Intranet Areál web

Vývojová epileptologie

Vývojová epileptologie

Výzkum našeho oddělení je zaměřen na různé patofyziologické aspekty epilepsie a epileptických záchvatů, především v období vývoje mozku. Ke studiu využíváme moderních technik (elektrofyziologie, zobrazovacích metod, biochemie, farmakologie, morfologie) a výzkum provádíme na buněčné úrovni, na úrovni tkání, ale také in vivo v chronických a genetických modelech epilepsie.

Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie
  • Studium mechanizmů odpovědných za vznik a ukončení epileptických záchvatů
  • Odlišnosti vzniku epileptických záchvatů v nezralém mozku.
  • Vývoj nových diagnostických metod v epileptologii
  • Studium nových farmakologických postupů léčby epilepsie a neuroprotekce
  • Studium kognitivních and behavioráních následků epilepsie
  • Úloha oxidativního stresu v patogenezi epilepsie a záchvatů v nezralém mozku
  • Důsledky podávání neurofarmak a psychofarmak pro další vývoj mozku
  • Věkově specifické mechanismy vziku a šíření epileptické aktivity 

Aktuální projekty

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Poškození mozku v časných vývojových stadiích vede k celé řadě funkčních i neuropatologických změn, jejichž charakter závisí nejen na mechanismu, vedoucímu k poškození, ale i na věku, kdy k poškození došlo. Nervová tkáň reaguje na inzult spuštěním celé řady molekulárních, buněčných i strukturálních změn, které na jedné straně vedou k částečnému vyrovnání vzniklých deficitů, na druhé straně však mohou být zodpovědné za vznik epilepsie. Spolu s epilepsií může dojít i ke vzniku poruch chování, poškození kognitivních funkcí či zvýšení rizika vzniku psychiatrických onemocnění. Cílem našeho výzkumu je  sledovat věkově specifický charakter těchto funkčních i neuropatologických změn a tyto poznatky dále využít pro hledání nových farmakologických postupů, které by mohly vzniku epilepsie a psychiatrických problémů zabránit.  Více

