Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Experimentální hypertenze

Experimentální hypertenze

Oddělení experimentální hypertenze se věnuje studiu mechanismů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku a na vzniku orgánového poškození u potkanů s různými formami experimentální hypertenze.

Hlavní oblasti našeho současného výzkumu jsou:

  • Studium centrálních mechanismů regulace krevního tlaku u potkanů s hypertenzí se zřetelem k mozkovému renin-angiotensinovému systému, oxidačnímu stresu a baroreflexní kontrole sympatického tonu (spolupráce s Translational Research in Biomedicine, Kaohsiung, Taiwan a s IKEM, Praha).
  • Zkoumání mechanismů, kterými glifloziny - nová skupina antidiabetik - ovlivňují krevní tlak u zvířat s experimentální hypertenzí a chronickým onemocněním ledvin (spolupráce s IKEM).
  • Zkoumání kardiovaskulárních účinků nových analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy u potkanů a jejich vztah k neuroprotekci u Alzheimerovy choroby (spolupráce s UOCHB AV ČR).
  • Studium úlohy sympatického nervového systému, renin-angiotensinovému systému a glukokortikoidů při modulaci kardiovaskulární stresové odpovědi.

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Zmeškalová; A. - Popelová; A. - Exnerová; A. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Cellular Signaling and Anti-Apoptotic Effects of Prolactin-Releasing Peptide and Its Analog on SH-SY5Y Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(17)); 6343 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Vodička; Martin - Vavřínová; Anna - Mikulecká; Anna - Zicha; Josef - Behuliak; Michal . Hyper-reactivity of HPA axis in Fischer 344 rats is associated with impaired cardiovascular and behavioral adaptation to repeated restraint stress . STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS. 2020; 23(6); 667-677 . IF = 3.102 [ASEP] [ doi ]
Strnad; Š. - Pražienková; V. - Holubová; M. - Sýkora; D. - Cvačka; J. - Maletínská; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Vrkoslav; V. Mass spectrometry imaging of free-floating brain sections detects pathological lipid distribution in a mouse model of Alzheimer's-like pathology . Analyst. 2020; 145(13); 4595-4605 . IF = 3.978 [ASEP] [ doi ]
Rauchová; Hana - Hojná; Silvie - Kadlecová; Michaela - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Sex differences in blood pressure of aged Ren-2 transgenic rats . Physiological Research. 2020; 69(2); 245-252 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Líšková; S. - Bališ; P. - Mičurová; A. - Kluknavský; M. - Okuliarová; M. - Púzserová; A. - Škrátek; M. - Sekaj; I. - Maňka; J. - Valovič; Pavol - Bernátová; I. Effect of iron oxide nanoparticles on vascular function and nitric oxide production in acute stress-exposed rats . Physiological Research. 2020; 69(6); 1067-1083 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Kořínková; L. - Pražienková; V. - Černá; L. - Karnošová; A. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Pathophysiology of NAFLD and NASH in Experimental Models: The Role of Food Intake Regulating Peptides . Frontiers in Endocrinology. 2020; 11(Nov 26)); 597583 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]
Kořínková; L. - Holubová; M. - Neprašová; B. - Hrubá; L. - Pražienková; V. - Bencze; Michal - Haluzík; M. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. - Železná; B. Synergistic effect of leptin and lipidized PrRP on metabolic pathways in ob/ob mice . Journal of Molecular Endocrinology. 2020; 64(2); 77-90 . IF = 3.562 [ASEP] [ doi ]
Kacířová; M. - Zmeškalová; A. - Kořínková; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Inflammation: major denominator of obesity; Type 2 diabetes and Alzheimer's disease-like pathology? . Clinical science. 2020; 134(5); 547-570 . IF = 5.223 [ASEP] [ doi ]
