Intranet Areál web

Experimentální hypertenze

Experimentální hypertenze

Oddělení experimentální hypertenze se věnuje studiu mechanismů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku a na vzniku orgánového poškození u potkanů s různými formami experimentální hypertenze.

Hlavní oblasti našeho současného výzkumu jsou:

  • Studium kardiovaskulárních účinků nových antidiabetik - gliflozinů u modelů experimentalni hypertenze a chronického srdečního selhání
  • Centrální a periferní mechanizmy regulace krevního tlaku
  • Úloha sympatického a  parasympatického nervového systému u kardiovaskulárních onemocněních
  • Zkoumání kardiovaskulárních účinků nových analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy u potkanů a jejich vztah k neuroprotekci u Alzheimerovy choroby (spolupráce s UOCHB AV ČR).

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Strnadová; V. - Morgan; A. - Škrlová; M. - Haasová; Eliška - Bardová; Kristina - Myšková; A. - Sýkora; D. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. Peripheral administration of lipidized NPAF and NPFF analogs does not influence central food intake regulation but induces anxiety-like behavior . Neuropeptides. 2024; 104(April); 102417 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Železná; B. - Pačesová; A. - Strnadová; V. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Peptid uvolňující prolaktin: neuropeptid s nevhodným jménem; ale vhodnými vlastnostmi pro léčbu obezity; diabetu 2. typu i Alzheimerovy nemoci . Chemické listy. 2023; 117(12); 732-738 . IF = 0.6 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Řezáčová; Lenka - Vaněčková; Ivana . Nitric Oxide and Salt Resistance in Dahl Rats: No Role of Inducible NO Synthase . Physiological Research. 2023; 72(1); 123-127 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Valovič; Pavol - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Impaired vascular ?-adrenergic relaxation in spontaneously hypertensive rats: The differences between conduit and resistance arteries . European Journal of Pharmacology. 2023; 958(5 November); 176045 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Strnadová; V. - Karnošová; A. - Blechová; M. - Neprašová; B. - Holá; L. - Němcová; A. - Myšková; A. - Sýkora; D. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Search for lipidized PrRP analogs with strong anorexigenic effect: In vitro and in vivo studies . Neuropeptides. 2023; 98(April)); 102319 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Rauchová; Hana - Hojná; Silvie - Kadlecová; Michaela - Vaněčková; Ivana - Chao; YM. - Chan; J. Y. H. - Zicha; Josef . Sex differences in blood pressure; free radicals and plasma cholesterol fractions in Ren-2 transgenic rats of various ages . Physiological Research. 2023; 72(2); 167-175 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Piťha; J. - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Hypertension after the Menopause: What Can We Learn from Experimental Studies? . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.2); 91-112 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Pelantová; H. - Tomášová; P. - Šedivá; B. - Neprašová; B. - Mráziková; L. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. - Kuzma; M. Metabolomic Study of Aging in fa/fa Rats: Multiplatform Urine and Serum Analysis . Metabolites. 2023; 13(4)); 552 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Myšková; A. - Sýkora; D. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Lipidization as a tool toward peptide therapeutics . Drug Delivery. 2023; 30(1); 2284685 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Mráziková; L. - Hojná; Silvie - Vaculová; P. - Strnad; Š. - Vrkoslav; V. - Pelantová; H. - Kuzma; M. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Lipidized PrRP Analog Exhibits Strong Anti-Obesity and Antidiabetic Properties in Old WKY Rats with Obesity and Glucose Intolerance . Nutrients. 2023; 15(2)); 280 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Mengr; A. - Strnadová; V. - Strnad; Š. - Vrkoslav; V. - Pelantová; H. - Kuzma; M. - Comptdaer; T. