Intranet Areál web

Výzkum bolesti

Výzkum bolesti Snímání aktivity neuronů v míšním řezu (A) metodou patch-clamp (B). Optická stimulace neuronů (C) vede k evokovaným inhibičním proudům v excitačních neuronech (D), které jsou sníženy za patologických stavů (E) a přispívají tak k rozvoji bolesti.

Naše oddělení se soustředí na výzkum mechanismů bolesti a možnosti její léčby. Studujeme zejména modulaci synaptického přenosu nociceptivní informace na míšní úrovni, která se podílí na vzniku řady bolestivých stavů. Naším cílem je objasnění těchto modulačních mechanismů a následně možnost zlepšení terapie patologických bolestivých stavů, jako jsou hyperalgesie, allodynie a bolesti při neuropatických stavech a nádorových onemocněních. V poslední době se soustředíme na studium úlohy receptorů aktivovaných capsaicinem (TRPV1), purinergních receptorů (P2X) a zánětlivých cytokinů při stavech neuropatické a zánětlivé bolesti. Při studiu této problematiky využíváme elektrofyziologických, optogenetických, behaviorálních, molekulárních a imunohistochemických technik.

Skupina buněčné a molekulární neuroendokrinologie se pod vedením RNDr. Zemkové věnuje výzkumu membránových receptorů a iontových kanálů v neuroendokrinních buňkách. V současnosti je výzkum zaměřen na purinergní P2X receptory aktivované extracelulárním adenosin-5´-trifospfátem (ATP), jejich molekulární strukturu a funkci, farmakologii, a úlohu v elektrické excitabilitě, vápníkové signalizaci a sekreci neurotransmiterů a hormonů.