Drábková; Natálie - Hojná; Silvie - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Contribution of Selected Vasoactive Systems to Blood Pressure Regulation in Two Models of Chronic Kidney Disease . Physiological Research. 2020; 69(3); 405-414 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Bencze; Michal - Vavřínová; Anna - Zicha; Josef - Behuliak; Michal . Pharmacological Suppression of Endogenous Glucocorticoid Synthesis Attenuated Blood Pressure and Heart Rate Response to Acute Restraint in Wistar Rats . Physiological Research. 2020; 69(3); 415-426 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Zicha, Josef - Hojná, Silvie - Kopkan, L. - Červenka, L. - Vaněčková, Ivana . The Absence of Sympathoexcitation During the Development of Hypertension in Cyp1a1 Ren-2 Transgenic Rats . Physiological Research 2019, 68(2), 329-334 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Walkowska; A. - Vaněčková; Ivana - Sadowski; J. - Kompanowska - Jezierska; E. Rapid blood pressure increase after renal denervation in anaesthetized rats: interaction of oxidative stress and neuronal nitric oxide synthase . JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. 2019; 70(4); 613-618 . IF = 2.644 [ASEP] [ doi ]
Vavřínová; Anna - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Vodička; Martin - Ergang; Peter - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Sympathectomy-induced blood pressure reduction in adult normotensive and hypertensive rats is counteracted by enhanced cardiovascular sensitivity to vasoconstrictors . Hypertension Research. 2019; 42; 1872-1882 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Vavřínová; Anna - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Which sympathoadrenal abnormalities of adult spontaneously hypertensive rats can be traced to a prehypertensive stage? . Hypertension Research. 2019; 42(7); 949-959 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková; Ivana - Hojná; Silvie - Vernerová; Z. - Kadlecová; Michaela - Rauchová; Hana - Kompanowska - Jezierska; E. - Vaňourková; Z. - Červenka; L. - Zicha; Josef . Renoprotection Provided by Additional Diuretic Treatment in Partially Nephrectomized Ren-2 Transgenic Rats Subjected to the Combined RAS and ETA Blockade . Frontiers in physiology. 2019; 10(Sep 18)); 1145 . IF = 3.367 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková; Ivana - Hojná; Silvie - Kadlecová; Michaela - Kompanowska - Jezierska; E. - Zicha; Josef . Distinct Effects of Bosentan on NO-Dependent Vasodilation and Calcium Influx in Heterozygous Ren-2 Transgenic Rats on High-Salt Diet . Physiological Research. 2019; 68(5); 717-725 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Behuliak, Michal - Hojná, Silvie - Kopkan, L. - Kadlecová, Michaela - Zicha, Josef . Exaggerated blood pressure response to fasudil or nifedipine in hypertensive Ren-2 transgenic rats: role of altered baroreflex . Hypertension Research 2019, 42(2), 145-154 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Tomášová; Petra - Bugáňová; Martina - Pelantová; Helena - Holubová; M. - Šedivá; B. - Železná; B. - Haluzík; M. - Maletínská; L. - Kuneš; Jaroslav - Kuzma; Marek . Metabolomics Based on MS in Mice with Diet-Induced Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: the Effect of Vildagliptin; Metformin; and Their Combination . Applied Biochemistry and Biotechnology. 2019; 188(1); 165-184 . IF = 2.277 [ASEP] [ doi ]
Sýkora; M. - Szeiffová Bačová; B. - Egan Beňová; T. - Barančík; M. - Žurmanová; J. - Rauchová; Hana - Weismann; P. - Pavelka; Stanislav - Kurahara; L. H. - Slezák; J. - Soukup; Tomáš - Tribulová; N. Cardiac Cx43 and ECM Responses to Altered Thyroid Status Are Blunted in Spontaneously Hypertensive versus Normotensive Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3758 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Řezáčová; Lenka - Hojná; Silvie - Kopkan; L. - Rauchová; Hana - Kadlecová; Michaela - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Role of angiotensin II in chronic blood pressure control of heterozygous Ren-2 transgenic rats: Peripheral vasoconstriction versus central sympathoexcitation . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 116(Aug)); 108996 . IF = 4.545 [ASEP] [ doi ]
Pražienková; V. - Popelová; A. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Prolactin-Releasing Peptide: Physiological and Pharmacological Properties . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(21)); 5297 . IF = 3.909 [ASEP] [ doi ]