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Galas; M. C. - Pačesová; A. - Maletínská; L. Feeding High-Fat Diet Accelerates Development of Peripheral and Central Insulin Resistance and Inflammation and Worsens AD-like Pathology in APP/PS1 Mice . Nutrients. 2023; 15(17); 3690 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Kuneš; Jaroslav - Hojná; Silvie - Mráziková; L. - Montezano; A. - Touyz; R.M. - Maletínská; L. Obesity; Cardiovascular and Neurodegenerative Diseases: Potential Common Mechanisms . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.2); 73-90 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Karnošová; A. - Strnadová; V. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Kašpárek; P. - Maletínská; L. NPFFR2-deficient mice fed a high-fat diet develop strong intolerance to glucose . Clinical science. 2023; 137(10); 847-862 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Kala; P. - Vaňourková; Z. - Škaroupková; P. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Walkowska; A. - Veselka; J. - Táborský; M. - Maxová; H. - Vaněčková; Ivana - Červenka; L. Endothelin type A receptor blockade increases renoprotection in congestive heart failure combined with chronic kidney disease: Studies in 5/6 nephrectomized rats with aorto-caval fistula . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023; 158(February)); 114157 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Kala; P. - Gawrys; O. - Miklovic; M. - Vaňourková; Z. - Škaroupková; P. - Jíchová; Š. - Sadowski; J. - Kompanowska - Jezierska; E. - Walkowska; A. - Veselka; J. - Táborský; M. - Maxová; H. - Vaněčková; Ivana - Červenka; L. Endothelin type A receptor blockade attenuates aorto-caval fistula-induced heart failure in rats with angiotensin II-dependent hypertension . Journal of Hypertension. 2023; 41(1); 99-114 . IF = 4.9 [ASEP] [ doi ]
Holá; L. - Tureckiová; T. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. High-Fat Diet Induces Resistance to Ghrelin and LEAP2 Peptide Analogs in Mice . Physiological Research. 2023; 72(5); 607-619 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Freitas-Lima; L. C. - Pačesová; A. - Staňurová; J. - Šácha; P. - Marek; A. - Hubálek; M. - Kuneš; Jaroslav - Železná; B. - Maletínská; L. GPR160 is not a receptor of anorexigenic cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide . European Journal of Pharmacology. 2023; 949(15 June)); 175713 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Řezáčová; Lenka - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana . Blood pressure reduction induced by chronic intracerebroventricular or peroral clonidine administration in rats with salt-dependent or angiotensin II-dependent hypertension . Physiological Research. 2022; 71(6); 763-770 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Řezáčová; Lenka - Vaněčková; Ivana - Hojná; Silvie - Vavřínová; Anna - Valovič; Pavol - Rauchová; Hana - Behuliak; Michal - Zicha; Josef . Both central sympathoexcitation and peripheral angiotensin II-dependent vasoconstriction contribute to hypertension development in immature heterozygous Ren-2 transgenic rats . Hypertension Research. 2022; 45(3); 414-423 . IF = 5.4 [ASEP] [ doi ]
Pačesová; A. - Holubová; M. - Hrubá; L. - Strnadová; V. - Neprašová; B. - Pelantová; H. - Kuzma; M. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Age-related metabolic and neurodegenerative changes in SAMP8 mice . Aging. 2022; 14(18); 7300-7327 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Mráziková; L. - Hojná; Silvie - Pačesová; A. - Hrubá; L. - Strnadová; V. - Neprašová; Barbora - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Palmitoylated prolactin-releasing peptide treatment had neuroprotective but not anti-obesity effect in fa/fa rats with leptin signaling disturbances . Nutrition & Diabetes. 2022; 12(1)); 26 . IF = 6.1 [ASEP] [ doi ]
Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Hojná; Silvie - Papoušek; František - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Zicha; Josef - Hrdlička; Jaroslav - Pravenec; Michal - Vaněčková; Ivana . Beneficial Effects of Empagliflozin Are Mediated by Reduced Renal Inflammation and Oxidative Stress in Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2066 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Chao; YM. - Rauchová; Hana - Chan; J. Y. H. Disparate Roles of Oxidative Stress in Rostral Ventrolateral Medulla in Age-Dependent Susceptibility to Hypertension Induced by Systemic l-NAME Treatment in Rats . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2232 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Holá; L. - Železná; B. - Karnošová; A. - Kuneš; Jaroslav - Fehrentz; J. A. - Denoyelle; S. - Cantel; S. - Blechová; M. - Sýkora; D. - Myšková; A. - Maletínská; L. A Novel Truncated Liver Enriched Antimicrobial Peptide-2 Palmitoylated at its N-Terminal Antagonizes Effects of Ghrelin . Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2022; 383(2); 129-136 . IF = 3.5 [ASEP] [ doi ]
Hojná; Silvie - Kotsaridou; Zoe - Vaňourková; Z. - Rauchová; Hana - Behuliak; Michal - Kujal; P. - Kadlecová; Michaela - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Empagliflozin Is Not Renoprotective in Non-Diabetic Rat Models of Chronic Kidney Disease . Biomedicines. 2022; 10(10)); 2509 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Andelová; K. - Szeiffová Bačová; B. - Sýkora; M. - Pavelka; Stanislav - Rauchová; Hana - Tribulová; N. Cardiac Cx43 Signaling Is Enhanced and TGF-beta 1/SMAD2/3 Suppressed in Response to Cold Acclimation and Modulated by Thyroid Status in Hairless SHRM . Biomedicines. 2022; 10(7)); 1707 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef - Behuliak; Michal - Vavřínová; Anna - Dobešová; Zdenka - Kuneš; Jaroslav - Rauchová; Hana - Vaněčková; Ivana . Cooperation of augmented calcium sensitization and increased calcium entry contributes to high blood pressure in salt-sensitive Dahl rats . Hypertension Research. 2021; 44(9); 1067-1078 . IF = 5.525 [ASEP] [ doi ]
Zicha; Josef . Contribution of Sympathetic Nervous System to High Blood Pressure in Salt Hypertensive Dahl Rats . Physiological Research. 2021; 70(2); 117-118 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Vavřínová; Anna - Behuliak; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . The abnormalities of adrenomedullary hormonal system in genetic hypertension: their contribution to altered regulation of blood pressure . Physiological Research. 2021; 70(3); 307-326 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Rauchová; Hana . Coenzyme Q10 Effects in Neurological Diseases . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.4); S683-S714 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Pražienková; V. - Funda; Jiří - Pirník; Z. - Karnošová; A. - Hrubá; L. - Kořínková; L. - Neprašová; B. - Janovská; Petra - Bencze; Michal - Kadlecová; Michaela - Blahoš; J. - Kopecký; Jan - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Bardová; Kristina - Maletínská; L. GPR10 gene deletion in mice increases basal neuronal activity; disturbs insulin sensitivity and alters lipid homeostasis . Gene. 2021; 774(Mar 30)); 145427 . IF = 3.913 [ASEP] [ doi ]
Pirník; Z. - Kořínková; L. - Osacká; J. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Cholecystokinin System Is Involved in the Anorexigenic Effect of Peripherally Applied Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide in Fasted Mice . Physiological Research. 2021; 70(4); 579-590 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Neckář; Jan - Alánová; Petra - Olejníčková; Veronika - Papoušek; František - Hejnová; L. - Šilhavý; Jan - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Hrdlička; Jaroslav - Vecka; M. - Jarkovská; D. - Švíglerová; J. - Mistrová; E. - Štengl; M. - Novotný; J. - Ošťádal; Bohuslav - Pravenec; Michal - Kolář; František . Excess ischemic tachyarrhythmias trigger protection infarction in rats . Clinical science. 2021; 135(17); 2143-2163 . IF = 6.876 [ASEP] [ doi ]
Mráziková; L. - Neprašová; Barbora - Mengr; A. - Popelová; A. - Strnadová; V. - Holá; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Lipidized Prolactin-Releasing Peptide as a New Potential Tool to Treat Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: Preclinical Studies in Rodent Models . Frontiers in Pharmacology. 2021; 12(Nov 18)); 779962 . IF = 5.988 [ASEP] [ doi ]
Mengr; A. - Hrubá; L. - Exnerová; A. - Holubová; M. - Popelová; A. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Palmitoylated Prolactin-releasing Peptide Reduced A? Plaques and Microgliosis in the Cerebellum: APP/PS1 Mice Study . Current Alzheimer Research. 2021; 18(8); 607-622 . IF = 3.040 [ASEP] [ doi ]