Aktuální projekty

Publikace

Pontearso; Monica - Slepička; Jakub - Bhattacharyya; Anirban - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Dual effect of anandamide on spinal nociceptive transmission in control and inflammatory conditions . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2024; 173(April); 116369 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Zemková; Hana . Purinergic P2 Receptors: Structure and Function 2.0 . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(6)); 5462 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Špicarová; Diana - Nerandžič; Vladimír - Mužík; David - Pontearso; Monica - Bhattacharya; Anirban - Nagy; I. - Paleček; Jiří . Inhibition of synaptic transmission by anandamide precursor 20:4-NAPE is mediated by TRPV1 receptors under inflammatory conditions . Frontiers in Molecular Neuroscience. 2023; 16(22 June)); 1188503 . IF = 4.8 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Neurosteroids as positive and negative allosteric modulators of ligand-gated ion channels: P2X receptor perspective . Neuropharmacology. 2023; 234(Aug 15)); 109542 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Rupert; Marian - Bhattacharya; Anirban - Sivčev; Sonja - Knězů; Michal - Cimická; Jana - Zemková; Hana . Identification of residues in the first transmembrane domain of the P2X7 that regulates receptor trafficking; sensitization; and dye uptake function . Journal of Neurochemistry. 2023; 165(6); 874-891 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Cimická; Jana - Riegert; J. - Kavková; M. - Černá; K. Intestinal mycobiome associated with diagnosis of inflammatory bowel disease based on tissue biopsies . Medical Mycology. 2022; 60(1)); myab076 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Adámek; Pavel - Heleš; Mário - Bhattacharyya; Anirban - Pontearso; Monica - Slepicka; Jakub - Paleček; Jiří . Dual PI3K?/? Inhibitor Duvelisib Prevents Development of Neuropathic Pain in Model of Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy . Journal of Neuroscience. 2022; 42(9); 1864-1881 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Zemková; Hana . Special Issue of International Journal of Molecular Sciences (IJMS) "Purinergic P2 Receptors: Structure and Function" . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(1)); 383 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Uchytilová; Eva - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Hypersensitivity Induced by Intrathecal Bradykinin Administration Is Enhanced by N-oleoyldopamine (OLDA) and Prevented by TRPV1 Antagonist . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(7)); 3712 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Mrózková; Petra - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Spinal PAR2 Activation Contributes to Hypersensitivity Induced by Peripheral Inflammation in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(3)); 991 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Moravcová; S. - Filipovská; E. - Spišská; V. - Svobodová; Irena - Novotný; J. - Bendová; Z. The Circadian Rhythms of STAT3 in the Rat Pineal Gland and Its Involvement in Arylalkylamine-N-Acetyltransferase Regulation . Life. 2021; 11(10)); 1105 . IF = 3.253 [ASEP] [ doi ]
Míková; H. - Kuchtiak; Viktor - Svobodová; Irena - Spišská; V. - Pačesová; D. - Balík; Aleš - Bendová; Z. Circadian Regulation of GluA2 mRNA Processing in the Rat Suprachiasmatic Nucleus and Other Brain Structures . Molecular Neurobiology. 2021; 58(1); 439-449 . IF = 5.686 [ASEP] [ doi ]
Heleš; Mário - Mrózková; Petra - Šulcová; Dominika - Adámek; Pavel - Špicarová; Diana - Paleček; Jiří . Chemokine CCL2 prevents opioid-induced inhibition of nociceptive synaptic transmission in spinal cord dorsal horn . Journal of Neuroinflammation. 2021; 18(1)); 279 . IF = 9.589 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Slavíková; Barbora - Ivetic; Milorad - Knězů; Michal - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Lithocholic acid inhibits P2X2 and potentiates P2X4 receptor channel gating . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2020; 202(Sep)); 105725 . IF = 4.292 [ASEP] [ doi ]
