissue Regeneration . Advanced Healthcare Materials. 2022; 11(12)); 2102593 . IF = 10.0 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Ardehali; R. - Li; S. Immunoengineering strategies to enhance vascularization and tissue regeneration . Advanced Drug Delivery Reviews. 2022; 184(May)); 114233 . IF = 16.1 [ASEP] [ doi ]
Vackova; Irena - Vavřínová; E. - Musílková; Jana - Havlas; V. - Petrenko; Yuriy . Hypothermic Storage of 3D Cultured Multipotent Mesenchymal Stromal Cells for Regenerative Medicine Applications . Polymers. 2022; 14(13)); 2553 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Swietek; Malgorzata Anna - Brož; Antonín - Kolodziej; A. - Hodan; Jiří - Tokarz; W. - Hlukhaniuk; Anna - Weselucha-Birczynska; A. - Bačáková; Lucie - Horák; Daniel . Magnetic poly(.epsilon.-caprolactone)-based nanocomposite membranes for bone cell engineering . Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2022; 563(1 December)); 169967 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Novotný; T. - Eckhardt; Adam - Doubková; Martina - Knitlová; Jarmila - Vondrášek; David - Vanaskova; E. - Ošťádal; M. - Uhlík; J. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana . The possible role of hypoxia in the affected tissue of relapsed clubfoot . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 4462 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Neubertová; V. - Kasálková-Slepičková; N. - Vokatá; B. - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. - Kolská; Z. Influence of UV irradiation and subsequent chemical grafting on the surface properties of cellulose . Cellulose. 2022; 29(3); 1405-1418 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Litvinec; Andrej - Mandys; V. - Potocký; Štěpán - Plencner; Martin - Doubková; Martina - Naňka; O. - Olejníčková; Veronika - Šaňková; Barbora - Bartoš; M. - Ukraintsev; E. - Babčenko; O. - Bačáková; Lucie - Kromka; Alexander - Rezek; B. - Sedmera; David . Coating Ti6Al4V implants with nanocrystalline diamond functionalized with BMP-7 promotes extracellular matrix mineralization in vitro and faster osseointegration in vivo . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 5264 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Molitor; M. - Trávníčková; Martina - Měšťák; O. - Christodoulou; P. - Sedlář; Antonín - Bačáková; Lucie - Lucchina; S. Invited Response on: The Influence of Low and High-Negative-Pressure Liposuction and Different Harvesting Sites on the Viability and Yield of Adipocytes and Other Nucleated Cells . Aesthetic Plastic Surgery. 2022; 46(Suppl.1); 35-36 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Klimek; K. - Benko; A. - Vandrovcová; Marta - Trávníčková; Martina - Douglas; T. E. L. - Tarczynska; M. - Brož; Antonín - Gaweda; K. - Ginalska; G. - Bačáková; Lucie . Biomimetic biphasic curdlan-based scaffold for osteochondral tissue engineering applications Characterization and preliminary evaluation of mesenchymal stem cell response in vitro . Biomaterials Advances. 2022; 135(April)); 212724 . IF = 7.9 [ASEP] [ doi ]
Kacvinská; K. - Trávníčková; Martina - Vojtová; L. - Poláček; P. - Dorazilová; J. - Kohoutek; M. - Hlináková; K. - Pajorová; Julia - Tirpáková; Maria - Bačáková; Lucie . Porous cellulose-collagen scaffolds for soft tissue regeneration: influence of cellulose derivatives on mechanical properties and compatibility with adipose-derived stem cells . Cellulose. 