Karnošová; A. - Strnadová; V. - Holá; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Palmitoylation of Prolactin-Releasing Peptide Increased Affinity for and Activation of the GPR10; NPFF-R2 and NPFF-R1 Receptors: In Vitro Study . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(16)); 8904 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Kacířová; M. - Železná; B. - Blažková; M. - Holubová; M. - Popelová; A. - Kuneš; Jaroslav - Šedivá; B. - Maletínská; L. Aging and high-fat diet feeding lead to peripheral insulin resistance and sex-dependent changes in brain of mouse model of tau pathology THY-Tau22 . Journal of Neuroinflammation. 2021; 18(1)); 141 . IF = 9.587 [ASEP] [ doi ]
Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Zapletalová; I. - Poruba; M. - Haluzík; M. - Vaněčková; Ivana - Malínská; H. In a Prediabetic Model; Empagliflozin Improves Hepatic Lipid Metabolism Independently of Obesity and before Onset of Hyperglycemia . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(21)); 11513 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Hojná; Silvie - Rauchová; Hana - Malínská; H. - Marková; I. - Hüttl; M. - Papoušek; František - Behuliak; Michal - Miklánková; D. - Vaňourková; Z. - Neckář; Jan - Kadlecová; Michaela - Kujal; P. - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Antihypertensive and metabolic effects of empagliflozin in Ren-2 transgenic rats; an experimental non-diabetic model of hypertension . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 144(Dec)); 112246 . IF = 7.419 [ASEP] [ doi ]
Dobiášová; Milada . Correspondence to: “Atherogenic index of plasma and the risk of rapid progression of coronary atherosclerosis beyond traditional risk factors” . Atherosclerosis. 2021; 335(October); 148-148 . IF = 6.851 [ASEP] [ doi ]
Badzyńska; B. - Vaněčková; Ivana - Sadowski; J. - Hojná; Silvie - Kompanowska - Jezierska; E. Effects of systemic and renal intramedullary endothelin-1 receptor blockade on tissue NO and intrarenal hemodynamics in normotensive and hypertensive rats . European Journal of Pharmacology. 2021; 910(5 Nov)); 174445 . IF = 5.195 [ASEP] [ doi ]
Zmeškalová; A. - Popelová; A. - Exnerová; A. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Cellular Signaling and Anti-Apoptotic Effects of Prolactin-Releasing Peptide and Its Analog on SH-SY5Y Cells . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(17)); 6343 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková; A. - Török; J. - Bališ; P. - Valovič; Pavol - Uličná; O. - Chomová; M. MODULATION OF SYMPATHOADRENERGIC CONTRACTIONS BY PERIVASCULAR ADIPOSE TISSUE IN MESENTERIC ARTERIES OF RATS WITH DIFFERENT LEVEL OF BODY ADIPOSITY . Journal of Physiology and Pharmacology. 2020; 71(4); 589-596 . IF = 3.011 [ASEP] [ doi ]
Vodička; Martin - Vavřínová; Anna - Mikulecká; Anna - Zicha; Josef - Behuliak; Michal . Hyper-reactivity of HPA axis in Fischer 344 rats is associated with impaired cardiovascular and behavioral adaptation to repeated restraint stress . STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS. 2020; 23(6); 667-677 . IF = 3.493 [ASEP] [ doi ]
Strnad; Š. - Pražienková; V. - Holubová; M. - Sýkora; D. - Cvačka; J. - Maletínská; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Vrkoslav; V. Mass spectrometry imaging of free-floating brain sections detects pathological lipid distribution in a mouse model of Alzheimer's-like pathology . Analyst. 2020; 145(13); 4595-4605 . IF = 4.616 [ASEP] [ doi ]
Rauchová; Hana - Hojná; Silvie - Kadlecová; Michaela - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Sex differences in blood pressure of aged Ren-2 transgenic rats . Physiological Research. 2020; 69(2); 245-252 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Líšková; S. - Bališ; P. - Mičurová; A. - Kluknavský; M. - Okuliarová; M. - Púzserová; A. - Škrátek; M. - Sekaj; I. - Maňka; J. - Valovič; Pavol - Bernátová; I. Effect of iron oxide nanoparticles on vascular function and nitric oxide production in acute stress-exposed rats . Physiological Research. 2020; 69(6); 1067-1083 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Kořínková; L. - Pražienková; V. - Černá; L. - Karnošová; A. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Pathophysiology of NAFLD and NASH in Experimental Models: The Role of Food Intake Regulating Peptides . Frontiers in Endocrinology. 2020; 11(Nov 26)); 597583 . IF = 5.555 [ASEP] [ doi ]