Rupert; Marian - Bhattacharya; Anirban - Stillerová Tvrdoňová; Vendula - Jindřichová; Marie - Mokdad; Audrey - Boué-Grabot; E. - Zemková; Hana . Role of Conserved Residues and F322 in the Extracellular Vestibule of the Rat P2X7 Receptor in Its Expression; Function and Dye Uptake Ability . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(22)); 8446 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska; Nataliia - Diallo; Mickael - Sotáková-Kašparová; Dita - Paleček; Jiří . Losartan attenuates neuroinflammation and neuropathic pain in paclitaxel-induced peripheral neuropathy . Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2020; 24(14); 7949-7958 . IF = 5.310 [ASEP] [ doi ]
Sýkora; M. - Szeiffová Bačová; B. - Egan Beňová; T. - Barančík; M. - Žurmanová; J. - Rauchová; Hana - Weismann; P. - Pavelka; Stanislav - Kurahara; L. H. - Slezák; J. - Soukup; Tomáš - Tribulová; N. Cardiac Cx43 and ECM Responses to Altered Thyroid Status Are Blunted in Spontaneously Hypertensive versus Normotensive Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3758 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Sivčev; Sonja - Slavíková; Barbora - Rupert; Marian - Ivetic; Milorad - Nekardová; Michaela - Kudová; Eva - Zemková; Hana . Synthetic testosterone derivatives modulate rat P2X2 and P2X4 receptor channel gating . Journal of Neurochemistry. 2019; 150(1); 28-43 . IF = 4.066 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska, Nataliia - Diallo, Michael - Paleček, Jiří . Losartan treatment attenuates the development of neuropathic thermal hyperalgesia induced by peripheral nerve injury in rats . Life Sciences 2019, 220(Mar 1), 147-155 . IF = 3.647 [ASEP] [ doi ]
Ivetic; Milorad - Bhattacharya; Anirban - Zemková; Hana . P2X2 Receptor Expression and Function Is Upregulated in the Rat Supraoptic Nucleus Stimulated Through Refeeding After Fasting . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2019; 13(Jun 26)); 284 . IF = 3.921 [ASEP] [ doi ]
Adámek, Pavel - Heleš, Mário - Paleček, Jiří . Mechanical allodynia and enhanced responses to capsaicin are mediated by PI3K in a paclitaxel model of peripheral neuropathy . Neuropharmacology 2019, 146(Mar 1), 163-174 . IF = 4.431 [ASEP] [ doi ]
Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. Neurotransmitter receptors as signaling platforms in anterior pituitary cells . Molecular and Cellular Endocrinology 2018, roč. 463, C, p. 49-64 . IF = 3.693 [ASEP] [ doi ]
Torres-Pérez, J. V. - Adámek, Pavel - Paleček, Jiří - Vizcaychipi, M. - Nagy, I. - Varga, A. The NA(v)1.7 blocker protoxin II reduces burn injury-induced spinal nociceptive processing . Journal of Molecular Medicine-Jmm 2018, roč. 96, 1, p. 75-84 . IF = 4.746 [ASEP] [ doi ]
Svobodová, Irena - Bhattacharya, Anirban - Ivetic, Milorad - Bendová, Z. - Zemková, Hana . Circadian ATP Release in Organotypic Cultures of the Rat Suprachiasmatic Nucleus Is Dependent on P2X7 and P2Y Receptors . Frontiers in Pharmacology 2018, roč. 9, Mar 6, článku 192 . IF = 3.845 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Vaněčková, Ivana - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 307-315 . IF = 1.701 [ASEP]
Nerandžič, Vladimír - Mrózková, Petra - Adámek, Pavel - Špicarová, Diana - Nagy, I. - Paleček, Jiří . Peripheral inflammation affects modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord induced by N‐arachidonoylphosphatidylethanolamine . British Journal of Pharmacology 2018, roč. 175, 12, p. 2322-2356 . IF = 6.583 [ASEP] [ doi ]
Szeiffová Bačová, B. - Vinczenzová, C. - Žurmanová, J. - Kašparová, Dita - Knezl, V. - Egan Beňová, T. - Pavelka, Stanislav - Soukup, Tomáš - Tribulová, N. Altered thyroid status affects myocardial expression of connexin-43 and susceptibility of rat heart to malignant arrhythmias that can be partially normalized by red palm oil intake . Histochemistry and Cell Biology. 2017, roč. 147, 1, p. 63-73 . IF = 2.164 [ASEP] [ doi ]