2022; 29(15); 8329-8351 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Chlupáč; Jaroslav - Matějka; R. - Koňařík; M. - Novotný; R. - Šimůnková; Z. - Mrázová; I. - Fabian; O. - Zapletal; M. - Pulda; Z. - Lipenský; J. F. - Štěpanovská; J. - Hanzálek; K. - Brož; Antonín - Novák; T. - Lodererová; A. - Voska; L. - Adla; T. - Froněk; J. - Rozkot; M. - Forostyak; S. - Kneppo; P. - Bačáková; Lucie - Pirk; J. Vascular Remodeling of Clinically Used Patches and Decellularized Pericardial Matrices Recellularized with Autologous or Allogeneic Cells in a Porcine Carotid Artery Model . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(6)); 3310 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Gabor; R. - Cvrček; L. - Doubková; Martina - Nehasil; V. - Hlinka; J. - Unucka; P. - Buřil; M. - Podepřelová; A. - Seidlerová; J. - Bačáková; Lucie . Hybrid coatings for orthopaedic implants formed by physical vapour deposition and microarc oxidation . Materials and Design. 2022; 219(July)); 110811 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Dubišová; J. - Svobodová Buriánová; J. - Svobodová; Lucie - Makovický; P. - Martinez-Varea; N. - Cimpean; A. - Fawcett; J. W. - Kwok; J. C. F. - Kubinová; Šárka . Oral treatment of 4-methylumbelliferone reduced perineuronal nets and improved recognition memory in mice . Brain Research Bulletin. 2022; 181(Apr); 144-156 . IF = 3.8 [ASEP] [ doi ]
Dodda; J. M. - Azar; M. G. - Bělský; P. - Šlouf; Miroslav - Brož; Antonín - Bačáková; Lucie - Kadlec; J. - Remiš; T. Biocompatible hydrogels based on chitosan; cellulose/starch; PVA and PEDOT:PSS with high flexibility and high mechanical strength . Cellulose. 2022; 29(12); 6697-6717 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Cvrček; L. - Krčil; J. - Musílková; Jana - Musílková; Veronika - Bačáková; Lucie - Nehasil; V. - Denk; F. - Čejka; Z. Nanostructured TiNb coating improves the bioactivity of 3D printed PEEK . Materials and Design. 2022; 224(Dec)); 111312 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Bryan; A. - Wales; E. - Vedante; S. - Blanquer; Andreu - Neupane; D. - Mishra; S. - Bačáková; Lucie - Fujiwara; T. - Jennings; J. A. - Bumgardner; J. D. Evaluation of Magnesium-Phosphate Particle Incorporation into Co-Electrospun Chitosan-Elastin Membranes for Skin Wound Healing . Marine Drugs. 2022; 20(10)); 615 . IF = 5.4 [ASEP] [ doi ]
Brož; Antonín - Jirka; Ivan - Matějka; Roman - Štěpanovská; Jana - Doubková; Martina - Sajdl; P. - Drahokoupil; Jan - Volochanskyi; Oleksandr - Futóová; Terézia - Bačáková; Lucie . Surface modifications of a silicalite film designed for coating orthopaedic implants . Materials and Design. 2022; 224(Dec)); 111373 . IF = 8.4 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Lucie - Novotná; Katarína - Hadraba; Daniel - Musílková; Jana - Slepička; P. - Beran; M. Influence of Biomimetically Mineralized Collagen Scaffolds on Bone Cell Proliferation and Immune Activation . Polymers. 2022; 14(3)); 602 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Zasońska; Beata Anna - Brož; Antonín - Šlouf; Miroslav - Hodan; Jiří - Petrovský; Eduard - Hlídková; Helena - Horák; Daniel . Magnetic superporous poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogel scaffolds for bone tissue engineering . Polymers. 2021; 13(11); 1-13); 1871 . IF = 4.967 [ASEP] [ doi ]
Vandrovcová; Marta - Tolde; Z. - Vaněk; Přemysl - Nehasil; V. - Doubková; Martina - Trávníčková; Martina - Drahokoupil; Jan - Buixaderas; Elena - Borodavka; Fedir - Nováková; J. - Bačáková; Lucie . Beta-Titanium Alloy Covered by Ferroelectric Coating-Physicochemical Properties and Human Osteoblast-Like Cell Response . Coatings. 2021; 11(2)); 210 . IF = 3.236 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Kasálková-Slepičková; N. - Sedlář; Antonín - Molitor; M. - Musílková; Jana - Slepička; P. - Švorčík; V. - Bačáková; Lucie . Differentiation of adipose tissue-derived stem cells towards vascular smooth muscle cells on modified poly(L-lactide) foils . Biomedical Materials. 2021; 16(2)); 025016 . IF = 4.103 [ASEP] [ doi ]