Pražienková, V. - Schirmer, C. - Holubová, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Galas, M. C. - Maletínská, L. Lipidized Prolactin-Releasing Peptide Agonist Attenuates Hypothermia-Induced Tau Hyperphosphorylation in Neurons . Journal of Alzheimer's Disease 2019, 67(4), 1187-1200 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Maletínská, L. - Popelová, A. - Železná, B. - Bencze, Michal - Kuneš, Jaroslav . The impact of anorexigenic peptides in experimental models of Alzheimer's disease pathology . Journal of Endocrinology 2019, 240(2), R47-R72 . IF = 4.041 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Hrubá, L. - Popelová, A. - Bencze, Michal - Pražienková, V. - Gengler, S. - Kratochvílová, H. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Hölscher, C. - Maletínská, L. Liraglutide and a lipidized analog of prolactin-releasing peptide show neuroprotective effects in a mouse model of beta-amyloid pathology . Neuropharmacology 2019, 144(Jan), 377-387 . IF = 4.431 [ASEP] [ doi ]
Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Szeiffová Bačová, B. - Knezl, V. - Dosenko, V. - Rauchová, Hana - Zeman, M. - Reiter, R. J. - Tribulová, N. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats . Molecular and Cellular Biochemistry 2019, 454(1-2), 191-202 . IF = 2.795 [ASEP] [ doi ]
Čertíková - Chábová; V. - Kujal; P. - Vaňourková; Z. - Škaroupková; P. - Sadowski; J. - Kompanowska - Jezierska; E. - Tesař; V. - Hammock; B. - Imig; J. - Maxová; H. - Červenka; L. - Vaněčková; Ivana . Addition of Endothelin A-Receptor Blockade Spoils the Beneficial Effect of Combined Renin-Angiotensin and Soluble Epoxide Hydrolase Inhibition: Studies on the Course of Chronic Kidney Disease in 5/6 Nephrectomized Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(6); 1493-1505 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]
Čermáková, Martina - Pelantová, Helena - Neprašová, Barbora - Šedivá, Blanka - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav - Tomášová, Petra - Železná, B. - Kuzma, Marek . Metabolomic Study of Obesity and Its Treatment with Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide Analog in Spontaneously Hypertensive and Normotensive Rats . Journal of Proteome Research 2019, 18(4), 1735-1750 . IF = 4.074 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Hojná, Silvie - Kadlecová, Michaela - Vernerová, Z. - Kopkan, L. - Červenka, L. - Zicha, Josef . Renoprotective Effects of ETA Receptor Antagonists Therapy in Experimental Non-Diabetic Chronic Kidney Disease: Is There Still Hope for the Future? . Physiological Research 2018, roč. 67, Suppl.1, S55-S67 . IF = 1.701 [ASEP]
Šilhavý, Jan - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Vaněčková, Ivana - Behuliak, Michal - Kuda, Ondřej - Sticová, E. - Jirsa, M. - Pravenec, Michal . Acute toxic effects of telmisartan in spontaneously hypertensive rats fed a high fructose diet . Physiological Research 2018, 67(6), 851-856 . IF = 1.701 [ASEP]
Sedláková, L. - Kikerlová, S. - Husková, Z. - Červenková, L. - Čertíková - Chábová, V. - Zicha, Josef - Falck, J. R. - Imig, J. D. - Kompanowska - Jezierska, E. - Sadowski, J. - Krátký, V. - Červenka, L. - Kopkan, L. 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid antagonist attenuates the development of malignant hypertension and reverses it once established: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats . Bioscience Reports 2018, 38(5)), BSR20171496 . IF = 2.535 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Vaněčková, Ivana - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 307-315 . IF = 1.701 [ASEP]
Popelová, A. - Pražienková, V. - Neprašová, Barbora - Kasperová, B. J. - Hrubá, L. - Holubová, M. - Zemenová, J. - Blum, D. - Železná, B. - Galas, M. C. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Novel Lipidized Analog of Prolactin-Releasing Peptide Improves Memory Impairment and Attenuates Hyperphosphorylation of Tau Protein in a Mouse Model of Tauopathy . Journal of Alzheimer's Disease 2018, roč. 62, 4, p. 1725-1736 . IF = 3.517 [ASEP] [ doi ]
Popelová, A. - Kákonová, A. - Hrubá, L. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. - Železná, B. Potential neuroprotective and anti-apoptotic properties of a long-lasting stable analog of ghrelin: an in vitro study using SH-SY5Y cells . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 339-346 . IF = 1.701 [ASEP]