Úspěchy

Publikace

Druga; Rastislav - Mareš; Pavel - Salaj; M. - Kubová; Hana . Degenerative Changes in the Claustrum and Endopiriform Nucleus after Early-Life Status Epilepticus in Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(2); 1296 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Tefr Faridová; A. - Heřman; H. - Danačíková; Šárka - Svoboda; Jan - Otáhal; Jakub . Serum biomarkers of hypoxic-ischemic brain injury . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.5); S461-S474 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Rehák Bučková; Barbora - Kala; David - Kořenek; Jakub - Matušková; V. - Kumpošt; Vojtěch - Svobodová; L. - Otáhal; Jakub - Škoch; A. - Šulc; V. - Olšerová; A. - Vyhnálek; M. - Janský; P. - Tomek; A. - Marusič; P. - Jiruška; P. - Hlinka; Jaroslav . Structural connectivity-based predictors of cognitive impairment in stroke patients attributable to aging . PLoS ONE. 2023; 18(4)); e0280892 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Pokošová; P. - Kala; David - Šanda; J. - Ježdík; P. - Prysiazhniuk; Y. - Faridová; A. - Jahodová; A. - Bělohlávková; A. - Kalina; A. - Holubová; Z. - Jurášek; B. - Kynčl; M. - Otáhal; Jakub . Magnetic resonance imaging techniques for indirect assessment of myelin content in the brain using standard T1w and T2w MRI sequences and postprocessing analysis . Physiological Research. 2023; 72(Suppl.5); S573-S585 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Uttl; Libor - Laczó; Martina - BenSalem; Zina - Vondráková; Kateřina - Fábera; Petr - Tsenov; Grygoriy - Kubová; Hana . Adenosine A1 Receptors Participate in Excitability Changes after Cortical Epileptic Afterdischarges in Immature Rats . Pharmaceuticals. 2023; 16(17); 1733 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kynčl; M. - Holubová; Z. - Tintěra; J. - Profantová; N. - Šanda; J. - Kala; David - Prysiazhniuk; Y. - Kudr; M. - Kršek; P. - Kalina; A. - Zárubová; J. - Komárek; V. - Otáhal; J. - Marusič; P. Doporučení pro strukturální zobrazení MR mozku v diagnostice epilepsie . Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2023; 86(1); 18-24 . IF = 0.5 [ASEP] [ doi ]
Kubová; Hana - Mikulecká; Anna - Mareš; Pavel . The outcome of early life status epilepticus-lessons from laboratory animals . Epilepsia Open. 2023; 8(Suppl.1); S90-S109 . IF = 3.0 [ASEP] [ doi ]
Janovská; Petra - Zouhar; Petr - Bardová; Kristina - Otáhal; Jakub - Vrbacký; Marek - Mráček; Tomáš - Adamcová; Kateřina - Leňková; Lucie - Funda; Jiří - Čajka; Tomáš - Drahota; Zdeněk - Stanić; Sara - Rustan; A. C. - Horáková; Olga - Houštěk; Josef - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan . Impairment of adrenergically-regulated thermogenesis in brown fat of obesity-resistant mice is compensated by non-shivering thermogenesis in skeletal muscle . Molecular Metabolism. 2023; 69(March)); 101683 . IF = 8.1 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Protective Effect of Sulforaphane on Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction Associated with Status Epilepticus in Immature Rats . Molecular Neurobiology. 2023; 60(4); 2024-2035 . IF = 5.1 [ASEP] [ doi ]
Uttl; Libor - Hložek; T. - Mareš; Pavel - Páleníček; T. - Kubová; Hana . Anticonvulsive Effects and Pharmacokinetic Profile of Cannabidiol (CBD) in the Pentylenetetrazol (PTZ) or N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Models of Seizures in Infantile Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(1)); 94 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Kudová; Eva - Mareš; Pavel - Hill; M. - Vondráková; Kateřina - Tsenov; Grygoriy - Chodounská; Hana - Kubová; Hana - Valeš; Karel . The Neuroactive Steroid Pregnanolone Glutamate: Anticonvulsant Effect; Metabolites and Its Effect on Neurosteroid Levels in Developing Rat Brains . Pharmaceuticals. 2022; 15(1)); 49 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kapoor; Sonam - Kala; David - Svoboda; Jan - Daněk; Jan - Faridová; Adéla - Brnoliaková; Z. - Mikulecká; Anna - Folbergrová; Jaroslava - Otáhal; Jakub . The Effect of Sulforaphane on Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury in Rats . Physiological Research. 