Štěpanovská; J. - Šupová; Monika - Hanzálek; K. - Brož; Antonín - Matějka; R. Collagen Bioinks for Bioprinting: A Systematic Review of Hydrogel Properties; Bioprinting Parameters; Protocols; and Bioprinted Structure Characteristics . Biomedicines. 2021; 9(9)); 1137 . IF = 4.757 [ASEP] [ doi ]
Steinerová; Marie - Matějka; Roman - Štěpanovská; Jana - Filová; Elena - Staňková; Ľubica - Rysová; M. - Martinová; L. - Dragounová; Helena - Domonkos; Mária - Artemenko; Anna - Babchenko; Oleg - Otáhal; M. - Bačáková; Lucie - Kromka; Alexander . Human osteoblast-like SAOS-2 cells on submicron-scale fibers coated with nanocrystalline diamond films . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2021; 121(Feb)); 111792 . IF = 8.457 [ASEP] [ doi ]
Sedlář; Antonín - Trávníčková; Martina - Matějka; Roman - Pražák; Šimon - Mészáros; Zuzana - Bojarová; Pavla - Bačáková; Lucie - Křen; Vladimír - Slámová; Kristýna . Growth Factors VEGF-A(165) and FGF-2 as Multifunctional Biomolecules Governing Cell Adhesion and Proliferation . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(4)); 1843 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Sedlář; Antonín - Trávníčková; Martina - Bojarová; Pavla - Vlachová; Miluše - Slámová; Kristýna - Křen; Vladimír - Bačáková; Lucie . Interaction between Galectin-3 and Integrins Mediates Cell-Matrix Adhesion in Endothelial Cells and Mesenchymal Stem Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(10)); 5144 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Sailapu; S. K. - Blanquer; Andreu - Duch; M. - Esquivel; J. P. - Nogués; C. - Esteve; J. - Sabaté; N. Self-activated microbatteries to promote cell death through local electrical stimulation . Nano Energy. 2021; 83(May)); 105852 . IF = 19.069 [ASEP] [ doi ]
Riedel; S. - Ward; D. - Kudláčková; Radmila - Mazur; K. - Bačáková; Lucie - Kerns; J. G. - Allinson; S. - Ashton; L. - Koniezcny; R. - Mayr; S. G. - Douglas; T. E. L. Electron Beam-Treated Enzymatically Mineralized Gelatin Hydrogels for Bone Tissue Engineering . Journal of Functional Biomaterials. 2021; 12(4)); 57 . IF = 4.901 [ASEP] [ doi ]
Pilná; H. - Hájková; V. - Knitlová; Jarmila - Lišková; Jana - Elsterová; Jana - Melková; Z. Vaccinia Virus Expressing Interferon Regulatory Factor 3 Induces Higher Protective Immune Responses against Lethal Poxvirus Challenge in Atopic Organism . Viruses. 2021; 13(10)); 1986 . IF = 5.818 [ASEP] [ doi ]
Novotná; Z. - Kolská; Z. - Slepička; P. - Kasálková-Slepičková; N. - Fajstavr; D. - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. Polymery pro tkáňové inženýrství . Chemické listy. 2021; 115(12); 634-643 . IF = 0.356 [ASEP]
Molitor; M. - Trávníčková; Martina - Měšťák; O. - Christodoulou; P. - Sedlář; Antonín - Bačáková; Lucie - Lucchina; S. The Influence of Low- and High-Negative-Pressure Liposuction and Different Harvesting Sites on the Viability and Yield of Adipocytes and Other Nucleated Cells . Aesthetic Plastic Surgery. 2021; 45(6); 2952-2970 . IF = 2.708 [ASEP] [ doi ]
Molitor; M. - Trávníčková; Martina - Měšťák; O. - Christodoulou; P. - Sedlář; Antonín - Bačáková; Lucie - Lucchina; S. The Influence of High and Low Negative Pressure Liposuction and Various Harvesting Techniques on the Viability and Function of Harvested Cells-a Systematic Review of Animal and Human Studies . Aesthetic Plastic Surgery. 2021; 45(5); 2379-2394 . IF = 2.708 [ASEP] [ doi ]
Kutová; A. - Staňková; Ľubica - Vejvodová; K. - Kvítek; O. - Vokatá; B. - Fajstavr; D. - Kolská; Z. - Brož; Antonín - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. Influence of Drying Method and Argon Plasma Modification of Bacterial Nanocellulose on Keratinocyte Adhesion and Growth . Nanomaterials. 2021; 11(8)); 1916 . IF = 5.719 [ASEP] [ doi ]
