Intranet Areál web

Membránový transport

Membránový transport Pozorování transportéru sodných a draselných kationtů v buňkách kvasinek pomocí fluorescenčního mikroskopu. Zeleně je označen protein nacházející se v plasmatické membráně buněk, červeně je označena membrána vakuoly.

Studujeme proteiny transportující látky a signály přes buněčné membrány.  Tyto proteiny, nazývané transportéry, zajišťují přísun živin do buněk, odstraňování odpadních látek z buněk a také komunikaci s okolním prostředím.  Při studiu transportérů živočišných a rostlinných buněk využíváme převážně modelový eukaryontní mikroorganismus – kvasinky. Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Struktura, funkce a regulace buněčných transportních systémů na úrovni molekul proteinů
  • Úloha transportérů ve specifických vlastnostech buněk a při vzniku onemocnění
  • Úloha transportérů v pathogenicitě a virulenci kvasinek rodu Candida
  • Vývoj metodik pro stanovení fyziologických parametrů na buněčné úrovni

Aktuální projekty

Homeostáze kationtů alkalických kovů a pH v buňkách

Koncentrace draselných a sodných iontů, jakož i koncentrace protonů (pH), je v buňkách přísně regulována na úrovni řady membránových proteinů, které přes buněčné membrány přenášejí kationty a protony pomocí různých transportních mechanismů. Nesprávné fungování některých transportérů může mít za následek vážné poruchy a onemocnění. Detailně proto zkoumáme úlohu jednotlivých transportérů a vliv jejich aktivity na zdraví buněk.  Více

Úloha transportérů ve specifických vlastnostech nekonvenčních kvasinek

Některé, tzv. nekonvenční druhy kvasinek přežívají velké výkyvy okolního pH, teploty, koncentrace živin a iontů nebo osmotického tlaku. Snažíme se identifikovat a charakterizovat specifické transportéry, které se svojí aktivitou podílejí na schopnosti těchto druhů přežít různé extrémní podmínky. Získané znalosti také mohou napomoci ve zlepšování vlastností průmyslově používaných kvasinek. Více

Úspěchy

Zapojení do projektu "Otevřená věda"

Naše oddělení se dlouhodobě zapojuje do projektu Otevřená věda, který je organizován Akademií věd ČR, v.v.i. a má za úkol přilákat na vědecká pracoviště nadějné studenty středních škol. O přínosu a úspěšnosti projektu Otevřená věda nejvíce vypovídají rozhovory se studenty, kteří u nás stáže absolvovali a my jsme tak stáli na začátku jejich úspěšných životních cest. Více

Publikace

Zimmermannová; Olga - Velázquez; Diego - Papoušková; Klára - Průša; Vojtěch - Radová; Viktorie - Falson; P. - Sychrová; Hana . The Hydrophilic C-terminus of Yeast Plasma-membrane Na+/H+ Antiporters Impacts Their Ability to Transport K+ . Journal of Molecular Biology. 2024; 436(4); 168443 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Papoušková; Klára - Gómez; M. - Kodedová; Marie - Ramos; J. - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana . Heterologous expression reveals unique properties of Trk K+ importers from nonconventional biotechnologically relevant yeast species together with their potential to support Saccharomyces cerevisiae growth . Yeast. 2023; 40(2); 68-83 . IF = 2.6 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Kale; Deepika - Pohl; Pavel - Ruiz-Castilla; F. J. - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika - Ramos; J. - Sychrová; Hana . The second intracellular loop of the yeast Trk1 potassium transporter is involved in regulation of activity; and interaction with 14–3-3 proteins . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023; 21(April); 2705-2716 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Kodedová; Marie - Liška; V. - Mosinger; J. - Sychrová; Hana . Light-induced antifungal activity of nanoparticles with an encapsulated porphyrin photosensitizer . Microbiological Research. 