Stojilkovic, S. S. - Bjelobaba, I. - Zemková, Hana . Ion Channels of Pituitary Gonadotrophs and Their Roles in Signaling and Secretion . Frontiers in Endocrinology. 2017, roč. 8, Jun 9, článku 126 . IF = 3.519 [ASEP] [ doi ]
Mackay, L. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. - Sherman, A. - Khadra, A. Deciphering the regulation of P2X4 receptor channel gating by ivermectin using Markov models . PLoS Computational Biology. 2017, roč. 13, 7, článku e1005643 . IF = 3.955 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska, Nataliia - Adámek, Pavel - Paleček, Jiří . TRPV1 receptors contribute to mediate paclitaxel-induced c-Fos expression in spinal cord dorsal horn neurons . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 549-532 . IF = 1.324 [ASEP]
Fletcher, P. A. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. - Sherman, A. Modeling the diversity of spontaneous and agonist-induced electrical activity in anterior pituitary corticotrophs . Journal of Neurophysiology. 2017, roč. 117, 6, p. 2298-2311 . IF = 2.502 [ASEP] [ doi ]
Mrózková, Petra - Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . Hypersensitivity Induced by Activation of Spinal Cord PAR2 Receptors Is Partially Mediated by TRPV1 Receptors . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 10, článku e0163991 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Viczenczová, C. - Soukup, Tomáš - Rauchová, Hana - Pavelka, Stanislav - Knezl, V. - Barančík, M. - Tribulová, N. Cardiac Connexin-43 and PKC Signaling in Rats With Altered Thyroid Status Without and With Omega-3 Fatty Acids Intake . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S77-S90 . IF = 1.461 [ASEP]
Mrózková, Petra - Paleček, Jiří - Špicarová, Diana . The role of protease-activated receptor type 2 in nociceptive signaling and pain . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 357-367 . IF = 1.461 [ASEP]
Molet, J. - Mauborgne, A. - Diallo, Michael - Armand, V. - Geny, D. - Villanueva, L. - Boucher, Y. - Pohl, M. Microglial Janus kinase/signal transduction and activator of transcription 3 pathway activity directly impacts astrocyte and spinal neuron characteristics . Journal of Neurochemistry. 2016, roč. 136, 1, p. 133-147 . IF = 4.083 [ASEP] [ doi ]
Zemková, Hana - Tomič, M. - Kučka, M. - Aguilera, G. - Stojilkovic, S. S. Spontaneous and CRH-Induced Excitability and Calcium Signaling in Mice Corticotrophs Involves Sodium, Calcium, and Cation-Conducting Channels . Endocrinology. 2016, roč. 157, 4, p. 1576-1589 . IF = 4.286 [ASEP] [ doi ]
Radošinská, J. - Kurahara, L. H. - Hiraishi, K. - Viczenczová, C. - Egan Beňová, T. - Szeiffová Bačová, B. - Dosenko, V. - Navarová, J. - Obšitník, B. - Imanaga, I. - Soukup, Tomáš - Tribulová, N. Modulation of cardiac connexin-43 by omega-3 fatty acid ethyl-ester supplementation demonstrated in spontaneously diabetic rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 6, p. 795-806 . IF = 1.643 [ASEP]
Soukup, Tomáš - Diallo, Michael . Proportions of myosin heavy chain mRNAs, protein isoforms and fiber types in the slow and fast skeletal muscles are maintained after alterations of thyroid status in rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 1, p. 111-118 . IF = 1.643 [ASEP]
Zemková, Hana - Khadra, A. - Rokic, Milos Boro - Tvrdoňová, Vendula - Sherman, A. - Stojilkovic, S. S. Allosteric regulation of the P2X4 receptor channel pore dilation . Pflugers Archiv - European Journal of Physiology. 2015, Vol. 467, 4, p. 713-726 . IF = 3.654 [ASEP] [ doi ]
Li, Y. - Adámek, Pavel - Zhang, H. - Tatsui, C. E. - Rhines, L. D. - Mrózková, Petra - Li, Q. - Kosturakis, A. K. - Cassidy, R. M. - Harrison, D. S. - Cata, J. P. - Sapire, K. - Zhang, H. - Kennamer-Chapman, R. M. - Jawad, A. B. - Ghetti, A. - Yan, J. - Paleček, Jiří - Dougherty, P. M. The Cancer Chemotherapeutic Paclitaxel Increases Human and Rodent Sensory Neuron Responses to TRPV1 by Activation of TLR4 . Journal of Neuroscience. 2015, Vol. 35, 39, p. 13487-13500 . IF = 5.924 [ASEP] [ doi ]