Koper; F. - Świergosz; T. - Zaba; A. - Flis; A. - Trávníčková; Martina - Bačáková; Lucie - Pamula; E. - Bogdal; D. - Kasprzyk; W. P. Advancements in structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers from the perspective of medical application . Journal of Materials Chemistry B. 2021; 9(32); 6425-6440 . IF = 7.571 [ASEP] [ doi ]
Knitlová; Jarmila - Doubková; Martina - Plencner; Martin - Vondrášek; David - Eckhardt; Adam - Ošťádal; M. - Musílková; Jana - Bačáková; Lucie - Novotný; T. Minoxidil decreases collagen I deposition and tissue-like contraction in clubfoot-derived cells: a way to improve conservative treatment of relapsed clubfoot? . Connective Tissue Research. 2021; 62(5); 554-569 . IF = 3.342 [ASEP] [ doi ]
Knitlová; Jarmila - Doubková; Martina - Eckhardt; Adam - Ošťádal; M. - Musílková; Jana - Bačáková; Lucie - Novotný; T. Increased Collagen Crosslinking in Stiff Clubfoot Tissue: Implications for the Improvement of Therapeutic Strategies . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(21)); 11903 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Steinerová; Marie - Trávníčková; Martina - Knitlová; Jarmila - Musílková; Jana - Eckhardt; Adam - Hadraba; Daniel - Matějka; Roman - Pražák; Šimon - Štěpanovská; Jana - Kučerová; Johanka - Riedel; Tomáš - Brynda; Eduard - Lodererová; A. - Honsová; E. - Pirk; J. - Koňařík; M. - Bačáková; Lucie . Accelerated in vitro recellularization of decellularized porcine pericardium for cardiovascular grafts . Biomedical Materials. 2021; 16(2)); 025024 . IF = 4.103 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Blanquer; Andreu - Knitlová; Jarmila - Plencner; Martin - Jenčová; V. - Kopřivová; B. - Lisnenko; M. - Kuželová Košťáková; E. - Procházková; R. - Bačáková; Lucie . The Effect of the Controlled Release of Platelet Lysate from PVA Nanomats on Keratinocytes; Endothelial Cells and Fibroblasts . Nanomaterials. 2021; 11(4)); 995 . IF = 5.719 [ASEP] [ doi ]
Dziadek; M. - Charuza; K. - Kudláčková; Radmila - Aveyard; J. - D'Sa; R. - Serafim; A. - Stancu; I.-C. - Iovu; H. - Kerns; J. G. - Allinson; S. - Dziadek; K. - Szatkowski; P. - Cholewa-Kowalska; K. - Bačáková; Lucie - Pamula; E. - Douglas; T. E. L. Modification of heat-induced whey protein isolate hydrogel with highly bioactive glass particles results in promising biomaterial for bone tissue engineering . Materials and Design. 2021; 205(July)); 109749 . IF = 9.417 [ASEP] [ doi ]
Dušková-Smrčková; Miroslava - Zavřel; J. - Bartoš; M. - Kaberova; Zhansaya - Filová; Elena - Zárubová; Jana - Šlouf; Miroslav - Michálek; Jiří - Vampola; T. - Kubies; Dana . Communicating macropores in PHEMA-based hydrogels for cell seeding: probabilistic open pore simulation and direct micro-CT proof . Materials and Design. 2021; 198(15 January)); 109312 . IF = 9.417 [ASEP] [ doi ]
Careta; O. - Fornell; J. - Pellicer; E. - Ibanez; E. - Blanquer; Andreu - Esteve; J. - Sort; J. - Murillo; G. - Nogués; C. ZnO Nanosheet-Coated TiZrPdSiNb Alloy as a Piezoelectric Hybrid Material for Self-Stimulating Orthopedic Implants . BIOMEDICINES. 2021; 9(4)); 352 . IF = 4.757 [ASEP] [ doi ]
Blanquer; Andreu - Musílková; Jana - Filová; Elena - Táborská; Johanka - Brynda; Eduard - Riedel; Tomáš - Klápšťová; A. - Jenčová; V. - Müllerová; J. - Kuželová Košťáková; E. - Procházková; R. - Bačáková; Lucie . The Effect of a Polyester Nanofibrous Membrane with a Fibrin-Platelet Lysate Coating on Keratinocytes and Endothelial Cells in a Co-Culture System . Nanomaterials. 2021; 11(2)); 457 . IF = 5.719 [ASEP] [ doi ]