Poledne, R. - Zicha, Josef . Human genome evolution and development of cardiovascular risk factors through natural selection . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 155-163 . IF = 1.701 [ASEP]
Olejníková, Lucie - Polidarová, Lenka - Behuliak, Michal - Sládek, Martin - Sumová, Alena . Circadian alignment in a foster mother improves the offspring's pathological phenotype . Journal of Physiology 2018, 596(23), 5757-5775 . IF = 4.950 [ASEP] [ doi ]
Mikulášková, Barbora - Holubová, M. - Pražienková, V. - Hrubá, L. - Zemenová, J. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Lipidized prolactin-releasing peptide improved glucose tolerance in metabolic syndrome: Koletsky and spontaneously hypertensive rat study . Nutrition & Diabetes 2018, roč. 8, Jan 16, článku 5 . IF = 3.098 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Hrubá, L. - Neprašová, Barbora - Majerčíková, Z. - Lacinová, Z. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. - Železná, B. Prolactin-releasing peptide improved leptin hypothalamic signaling in obese mice . Journal of Molecular Endocrinology 2018, roč. 60, 2, p. 85-94 . IF = 3.744 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Blechová, M. - Kákonová, A. - Kuneš, Jaroslav - Železná, B. - Maletínská, L. In Vitro and In Vivo Characterization of Novel Stable Peptidic Ghrelin Analogs: Beneficial Effects in the Settings of Lipopolysaccharide-Induced Anorexia in Mice . Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2018, roč. 366, 3, p. 422-432 . IF = 3.615 [ASEP] [ doi ]
Džunková, M. - Martinez-Martinez, D. - Gardlík, R. - Behuliak, Michal - Janšáková, K. - Jiménez, N. - Vázquez-Castellanos, J. F. - Martí, J. M. - D´Auria, G. - Bandara, H. M. H. N. - Latorre, A. - Celec, P. - Moya, A. Oxidative stress in the oral cavity is driven by individual-specific bacterial communities . npj Biofilms and Microbiomes 2018, 4(Nov 27)), UNSP 29 . IF = 6.333 [ASEP] [ doi ]
Behuliak, Michal - Bencze, Michal - Polgárová, Kamila - Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana - Zicha, Josef . Hemodynamic Response to Gabapentin in Conscious Spontaneously Hypertensive Rats: The Role of Sympathetic Nervous System . Hypertension 2018, roč. 72, 3, p. 676-685 . IF = 7.017 [ASEP] [ doi ]
Zemenová, J. - Sýkora, D. - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav . Lipopeptides as therapeutics: applications and in vivo quantitative analysis . Bioanalysis. 2017, roč. 9, 2, p. 215-230 . IF = 2.478 [ASEP] [ doi ]
Sedláková, L. - Čertíková - Chábová, V. - Doleželová, Š. - Škaroupková, P. - Kopkan, L. - Husková, Z. - Červenková, L. - Kikerlová, S. - Vaněčková, Ivana - Sadowski, J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Kujal, P. - Kramer, H. J. - Červenka, L. Renin-angiotensin system blockade alone or combined with ETA receptor blockade: effects on the course of chronic kidney disease in 5/6 nephrectomized Ren-2 transgenic hypertensive rats . Clinical and Experimental Hypertension. 2017, roč. 39, 2, p. 183-195 . IF = 1.367 [ASEP] [ doi ]
Pražienková, V. - Holubová, M. - Pelantová, H. - Bugáňová, M. - Pirník, Z. - Mikulášková, Barbora - Popelová, A. - Blechová, M. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuzma, M. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Impact of novel palmitoylated prolactin-eleasing peptide analogs on metabolic changes in mice with diet-induced obesity . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 8, článku e0183449 . IF = 2.766 [ASEP] [ doi ]
Pištíková, Adéla - Brožka, Hana - Bencze, Michal - Radostová, Dominika - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . The effect of hypertension on adult hippocampal neurogenesis in young adult spontaneously hypertensive rats and Dahl rats . Physiological Research. 2017, roč. 66, 5, p. 881-887 . IF = 1.324 [ASEP]
Májovský, M. - Řezáčová, Lenka - Sumová, Alena - Pospíšilová, L. - Netuka, D. - Bradáč, O. - Beneš, V. Melatonin and cortisol secretion profile in patients with pineal cyst before and after pineal cyst resection . Journal of Clinical Neuroscience. 2017, roč. 39, May 2017, p. 155-163 . IF = 1.640 [ASEP] [ doi ]