2023; 269(April)); 127303 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Brockhurst; M. - Cavet; J. - Diggle; S. P. - Grainger; D. - Mangenelli; R. - Sychrová; Hana - Martin-Verstraete; I. - Welch; M. - Palmer; T. - Thomas; G.H. Shaping microbiology for 75 years: highlights of research published in Microbiology. Part 1 - Physiology and growth . Microbiology. 2023; 169(6); 001356 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Brockhurst; M. - Cavet; J. - Diggle; S. P. - Grainger; D. - Mangenelli; R. - Sychrová; Hana - Martin-Verstraete; I. - Welch; M. - Palmer; T. - Thomas; G.H. Shaping microbiology for 75 years: highlights of research published in Microbiology. Part 2 - Communities and evolution . Microbiology. 2023; 169(6); 001357 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Antunes; M. - Kale; Deepika - Sychrová; Hana - Sá-Correia; I. The Hrk1 kinase is a determinant of acetic acid tolerance in yeast by modulating H+ and K+ homeostasis . Microbial cell. 2023; 10(12); 261-276 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Velázquez; Diego - Průša; Vojtěch - Masrati; G. - Yariv; E. - Sychrová; Hana - Ben-Tal; N. - Zimmermannová; Olga . Allosteric links between the hydrophilic N-terminus and transmembrane core of human Na+/H+ antiporter NHA2 . Protein Science. 2022; 31(12)); e4460 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Sychrová; Hana . Yeast Trk1 Potassium Transporter Gradually Changes Its Affinity in Response to Both External and Internal Signals . Journal of Fungi. 2022; 8(5)); 432 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Mane; S. - Pathan; E. - Tupe; S. - Deshmukh; S. - Kale; Deepika - Ghormade; V. - Chaudhari; B. - Deshpande; M. Isolation and Characterization of Chitosans from Different Fungi with Special Emphasis on Zygomycetous Dimorphic Fungus Benjaminiella poitrasii: Evaluation of Its Chitosan Nanoparticles for the Inhibition of Human Pathogenic Fungi . Biomacromolecules. 2022; 23(3); 808-815 . IF = 6.2 [ASEP] [ doi ]
Zimmermannová; Olga - Felcmanová; Kristina - Sácká; Lenka - Colinet; A. S. - Morsomme; P. - Sychrová; Hana . K+-specific importers Trk1 and Trk2 play different roles in Ca2+ homeostasis and signalling in Saccharomyces cerevisiae cells . FEMS Yeast Research. 2021; 21(3)); foab015 . IF = 2.923 [ASEP] [ doi ]
Ruiz-Castilla; F. J. - Bieber; Jan - Caro; G. - Michán; C. - Sychrová; Hana - Ramos; J. Regulation and activity of CaTrk1; CaAcu1 and CaHak1; the three plasma membrane potassium transporters in Candida albicans . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2021; 1863(1)); 183486 . IF = 4.019 [ASEP] [ doi ]
Papoušková; Klára - Moravcová; Michaela - Masrati; G. - Ben-Tal; N. - Sychrová; Hana - Zimmermannová; Olga . C5 conserved region of hydrophilic C-terminal part of Saccharomyces cerevisiae Nha1 antiporter determines its requirement of Erv14 COPII cargo receptor for plasma-membrane targeting . Molecular Microbiology. 2021; 115(1); 41-57 . IF = 3.979 [ASEP] [ doi ]
Dušková; Michala - Cmunt; Denis - Papoušková; Klára - Masaryk; Jakub - Sychrová; Hana . Minority potassium-uptake system Trk2 has a crucial role in yeast survival of glucose-induced cell death . Microbiology. 2021; 167(6)); 001065 . IF = 2.956 [ASEP] [ doi ]
Dauss; E. - Papoušková; Klára - Sychrová; Hana - Rapoport; A. Anhydrobiosis in yeast: role of cortical endoplasmic reticulum protein Ist2 in Saccharomyces cerevisiae cells during dehydration and subsequent rehydration . Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. 2021; 114(7); 1069-1077 . IF = 2.158 [ASEP] [ doi ]
Albacar; M. - Sácká; Lenka - Calafí; C. - Velázquez; Diego - Casamayor; A. - Ariňo; J. - Zimmermannová; Olga . The Toxic Effects of Ppz1 Overexpression Involve Nha1-Mediated Deregulation of K+ and H+ Homeostasis . Journal of Fungi. 2021; 7(12)); 1010 . IF = 5.724 [ASEP] [ doi ]