Adrian; Edyta - Treĺová; D. - Filová; Elena - Kumorek; Marta M. - Lobaz; Volodymyr - Poreba; Rafal - Janoušková; Olga - Pop-Georgievski; Ognen - Lacík; I. - Kubies; Dana . Complexation of CXCL12; FGF-2 and VEGF with heparin modulates the protein release from alginate microbeads . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(21); 1-25); 11666 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Zikmundová; Markéta - Vereshaka; M. - Kolářová; K. - Pajorová; Julia - Švorčík; V. - Bačáková; Lucie . Effects of Bacterial Nanocellulose Loaded with Curcumin and Its Degradation Products on Human Dermal Fibroblasts . Materials. 2020; 13(21)); 4759 . IF = 3.623 [ASEP] [ doi ]
Zárubová; Jana - Hasani-Sadrabadi; M. M. - Bačáková; Lucie - Li; S. Nano-in-Micro Dual Delivery Platform for Chronic Wound Healing Applications . Micromachines. 2020; 11(2)); 158 . IF = 2.891 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Vandrovcová; Marta - Filová; Elena - Steinerová; Marie - Racková; Jana - Kocourek; Tomáš - Bartová; J. - Suchý; Tomáš - Žaloudková; Margit - Jelínek; Miroslav - Bačáková; Lucie . Effect of diamond-like carbon doped with chromium on cell differentiation; immune activation and apoptosis . European Cells and Materials. 2020; 40; 276-302 . IF = 3.942 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková; Martina - Pajorová; Julia - Zárubová; Jana - Kročilová; Nikola - Molitor; M. - Bačáková; Lucie . The Influence of Negative Pressure and of the Harvesting Site on the Characteristics of Human Adipose Tissue-Derived Stromal Cells from Lipoaspirates . Stem Cells International. 2020; 2020(Feb 10)); 1016231 . IF = 5.443 [ASEP] [ doi ]
Štěpanovská; Jana - Matějka; Roman - Rosina; J. - Bačáková; Lucie - Kolářová; H. Treatments for enhancing the biocompatibility of titanium implants . BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2020; 164(1); 23-33 . IF = 1.245 [ASEP] [ doi ]
Štěpanovská; Jana - Matějka; Roman - Otáhal; M. - Rosina; J. - Bačáková; Lucie . The Effect of Various Surface Treatments of Ti6Al4V on the Growth and Osteogenic Differentiation of Adipose Tissue-Derived Stem Cells . Coatings. 2020; 10(8)); 762 . IF = 2.881 [ASEP] [ doi ]
Pišlová; M. - Kolářová; K. - Vokatá; B. - Brož; Antonín - Ulbrich; P. - Bačáková; Lucie - Kolská; Z. - Švorčík; V. A new way to prepare gold nanoparticles by sputtering - Sterilization; stability and other properties . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2020; 115(Oct)); 111087 . IF = 7.328 [ASEP] [ doi ]
Pajorová; Julia - Skogberg; A. - Hadraba; Daniel - Brož; Antonín - Trávníčková; Martina - Zikmundová; Markéta - Honkanen; M. - Hannula; M. - Lahtinen; P. - Tomková; M. - Bačáková; Lucie - Kallio; P. Cellulose Mesh with Charged Nanocellulose Coatings as a Promising Carrier of Skin and Stem Cells for Regenerative Applications . Biomacromolecules. 2020; 21(12); 4857-4870 . IF = 6.988 [ASEP] [ doi ]
Novotný; Tomáš - Eckhardt; Adam - Knitlová; Jarmila - Doubková; Martina - Ošťádal; M. - Uhlík; J. - Musílková; Jana . Increased Microvessel and Arteriole Density in the Contracted Side of the Relapsed Clubfoot . Journal of Pediatric Orthopaedics. 2020; 40(10); 592-596 . IF = 2.324 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Jirka; Ivan - Doubková; Martina - Bačáková; Lucie . Heat treatment dependent cytotoxicity of silicalite-1 films deposited on Ti-6Al-4V alloy evaluated by bone-derived cells . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 9456 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Blahová; L. - Ryšánek; P. - Blanquer; Andreu - Bačáková; Lucie - Zajíčková; L. Behaviour of Vascular Smooth Muscle Cells on Amine Plasma-Coated Materials with Various Chemical Structures and Morphologies . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(24)); 9467 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Musílková; Jana - Filová; Elena - Pala; J. - Matějka; Roman - Hadraba; Daniel - Vondrášek; David - Kaplan; Ondřej - Riedel; Tomáš - Brynda; Eduard - Kučerová; Johanka - Koňařík; M. - Lopot; F. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Human decellularized and crosslinked pericardium coated with bioactive molecular assemblies . Biomedical Materials. 2020; 15(1)); 015008 . IF = 3.715 [ASEP] [ doi ]