Jindřichová, Marie - Bhattacharya, Anirban - Rupert, Marian - Skopek, Petr - Obšil, T. - Zemková, Hana . Functional characterization of mutants in the transmembrane domains of the rat P2X7 receptor that regulate pore conductivity and agonist sensitivity . Journal of Neurochemistry. 2015, Vol. 133, 6, p. 815-827 . IF = 3.842 [ASEP] [ doi ]
Soukup, Tomáš - Smerdu, V. Effect of altered innervation and thyroid hormones on myosin heavy chain expression and fiber type transitions: a mini-review . Histochemistry and Cell Biology. 2015, Vol. 143, 2, p. 123-130 . IF = 2.78 [ASEP] [ doi ]
Uchytilová, Eva - Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . Single high-concentration capsaicin application prevents c-Fos expression in spinothalamic and postsynaptic dorsal column neurons after surgical incision . European Journal of Pain. 2015, Vol. 19, 10, p. 1496-1505 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Zemková, Hana - Tvrdoňová, Vendula - Bhattacharya, Anirban - Jindřichová, Marie . Allosteric modulation of ligand gated ion channels by ivermectin . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s215-s224. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Uchytilová, Eva - Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . TRPV1 antagonist attenuates postoperative hypersensitivity by central and peripheral mechanisms . Molecular Pain 2014, roč. 10, 2014, p. 67. ISSN 1744-8069. IF = 3.654 [ASEP] [ doi ]
Tvrdoňová, Vendula - Rokic, Milos Boro - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana . Identification of Functionally Important Residues of the Rat P2X4 Receptor by Alanine Scanning Mutagenesis of the Dorsal Fin and Left Flipper Domains . PLoS ONE 2014, roč. 9, 11, e112902. ISSN 1932-6203. IF = 3.234 [ASEP] [ doi ]
Špicarová, Diana - Nerandžič, Vladimír - Paleček, Jiří . Update on the role of spinal cord TRPV1 receptors in pain modulation . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s225-s236. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Špicarová, Diana - Adámek, Pavel - Kalynovska, Nataliia - Mrózková, Petra - Paleček, Jiří . TRPV1 receptor inhibition decreases CCL2-induced hyperalgesia . Neuropharmacology 2014, roč. 81, jun, p. 75-84. ISSN 0028-3908. IF = 5.106 [ASEP] [ doi ]
Soukup, Tomáš . Effects of long-term thyroid hormone level alterations, n-3 polyunsaturated fatty acid supplementation and statin administration in rats . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s119-s131. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Rokic, Milos Boro - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana . Structural and functional properties of the rat P2X4 purinoreceptor extracellular vestibule during gating . Frontiers in Cellular Neuroscience 2014, roč. 8, jan 29, p. 3. ISSN 1662-5102. IF = 4.289 [ASEP] [ doi ]
Kopecká, Kateřina - Zachařová, Gisela - Smerdu, V. - Soukup, Tomáš . Slow to fast muscle transformation following heterochronous isotransplantation is influenced by host thyroid hormone status . Histochemistry and Cell Biology 2014, roč. 142, 6, p. 677-684. ISSN 0948-6143. IF = 3.054 [ASEP] [ doi ]
Bendová, Zdeňka - Janoušková, Hana - Svobodová, Irena . Circadian rhythm and photic induction of the C-terminal splice variant of NMDAR1 subunit in the rat suprachiasmatic nucleus . Synapse 2014, roč. 68, 2, p. 85-88. ISSN 0887-4476. IF = 2.127 [ASEP] [ doi ]
Žurmanová, J. - Soukup, Tomáš . Comparison of myosin heavy chain mRNAs, protein isoforms and fiber type proportions in the rat slow and fast muscles . Physiological Research, 2013, Vol. 61, 4, p. 445-453 . IF = 1.531 [ASEP]
Zemková, Hana - Kučka, M. - Bjelobaba, I. - Tomic, M. - Stojilkovic, S. S. Multiple Cholinergic Signaling Pathways in Pituitary Gonadotrophs . Endocrinology, 2013, Vol. 154, 1, p. 421-433 . IF = 4.717 [ASEP] [ doi ]