Kořínková; L. - Holubová; M. - Neprašová; B. - Hrubá; L. - Pražienková; V. - Bencze; Michal - Haluzík; M. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. - Železná; B. Synergistic effect of leptin and lipidized PrRP on metabolic pathways in ob/ob mice . Journal of Molecular Endocrinology. 2020; 64(2); 77-90 . IF = 5.098 [ASEP] [ doi ]
Kacířová; M. - Zmeškalová; A. - Kořínková; L. - Železná; B. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Inflammation: major denominator of obesity; Type 2 diabetes and Alzheimer's disease-like pathology? . Clinical science. 2020; 134(5); 547-570 . IF = 6.124 [ASEP] [ doi ]
Drábková; Natálie - Hojná; Silvie - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Contribution of Selected Vasoactive Systems to Blood Pressure Regulation in Two Models of Chronic Kidney Disease . Physiological Research. 2020; 69(3); 405-414 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Bencze; Michal - Vavřínová; Anna - Zicha; Josef - Behuliak; Michal . Pharmacological Suppression of Endogenous Glucocorticoid Synthesis Attenuated Blood Pressure and Heart Rate Response to Acute Restraint in Wistar Rats . Physiological Research. 2020; 69(3); 415-426 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Zicha, Josef - Hojná, Silvie - Kopkan, L. - Červenka, L. - Vaněčková, Ivana . The Absence of Sympathoexcitation During the Development of Hypertension in Cyp1a1 Ren-2 Transgenic Rats . Physiological Research 2019, 68(2), 329-334 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Walkowska; A. - Vaněčková; Ivana - Sadowski; J. - Kompanowska - Jezierska; E. Rapid blood pressure increase after renal denervation in anaesthetized rats: interaction of oxidative stress and neuronal nitric oxide synthase . JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. 2019; 70(4); 613-618 . IF = 2.644 [ASEP] [ doi ]
Vavřínová; Anna - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Vodička; Martin - Ergang; Peter - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Sympathectomy-induced blood pressure reduction in adult normotensive and hypertensive rats is counteracted by enhanced cardiovascular sensitivity to vasoconstrictors . Hypertension Research. 2019; 42; 1872-1882 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Vavřínová; Anna - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Vaněčková; Ivana - Zicha; Josef . Which sympathoadrenal abnormalities of adult spontaneously hypertensive rats can be traced to a prehypertensive stage? . Hypertension Research. 2019; 42(7); 949-959 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková; Ivana - Hojná; Silvie - Vernerová; Z. - Kadlecová; Michaela - Rauchová; Hana - Kompanowska - Jezierska; E. - Vaňourková; Z. - Červenka; L. - Zicha; Josef . Renoprotection Provided by Additional Diuretic Treatment in Partially Nephrectomized Ren-2 Transgenic Rats Subjected to the Combined RAS and ETA Blockade . Frontiers in physiology. 2019; 10(Sep 18)); 1145 . IF = 3.367 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková; Ivana - Hojná; Silvie - Kadlecová; Michaela - Kompanowska - Jezierska; E. - Zicha; Josef . Distinct Effects of Bosentan on NO-Dependent Vasodilation and Calcium Influx in Heterozygous Ren-2 Transgenic Rats on High-Salt Diet . Physiological Research. 2019; 68(5); 717-725 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Behuliak, Michal - Hojná, Silvie - Kopkan, L. - Kadlecová, Michaela - Zicha, Josef . Exaggerated blood pressure response to fasudil or nifedipine in hypertensive Ren-2 transgenic rats: role of altered baroreflex . Hypertension Research 2019, 42(2), 145-154 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Tomášová; Petra - Bugáňová; Martina - Pelantová; Helena - Holubová; M. - Šedivá; B. - Železná; B. - Haluzík; M. - Maletínská; L. - Kuneš; Jaroslav - Kuzma; Marek . Metabolomics Based on MS in Mice with Diet-Induced Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: the Effect of Vildagliptin; Metformin; and Their Combination . Applied Biochemistry and Biotechnology. 2019; 188(1); 165-184 . IF = 2.277 [ASEP] [ doi ]