Vaitkiene; S. - Daugelavičius; R. - Sychrová; Hana - Kodedová; Marie . Styrylpyridinium Derivatives as New Potent Antifungal Drugs and Fluorescence Probes . Frontiers in Microbiology. 2020; 11(Aug 28)); 2077 . IF = 5.640 [ASEP] [ doi ]
Deschamps; A. - Colinet; A. S. - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana - Morsomme; P. A new pH sensor localized in the Golgi apparatus of Saccharomyces cerevisiae reveals unexpected roles of Vph1p and Stv1p isoforms . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 1881 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Csáky; Z. - Garaiová; M. - Kodedová; Marie - Valachovič; M. - Sychrová; Hana - Hapala; I. Squalene lipotoxicity in a lipid droplet-less yeast mutant is linked to plasma membrane dysfunction . Yeast. 2020; 37(1); 45-62 . IF = 3.239 [ASEP] [ doi ]
Zimmermannová; Olga - Felcmanová; Kristina - Rosas-Santiago; P. - Papoušková; Klára - Pantoja; O. - Sychrová; Hana . Erv14 cargo receptor participates in regulation of plasma-membrane potential; intracellular pH and potassium homeostasis via its interaction with K+-specific transporters Trk1 and Tok1 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(9); 1376-1388 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková, Jana - Papoušková, Klára - Peréz-Torrado, R. - Querol, A. - Sychrová, Hana . Stl1 transporter mediating the uptake of glycerol is not a weak point of Saccharomyces kudriavzevii's low osmotolerance . Letters in Applied Microbiology 2019, 68(1), 81-86 . IF = 2.173 [ASEP] [ doi ]
Šoltésová; M. - Elicharová; Hana - Srb; P. - Růžička; Michal - Janisova; Larisa - Sychrová; Hana - Lang; J. Nuclear magnetic resonance investigation of water transport through the plasma membrane of various yeast species . FEMS Microbiology Letters. 2019; 366(18)); fnz220 . IF = 1.987 [ASEP] [ doi ]
Šmídová; Aneta - Staňková; Kateřina - Petrvalská; Olivia - Lazar; Josef - Sychrová; Hana - Obšil; Tomáš - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika . The activity of Saccharomyces cerevisiae Na+; K+/H+ antiporter Nha1 is negatively regulated by 14-3-3 protein binding at serine 481 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(12)); 118534 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Llopis-Torregrosa, Vincent - Vaz, C. - Monteoliva, L. - Ryman, K. - Engstrom, Y. - Gacser, A. - Gil, C. - Ljungdahl, P. O. - Sychrová, Hana . Trk1-mediated potassium uptake contributes to cell-surface properties and virulence of Candida glabrata . Scientific Reports 2019, 9(May 17)), 7529 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Kodedová; Marie - Valachovič; M. - Csáky; Z. - Sychrová; Hana . Variations in yeast plasma-membrane lipid composition affect killing activity of three families of insect antifungal peptides . Cellular Microbiology. 2019; 21(12)); e13093 . IF = 3.430 [ASEP] [ doi ]
Elicharová; Hana - Herynková; Pavla - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana . Potassium uptake systems of Candida krusei . Yeast. 2019; 36(7); 439-448 . IF = 3.143 [ASEP] [ doi ]
Caro; G. - Bieber; Jan - Ruiz-Castilla; F. J. - Michán; C. - Sychrová; Hana - Ramos; J. Trk1; the sole potassium-specific transporter in Candida glabrata; contributes to the proper functioning of various cell processes . World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2019; 35(8)); 124 . IF = 2.477 [ASEP] [ doi ]
Bizzarri; M. - Cassanelli; S. - Dušková; Michala - Sychrová; Hana - Solieri; L. A set of plasmids carrying antibiotic resistance markers and Cre recombinase for genetic engineering of nonconventional yeast Zygosaccharomyces rouxii . Yeast. 2019; 36(12); 711-722 . IF = 3.143 [ASEP] [ doi ]
Bizzarri, M. - Cassanelli, S. - Bartolini, L. - Pryszcz, L. P. - Dušková, Michala - Sychrová, Hana - Solieri, L. Interplay of Chimeric Mating-Type Loci Impairs Fertility Rescue and Accounts for Intra-Strain Variability in Zygosaccharomyces rouxii Interspecies Hybrid ATCC42981 . Frontiers in genetics 2019, 10(Mar 1)), 137 . IF = 3.258 [ASEP] [ doi ]