Rokic, Milos Boro - Stojilkovic, S. S. - Vávra, Vojtěch - Kuzyk, Pavlo - Tvrdoňová, Vendula - Zemková, Hana . Multiple Roles of the Extracellular Vestibule Amino Acid Residues in the Function of the Rat P2X4 Receptor . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 3, e59411 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Behuliak, Michal - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Supplementation Does not Affect Changes of Lipid Metabolism Induced in Rats by Altered Thyroid Status . Hormone and Metabolic Research, 2013, Vol. 45, 7, p. 507-512 . IF = 2.145 [ASEP] [ doi ]
Radošinská, J. - Bačová, B. - Knezl, V. - Beňová, T. - Žurmanová, J. - Soukup, Tomáš - Arnoštová, P. - Slezák, J. - Goncalvesová, E. - Tribulová, N. Dietary omega-3 fatty acids attenuate myocardial arrhythmogenic factors and propensity of the heart to lethal arrhythmias in a rodent model of human essential hypertension . Journal of Hypertension, 2013, Vol. 31, 9, p. 1876-1885 . IF = 3.806 [ASEP] [ doi ]
Khadra, A. - Tomic, M. - Yan, Z. - Zemková, Hana - Sherman, A. - Stojilkovic, S. S. Dual Gating Mechanism and Function of P2X7 Receptor Channels . Biophysical Journal, 2013, Vol. 104, 12, p. 2612-2621 . IF = 3.668 [ASEP] [ doi ]
Bhattacharya, Anirban - Vávra, Vojtěch - Svobodová, Irena - Bendová, Z. - Vereb, G. - Zemková, Hana . Potentiation of Inhibitory Synaptic Transmission by Extracellular ATP in Rat Suprachiasmatic Nuclei . Journal of Neuroscience, 2013, Vol. 33, 18, p. 8035-8044 . IF = 6.908 [ASEP] [ doi ]
Soukup, Tomáš - Sulimenko, Vadym - Marková, Vladimíra - Kopecká, Kateřina - Zachařová, Gisela - Paleček, Jiří . Expression of the skeletal calsequestrin isoform in normal and regenerated skeletal muscles and in the hearts of rats with altered thyroid status . Physiological Research, 2012, Vol. 61, 6, p. 575-586 . IF = 1.531 [ASEP]
Kučka, M. - Kretschmannová, K. - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana - Tomic, M. Dependence of spontaneous electrical activity and basal prolactin release on nonselective cation channels in pituitary lactotrophs . Physiological Research, 2012, Vol. 61, 3, p. 267-275 . IF = 1.531 [ASEP]
Jindřichová, Marie - Kuzyk, Pavlo - Li, S. - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana . Conserved ectodomain cysteines are essential for rat P2X7 receptor trafficking . Purinergic Signalling, 2012, Vol. 8, 2, p. 317-325 . IF = 2.635 [ASEP] [ doi ]
Jindřichová, Marie - Lansdell, S. J. - Millar, N. S. Changes in Temperature Have Opposing Effects on Current Amplitude in alpha 7 and alpha 4 beta 2 Nicotinic Acetylcholine Receptors . PLoS ONE, 2012, Vol. 7, 2, e32073 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Špicarová, Diana - Nerandžič, Vladimír - Paleček, Jiří . Modulation of spinal cord synaptic activity by tumor necrosis factor α in a model of peripheral neuropathy . Journal of Neuroinflammation, 2011, Vol. 8, -, e177 . IF = 3.827 [ASEP] [ doi ]
Říčný, Jan - Soukup, Tomáš . Comparison of new ELISA method with established SDS-PAGE method for determination of muscle myosin heavy chain isoforms . Physiological Research, 2011, Vol. 60, 6, p. 899-904 . IF = 1.555 [ASEP]
Zemková, Hana - Stojilkovič, S.S. - Klein, D. C. Norepinephrine Causes a Biphasic Change in Mammalian Pinealocye Membrane Potential: Role of alfa1B-Adrenoreceptors, Phospholipase C, and Ca2plus . Endocrinology, 2011, Vol. 152, 10, p. 3842-3851 . IF = 4.459 [ASEP] [ doi ]
Vávra, Vojtěch - Bhattacharya, Anirban - Zemková, Hana . Facilitation of glutamate and GABA release by P2X receptor activation in supraoptic neurons from freshly isolated rat brain slices . Neuroscience, 2011, Vol. 188, -, p. 1-12 . IF = 3.380 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Mráček, Tomáš - Novák, Petr - Vokurková, Martina - Soukup, Tomáš . Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase Expression and Oxygen Consumption in Liver Mitochondria of Female and Male Rats with Chronic Alteration of Thyroid Status . Hormone and Metabolic Research, 2011, Vol. 43, 1, p. 43-47 . IF = 2.188 [ASEP] [ doi ]