Dobiášová, Milada . Atherogenic Impact of Lecithin-Cholesterol Acyltransferase and Its Relation to Cholesterol Esterification Rate in HDL (FERHDL) and AIP [log(TG/HDL-C)] Biomarkers: The Butterfly Effect? . Physiological Research. 2017, roč. 66, 2, p. 193-203 . IF = 1.324 [ASEP]
Bugáňová, M. - Pelantová, H. - Holubová, M. - Šedivá, B. - Maletínská, L. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Kačer, P. - Kuzma, M. - Haluzík, M. The effects of liraglutide in mice with diet-induced obesity studied by metabolomics . Journal of Endocrinology. 2017, roč. 233, 1, p. 93-104 . IF = 4.012 [ASEP] [ doi ]
Behuliak, Michal - Bencze, Michal - Vaněčková, Ivana - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . Basal and Activated Calcium Sensitization Mediated by RhoA/Rho Kinase Pathway in Rats with Genetic and Salt Hypertension . BioMed Research International. 2017, roč. 2017, January, článku 8029728 . IF = 2.583 [ASEP] [ doi ]
Lettrichová, I. - Tóthová, L. - Hodosy, J. - Behuliak, Michal - Celec, P. Variability of salivary markers of oxidative stress and antioxidant status in young healthy individuals . Redox Report. 2016, roč. 21, 1, p. 24-30 . IF = 2.070 [ASEP] [ doi ]
Bernátová, I. - Bališ, P. - Goga, R. - Behuliak, Michal - Zicha, Josef - Sekaj, I. Lack of Reactive Oxygen Species Deteriorates Blood Pressure Regulation in Acute Stress . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.3, S381-S390 . IF = 1.461 [ASEP]
Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Soukup, Tomáš - Rauchová, Hana - Pavelka, Stanislav - Knezl, V. - Barančík, M. - Tribulová, N. Cardiac Connexin-43 and PKC Signaling in Rats With Altered Thyroid Status Without and With Omega-3 Fatty Acids Intake . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S77-S90 . IF = 1.461 [ASEP]
Vavřínová, Anna - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . The importance of the selection of appropriate reference genes for gene expression profiling in adrenal medulla or sympathetic ganglia of spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 401-411 . IF = 1.461 [ASEP]
Misárková, Eliška - Behuliak, Michal - Bencze, Michal - Zicha, Josef . Excitation-contraction coupling and excitation-transcription coupling in blood vessels: their possible interactions in hypertensive vascular remodeling . Physiological Research. 2016, roč. 65, 2, p. 173-191 . IF = 1.461 [ASEP]
Vokurková, Martina - Rauchová, Hana - Dobešová, Zdenka - Loukotová, Jana - Nováková, O. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . The influence of erythrocyte maturity on ion transport and membrane lipid composition in the rat . Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 91-99 . IF = 1.461 [ASEP]
Mikulášková, Barbora - Zemenová, J. - Pirník, Z. - Pražienková, V. - Bednárová, L. - Železná, B. - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav . Effect of palmitoylated prolactin-releasing peptide on food intake and neural activation after different routes of peripheral administration in rats . Peptides. 2016, roč. 75, Jan, p. 109-117 . IF = 2.778 [ASEP] [ doi ]
Vranková, S. - Barta, A. - Klimentová, J. - Dovinová, I. - Líšková, Silvia - Dobešová, Zdenka - Pecháňová, O. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . The Regulatory Role of Nuclear Factor Kappa B in the Heart of Hereditary Hypertriglyceridemic Rat . Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, roč. 2016, 2016, p. 9814038 . IF = 4.593 [ASEP] [ doi ]
Mikulášková, Barbora - Maletínská, L. - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav . The role of food intake regulating peptides in cardiovascular regulation . Molecular and Cellular Endocrinology. 2016, roč. 436, p. 78-92 . IF = 3.754 [ASEP] [ doi ]
Pelantová, H. - Bugáňová, M. - Holubová, M. - Šedivá, B. - Zemenová, J. - Sýkora, D. - Kaválková, P. - Haluzík, M. - Železná, B. - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav - Kuzma, M. Urinary metabolomic profiling in mice with diet-induced obesity and type 2 diabetes mellitus after treatment with metformin, vildagliptin and their combination . Molecular and Cellular Endocrinology. 2016, roč. 431, C, p. 88-100 . IF = 3.754 [ASEP] [ doi ]