Balkan; C. - Ercan; I. - Isik; E. - Akdeniz; E. S. - Balcioglu; O. - Kodedová; Marie - Zimmermannová; Olga - Dundar; M. - Sychrová; Hana - Koc; A. Genomewide Elucidation of Drug Resistance Mechanisms for Systemically Used Antifungal Drugs Amphotericin B; Caspofungin; and Voriconazole in the Budding Yeast . Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2019; 63(9)); e02268-18 . IF = 4.904 [ASEP] [ doi ]
Ariňo, J. - Ramos, J. - Sychrová, Hana . Monovalent cation transporters at the plasma membrane in yeasts . Yeast 2019, 36(4), 177-193 . IF = 3.143 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková, Jana - Kodedová, Marie - Papoušková, Klára - Sychrová, Hana . Four Saccharomyces species differ in their tolerance to various stresses though they have similar basic physiological parameters . Folia Microbiologica 2018, roč. 63, 2, p. 217-227 . IF = 1.448 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková, Jana - Dušková, Michala - Elicharová, Hana - Papoušková, Klára - Sychrová, Hana . Osmotolerance of Dekkera bruxellensis and the role of two Stl glycerol–proton symporters . FEMS Microbiology Letters 2018, roč. 365, 5, článku fny020 . IF = 1.994 [ASEP] [ doi ]
Kolínská, Jiřina - Zákostelecká, Marie - Zemanová, Zdeňka - Lisá, Věra - Goliáš, Jaroslav - Kozáková, Hana - Dvořák, B. Cellular differentiation of non-transformed intestinal epithelial cells is regulated by Lactobacillus rhamnosus and L. casei strains . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 261-273 . IF = 1.701 [ASEP]
Herkommerová, Klára - Zemančíková, Jana - Sychrová, Hana - Antošová, Zuzana . Immobilization in polyvinyl alcohol hydrogel enhances yeast storage stability and reusability of recombinant laccase-producing S-cerevisiae . Biotechnology Letters 2018, roč. 40, 2, p. 405-411 . IF = 2.154 [ASEP] [ doi ]
Herkommerová, Klára - Dostál, J. - Pichová, I. Decolorization and detoxification of textile wastewaters by recombinant Myceliophthora thermophila and Trametes trogii laccases . 3 Biotech 2018, 8(12)), 505 . IF = 1.786 [ASEP] [ doi ]
Dibalová-Čuláková, Hana - Alonso-del-Real, J. - Querol, A. - Sychrová, Hana . Expression of heterologous transporters in Saccharomyces kudriavzevii: A strategy for improving yeast salt tolerance and fermentation performance . International Journal of Food Microbiology 2018, roč. 268, Mar 2, p. 27-34 . IF = 4.006 [ASEP] [ doi ]
Antošová, Zuzana - Herkommerová, Klára - Pichová, I. - Sychrová, Hana . Efficient secretion of three fungal laccases from Saccharomyces cerevisiae and their potential for decolorization of textile industry effluent - A comparative study . Biotechnology Progress 2018, roč. 34, 1, p. 69-80 . IF = 2.406 [ASEP] [ doi ]
Rosas-Santiago, P. - Lagunas-Goméz, D. - Yáñez-Domínguez, C. - Vera-Estrella, R. - Zimmermannová, Olga - Sychrová, Hana - Pantoja, O. Plant and yeast cornichon possess a conserved acidic motif required for correct targeting of plasma membrane cargos . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2017, roč. 1864, 10, p. 1809-1818 . IF = 4.651 [ASEP] [ doi ]
Papoušková, Klára - Andršová, Markéta - Sychrová, Hana . Lack of cortical endoplasmic reticulum protein Ist2 alters sodium accumulation in Saccharomyces cerevisiae cells . FEMS Yeast Research. 2017, roč. 17, 2, článku fox011 . IF = 2.609 [ASEP] [ doi ]
Kodedová, Marie - Sychrová, Hana . Synthetic antimicrobial peptides of the halictines family disturb the membrane integrity of Candida cells . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2017, roč. 1859, 10, p. 1851-1858 . IF = 3.438 [ASEP] [ doi ]
Felcmanová, Kristina - Nevečeřalová, Petra - Sychrová, Hana - Zimmermannová, Olga . Yeast Kch1 and Kch2 membrane proteins play a pleiotropic role in membrane potential establishment and monovalent cation homeostasis regulation . FEMS Yeast Research. 2017, roč. 17, 5, článku fox053 . IF = 2.609 [ASEP] [ doi ]