Sýkora; M. - Szeiffová Bačová; B. - Egan Beňová; T. - Barančík; M. - Žurmanová; J. - Rauchová; Hana - Weismann; P. - Pavelka; Stanislav - Kurahara; L. H. - Slezák; J. - Soukup; Tomáš - Tribulová; N. Cardiac Cx43 and ECM Responses to Altered Thyroid Status Are Blunted in Spontaneously Hypertensive versus Normotensive Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3758 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Řezáčová; Lenka - Hojná; Silvie - Kopkan; L. - Rauchová; Hana - Kadlecová; Michaela - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Role of angiotensin II in chronic blood pressure control of heterozygous Ren-2 transgenic rats: Peripheral vasoconstriction versus central sympathoexcitation . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 116(Aug)); 108996 . IF = 4.545 [ASEP] [ doi ]
Pražienková; V. - Popelová; A. - Kuneš; Jaroslav - Maletínská; L. Prolactin-Releasing Peptide: Physiological and Pharmacological Properties . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(21)); 5297 . IF = 3.909 [ASEP] [ doi ]
Pražienková, V. - Schirmer, C. - Holubová, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Galas, M. C. - Maletínská, L. Lipidized Prolactin-Releasing Peptide Agonist Attenuates Hypothermia-Induced Tau Hyperphosphorylation in Neurons . Journal of Alzheimer's Disease 2019, 67(4), 1187-1200 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Maletínská, L. - Popelová, A. - Železná, B. - Bencze, Michal - Kuneš, Jaroslav . The impact of anorexigenic peptides in experimental models of Alzheimer's disease pathology . Journal of Endocrinology 2019, 240(2), R47-R72 . IF = 4.041 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Hrubá, L. - Popelová, A. - Bencze, Michal - Pražienková, V. - Gengler, S. - Kratochvílová, H. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Hölscher, C. - Maletínská, L. Liraglutide and a lipidized analog of prolactin-releasing peptide show neuroprotective effects in a mouse model of beta-amyloid pathology . Neuropharmacology 2019, 144(Jan), 377-387 . IF = 4.431 [ASEP] [ doi ]
Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Szeiffová Bačová, B. - Knezl, V. - Dosenko, V. - Rauchová, Hana - Zeman, M. - Reiter, R. J. - Tribulová, N. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats . Molecular and Cellular Biochemistry 2019, 454(1-2), 191-202 . IF = 2.795 [ASEP] [ doi ]
Čertíková - Chábová; V. - Kujal; P. - Vaňourková; Z. - Škaroupková; P. - Sadowski; J. - Kompanowska - Jezierska; E. - Tesař; V. - Hammock; B. - Imig; J. - Maxová; H. - Červenka; L. - Vaněčková; Ivana . Addition of Endothelin A-Receptor Blockade Spoils the Beneficial Effect of Combined Renin-Angiotensin and Soluble Epoxide Hydrolase Inhibition: Studies on the Course of Chronic Kidney Disease in 5/6 Nephrectomized Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(6); 1493-1505 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]
Čermáková, Martina - Pelantová, Helena - Neprašová, Barbora - Šedivá, Blanka - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav - Tomášová, Petra - Železná, B. - Kuzma, Marek . Metabolomic Study of Obesity and Its Treatment with Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide Analog in Spontaneously Hypertensive and Normotensive Rats . Journal of Proteome Research 2019, 18(4), 1735-1750 . IF = 4.074 [ASEP] [ doi ]
Vaněčková, Ivana - Hojná, Silvie - Kadlecová, Michaela - Vernerová, Z. - Kopkan, L. - Červenka, L. - Zicha, Josef . Renoprotective Effects of ETA Receptor Antagonists Therapy in Experimental Non-Diabetic Chronic Kidney Disease: Is There Still Hope for the Future? . Physiological Research 2018, roč. 67, Suppl.1, S55-S67 . IF = 1.701 [ASEP]
Šilhavý, Jan - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Vaněčková, Ivana - Behuliak, Michal - Kuda, Ondřej - Sticová, E. - Jirsa, M. - Pravenec, Michal . Acute toxic effects of telmisartan in spontaneously hypertensive rats fed a high fructose diet . Physiological Research 2018, 67(6), 851-856 . IF = 1.701 [ASEP]