Mikeš; P. - Brož; Antonín - Sinica; A. - Asatiani; N. - Bačáková; Lucie . In vitro and in vivo testing of nanofibrous membranes doped with alaptide and L-arginine for wound treatment . Biomedical Materials. 2020; 15(6)); 065023 . IF = 3.715 [ASEP] [ doi ]
Matějka; Roman - Koňařík; M. - Štěpanovská; Jana - Lipenský; J. - Chlupáč; Jaroslav - Turek; D. - Pražák; Šimon - Brož; Antonín - Šimůnková; Z. - Mrázová; I. - Forostyak; S. - Kneppo; P. - Rosina; J. - Bačáková; Lucie - Pirk; J. Bioreactor Processed Stromal Cell Seeding and Cultivation on Decellularized Pericardium Patches for Cardiovascular Use . Applied Sciences-Basel. 2020; 10(16)); 5473 . IF = 2.679 [ASEP] [ doi ]
Kasálková-Slepičková; N. - Slepička; P. - Ivanovská; B. - Trávníčková; Martina - Malinský; Petr - Macková; Anna - Bačáková; Lucie - Švorčík; V. Plasma-Activated Polyvinyl Alcohol Foils for Cell Growth . Coatings. 2020; 10(11)); 1083 . IF = 2.881 [ASEP] [ doi ]
Gabor; R. - Doubková; Martina - Gorošová; S. - Malaník; K. - Vandrovcová; Marta - Cvrček; L. - Drobíková; K. - Kutláková Mamulová; K. - Bačáková; Lucie . Preparation of highly wettable coatings on Ti–6Al–4V ELI alloy for traumatological implants using micro-arc oxidation in an alkaline electrolyte . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 19780 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Staňková; Ľubica - Eckhardt; Adam - Svobodová; Jana - Musílková; Jana - Pala; J. - Hadraba; Daniel - Brynda; Eduard - Koňařík; M. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Modification of Human Pericardium by Chemical Crosslinking . Physiological Research. 2020; 69(1); 49-59 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Douglas; T.E.L. - Keppler; J. K. - Vandrovcová; Marta - Plencner; Martin - Beranová; J. - Feuereisen; M. - Parakhonskiy; B. V. - Svenskaya; Y. - Atkin; V. - Ivanova; A. - Ricquier; P. - Balcaen; L. - Vanhaecke; F. - Schieber; A. - Bačáková; Lucie - Skirtach; A. G. Enhancement of Biomimetic Enzymatic Mineralization of Gellan Gum Polysaccharide Hydrogels by Plant-Derived Gallotannins . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(7)); 2315 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Černochová; P. - Blahová; L. - Medalová; J. - Nečas; D. - Michlíček; M. - Kaushik; P. - Přibyl; J. - Bartošíková; J. - Manakhov; A. - Bačáková; Lucie - Zajíčková; L. Cell type specific adhesion to surfaces functionalised by amine plasma polymers . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 9357 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Bilek; M. M. M. - Vandrovcová; Marta - Shelemin; A. - Kuzminova; A. - Kylián; O. - Biederman; H. - Bačáková; Lucie - Weiss; A. S. Plasma treatment in air at atmospheric pressure that enables reagent-free covalent immobilization of biomolecules on polytetrafluoroethylene (PTFE) . Applied Surface Science. 2020; 518(Jul 15)); 146128 . IF = 6.707 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Lucie - Pajorová; Julia - Tomková; M. - Matějka; Roman - Brož; Antonín - Štěpanovská; Jana - Pražák; Šimon - Skogberg; A. - Siljander; S. - Kallio; P. Applications of Nanocellulose/Nanocarbon Composites: Focus on Biotechnology and Medicine . Nanomaterials. 2020; 10(2)); 196 . IF = 5.076 [ASEP] [ doi ]