Llopis-Torregrosa, Vincent - Hušeková, Barbora - Sychrová, Hana . Potassium Uptake Mediated by Trk1 Is Crucial for Candida glabrata Growth and Fitness . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 4, e0153374 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Antošová, Zuzana - Sychrová, Hana . Yeast Hosts for the Production of Recombinant Laccases: A Review . Molecular Biotechnology. 2016, roč. 58, 2, p. 93-116 . IF = 1.634 [ASEP] [ doi ]
Kodedová, Marie - Sychrová, Hana . High-throughput fluorescence screening assay for the identification and comparison of antimicrobial peptides’ activity on various yeast species . Journal of Biotechnology. 2016, roč. 233, Sep 10, p. 26-33 . IF = 2.599 [ASEP] [ doi ]
Pérez-Torrado, R. - Oliveira, B. M. - Zemančíková, Jana - Sychrová, Hana - Querol, A. Alternative Glycerol Balance Strategies among Saccharomyces Species in Response to Winemaking Stress . Frontiers in Microbiology. 2016, roč. 7, Mar 31, p. 435 . IF = 4.076 [ASEP] [ doi ]
Elicharová, Hana - Hušeková, Barbora - Sychrová, Hana . Three Candida albicans potassium uptake systems differ in their ability to provide Saccharomyces cerevisiae trk1trk2 mutants with necessary potassium . FEMS Yeast Research. 2016, roč. 16, 4, fow039 . IF = 3.299 [ASEP] [ doi ]
Hušeková, Barbora - Elicharová, Hana - Sychrová, Hana . Pathogenic Candida species differ in the ability to grow at limiting potassium concentrations . Canadian Journal of Microbiology. 2016, roč. 62, 5, p. 394-401 . IF = 1.462 [ASEP] [ doi ]
Rosas-Santiago, P. - Zimmermannová, Olga - Vera-Estrella, R. - Sychrová, Hana - Pantoja, O. Erv14 cargo receptor participates in yeast salt tolerance via its interaction with the plasma-membrane Nha1 cation/proton antiporter . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2016, roč. 1858, 1, p. 67-74 . IF = 3.498 [ASEP] [ doi ]
Kodedová, Marie - Sychrová, Hana . Changes in the Sterol Composition of the Plasma Membrane Affect Membrane Potential, Salt Tolerance and the Activity of Multidrug Resistance Pumps in Saccharomyces cerevisiae . PLoS ONE. 2015, Vol. 10, 9, e0139306 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Dušková, Michala - Ferreira, C. - Lucas, C. - Sychrová, Hana . Two glycerol uptake systems contribute to the high osmotolerance of Zygosaccharomyces rouxii . Molecular Microbiology. 2015, Vol. 97, 3, p. 541-559 . IF = 3.761 [ASEP] [ doi ]
Kinclová-Zimmermannová, Olga - Falson, P. - Cmunt, Denis - Sychrová, Hana . A Hydrophobic Filter Confers the Cation Selectivity of Zygosaccharomyces rouxii Plasma-Membrane Na (+)/H (+) Antiporter . Journal of Molecular Biology. 2015, Vol. 427, 8, p. 1681-1697 . IF = 4.517 [ASEP] [ doi ]
Rosas-Santiago, P. - Lagunas-Goméz, D. - Barkla, B. J. - Vera-Estrella, R. - Lalonde, S. - Jones, A. - Frommer, W. B. - Zimmermannová, Olga - Sychrová, Hana - Pantoja, O. Identification of rice cornichon as a possible cargo receptor for the Golgi-localized sodium transporter OsHKT1;3 . Journal of Experimental Botany. 2015, Vol. 66, 9, p. 2733-2748 . IF = 5.677 [ASEP] [ doi ]
Zimmermannová, Olga - Salazar, A. - Sychrová, Hana - Ramos, J. Zygosaccharomyces rouxii Trk1 is an efficient potassium transporter providing yeast cells with high lithium tolerance . FEMS Yeast Research. 2015, Vol. 15, 4, fov029 . IF = 2.479 [ASEP] [ doi ]
Papoušková, Klára - Jiang, L. - Sychrová, Hana . Vcx1 and ESCRT components regulate intracellular pH homeostasis in the response of yeast cells to calcium stress . FEMS Yeast Research. 2015, Vol. 15, 2, fov007 . IF = 2.479 [ASEP] [ doi ]
Dušková, Michala - Borovikova, D. - Herynková, Pavla - Rapoport, A. - Sychrová, Hana . The role of glycerol transporters in yeast cells in various physiological and stress conditions . FEMS Microbiology Letters. 2015, Vol. 362, 3, p. 1-8 . IF = 1.858 [ASEP] [ doi ]