Sedláková, L. - Kikerlová, S. - Husková, Z. - Červenková, L. - Čertíková - Chábová, V. - Zicha, Josef - Falck, J. R. - Imig, J. D. - Kompanowska - Jezierska, E. - Sadowski, J. - Krátký, V. - Červenka, L. - Kopkan, L. 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid antagonist attenuates the development of malignant hypertension and reverses it once established: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats . Bioscience Reports 2018, 38(5)), BSR20171496 . IF = 2.535 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Vaněčková, Ivana - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 307-315 . IF = 1.701 [ASEP]
Popelová, A. - Pražienková, V. - Neprašová, Barbora - Kasperová, B. J. - Hrubá, L. - Holubová, M. - Zemenová, J. - Blum, D. - Železná, B. - Galas, M. C. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Novel Lipidized Analog of Prolactin-Releasing Peptide Improves Memory Impairment and Attenuates Hyperphosphorylation of Tau Protein in a Mouse Model of Tauopathy . Journal of Alzheimer's Disease 2018, roč. 62, 4, p. 1725-1736 . IF = 3.517 [ASEP] [ doi ]
Popelová, A. - Kákonová, A. - Hrubá, L. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. - Železná, B. Potential neuroprotective and anti-apoptotic properties of a long-lasting stable analog of ghrelin: an in vitro study using SH-SY5Y cells . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 339-346 . IF = 1.701 [ASEP]
Poledne, R. - Zicha, Josef . Human genome evolution and development of cardiovascular risk factors through natural selection . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 155-163 . IF = 1.701 [ASEP]
Olejníková, Lucie - Polidarová, Lenka - Behuliak, Michal - Sládek, Martin - Sumová, Alena . Circadian alignment in a foster mother improves the offspring's pathological phenotype . Journal of Physiology 2018, 596(23), 5757-5775 . IF = 4.950 [ASEP] [ doi ]
Mikulášková, Barbora - Holubová, M. - Pražienková, V. - Hrubá, L. - Zemenová, J. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Lipidized prolactin-releasing peptide improved glucose tolerance in metabolic syndrome: Koletsky and spontaneously hypertensive rat study . Nutrition & Diabetes 2018, roč. 8, Jan 16, článku 5 . IF = 3.098 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Hrubá, L. - Neprašová, Barbora - Majerčíková, Z. - Lacinová, Z. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. - Železná, B. Prolactin-releasing peptide improved leptin hypothalamic signaling in obese mice . Journal of Molecular Endocrinology 2018, roč. 60, 2, p. 85-94 . IF = 3.744 [ASEP] [ doi ]
Holubová, M. - Blechová, M. - Kákonová, A. - Kuneš, Jaroslav - Železná, B. - Maletínská, L. In Vitro and In Vivo Characterization of Novel Stable Peptidic Ghrelin Analogs: Beneficial Effects in the Settings of Lipopolysaccharide-Induced Anorexia in Mice . Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2018, roč. 366, 3, p. 422-432 . IF = 3.615 [ASEP] [ doi ]
Džunková, M. - Martinez-Martinez, D. - Gardlík, R. - Behuliak, Michal - Janšáková, K. - Jiménez, N. - Vázquez-Castellanos, J. F. - Martí, J. M. - D´Auria, G. - Bandara, H. M. H. N. - Latorre, A. - Celec, P. - Moya, A. Oxidative stress in the oral cavity is driven by individual-specific bacterial communities . npj Biofilms and Microbiomes 2018, 4(Nov 27)), UNSP 29 . IF = 6.333 [ASEP] [ doi ]
Behuliak, Michal - Bencze, Michal - Polgárová, Kamila - Kuneš, Jaroslav - Vaněčková, Ivana - Zicha, Josef . Hemodynamic Response to Gabapentin in Conscious Spontaneously Hypertensive Rats: The Role of Sympathetic Nervous System . Hypertension 2018, roč. 72, 3, p. 676-685 . IF = 7.017 [ASEP] [ doi ]
Zemenová, J. - Sýkora, D. - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav . Lipopeptides as therapeutics: applications and in vivo quantitative analysis . Bioanalysis. 2017, roč. 9, 2, p. 215-230 . IF = 2.478 [ASEP] [ doi ]
Sedláková, L. - Čertíková - Chábová, V. - Doleželová, Š. - Škaroupková, P. - Kopkan, L. - Husková, Z. - Červenková, L. - Kikerlová, S. - Vaněčková, Ivana - Sadowski, J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Kujal, P. - Kramer, H. J. - Červenka, L. Renin-angiotensin system blockade alone or combined with ETA receptor blockade: effects on the course of chronic kidney disease in 5/6 nephrectomized Ren-2 transgenic hypertensive rats . Clinical and Experimental Hypertension. 2017, roč. 39, 2, p. 183-195 . IF = 1.367 [ASEP] [ doi ]