2022; 71(3); 401-411 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Kala; David - Šulc; V. - Olšerová; A. - Svoboda; Jan - Prysiazhniuk; Yeva - Pošusta; Antonín - Kynčl; M. - Šanda; J. - Tomek; A. - Otáhal; Jakub . Evaluation of blood-brain barrier integrity by the analysis of dynamic contrast-enhanced MRI – a comparison of quantitative and semi-quantitative methods. Physiological Research. 2022; 71(Suppl. 2); S259-s275 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Fábera; Petr - Uttl; Libor - Kubová; Hana - Tsenov; Grygoriy - Mareš; Pavel . Adenosine Kinase Isoforms in the Developing Rat Hippocampus after LiCl/Pilocarpine Status Epilepticus . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(5)); 2510 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Daněk; Jan - Danačíková; Šárka - Kala; David - Svoboda; Jan - Kapoor; Sonam - Pošusta; Antonín - Folbergrová; Jaroslava - Tauchmannová; Kateřina - Mráček; Tomáš - Otáhal; Jakub . Sulforaphane Ameliorates Metabolic Changes Associated With Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2022; 16(Mar 15)); 855161 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Bencúrová; P. - Laakso; H. - Salo; R. A. - Paasonen; E. - Manninen; E. - Paasonen; J. - Michaeli; S. - Mangia; S. - Bareš; M. - Brázdil; M. - Kubová; Hana - Gröhn; O. Infantile status epilepticus disrupts myelin development . Neurobiology of Disease. 2022; 162(Jan)); 105566 . IF = 6.1 [ASEP] [ doi ]
Žarković; D. - Šorfová; M. - Tufano; J. J. - Kutílek; P. - Vítečková; S. - Ravnik; D. - Groleger-Sršen; K. - Cikajlo; I. - Otáhal; Jakub . Gait changes following robot-assisted gait training in children with cerebral palsy . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.3); S397-S408 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Salaj; M. - Barinka; F. - Kubová; Hana - Druga; Rastislav . Differences in Expression of Calcium Binding Proteins in the Perirhinal and Retrosplenial Cortex of the Rat . Physiological Research. 2021; 70(2); 273-285 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Petrásek; T. - Vojtěchová; I. - Klovrza; O. - Tučková; K. - Vejmola; Č. - Rak; J. - Šuláková; A. - Kaping; D. - Bernhardt; N. - de Vries; P. J. - Otáhal; Jakub - Waltereit; R. mTOR inhibitor improves autistic-like behaviors related to Tsc2 haploinsufficiency but not following developmental status epilepticus . Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2021; 13(1)); 14 . IF = 4.074 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Tsenov; Grygoriy - Kubová; Hana . Anticonvulsant Action of GluN2A-Preferring Antagonist PEAQX in Developing Rats . Pharmaceutics. 2021; 13(3)); 415 . IF = 6.525 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Perampanel exhibits anticonvulsant action against pentylentetrazol-induced seizures in immature rats . Epilepsy Research. 2021; 169(Jan)); 106523 . IF = 2.991 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kozlová; Lucie - Mikulecká; Anna - Kubová; Hana . The GluN2B-Selective Antagonist Ro 25-6981 Is Effective against PTZ-Induced Seizures and Safe for Further Development in Infantile Rats . Pharmaceutics. 2021; 13(9)); 1482 . IF = 6.525 [ASEP] [ doi ]
Kudláček; Jan - Chvojka; Jan - Kumpošt; Vojtěch - Heřmanovská; Barbora - Pošusta; Antonín - Jefferys; J. G. R. - Maturana; M. I. - Novák; O. - Cook; M. J. - Otáhal; Jakub - Hlinka; Jaroslav - Jiruška; Přemysl . Long-term seizure dynamics are determined by the nature of seizures and the mutual interactions between them . Neurobiology of Disease. 2021; 154(July)); 105347 . IF = 7.046 [ASEP] [ doi ]
Janča; R. - Jahodová; A. - Hlinka; Jaroslav - Ježdík; P. - Svobodová; L. - Kudr; M. - Kalina; A. - Marusič; P. - Kršek; P. - Jiruška; Přemysl . Ictal Gamma-Band Interactions Localize Ictogenic Nodes of the Epileptic Network in Focal Cortical Dysplasia . Clinical Neurophysiology. 2021; 132(8); 1927-1936 . IF = 4.861 [ASEP] [ doi ]
Chvojková; Markéta - Kubová; Hana - Valeš; Karel . Effects of Dizocilpine; Midazolam and Their Co-Application on the Trimethyltin (TMT)-Induced Rat Model of Cognitive Deficit . Brain Sciences. 2021; 11(3)); 400 . IF = 3.333 [ASEP] [ doi ]
Chvojka; Jan - Kudláček; Jan - Chang; W.-Ch. - Novák; O. - Tomáška; F. - Otáhal; Jakub - Jefferys; J. G. R. - Jiruška; Přemysl . The role of interictal discharges in ictogenesis-A dynamical perspective . Epilepsy and Behavior. 2021; 121(Part B Aug)); 106591 . IF = 3.337 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová; Jaroslava - Ješina; Pavel - Otáhal; Jakub . Treatment With Resveratrol Ameliorates Mitochondrial Dysfunction During the Acute Phase of Status Epilepticus in Immature Rats . Frontiers in Neuroscience. 2021; 15(Mar 5)); 634378 . IF = 5.152 [ASEP] [ doi ]