Leandro, Maria José - Cabral, S. - Loureiro-Dias, M.C. - Sychrová, Hana . The High-Capacity Specific Fructose Facilitator ZrFfz1 Is Essential for the Fructophilic Behavior of Zygosaccharomyces rouxii CBS 732T . Eukaryotic Cell. 2014, roč. 13, 11, p. 1371-1379. ISSN 1535-9778. IF = 2.82 [ASEP] [ doi ]
Herrera, R. - Alvarez, M.C. - Gelis, S. - Kodedová, Marie - Sychrová, Hana - Kschischo, M. - Ramos, J. Role of Saccharomyces cerevisiae Trk1 in stabilization of intracellular potassium content upon changes in external potassium levels . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes 2014, roč. 1838, 1 part b, p. 127-133. ISSN 0005-2736. IF = 3.836 [ASEP] [ doi ]
Elicharová, Hana - Sychrová, Hana . Fluconazole affects the alkali-metal-cation homeostasis and susceptibility to cationic toxic compounds of Candida glabrata . Microbiology 2014, roč. 160, 8, p. 1705-1713. ISSN 1350-0872. IF = 2.557 [ASEP] [ doi ]
Buček, Aleš - Matoušková, Petra - Sychrová, Hana - Pichová, Iva - Hrušková-Heidingsfeldová, Olga . Delta 12-Fatty Acid Desaturase from Candida parapsilosis Is a Multifunctional Desaturase Producing a Range of Polyunsaturated and Hydroxylated Fatty Acids . PLoS ONE 2014, roč. 9, 3, e93322/1-e93322/10. ISSN 1932-6203. IF = 3.234 [ASEP] [ doi ]
Bubnová, Michala - Zemančíková, Jana - Sychrová, Hana . Osmotolerant yeast species differ in basic physiological parameters and in tolerance of non-osmotic stresses . Yeast 2014, roč. 31, 8, p. 309-321. ISSN 0749-503X. IF = 1.634 [ASEP] [ doi ]
Borovikova, D. - Herynková, Pavla - Rapoport, A. - Sychrová, Hana . Potassium uptake system Trk2 is crucial for yeast cell viability during anhydrobiosis . FEMS Microbiology Letters 2014, roč. 350, 1, p. 28-33. ISSN 0378-1097. IF = 2.121 [ASEP] [ doi ]
Ariňo, J. - Aydar, E. - Drulhe, S. - Ganser, D. - Jorrín, J. - Kahm, M. - Krause, F. - Petrezsélyová, Silvia - Yenush, L. - Zimmermannová, Olga - Van Heusden, G.P.H. - Kschischo, M. - Ludwig, J. - Palmer, Ch. - Ramos, J. - Sychrová, Hana . Systems Biology of Monovalent Cation Homeostasis in Yeast: The Translucent Contribution . Advances in Microbial Physiology 2014, roč. 64, 2014, p. 1-63. ISSN 0065-2911. IF = 3.25 [ASEP] [ doi ]
Vinterová, Zuzana - Bauerová, Václava - Dostál, Jiří - Sychrová, Hana - Hrušková-Heidingsfeldová, Olga - Pichová, Iva . Saccharomyces cerevisiae can secrete Sapp1p proteinase of Candida parapsilosis but cannot use it for efficient nitrogen acquisition . Journal of Microbiology, 2013, Vol. 51, 3, p. 336-344 . IF = 1.276 [ASEP] [ doi ]
Petrezsélyová, Silvia - Kinclová-Zimmermannová, Olga - Sychrová, Hana . Vhc1, a novel transporter belonging to the family of electroneutral cation–Cl− cotransporters, participates in the regulation of cation content and morphology of Saccharomyces cerevisiae vacuoles . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 2013, Vol. 1828, 2, p. 623-631 . IF = 3.389 [ASEP] [ doi ]
Petrezsélyová, Silvia - Domínguez, A. - Herynková, Pavla - Macias, J. F. - Sychrová, Hana . Human NKCC2 cation–Cl– co-transporter complements lack of Vhc1 transporter in yeast vacuolar membranes . Yeast, 2013, Vol. 30, 10, p. 395-402 . IF = 1.955 [ASEP] [ doi ]
Michán, C. - Martínez, J.L. - Alvarez, M.C. - Turk, M. - Sychrová, Hana - Ramos, J. Salt and oxidative stress tolerance in Debaryomyces hansenii and Debaryomyces fabryi . FEMS Yeast Research, 2013, Vol. 13, 2, p. 180-188 . IF = 2.462 [ASEP] [ doi ]
Leandro, Maria José - Sychrová, Hana - Prista, C. - Loureiro-Dias, M.C. ZrFsy1, a High-Affinity Fructose/H+ Symporter from Fructophilic Yeast Zygosaccharomyces rouxii . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 7, e68165 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Horák, Jaroslav . Regulations of sugar transporters: insights from yeast . Current Genetics, 2013, Vol. 59, 1-2, p. 1-31 . IF = 2.410 [ASEP] [ doi ]