Žaloudíková; M. - Eckhardt; Adam - Vytášek; R. - Uhlík; J. - Novotný; T. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana - Hampl; V. Decreased collagen VI in the tunica media of pulmonary vessels during exposure to hypoxia: a novel step in pulmonary arterial remodeling . Pulmonary Circulation. 2019; 9(3)); 2045894019860747 . IF = 2.205 [ASEP] [ doi ]
Šupová; Monika - Suchý; Tomáš - Sucharda; Zbyněk - Filová; Elena - der Kinderen; J.N.L.M. - Steinerová; Marie - Bačáková; Lucie - Martynková; G.S. The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior . Journal of the American Ceramic Society. 2019; 102(5); 2882-2904 . IF = 3.502 [ASEP] [ doi ]
Swietek; Malgorzata Anna - Brož; Antonín - Tarasiuk; J. - Wroński; S. - Tokarz; W. - Koziel; A. - Blazewicz; M. - Bačáková; Lucie . Carbon nanotube/iron oxide hybrid particles and their PCL-based 3D composites for potential bone regeneration . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2019; 104(November); 1-16); 109913 . IF = 5.880 [ASEP] [ doi ]
Staňková; Ľubica - Musílková; Jana - Brož; Antonín - Potocký; Štěpán - Kromka; Alexander - Kozak; Halyna - Ižák; Tibor - Artemenko; Anna - Stránská; D. - Bačáková; Lucie . Alterations to the adhesion; growth and osteogenic differentiation of human osteoblast-like cells on nanofibrous polylactide scaffolds with diamond nanoparticles . Diamond and Related Materials. 2019; 97(Aug)); UNSP 107421 . IF = 2.650 [ASEP] [ doi ]
Procházka, Václav - Matějka, Roman - Ižák, Tibor - Szabó, Ondrej - Štěpanovská, Jana - Filová, Elena - Bačáková, Lucie - Jirásek, Vít - Kromka, Alexander . Nanocrystalline diamond-based impedance sensors for real-time monitoring of adipose tissue-derived stem cells . Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 2019, 177(May), 130-136 . IF = 4.389 [ASEP] [ doi ]
Michaelidesová; Anna - Vachelová; Jana - Cupal; Lukáš - Konířová; Jana - Pachnerová Brabcová; Kateřina - Bačáková; Lucie - Vandrovcová; Marta - Davídková; Marie . Comparison of the radiation sensitivity of the breast cancer cell line MCF7 and human adipose-derived stem cells . Radiation Protection Dosimetry. 2019; 186(2-3); 155-158 . IF = 0.773 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Kasálková-Slepičková, N. - Slepička, P. - Švorčík, V. - Bačáková, Lucie . Heat-treated carbon coatings on poly (L-lactide) foils for tissue engineering . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 2019, 100(Jul), 117-128 . IF = 5.880 [ASEP] [ doi ]
Krok-Borkowicz, M. - Filová, Elena - Chlupáč, Jaroslav - Klepetář, Jan - Bačáková, Lucie - Pamula, E. Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds on osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions . Materials Letters 2019, 241(Apr 15), 1-5 . IF = 3.204 [ASEP] [ doi ]
Kopová; Ivana - Kronek; J. - Bačáková; Lucie - Fencl; J. A cytotoxicity and wear analysis of trapeziometacarpal total joint replacement implant consisting of DLC-coated Co-Cr-Mo alloy with the use of titanium gradient interlayer . Diamond and Related Materials. 2019; 97(Aug)); UNSP 107456 . IF = 2.650 [ASEP] [ doi ]
Jirka, Ivan - Kopová, Ivana - Kubát, Pavel - Tabor, Edyta - Bačáková, Lucie - Bouša, Milan - Sajdl, P. The Photodynamic Properties and the Genotoxicity of Heat-Treated Silicalite-1 Films . Materials 2019, 12(4)), 567 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Novotný, T. - Doubková, Martina - Hronková, Lucia - Vajner, L. - Pataridis, Statis - Hadraba, Daniel - Kulhavá, Lucie - Plencner, Martin - Knitlová, Jarmila - Lišková, Jana - Uhlík, J. - Žaloudíková, M. - Vondrášek, David - Mikšík, Ivan - Ošťádal, M. Novel contribution to clubfoot pathogenesis: The possible role of extracellular matrix proteins . Journal of Orthopaedic Research 2019, 37(3), 769-778 . IF = 2.728 [ASEP] [ doi ]