Bencúrová; P. - Baloun; J. - Hynšt; J. - Oppelt; J. - Kubová; Hana - Pospíšilová; Š. - Brázdil; M. Dynamic miRNA changes during the process of epileptogenesis in an infantile and adult-onset model . Scientific Reports. 2021; 11(1)); 9649 . IF = 4.997 [ASEP] [ doi ]
Vondráková; Kateřina - Novotný; P. - Kubová; Hana - Pošusta; Antonín - Boron; J. - Fáberová; Veronika - Fabene; P. F. - Burchfiel; J. - Tsenov; Grygoriy . Electrographic seizures induced by activation of ETA and ETB receptors following intrahippocampal infusion of endothelin-1 in immature rats occur by different mechanisms . Experimental Neurology. 2020; 328(Jun)); 113255 . IF = 5.330 [ASEP] [ doi ]
Vodička; Martin - Vavřínová; Anna - Mikulecká; Anna - Zicha; Josef - Behuliak; Michal . Hyper-reactivity of HPA axis in Fischer 344 rats is associated with impaired cardiovascular and behavioral adaptation to repeated restraint stress . STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS. 2020; 23(6); 667-677 . IF = 3.493 [ASEP] [ doi ]
Riljak; V. - Laštůvka; Z. - Mysliveček; J. - Borbélyová; V. - Otáhal; Jakub . Early Postnatal Hypoxia Induces Behavioral Deficits but not Morphological Damage in the Hippocampus in Adolescent Rats . Physiological Research. 2020; 69(1); 165-179 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Maturana; M. I. - Meisel; Ch. - Dell; K. - Karoly; P. J. - D´Souza; W. - Grayden; D. B. - Burkitt; A. N. - Jiruška; Přemysl - Kudláček; Jan - Hlinka; Jaroslav - Cook; M. J. - Kuhlmann; L. - Freestone; D. R. Critical slowing down as a biomarker for seizure susceptibility . Nature Communications. 2020; 11(1)); 2172 . IF = 14.919 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kudová; Eva - Valeš; Karel - Kubová; Hana . Three neurosteroids as well as GABAergic drugs do not convert immediate postictal potentiation to depression in immature rats . Pharmacological Reports. 2020; 72(6); 1573-1578 . IF = 3.024 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Interaction of GABA(A) and GABA(B) antagonists after status epilepticus in immature rats . Epilepsy and Behavior. 2020; 102(Jan)); 106683 . IF = 2.937 [ASEP] [ doi ]
Laštůvka; Z. - Borbélyová; V. - Janišová; K. - Otáhal; Jakub - Mysliveček; J. - Riljak; V. Neonatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury Leads to Sex-Specific Deficits in Rearing and Climbing in Adult Mice . Physiological Research. 2020; 69(Suppl.3); S499-S512 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Kubová; Hana - Bendová; Z. - Moravcová; S. - Pačesová; D. - Rocha; L. - Mareš; Pavel . Neonatal Clonazepam Administration Induced Long-Lasting Changes in GABA(A) and GABA(B) Receptors . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(9)); 3184 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Janský; P. - Růžičková; T. - Olšerová; A. - Reichl; J. - Vosko; M. S. - Šťovíčková; L. - Paulasová-Schwabová; J. - Šulc; V. - Magerová; H. - Kalina; A. - Kala; David - Otáhal; Jakub - Marusič; P. - Vosko; M. R. - Tomek; A. Výskyt a rizikové faktory neprovokovaných epileptických záchvatů u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě . Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2020; 83(3); 278-284 . IF = 0.350 [ASEP] [ doi ]
Frajewicki; A. - Laštůvka; Z. - Borbélyová; V. - Khan; S. - Jandová; K. - Janišová; K. - Otáhal; Jakub - Mysliveček; J. - Riljak; V. Perinatal Hypoxic-Ischemic Damage: Review of the Current Treatment Possibilities . Physiological Research. 2020; 69(Suppl.3); S379-S401 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Baloun; J. - Bencúrová; P. - Totková; T. - Kubová; Hana - Hermanová; M. - Hendrych; M. - Pail; M. - Pospíšilová; Š. - Brázdil; M. Epilepsy miRNA Profile Depends on the Age of Onset in Humans and Rats . Frontiers in Neuroscience. 2020; 14(Sep 15)); 924 . IF = 4.677 [ASEP] [ doi ]
Auvin; S. - Doziéres-Puyravel; B. - Avbersek; A. - Sciberras; D. - Collier; J. - Leclercq; K. - Mareš; Pavel - Kaminski; R. M. - Muglia; P. Radiprodil; a NR2B negative allosteric modulator; from bench to bedside in infantile spasm syndrome . Annals of Clinical and Translational Neurology. 2020; 7(3); 343-352 . IF = 4.511 [ASEP] [ doi ]