Bencze, Michal - Behuliak, Michal - Vavřínová, Anna - Zicha, Josef . Altered contractile responses of arteries from spontaneously hypertensive rat: The role of endogenous mediators and membrane depolarization . Life Sciences. 2016, roč. 166, Dec 1, p. 46-53 . IF = 2.936 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Řezáčová, Lenka - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . Moderate additive effects of endothelin receptor A blockade in Ren-2 transgenic rats subjected to various types of RAS blockade . Life Sciences. 2016, roč. 159, Aug 15, p. 127-154 . IF = 2.936 [ASEP] [ doi ]
Kuneš, Jaroslav - Pražienková, V. - Popelová, A. - Mikulášková, Barbora - Zemenová, J. - Maletínská, L. Prolactin-releasing peptide: a new tool for obesity treatment . Journal of Endocrinology. 2016, roč. 230, 2, R51-R58 . IF = 4.706 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Zemenová, J. - Mikulášková, Barbora - Panajotová, V. - Stöhr, J. - Haluzík, M. - Kuneš, Jaroslav - Železná, B. - Maletínská, L. Palmitoylated PrRP analog decreases body weight in DIO rats but not in ZDF rats . Journal of Endocrinology. 2016, roč. 229, 2, p. 85-96 . IF = 4.706 [ASEP] [ doi ]
Zicha, Josef . Central Gi(2) proteins, sympathetic nervous system and blood pressure regulation . Acta Physiologica. 2016, roč. 216, 3, p. 258-259 . IF = 4.867 [ASEP] [ doi ]
Ergang, Peter - Vodička, Martin - Soták, Matúš - Klusoňová, Petra - Behuliak, Michal - Řeháková, Lenka - Zach, P. - Pácha, Jiří . Differential impact of stress on hypothalamic–pituitary–adrenal axis: Gene expression changes in Lewis and Fisher rats . Psychoneuroendocrinology. 2015, Vol. 53, Mar 2015, p. 49-59 . IF = 4.704 [ASEP] [ doi ]
Sobotka, O. - Drahota, Zdeněk - Kučera, O. - Endlicher, R. - Rauchová, Hana - Červinková, Z. The effect of alpha-tocopheryl succinate on succinate respiration in rat liver mitochondria. Physiological Research. Vol. 64, Suppl.5 (2015), S609-S615. ISSN 0862-8408 . IF = 1.643 [ASEP]
Vokurková, Martina - Rauchová, Hana - Řezáčová, Lenka - Vaněčková, Ivana - Zicha, Josef . NADPH oxidase activity and reactive oxygen species production in brain and kidney of adult male hypertensive Ren-2 transgenic rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 6, p. 849-856 . IF = 1.643 [ASEP]
Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana - Mikulášková, Barbora - Behuliak, Michal - Maletínská, L. - Zicha, Josef . Epigenetics and a new look on metabolic syndrome . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 5, p. 611-620 . IF = 1.643 [ASEP]
Kopecký, Jan - Zicha, Josef . Recent development of biomedical research at the Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences in Prague . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 5, p. 595-609 . IF = 1.643 [ASEP]
Brunová, Aneta - Bencze, Michal - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . Acute and chronic role of nitric oxide, renin-angiotensin system and sympathetic nervous system in the modulation of calcium sensitization in Wistar Rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 4, p. 447-457 . IF = 1.643 [ASEP]
Vokurková, Martina - Rauchová, Hana - Řezáčová, Lenka - Vaněčková, Ivana - Zicha, Josef . ROS production is increased in the kidney but not in the brain of Dahl rats with salt hypertension elicited in adulthood . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 3, p. 303-312 . IF = 1.643 [ASEP]
Klíma, K. - Vaněček, Václav - Kohout, A. - Jiroušek, Josef - Foltán, R. - Štulík, J. - Machoň, V. - Pavlíková, G. - Jendelová, Pavla - Syková, Eva - Šedý, Jiří . Stem cells regenerative properties on new rat spinal fusion model . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 1, p. 119-128 . IF = 1.643 [ASEP]
Šedý, Jiří - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . Pathogenetic Mechanisms of Neurogenic Pulmonary Edema . Journal of Neurotrauma. 2015, Vol. 32, 15, p. 1135-1145 . IF = 4.377 [ASEP] [ doi ]