Elicharová, Hana - Sychrová, Hana . Fluconazole treatment hyperpolarizes the plasma membrane of Candida cells . Medical Mycology, 2013, Vol. 51, 8, p. 785-798 . IF = 1.979 [ASEP] [ doi ]
Zahrádka, Jaromír - Van Heusden, G.P.H. - Sychrová, Hana . Yeast 14-3-3 proteins participate in the regulation of cell cation homeostasis via interaction with Nha1 alkali-metal-cation/proton antiporter . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects, 2012, Vol. 1820, 7, p. 849-858 . IF = 3.848 [ASEP] [ doi ]
Zahrádka, Jaromír - Sychrová, Hana . Plasma-membrane hyperpolarization diminishes the cation efflux via Nha1 antiporter and Ena ATPase under potassium-limiting conditions . FEMS Yeast Research, 2012, Vol. 12, 4, p. 439-446 . IF = 2.462 [ASEP] [ doi ]
Veisová, Dana - Macáková, Eva - Řežábková, Lenka - Šulc, Miroslav - Vácha, Petr - Sychrová, Hana - Obšil, T. - Obšilová, Veronika . Role of individual phosphorylation sites for the 14-3-3-protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1 . Biochemical Journal, 2012, Vol. 443, 3, p. 663-670 . IF = 4.654 [ASEP] [ doi ]
Stříbný, Jiří - Kinclová-Zimmermannová, Olga - Sychrová, Hana . Potassium supply and homeostasis in the osmotolerant non-conventional yeasts Zygosaccharomyces rouxii differ from Saccharomyces cerevisiae . Current Genetics, 2012, Vol. 58, 5-6, p. 255-264 . IF = 2.410 [ASEP] [ doi ]
Marešová, Lydie - Vydarený, Tomáš - Sychrová, Hana . Comparison of the influence of small GTPases Arl1 and Ypt6 on yeast cells’ tolerance to various stress factors . FEMS Yeast Research, 2012, Vol. 12, 3, p. 332-340 . IF = 2.462 [ASEP] [ doi ]
Hudcovic, Tomáš - Kolínská, Jiřina - Klepetář, Jan - Štěpánková, Renata - Řezanka, Tomáš - Šrůtková, Dagmar - Schwarzer, Martin - Erban, V. - Du, Zhengyu - Wells, J. M. - Hrnčíř, Tomáš - Tlaskalová-Hogenová, Helena - Kozáková, Hana . Protective effect of Clostridium tyrobutyricum in acute dextran sodium sulphate-induced colitis: differential regulation of tumour necrosis factor-α and interleukin-18 in BALB/c and severe combined immunodeficiency mice . Clinical and Experimental Immunology, 2012, Vol. 167, 2, p. 356-365 . IF = 3.409 [ASEP] [ doi ]
Ramos, J. - Ariňo, J. - Sychrová, Hana . Alkali–metal–cation influx and efflux systems in nonconventional yeast species . FEMS Microbiology Letters, 2011, Vol. 317, 1, p. 1-8 . IF = 2.044 [ASEP] [ doi ]
Petrezsélyová, Silvia - Ramos, J. - Sychrová, Hana . Trk2 transporter is a relevant player in K+ supply and plasma-membrane potential control in Saccharomyces cerevisiae . Folia Microbiologica, 2011, Vol. 56, 1, p. 23-28 . IF = 0.677 [ASEP] [ doi ]
Martínez, J. L. - Sychrová, Hana - Ramos, J. Monovalent cations regulate expression and activity of the Hak1 potassium transporter in Debaryomyces hansenii . Fungal Genetics and Biology, 2011, Vol. 48, 2, p. 177-184 . IF = 3.737 [ASEP] [ doi ]
Leandro, Maria José - Sychrová, Hana - Prista, C. - Loureiro-Dias, M.C. The osmotolerant fructophilic yeast Zygosaccharomyces rouxii employs two plasma-membrane fructose uptake systems belonging to a new family of yeast sugar transporters . Microbiology, 2011, Vol. 157, 2, p. 601-608 . IF = 3.061 [ASEP] [ doi ]
Krauke, Yannick - Sychrová, Hana . Cnh1 Na+/H+ antiporter and Ena1 Na+-ATPase play different roles in cation homeostasis and cell physiology of Candida glabrata . FEMS Yeast Research, 2011, Vol. 11, 1, p. 29-41 . IF = 2.403 [ASEP] [ doi ]
Kraidlová, Lucie - Van Zeebroeck, G. - Van Dijck, P. - Sychrová, Hana . The Candida albicans GAP Gene Family Encodes Permeases Involved in General and Specific Amino Acid Uptake and Sensing . Eukaryotic Cell, 2011, Vol. 10, 9, p. 1219-1229 . IF = 3.604 [ASEP] [ doi ]