Svoboda, Jan - Litvinec, Andrej - Kala, David - Pošusta, Antonín - Vávrová, Lenka - Jiruška, Přemysl - Otáhal, Jakub . Strain Differences in Intraluminal Thread Model of Middle Cerebral Artery Occlusion in Rats . Physiological Research 2019, 68(1), 37-48 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Murden; S. - Borbélyová; V. - Laštůvka; Z. - Mysliveček; J. - Otáhal; Jakub - Riljak; V. Gender Differences Involved in the Pathophysiology of the Perinatal Hypoxic-Ischemic Damage . Physiological Research. 2019; 68(Suppl.3); S207-S2017 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Mikulecká; Anna - Druga; Rastislav - Stuchlík; Aleš - Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Comorbidities of early-onset temporal epilepsy: Cognitive; social; emotional; and morphologic dimensions . Experimental Neurology. 2019; 320(Oct)); UNSP 113005 . IF = 4.691 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Folbergrová; Jaroslava - Haugvicová; Renata - Kubová; Hana . Do stereoisomers of homocysteic acid exhibit different convulsant action in immature rats? . Physiological Research. 2019; 68(Suppl.3); S361-S366 . IF = 2.208 [ASEP] [ doi ]
Mareš, Pavel - Kubová, Hana . Changing effect of GABA B receptor antagonist CGP46381 after status epilepticus in immature rats . Epilepsy Research 2019, 149(Jan), 17-20 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Fábera; Petr - Pařízková; Martina - Uttl; Libor - Vondráková; Kateřina - Kubová; Hana - Tsenov; Grygoriy - Mareš; Pavel . Adenosine A1 Receptor Agonist 2-chloro-N6-cyclopentyladenosine and Hippocampal Excitability During Brain Development in Rats . Frontiers in Pharmacology. 2019; 10(Jun 14)); 656 . IF = 4.225 [ASEP] [ doi ]
Vodička, Martin - Ergang, Peter - Hrnčíř, Tomáš - Mikulecká, Anna - Kvapilová, Pavlína - Vagnerová, Karla - Šestáková, Blanka - Fajstová, Alena - Hermanová, Petra - Hudcovic, Tomáš - Kozáková, Hana - Pácha, Jiří . Microbiota affects the expression of genes involved in HPA axis regulation and local metabolism of glucocorticoids in chronic psychosocial stress . Brain Behavior and Immunity 2018, 73(Oct 2018), 615-624 . IF = 6.170 [ASEP] [ doi ]
Uttl, Libor - Petrásek, Tomáš - Sengul, Hilal - Svojanovská, Markéta - Lobellová, Veronika - Valeš, Karel - Radostová, Dominika - Tsenov, Grygoriy - Kubová, Hana - Mikulecká, Anna - Svoboda, Jan - Stuchlík, Aleš . Chronic MK-801 Application in Adolescence and Early Adulthood: A Spatial Working Memory Deficit in Adult Long-Evans Rats But No Changes in the Hippocampal NMDA Receptor Subunits . Frontiers in Pharmacology 2018, roč. 9, Feb 12, článku 42 . IF = 3.845 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska, E. - Ahuja, Nikhil - Jiruška, Přemysl - Kelemen, E. - Stuchlík, Aleš . Impairment of neural coordination in hippocampal neuronal ensembles after a psychotomimetic dose of dizocilpine. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2018, roč. 81, Feb 2, p. 275-283 . IF = 4.315 [ASEP] [ doi ]
Mareš, Pavel - Bernášková, Klára - Kubová, Hana . Ontogenetic Development of Sensitivity of the Cerebral Cortex to an Antagonist of GABA(A) Receptor Bicuculline . Physiological Research 2018, roč. 67, 1, p. 149-153 . IF = 1.701 [ASEP]
Mareš, Pavel . Participation of GABA(B) receptors in cortical postictal excitability in immature rats . European Journal of Pharmacology 2018, roč. 818, Jan 5, p. 26-29 . IF = 3.170 [ASEP] [ doi ]
Kubová, Hana - Folbergrová, Jaroslava - Rejchrtová, Jana - Tsenov, Grygoriy - Pařízková, Martina - Burchfiel, J. - Mikulecká, Anna - Mareš, Pavel . The Free Radical Scavenger N-Tert-Butyl-alpha-Phenylnitrone (PBN) Administered to Immature Rats During Status Epilepticus Alters Neurogenesis and Has Variable Effects, Both Beneficial and Detrimental, on Long-Term Outcomes . Frontiers in Cellular Neuroscience 2018, roč. 12, Aug 28, článku 266 . IF = 3.900 [ASEP] [ doi ]
Kubová, Hana - Bendová, Z. - Moravcová, S. - Pačesová, D. - Rocha, L. L. - Mareš, Pavel . Neonatal Clonazepam Administration Induces Long-Lasting Changes in Glutamate Receptors . Frontiers in Molecular Neuroscience 2018, 11(Oct 11)), 382 . IF = 3.720 [ASEP] [ doi ]