Dziadek; M. - Kudláčková; Radmila - Zima; A. - Slosarczyk; A. - Ziabka; M. - Jelen; P. - Shkarina; S. - Cecilia; A. - Zuber; M. - Baumbach; T. - Surmeneva; M. A. - Surmenev; R. A. - Bačáková; Lucie - Cholewa-Kowalska; K. - Douglas; T. E. L. Novel multicomponent organic-inorganic WPI/gelatin/CaP hydrogel composites for bone tissue engineering . Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2019; 107(11); 2479-2491 . IF = 3.525 [ASEP] [ doi ]
Doubková; Martina - Němčáková; Ivana - Jirka; Ivan - Březina; V. - Bačáková; Lucie . Silicalite-1 Layers as a Biocompatible Nano- and Micro-Structured Coating: An In Vitro Study on MG-63 Cells . Materials. 2019; 12(21)); 3583 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Markéta - Pajorová; Julia - Brož; Antonín - Hadraba; Daniel - Lopot; F. - Zavaďáková; A. - Vištejnová; L. - Beňo; M. - Kostič; I. - Jenčová; V. - Bačáková; Lucie . A two-layer skin construct consisting of a collagen hydrogel reinforced by a fibrin-coated polylactide nanofibrous membrane . International Journal of Nanomedicine. 2019; 14(2019); 5033-5050 . IF = 5.115 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Lucie - Pajorová, Julia - Bačáková, Markéta - Skogberg, A. - Kallio, P. - Kolářová, K. - Švorčík, V. Versatile Application of Nanocellulose: From Industry to Skin Tissue Engineering and Wound Healing . Nanomaterials 2019, 9(2)), 164 . IF = 4.324 [ASEP] [ doi ]
Vetrík, Miroslav - Pařízek, Martin - Hadraba, Daniel - Kukačková, Olivia - Brus, Jiří - Hlídková, Helena - Kománková, Lucie - Hodan, Jiří - Sedláček, Ondřej - Šlouf, Miroslav - Bačáková, Lucie - Hrubý, Martin . Porous heat-treated polyacrylonitrile scaffolds for bone tissue engineering . ACS Applied Materials and Interfaces 2018, roč. 10, 10, p. 8496-8506 . IF = 8.456 [ASEP] [ doi ]
Trávníčková, Martina - Bačáková, Lucie . Application of adult mesenchymal stem cells in bone and vascular tissue engineering . Physiological Research 2018, 67(6), 831-850 . IF = 1.701 [ASEP]
Thery; C. - Witwer; K. W. - Aikawa; E. - Alcaraz; M. J. - Anderson; J. D. - Andriantsitohaina; R. - Antoniou; A. - Arab; T. - Archer; F. - Atkin-Smith; G. K. - Ayre; D. C. - Bach; J. M. - Bachurski; D. - Baharvand; H. - Balaj; L. - Baldacchino; S. - Bauer; N. N. - Baxter; A. A. - Bebawy; M. - Beckham; C. - Zavec; A. B. - Benmoussa; A. - Berardi; A. C. - Bergese; P. - Bielska; E. - Zárubová; Jana . Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines . Journal of Extracellular Vesicles. 2018; 7(1)); 1535750 . IF = 11.000 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

 

Ing. Irena Vacková, CSc.
věděcký pracovník

Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (nee. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník
RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Antonín Brož, Ph.D.
vědecký pracovník

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Ivana Němčáková (nee. Kopová), Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Ing. Jana Zárubová (nee. Havlíková), Ph.D.
postdoktorand
MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Júlia Tomšů, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Antonín Sedlář
postgraduální student

Mgr. Šimon Pražák
postgraduální student

  MSc. Marina Malić
postgraduální student
  MSc. Yu-Chieh Wu
postgraduální student
Mgr. Jarmila Knitlová
postgraduální student
Ivana Zajanová
technický pracovník
  Bc. Terézia Futóová
magisterský student
  Bc. Andrea Hejdová
magisterský student
  Bc. Adriena Přitasilová
magisterský student