Barreto, L. - Canadell, D. - Petrezsélyová, Silvia - Navarrete, C. - Marešová, Lydie - Peréz-Valle, J. - Herrera, R. - Olier, I. - Giraldo, J. - Sychrová, Hana - Yenush, L. - Ramos, J. - Ariňo, J. A Genomewide Screen for Tolerance to Cationic Drugs Reveals Genes Important for Potassium Homeostasis in Saccharomyces cerevisiae . Eukaryotic Cell, 2011, Vol. 10, 9, p. 1241-1250 . IF = 3.604 [ASEP] [ doi ]
Navarrete, C. - Petrezsélyová, Silvia - Barreto, L. - Martínez, J. L. - Zahrádka, Jaromír - Ariňo, J. - Sychrová, Hana - Ramos, J. Lack of main K+ uptake systems in Saccharomyces cerevisiae cells affects yeast performance in both potassium-sufficient and potassium-limiting conditions . FEMS Yeast Research, 2010, Vol. 10, 5, p. 508-517 . IF = 2.279 [ASEP] [ doi ]
Marešová, Lydie - Hošková, B. - Urbánková, E. - Chaloupka, R. - Sychrová, Hana . New applications of pHluorin - measuring intracellular pH of prototrophic yeasts and determining changes in the buffering capacity of strains with affected potassium homeostasis . Yeast, 2010, Vol. 27, 6, p. 317-325 . IF = 1.626 [ASEP] [ doi ]
Marešová, Lydie - Sychrová, Hana . Genetic interactions among the Arl1 GTPase and intracellular Naplus/Hplus antiporters in pH homeostasis and cation detoxification . FEMS Yeast Research, 2010, Vol. 10, 7, p. 802-811 . IF = 2.279 [ASEP] [ doi ]
Krauke, Yannick - Sychrová, Hana . Four Pathogenic Candida Species Differ in Salt Tolerance . Current Microbiology, 2010, Vol. 61, 4, p. 335-339 . IF = 1.510 [ASEP] [ doi ]
Krauke, Yannick - Sychrová, Hana . Chimeras between C. glabrata Cnh1 and S. cerevisiae Nha1 Naplus/Hplus-antiporters are functional proteins increasing the salt tolerance of yeast cells . Folia Microbiologica, 2010, Vol. 55, 5, p. 435-441 . IF = 0.977 [ASEP]
Huang, X. - Morse, L. R. - Xu, C. - Zahrádka, Jaromír - Sychrová, Hana - Stashenko, P. - Fan, F. - Battaglino, R. A. Mutational analysis of NHAoc/NHA2 in Saccharomyces cerevisiae . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects, 2010, Vol. 1800, 12, p. 1241-1247 . IF = 4.663 [ASEP] [ doi ]
Curto, M. - Valledor, L. - Navarrete, C. - Gutiérrez, D. - Sychrová, Hana - Ramos, J. - Jorrin, J. 2-DE based proteomic analysis of Saccharomyces cerevisiae wild and K+ transport-affected mutant (trk1,2) strains at the growth exponential and stationary phases . Journal of Proteomics, 2010, Vol. 73, 12, p. 2316-2335 . IF = 5.074 [ASEP] [ doi ]
Ariňo, J. - Ramos, J. - Sychrová, Hana . Alkali Metal Cation Transport and Homeostasis in Yeasts . Microbiology and Molecular Biology Reviews, 2010, Vol. 74, 1, p. 95-120 . IF = 12.220 [ASEP] [ doi ]
Marešová, Lydie - Muend, S. - Zhang, Y.Q. - Sychrová, Hana - Rao, R. Membrane Hyperpolarization Drives Cation Influx and Fungicidal Activity of Amiodarone . Journal of Biological Chemistry, 2009, Vol. 284, 5, p. 2795-2802 . IF = 5.328 [ASEP] [ doi ]
Kolecká, A. - Krauke, Yannick - Bujdáková, H. - Sychrová, Hana . Subinhibitory concentrations of fluconazole increase the intracellular sodium content in both fluconazole-resistant and -sensitive Candida albicans strains . Canadian Journal of Microbiology, 2009, Vol. 55, 5, p. 605-610 . IF = 1.262 [ASEP] [ doi ]
Hudcovic, Tomáš - Kozáková, Hana - Kolínská, Jiřina - Štěpánková, Renata - Hrnčíř, Tomáš - Tlaskalová, Helena . Monocolonization with Bacteroides ovatus protects immunodeficient SCID mice from mortality in chronic intestinal inflammation caused by long-lasting dextran sodium sulfate treatment . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 1, p. 101-110 . IF = 1.430 [ASEP]
Bellocco, E. - Barreca, D. - Lagana, G. - Leuzzi, U. - Tellone, E. - Ficarra, S. - Kotyk, Arnošt - Galtieri, A. Influence of l -rhamnosyl-d -glucosyl derivatives on properties and biological interaction of flavonoids . Molecular and Cellular Biochemistry, 2009, Vol. 321, 1-2, p. 165-171 . IF = 1.896 [ASEP] [ doi ]