Kovács, R. - Gerevich, Z. - Friedman, A. - Otáhal, Jakub - Prager, O. - Gabriel, S. - Berndt, N. Bioenergetic Mechanisms of Seizure Control . Frontiers in Cellular Neuroscience 2018, 12(Oct 8)), 335 . IF = 3.900 [ASEP] [ doi ]
Janča, R. - Kršek, P. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Komárek, V. - Marusič, P. - Jiruška, Přemysl . The Sub-Regional Functional Organization of Neocortical Irritative Epileptic Networks in Pediatric Epilepsy . Frontiers in Neurology 2018, roč. 9, Mar 23, článku 184 . IF = 2.635 [ASEP] [ doi ]
Chouzouris, T. - Omelchenko, I. - Zakharova, A. - Hlinka, Jaroslav - Jiruška, Přemysl - Schöll, E. Chimera States in Brain Networks: Empirical Neural vs. Modular Fractal Connectivity . Chaos 2018, roč. 28, 4, článku 045112 . IF = 2.643 [ASEP] [ doi ]
Chang, W.C. - Kudláček, Jan - Hlinka, Jaroslav - Chvojka, Jan - Hadrava, Michal - Kumpošt, Vojtěch - Powell, A. D. - Janča, R. - Maturana, M. I. - Karoly, P. J. - Freestone, D. R. - Cook, M. J. - Paluš, Milan - Otáhal, Jakub - Jefferys, J. G. R. - Jiruška, Přemysl . Loss of neuronal network resilience precedes seizures and determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations . Nature Neuroscience 2018, 21(12), 1742-1752 . IF = 21.126 [ASEP] [ doi ]
Holubová, A. - Mikulecká, Anna - Pometlová, M. - Nohejlová, K. - Šlamberová, R. Long-term early life adverse experience impairs responsiveness to exteroceptive stimuli in adult rats . Behavioural Processes 2018, roč. 149, Apr, p. 59-64 . IF = 2.008 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová, Jaroslava - Ješina, Pavel - Kubová, Hana - Otáhal, Jakub . Effect of Resveratrol on Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction in Immature Brain during Epileptogenesis . Molecular Neurobiology 2018, roč. 55, 9, p. 7512-7522 . IF = 4.587 [ASEP] [ doi ]
Ergang, Peter - Mikulecká, Anna - Vodička, Martin - Vagnerová, Karla - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří . Social defeat stimulates local glucocorticoid regeneration in lymphoid organs . Endocrine Connections 2018, 7(12), 1389-1396 . IF = 2.474 [ASEP] [ doi ]
Abbasova, Kenul - Kubová, Hana - Mareš, Pavel . Does status epilepticus modify the effect of ifenprodil on cortical epileptic afterdischarges in immature rats? . Pharmacological Reports 2018, roč. 70, 1, p. 126-132 . IF = 2.761 [ASEP] [ doi ]
Vondráková, Kateřina - Uttl, Libor - Kubová, Hana - Tsenov, Grygoriy - Kačer, P. Mikrodialýza a hmotnostní spektrometrie jako klíč k monitorování metabolitů v nezralém mozku . Chemické listy. 2017, roč. 111, 1, p. 66-69 . IF = 0.26 [ASEP]
Tsenov, Grygoriy - Kubová, Hana - Mareš, Pavel . Which component of treatment is important for changes of cortical epileptic afterdischarges after status epilepticus in immature rats? . Neuroscience Letters. 2017, roč. 644, Mar 22, p. 1-4 . IF = 2.159 [ASEP] [ doi ]
Raimondo, J. V. - Heinemann, U. - de Curtis, M. - Goodkin, H. P. - Dulla, Ch. G. - Janigro, D. - Ikeda, A. - Lin, Ch.-Ch. K. - Jiruška, Přemysl - Galanopoulou, A. S. - Bernard, Ch. Methodological standards for in vitro models of epilepsy and epileptic seizures. A TASK1-WG4 report of the AES/ILAE Translational Task Force of the ILAE . Epilepsia.. 2017, roč. 58, Suppl.4, p. 40-52 . IF = 5.067 [ASEP] [ doi ]
Moyer, J. T. - Gnatkovsky, V. - Ono, T. - Otáhal, Jakub - Wagenaar, J. - Stacey, W. C. - Noebels, J. - Ikeda, A. - Staley, K. - de Curtis, M. - Litt, B. - Galanopoulou, A. S. Standards for data acquisition and software-based analysis of in vivo electroencephalography recordings from animals. A TASK1-WG5 report of the AES/ILAE Translational Task Force of the ILAE . Epilepsia.. 2017, roč. 58, Suppl.4, p. 53-67 . IF = 5.067 [ASEP] [ doi ]
Kudláček, Jan - Chvojka, Jan - Pošusta, Antonín - Kováčová, Ľubica - Hong, S.B. - Weiss, S. - Volná, K. - Marusič, P. - Otáhal, Jakub - Jiruška, Přemysl . Lacosamide and Levetiracetam Have No Effect on Sharp-Wave Ripple Rate . Frontiers in Neurology.. 2017, roč. 8, Dec 21, článku 687 . IF = 3.508 [ASEP] [ doi ]
Jiruška, Přemysl - Alvarado-Rojas, C. - Schevon, C.A. - Staba, R. - Stacey, W. - Wendling, F. - Avoli, M. Update on the mechanisms and roles of high-frequency oscillations in seizures and epileptic disorders . Epilepsia. 2017, roč. 58, 8, p. 1330-1339 . IF = 5.067 [ASEP] [ doi ]
Hejčl, Aleš - Vondráková, Kateřina - Kelbich, P. - Sameš, M. - Tsenov, Grygoriy - Kačer, P. Model cerebrálních vazospasmů a metabolomické mapování . Chemické listy. 2017, roč. 111, 1, p. 56-61 . IF = 0.26 [ASEP]