Behuliak, Michal - Vavřínová, Anna - Bencze, Michal - Polgárová, Kamila - Ergang, Peter - Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana - Zicha, Josef . Ontogenetic changes in contribution of calcium sensitization and calcium entry to blood pressure maintenance of Wistar–Kyoto and spontaneously hypertensive rats . Journal of Hypertension. 2015, Vol. 33, 12, p. 2443-2454 . IF = 5.062 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Dobešová, Zdenka - Kuneš, Jaroslav - Vernerová, Z. - Zicha, Josef . Endothelin A receptor blocker atrasentan lowers blood pressure by the reduction of nifedipine-sensitive calcium influx in Ren-2 transgenic rats fed a high-salt diet . Journal of Hypertension. 2015, Vol. 33, 1, p. 161-169 . IF = 5.062 [ASEP] [ doi ]
Maletínská, L. - Nagelová, V. - Tichá, A. - Zemenová, J. - Pirník, Z. - Holubová, M. - Špolcová, A. - Mikulášková, Barbora - Blechová, M. - Sýkora, D. - Lacinová, Z. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav . Novel lipidized analogs of prolactin-releasing peptide have prolonged half-lives and exert anti-obesity effects after peripheral administration . International Journal of Obesity. 2015, Vol. 39, 6, p. 986-993 . IF = 5.337 [ASEP] [ doi ]
Bencze, Michal - Behuliak, Michal - Vavřínová, Anna - Zicha, Josef . Broad-range TRP channel inhibitors (2-APB, flufenamic acid, SKF-96365) affect differently contraction of resistance and conduit femoral arteries of rat . European Journal of Pharmacology. 2015, Vol. 765, Oct 15, p. 533-540 . IF = 2.73 [ASEP] [ doi ]
Zicha, Josef - Dobešová, Zdenka - Zídek, Václav - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Vaněčková, Ivana - Kuneš, Jaroslav - Pravenec, Michal . Pharmacogenetic Analysis of Captopril Effects on Blood Pressure: Possible Role of the Ednrb (Endothelin Receptor Type B) Candidate Gene . Physiological Research 2014, roč. 63, 2, p. 263-265. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Zicha, Josef - Dobešová, Zdenka - Behuliak, Michal - Pintérová, Mária - Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana . Nifedipine-sensitive blood pressure component in hypertensive models characterized by high activity of either sympathetic nervous system or renin-angiotensin system . Physiological Research 2014, roč. 63, 1, p. 13-26. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Zicha, Josef - Behuliak, Michal - Pintérová, Mária - Bencze, Michal - Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana . The interaction of calcium entry and calcium sensitization in the control of vascular tone and blood pressure of normotensive and hypertensive rats . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s19-s27. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Vrablík, M. - Dobiášová, Milada - Zlatohlávek, L. - Urbanová, Z. - Češka, R. Biomarkers of cardiometabolic risk in obese/overweight children: effect of lifestyle intervention . Physiological Research. 2014, Vol. 63, 6, p. 745-752 . IF = 1.293 [ASEP]
Vaněčková, Ivana - Maletínská, Lenka - Behuliak, Michal - Nagelová, Veronika - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav . Obesity-related hypertension: possible pathophysiological mechanisms . Journal of Endocrinology. 2014, roč. 223, 3, r63-r78. ISSN 0022-0795. IF = 3.718 [ASEP] [ doi ]
Sollinger, D. - Eissler, R. - Lorenz, S. - Strand, S. - Chmielewski, S. - Aoqui, C. - Schmaderer, Ch. - Bluyssen, H. - Zicha, Josef - Witzke, O. - Scherer, E. - Lutz, J. - Heemann, U. - Baumann, M. Damage-associated molecular pattern activated Toll-like receptor 4 signalling modulates blood pressure in L-NAME-induced hypertension . Cardiovascular Research 2014, roč. 101, 3, p. 464-472. ISSN 0008-6363. IF = 5.94 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Drahota, Zdeněk . Inhibition of mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase by alpha-tocopheryl succinate . International Journal of Biochemistry and Cell Biology 2014, roč. 53, aug, p. 409-413. ISSN 1357-2725. IF = 4.046 [ASEP] [ doi ]
Pintérová, Mária - Behuliak, Michal - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . Involvement of BKCa and KV potassium channels in cAMP-induced vasodilation: their insufficient function in genetic hypertension . Physiological Research 2014, roč. 63, 3, p. 275-285. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Líšková, Silvia - Petrová, M. - Karen, Petr - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . Contribution of Ca2+-Dependent Cl- Channels to Norepinephrine-Induced Contraction of Femoral Artery Is Replaced by Increasing EDCF Contribution during Ageing . BioMed Research International 2014, roč. 2014, 2014, p. 289361. ISSN 2314-6133. IF = 1.579 [ASEP] [ doi ]