Pražienková, V. - Holubová, M. - Pelantová, H. - Bugáňová, M. - Pirník, Z. - Mikulášková, Barbora - Popelová, A. - Blechová, M. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuzma, M. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Impact of novel palmitoylated prolactin-eleasing peptide analogs on metabolic changes in mice with diet-induced obesity . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 8, článku e0183449 . IF = 2.766 [ASEP] [ doi ]
Pištíková, Adéla - Brožka, Hana - Bencze, Michal - Radostová, Dominika - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . The effect of hypertension on adult hippocampal neurogenesis in young adult spontaneously hypertensive rats and Dahl rats . Physiological Research. 2017, roč. 66, 5, p. 881-887 . IF = 1.324 [ASEP]
Májovský, M. - Řezáčová, Lenka - Sumová, Alena - Pospíšilová, L. - Netuka, D. - Bradáč, O. - Beneš, V. Melatonin and cortisol secretion profile in patients with pineal cyst before and after pineal cyst resection . Journal of Clinical Neuroscience. 2017, roč. 39, May 2017, p. 155-163 . IF = 1.640 [ASEP] [ doi ]
Dobiášová, Milada . Atherogenic Impact of Lecithin-Cholesterol Acyltransferase and Its Relation to Cholesterol Esterification Rate in HDL (FERHDL) and AIP [log(TG/HDL-C)] Biomarkers: The Butterfly Effect? . Physiological Research. 2017, roč. 66, 2, p. 193-203 . IF = 1.324 [ASEP]
Bugáňová, M. - Pelantová, H. - Holubová, M. - Šedivá, B. - Maletínská, L. - Železná, B. - Kuneš, Jaroslav - Kačer, P. - Kuzma, M. - Haluzík, M. The effects of liraglutide in mice with diet-induced obesity studied by metabolomics . Journal of Endocrinology. 2017, roč. 233, 1, p. 93-104 . IF = 4.012 [ASEP] [ doi ]
Behuliak, Michal - Bencze, Michal - Vaněčková, Ivana - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . Basal and Activated Calcium Sensitization Mediated by RhoA/Rho Kinase Pathway in Rats with Genetic and Salt Hypertension . BioMed Research International. 2017, roč. 2017, January, článku 8029728 . IF = 2.583 [ASEP] [ doi ]
Lettrichová, I. - Tóthová, L. - Hodosy, J. - Behuliak, Michal - Celec, P. Variability of salivary markers of oxidative stress and antioxidant status in young healthy individuals . Redox Report. 2016, roč. 21, 1, p. 24-30 . IF = 2.070 [ASEP] [ doi ]
Bernátová, I. - Bališ, P. - Goga, R. - Behuliak, Michal - Zicha, Josef - Sekaj, I. Lack of Reactive Oxygen Species Deteriorates Blood Pressure Regulation in Acute Stress . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.3, S381-S390 . IF = 1.461 [ASEP]
Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Soukup, Tomáš - Rauchová, Hana - Pavelka, Stanislav - Knezl, V. - Barančík, M. - Tribulová, N. Cardiac Connexin-43 and PKC Signaling in Rats With Altered Thyroid Status Without and With Omega-3 Fatty Acids Intake . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S77-S90 . IF = 1.461 [ASEP]
Vavřínová, Anna - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . The importance of the selection of appropriate reference genes for gene expression profiling in adrenal medulla or sympathetic ganglia of spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 401-411 . IF = 1.461 [ASEP]
Misárková, Eliška - Behuliak, Michal - Bencze, Michal - Zicha, Josef . Excitation-contraction coupling and excitation-transcription coupling in blood vessels: their possible interactions in hypertensive vascular remodeling . Physiological Research. 2016, roč. 65, 2, p. 173-191 . IF = 1.461 [ASEP]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
vedoucí oddělení
     MUDr. Josef Zicha, DrSc.
zástupce vedoucí oddělení
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Hana Rauchová, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Michaela Kadlecová, Ph.D.
vědecký asistent
Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
vědecký asistent
RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
vědecký asistent
Bc. Martina Sabolová
pregraduální student
Alena Charvátová
technický pracovník
Zdeňka Kopecká
technický pracovník