Kasal, Alexander - Buděšínský, Miloš - Mareš, Pavel - Krištofíková, Z. - Leitao, A. J. - Sá e Melo, M. L. - Silva, M. M. C. Neurosteroids: Can a 2alpha,3alpha-epoxy ring make up for the 3alpha-hydroxyl group? . Steroids. 2016, roč. 105, Jan, p. 12-18 . IF = 2.282 [ASEP] [ doi ]
Šlamberová, R. - Mikulecká, Anna - Macúchová, E. - Hrebíčková, I. - Ševčíková, M. - Nohejlová, K. - Pometlová, M. Morphine Decreases Social Interaction of Adult Male Rats, While THC Does Not Affect It . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.5, S547-S555 . IF = 1.461 [ASEP]
Riljak, V. - Kraf, J. - Daryanani, A. - Jiruška, Přemysl - Otáhal, Jakub . Pathophysiology of perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy – biomarkers, animal models and treatment perspectives . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.5, S533-S545 . IF = 1.461 [ASEP]
Tykalová, T. - Pospíšilová, M. - Čmejla, R. - Jeřábek, J. - Mareš, Pavel - Rusz, J. Speech changes after coordinative training in patients with cerebellar ataxia: a pilot study . Neurological Sciences. 2016, roč. 37, 2, p. 293-296 . IF = 1.749 [ASEP] [ doi ]
Morris, G. - Jiruška, Přemysl - Jefferys, J. G. R. - Powell, A. D. A New Approach of Modified Submerged Patch Clamp Recording Reveals Interneuronal Dynamics during Epileptiform Oscillations . Frontiers in Neuroscience. 2016, roč. 10, Nov 9, článku 519 . IF = 3.566 [ASEP] [ doi ]
Folbergrová, Jaroslava - Ješina, Pavel - Kubová, Hana - Druga, Rastislav - Otáhal, Jakub . Status Epilepticus in Immature Rats Is Associated with Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction . Frontiers in Cellular Neuroscience. 2016, roč. 10, May 26, p. 136 . IF = 4.555 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska, Ewa - Ergang, Peter - Kubová, Hana - Druga, Rastislav - Salaj, M. - Mareš, Pavel . Influence of early life status epilepticus on the developmental expression profile of the GluA2 subunit of AMPA receptors . Experimental Neurology. 2016, roč. 283, Part A, p. 97-109 . IF = 4.706 [ASEP] [ doi ]
Mareš, Pavel - Kubová, Hana . Does status epilepticus induced at early postnatal period change excitability after cortical epileptic afterdischarges? . Epilepsia. 2016, roč. 57, 8, E183-E186 . IF = 5.295 [ASEP] [ doi ]
Fábera, Petr - Krijtová, H. - Tomášek, M. - Krýsl, D. - Zámečník, J. - Mohapl, M. - Jiruška, Přemysl - Marusič, P. Familial temporal lobe epilepsy due to focal cortical dysplasia type IIIa . Seizure-European Journal of Epilepsy. 2015, Vol. 31, -, p. 120-123 . IF = 2.109 [ASEP] [ doi ]
Suchomelová, L. - Lopes-Meraz, M. L. - Niquet, J. - Kubová, Hana - Wasterlain, C. G. Hyperthermia aggravates status epilepticus-induced epileptogenesis and neuronal loss in immature rats . Neuroscience. 2015, Vol. 305, Oct 1, p. 209-224 . IF = 3.231 [ASEP] [ doi ]
Mareš, Pavel - Kubová, Hana . GABA(B), not GABA(A) receptors play a role in cortical postictal refractoriness . Neuropharmacology. 2015, Vol. 88, Jan 2015, p. 99-102 . IF = 4.936 [ASEP] [ doi ]
Pošusta, Antonín - Sporka, A. J. - Poláček, O. - Rudolf, Š. - Otáhal, Jakub . Control of word processing environment using myoelectric signals . Journal on Multimodal User Interfaces. 2015, Vol. 9, 4, p. 299-311 . IF = 1.017 [ASEP] [ doi ]
Druga, Rastislav - Salaj, M. - Barinka, F. - Edelstein, L. - Kubová, Hana . Calretinin immunoreactivity in the claustrum of the rat . Frontiers in Neuroanatomy. 2015, Vol. 8, Jan 20, p. 160 . IF = 3.26 [ASEP] [ doi ]
Tsenov, Grygoriy - Vondráková, Kateřina - Otáhal, Jakub - Burchfiel, J. - Kubová, Hana . Activation of either the ETA or the ETB receptors is involved in the development of electrographic seizures following intrahippocampal infusion of the endothelin-1 in immature rats . Experimental Neurology. 2015, Vol. 265, Mar 2015, p. 40-47 . IF = 4.657 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska, Ewa - Mareš, Pavel . An antagonist of calcium permeable AMPA receptors, IEM1460: Anticonvulsant action in immature rats? . Epilepsy Research. 2015, Vol. 109, Jan 2015, p. 106-113 . IF = 2.237 [ASEP] [ doi ]