Čertíková - Chábová, V. - Vernerová, Z. - Kujal, P. - Husková, Z. - Škaroupková, P. - Tesař, V. - Kramer, H. J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Walkowska, A. - Sadowski, J. - Červenka, L. - Vaněčková, Ivana . Addition of ETA receptor blockade increases renoprotection provided by renin-angiotensin system blockade in 5/6 nephrectomized Ren-2 transgenic rats . Life Sciences. 2014, roč. 118, 2, p. 297-305. ISSN 0024-3205 . IF = 2.702 [ASEP] [ doi ]
Vaněček, Václav - Klíma, K. - Kohout, A. - Foltán, R. - Jiroušek, Ondřej - Šedý, Jiří - Štulík, J. - Syková, Eva - Jendelová, Pavla . The combination of mesenchymal stem cells and a bone scaffold in the treatment of vertebral body defects . European Spine Journal, 2013, Vol. 22, 12, p. 2777-2786 . IF = 2.133 [ASEP] [ doi ]
Petrová, M. - Líšková, Silvia - Vojtko, R. - Villaris, R. - Varga, Z. - Zicha, Josef - Kristová, V. Vascular reactivity of arteria femoralis in adult and aged spontaneously hypertensive and Wistar-Kyoto rats . Bratislavske Lekarske Listy, 2013, Vol. 114, 10, p. 553-555 . IF = 0.472 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Vokurková, Martina - Rauchová, Hana - Dobešová, Zdenka - Pecháňová, O. - Kuneš, Jaroslav - Vorlíček, Jaroslav - Zicha, Josef . Chronic antioxidant therapy lowers blood pressure in adult but not in young Dahl salt hypertensive rats: the role of sympathetic nervous system . Acta Physiologica, 2013, Vol. 208, 4, p. 340-349 . IF = 4.382 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Behuliak, Michal - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Supplementation Does not Affect Changes of Lipid Metabolism Induced in Rats by Altered Thyroid Status . Hormone and Metabolic Research, 2013, Vol. 45, 7, p. 507-512 . IF = 2.145 [ASEP] [ doi ]
Langley, S. R. - Bottolo, L. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef - Zídek, Václav - Hubner, N. - Cook, S.A. - Pravenec, Michal - Aitman, T. J. - Petretto, E. Systems-level approaches reveal conservation of trans-regulated genes in the rat and genetic determinants of blood pressure in humans . Cardiovascular Research, 2013, Vol. 97, 4, p. 653-665 . IF = 5.940 [ASEP] [ doi ]
Hanzelka, T. - Dušek, J. - Ocásek, F. - Kučera, J. - Šedý, Jiří - Beneš, J. - Pavlíková, G. - Foltán, R. Movement of the patient and the cone beam computed tomography scanner: objectives and possible solutions . Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, 2013, Vol. 116, 6, p. 769-773 . IF = 1.495 [ASEP] [ doi ]
Bencze, Michal - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . The impact of four different classes of anesthetics on the mechanisms of blood pressure regulation in normotensive and spontaneously hypertensive rats . Physiological Research, 2013, Vol. 62, 5, p. 471-478 . IF = 1.531 [ASEP]
Behuliak, Michal - Pintérová, Mária - Bencze, Michal - Petrová, M. - Líšková, Silvia - Karen, Petr - Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana - Zicha, Josef . Ca2+ sensitization and Ca2+ entry in the control of blood pressure and adrenergic vasoconstriction in conscious Wistar-Kyoto and spontaneously hypertensive rats . Journal of Hypertension, 2013, Vol. 31, 10, p. 2025-2035 . IF = 3.806 [ASEP] [ doi ]
Šedý, Jiří - Zicha, Josef - Nedvídková, J. - Kuneš, Jaroslav . The role of sympathetic nervous system in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord-injured rats . Journal of Applied Physiology, 2012, Vol. 112, 1, p. 1-8 . IF = 3.484 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

  RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
vedoucí oddělení
  MUDr. Josef Zicha, DrSc.
zástupce vedoucí oddělení
  RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
vědecký pracovník
  MUDr. Hana Rauchová, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
vědecký pracovník
  Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
vědecký pracovník
  RNDr. Michaela Kadlecová, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Anna Vavřínová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Pavol Valovič
postgraduální student
  Alena Charvátová
technický pracovník
  Zdeňka Kopecká
technický pracovník