Petrenko, N. - Khafizov, K. - Tvrdoňová, Vendula - Skorinkin, A. - Giniatullin, R. Role of the Ectodomain Serine 275 in Shaping the Binding Pocket of the ATP-Gated P2X3 Receptor . Biochemistry, 2011, Vol. 50, 39, p. 8427-8436 . IF = 3.422 [ASEP] [ doi ]
Novák, Petr - Soukup, Tomáš . Calsequestrin distribution, structure and function, its role in normal and pathological situations and the effect of thyroid hormones . Physiological Research, 2011, Vol. 60, 3, p. 439-452 . IF = 1.555 [ASEP]
Jindřichová, Marie - Khafizov, K. - Skorinkin, A. - Fayuk, D. - Bart, G. - Zemková, Hana - Giniatullin, R. Highly conserved tyrosine 37 stabilizes desensitized states and restricts calcium permeability of ATP-gated P2X3 receptor . Journal of Neurochemistry, 2011, Vol. 119, 4, p. 676-685 . IF = 4.061 [ASEP] [ doi ]
Arnoštová, P. - Jedelsky, P. L. - Soukup, Tomáš - Žurmanová, J. Electrophoretic Mobility of Cardiac Myosin Heavy Chain Isoforms Revisited: Application of MALDI TOF/TOF Analysis . Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, Vol. 2011, -, e634253 . IF = 2.436 [ASEP] [ doi ]
Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . Tumor necrosis factor α sensitizes spinal cord TRPV1 receptors to the endogenous agonist N-oleoyldopamine . Journal of Neuroinflammation, 2010, Vol. 7, -, p. 49-7 . IF = 5.785 [ASEP] [ doi ]
Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . Modulation of AMPA excitatory postsynaptic currents in the spinal cord dorsal horn neurons by insulin . Neuroscience, 2010, Vol. 166, 1, p. 305-311 . IF = 3.215 [ASEP] [ doi ]
Zemková, Hana - Kučka, M. - Li, S. - Gonzales-Iglesias, A. E. - Tomic, M. - Stojilkovic, S. S. Characterization of purinergic P2X4 receptor channels expressed in anterior pituitary cells . American Journal of Physiology, 2010, Vol. 298, 3, E664-E651 . IF = 4.686 [ASEP] [ doi ]
Tribulová, N. - Knezl, V. - Shainberg, A. - Seki, S. - Soukup, Tomáš . Thyroid hormones and cardiac arrhythmias . Vascular Pharmacology, 2010, Vol. 52, 3-4, p. 102-112 . IF = 2.174 [ASEP] [ doi ]
Stojilkovic, S. S. - Yan, Z. - Obšil, T. - Zemková, Hana . Structural Insights into the Function of P2X4: An ATP-Gated Cation Channel of Neuroendocrine Cells . Cellular and Molecular Neurobiology, 2010, Vol. 30, 8, p. 1251-1258 . IF = 2.423 [ASEP] [ doi ]
Stojilkovic, S. S. - He, M. L. - Koshimizu, T. - Balík, A. - Zemková, Hana . Signaling by purinergic receptors and channels in the pituitary gland . Molecular and Cellular Endocrinology, 2010, Vol. 314, 2, p. 184-191 . IF = 4.119 [ASEP] [ doi ]
Sojka, David - Zachařová, Gisela - Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . Changes of calcium binding protein expression in spinothalamic tract neurons after peripheral inflammation . Physiological Research, 2010, Vol. 59, 6, p. 1011-1017 . IF = 1.646 [ASEP]
Rokic, Milos Boro - Tvrdoňová, Vendula - Vávra, Vojtěch - Jindřichová, Marie - Obšil, T. - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana . Roles of conserved ectodomain cysteines of the rat P2X4 purinoreceptor in agonist binding and channel gating . Physiological Research, 2010, Vol. 59, 6, p. 927-935 . IF = 1.646 [ASEP]
Novák, Petr - Zachařová, Gisela - Soukup, Tomáš . Individual, age and sex differences in fiber type composition of slow and fast muscles of adult Lewis rats: comparison with other rat strains . Physiological Research, 2010, Vol. 59, 5, p. 783-801 . IF = 1.646 [ASEP]
Kučka, M. - Kretschmannová, K. - Murano, T. - Wu, Ch. P. - Zemková, Hana - Ambudkar, S. V. - Stojilkovic, S. S. Dependence of Multidrug Resistance Protein-Mediated Cyclic Nucleotide Efflux on the Background Sodium Conductance . Molecular Pharmacology, 2010, Vol. 77, 2, p. 270-279 . IF = 4.725 [ASEP] [ doi ]
Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . The Role of The TRPV1 Endogenous Agonist N-Oleoyldopamine in Modulation of Nociceptive Signaling at the Spinal Cord Level . Journal of Neurophysiology, 2009, Vol. 102, 1, p. 234-243 . IF = 3.483 [ASEP] [ doi ]
Čížková, D. - Soukup, Tomáš - Mokrý, J. Nestin Expression Reflects Formation, Revascularization and Reinnervation of New Myofibers in Regenerating Rat Hind Limb Skeletal Muscles . Cells Tissues Organs, 2009, Vol. 189, 5, p. 338-347 . IF = 3.322 [ASEP] [ doi ]
Čížková, D. - Soukup, Tomáš - Mokrý, J. Expression of nestin, desmin and vimentin in intact and regenerating muscle spindles of rat hind limb skeletal muscles . Histochemistry and Cell Biology, 2009, Vol. 131, 2, p. 197-206 . IF = 3.021 [ASEP] [ doi ]
Zachařová, Gisela - Paleček, Jiří . Parvalbumin and TRPV1 receptor expression in dorsal root ganglion neurons after acute peripheral inflammation . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 2, p. 305-309 . IF = 1.430 [ASEP]
Zachařová, Gisela - Sojka, David - Paleček, Jiří . Changes of parvalbumin expression in the spinal cord after peripheral inflammation . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 3, p. 435-442 . IF = 1.430 [ASEP]
Soukup, Tomáš - Smerdu, V. - Zachařová, Gisela . Fiber type composition of unoperated rat soleus and extensor digitorum longus muscles after unilateral isotransplantation of a foreign muscle in long-term experiments . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 2, p. 253-262 . IF = 1.430 [ASEP]
Mitašíková, M. - Lin, H. - Soukup, Tomáš - Imanaga, I. - Tribulová, N. Diabetes and thyroid hormones affect connexin-43 and PKC-ε expression in rat heart atria . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 2, p. 211-217 . IF = 1.430 [ASEP]
Jindřichová, Marie - Vávra, Vojtěch - Obšil, Tomáš - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana . Functional relevance of aromatic residues in the first transmembrane domain of P2X receptors . Journal of Neurochemistry, 2009, Vol. 109, 3, p. 923-934 . IF = 3.999 [ASEP] [ doi ]
Balík, Aleš - Jindřichová, Marie - Bhattacharyya, Sharmistha - Zemková, Hana . GnRH-I and GnRH-II-induced calcium signaling and hormone secretion in neonatal rat gonadotrophs . Physiological Research, 2009, Vol. 58, 5, p. 709-716 . IF = 1.430 [ASEP]
Žurmanová, Jitka - Půta, F. - Stopková, R. - Soukup, Tomáš . Real Time RT-PCR with a Newly Designed Set of Promers Confirmed the Presence of 2b and 2x/d Myosim Heavy Chain mRNAs in the Rat Slow Soleus Muscle . Physiological Research, 2008, Vol. 57, 6, p. 973-978 . IF = 1.653 [ASEP]
Špicarová, Diana - Paleček, Jiří . The role of spinal cord vanilloid (TRPV1) receptors in pain modulation . Physiological Research, 2008, Vol. 57, Suppl.3, S69-S77 . IF = 1.653 [ASEP]
Zemková, Hana - Balík, Aleš - Jindřichová, Marie - Vávra, Vojtěch . Molecular structure of purinergic P2X receptors and their expression in hypothalamus and pituitary . Physiological Research, 2008, Vol. 57, Suppl.3, S23-S38 . IF = 1.653 [ASEP]
Zemková, H.W. - Bjelobaba, I. - Tomič, M. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. Molecular, pharmacological and functional properties of GABAA receptors in anterior pituitary cells . Journal of Physiology, 2008, Vol. 586, 13, p. 3097-3111 . IF = 4.605 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
vedoucí oddělení
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Hana Zemková, CSc.
vědecký pracovník
Anirban Bhattacharya, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Petra Mrózková, Ph.D.
postdoktorand
RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Mario Heleš, Ph.D.
postgraduální student
Mgr. Jakub Slepička
postgraduální student
Mgr. Monica Pontearso
postgraduální student
  Mgr. Marian Rupert
postgraduální student
 

Mgr. Sonja Sivcev
postgraduální student

 

Mgr. Jana Cimická

postgraduální student

 

Mgr. Daniel Vasconcelos

postgraduální student

 

David Mužík

student

 

Anna Kratinová

student

 

Denisa Dresslerová

student

Ing. Hana Janoušková
technický pracovník
Kateřina Kramerová
technický pracovník