Rektor, I. - Schachter, S.C. - Arya, R. - Arzy, S. - Braakman, H. - Brodie, M.J. - Brugger, P. - Chang, B. S. - Guekht, A. - Hermann, B. - Hesdorffer, D. C. - Jones-Gotman, M. - Kanner, A.M. - Garcia-Larrea, L. - Mareš, Pavel - Mula, M. - Neufeld, M. - Risse, G. L. - Ryvlin, P. - Seeck, M. - Tomson, T. - Korczyn, A.D. Third International Congress on Epilepsy, Brain, and Mind: Part 2 . Epilepsy and Behavior. 2015, Vol. 50, Sep 2015, p. 138-159 . IF = 2.332 [ASEP] [ doi ]
Mareš, Pavel - Kubová, Hana . Developmental patterns of postictal refractoriness and potentiation akin to cortical stimulation . Epilepsia. 2015, Vol. 56, 1, e10-e14 . IF = 4.706 [ASEP] [ doi ]
Janča, R. - Ježdík, P. - Čmejla, R. - Tomášek, M. - Worrell, G. A. - Stead, M. - Wagenaar, J. - Jefferys, J. G. R. - Kršek, P. - Komárek, V. - Jiruška, Přemysl - Marusič, P. Detection of Interictal Epileptiform Discharges Using Signal Envelope Distribution Modelling: Application to Epileptic and Non-Epileptic Intracranial Recordings . Brain Topography. 2015, Vol. 28, 1, p. 172-183 . IF = 3.727 [ASEP] [ doi ]
Ferecskó, A. S. - Jiruška, Přemysl - Foss, L. - Powell, A. D. - Chang, W.C. - Sik, A. - Jefferys, J. G. R. Structural and functional substrates of tetanus toxin in an animal model of temporal lobe epilepsy . Brain Structure and Function. 2015, Vol. 220, 2, p. 1013-1029 . IF = 5.811 [ASEP] [ doi ]
Salaj, M. - Druga, Rastislav - Cerman, J. - Kubová, Hana - Barinka, F. Calretinin and parvalbumin immunoreactive interneurons in the retrosplenial cortex of the rat brain: Qualitative and quantitative analyses . Brain Research. 2015, Vol. 1627, Nov 19, p. 201-215 . IF = 2.561 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska, Ewa - Mareš, Pavel . Different action of a specific NR2B/NMDA antagonist Ro 25-6981 on cortical evoked potentials and epileptic afterdischarges in immature rats . Brain Research Bulletin. 2015, Vol. 111, Jan 2015, p. 1-8 . IF = 2.572 [ASEP] [ doi ]
Šlamberová, R. - Mikulecká, Anna - Macúchová, E. - Hrebíčková, I. - Ševčíková, M. - Nohejlová, K. - Pometlová, M. Effects of psychostimulants on social interaction in adult male rats . Behavioural Pharmacology. 2015, Vol. 26, 8, p. 776-785 . IF = 2 [ASEP] [ doi ]
Zavala-Tecuapetla, Cecília - Kubová, Hana - Otáhal, Jakub - Tsenov, Grygoriy - Mareš, Pavel . Age-dependent suppression of hippocampal epileptic afterdischarges by metabotropic glutamate receptor 5 antagonist MTEP . Pharmacological Reports. 2014, roč. 66, 5, p. 927-930. ISSN 1734-1140. IF = 1.928 [ASEP] [ doi ]
Vodička, Martin - Ergang, Peter - Mikulecká, Anna - Řeháková, Lenka - Klusoňová, Petra - Makal, J. - Soták, Matúš - Musílková, Jana - Zach, P. - Pácha, Jiří . Regulation of 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 and 7 alpha-Hydroxylase CYP7B1 during Social Stress . PLoS ONE 2014, roč. 9, 2, e89421. ISSN 1932-6203. IF = 3.234 [ASEP] [ doi ]
Tchekalarova, J.D. - Kubová, Hana - Mareš, Pavel . Early caffeine exposure: Transient and long-term consequences on brain excitability . Brain Research Bulletin 2014, roč. 104, -, p. 27-35. ISSN 0361-9230. IF = 2.718 [ASEP] [ doi ]
Powell, A. D. - Saintot, P.P. - Gill, K. K. - Bharathan, A. - Buck, S.C. - Morris, G. - Jiruška, Přemysl - Jefferys, J. G. R. Reduced Gamma Oscillations in a Mouse Model of Intellectual Disability: A Role for Impaired Repetitive Neurotransmission? . PLoS ONE 2014, roč. 9, 5, e95871. ISSN 1932-6203. IF = 3.234 [ASEP] [ doi ]
Otáhal, Jakub - Folbergrová, Jaroslava - Kovacs, R. - Kunz, W.S. - Maggio, N. Epileptic Focus and Alteration of Metabolism . International Review of Neurobiology 2014, roč. 114, 2014, p. 209-243. ISSN 0074-7742. IF = 1.921 [ASEP] [ doi ]

Lidé

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení
Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Nina Mikulecká, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Jan Kudláček​, Ph.D.
postdoktorand
Ing. Antonín Pošusta​, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Šárka Danačíková
postgraduální student
  Mgr. Jan Chvojka
postgraduální student
 

Mgr. David Kala 

postgraduální student

  RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
postgraduální student
  Mgr. Zina Ben Salemová
postgraduální student
  Blanka Čejková​​ 
technický pracovník
 

Martin Kučera

odborný pracovník VaV

 

RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.

odborný pracovník VaV

Eva Lažková​ 
technický pracovník
Irinka Peneva Stoyanova​​ 
technický pracovník
  Helena Havelková
technický pracovník