Intranet Areál web

Strukturní biologie signálních proteinů

Strukturní biologie signálních proteinů

Naše skupina se zabývá strukturní biologií (vztahy mezi strukturou a funkcí určitých skupin bílkovin), konkrétně se zaměřujeme na proteiny, které se účastní přenosu signálu v buňce. Mezi metody, které využíváme, patří příprava proteinů a jejich komplexů, základní biofyzikální charakterizace, charakterizace mezimolekulových interakcí a studium struktury a interakčních povrchů. Všechny tyto metody nám umožňují lépe pochopit detaily, jak je regulována aktivita a funkce protein-proteinových komplexů. Zabýváme se především výzkumem v těchto oblastech:

  • Strukturní biologie 14-3-3 proteinů a jejich vazebných partnerů
  • Studium inhibice ubiquitin ligásy Nedd4-2 pomocí proteinu 14-3-3
  • Charakterizace interakcí mezi transkripčním faktorem FOXO4 a tumorovým supresorem p53
  • Mechanismus regulace proteinkinasy ASK1 pomocí TRX a proteinu 14-3-3
  • Mechanismus regulace proteázy kaspazy-2 pomocí proteinu 14-3-3

​EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ODDĚLENÍ

Aktuální projekty

Mechanismus regulace proteinkinasové aktivity ASK1

Náš výzkum umožnil strukturní náhled na komplexy ASK1 kinasy s jejími dvěma přirozenými inhibitory: proteinem 14-3-3 a thioredoxinem. Naše data by mohla být důležitá k porozumění procesu inhibice ASK1 stejně tak jako úlohu proteinů 14-3-3 v regulaci ostatních enzymů. Více

Úspěchy

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE KOMPLEXU FOXO4:p53 – KLÍČOVÉHO FAKTORU V REGULACI STÁRNUTÍ BUNĚK (9.4.2022)

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE KOMPLEXU FOXO4:p53 – KLÍČOVÉHO FAKTORU V REGULACI STÁRNUTÍ BUNĚK (9.4.2022)

Transkripční faktor p53 brání tomu, aby se vlivem stresu staly z normálních buněk buňky nádorové. Za stresových podmínek p53 interaguje s dalším transkripčním faktorem FOXO4 (Forkhead box O 4) a společně pak zvyšují produkci proteinu p21, což spouští proces stárnutí buňky (senescenci). Molekulární mechanismus zvyšování transkripce p21 je však stále nejasný. V práci  publikované v časopise Protein Science vědecké týmy Dr. Obšilové (FGÚ AV ČR), prof. Obšila (PřF UK a FGÚ AV ČR) a jejich kolegů z ÚOCHB AV ČR charakterizovali vzájemné interakce proteinů p53 a FOXO4 na molekulární úrovni. Nové poznatky o struktuře komplexu naleznou využití při vývoji specifických inhibitorů interakce mezi oběma proteiny, a následně pak při vývoji nových léčiv zaměřených na selektivní eliminaci senescentních buněk. Více
Naše nové dva články v Communications Biology

Naše nové dva články v Communications Biology

Two accepted papers in Communications Biology: July and August 2021 Pavel Pohl, Rohit Joshi, Olivia Petrvalska, Tomas Obsil and Veronika Obsilova 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains | Communications Biology (nature.com) Commun. Biol. 2021 July 22; 4(1):899. Matej Horvath, Olivia Petrvalska, Petr Herman, Tomas Obsil and Veronika Obsilova 14-3-3 proteins inactivate DAPK2 by promoting its dimerization and protecting key regulatory phosphosites | Communications Biology (nature.com) Commun. Biol. 2021 August 19; 4(1):986. IF = 6.268 Více

Publikace

Obšilová; Veronika - Obšil; T. The yeast 14-3-3 proteins Bmh1 and Bmh2 regulate key signaling pathways . Frontiers in molecular biosciences. 2024; 11(Jan 24); 1327014 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Petrvalská; Olivia - Honzejková; K. - Koupilová; N. - Herman; P. - Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . 14-3-3 protein inhibits CaMKK1 by blocking the kinase active site with its last two C-terminal helices . Protein Science. 2023; 32(11); e4805 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Masaryk; Jakub - Kale; Deepika - Pohl; Pavel - Ruiz-Castilla; F. J. - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika - Ramos; J. - Sychrová; Hana . The second intracellular loop of the yeast Trk1 potassium transporter is involved in regulation of activity; and interaction with 14–3-3 proteins . Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023; 21(April); 2705-2716 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Obšilová; Veronika - Obšil; T. Structural insights into the functional roles of 14-3-3 proteins . Frontiers in molecular biosciences. 2022; 9(Sep 16)); 1016071 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Mandal; R. - Kohoutová; Klára - Petrvalská; Olivia - Horváth; M. - Srb; Pavel - Veverka; Václav - Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . FOXO4 interacts with p53 TAD and CRD and inhibits its binding to DNA . Protein Science. 2022; 31(5)); e4287 . IF = 8.0 [ASEP] [ doi ]
Kohoutová; Klára - Dočekal; V. - Ausserlechner; M. J. - Kaiser; N. - Tekel; A. - Mandal; R. - Horváth; M. - Obšilová; Veronika - Veselý; J. - Hagenbuchner; J. - Obšil; Tomáš . Lengthening the Guanidine–Aryl Linker of Phenylpyrimidinylguanidines Increases Their Potency as Inhibitors of FOXO3-Induced Gene Transcription . ACS Omega. 2022; 7(38); 34632-34646 . IF = 4.2 [ASEP] [ doi ]
Joshi; Rohit - Pohl; Pavel - Strachotová; D. - Herman; P. - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . Nedd4-2 binding to 14-3-3 modulates the accessibility of its catalytic site and WW domains . Biophysical Journal. 2022; 121(7); 1299-1311 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Pohl; Pavel - Joshi; Rohit - Petrvalská; Olivia - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains . Communications Biology. 2021; 4(1)); 899 . IF = 6.548 [ASEP] [ doi ]
Obšilová; Veronika - Honzejková; K. - Obšil; Tomáš . Structural Insights Support Targeting ASK1 Kinase for Therapeutic Interventions . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(24)); 13395 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Neves; J. F. - Petrvalská; Olivia - Bosica; F. - Cantrelle; F. X. - Merzougui; H. - O'Mahony; G. - Hanoulle; X. - Obšil; Tomáš - Landrieu; I. Phosphorylated full-length Tau interacts with 14-3-3 proteins via two short phosphorylated sequences; each occupying a binding groove of 14-3-3 dimer . FEBS Journal. 2021; 288(6); 1918-1934 . IF = 5.622 [ASEP] [ doi ]
Košek; Dalibor - Grabundzija; I. - Lei; H. - Bilic; I. - Wang; H. - Jin; Y. - Peaslee; G. F. - Hickman; A. B. - Dyda; F. The large bat Helitron DNA transposase forms a compact monomeric assembly that buries and protects its covalently bound 5 '-transposon end . Molecular Cell. 2021; 81(20); 4271-4286.e4 . IF = 19.328 [ASEP] [ doi ]
Horváth; Matej - Petrvalská; Olivia - Herman; P. - Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . 14-3-3 proteins inactivate DAPK2 by promoting its dimerization and protecting key regulatory phosphosites . Communications Biology. 2021; 4(1)); 986 . IF = 6.548 [ASEP] [ doi ]
Boušová; Kristýna - Bednárová; Lucie - Zouharová; Monika - Vetýšková; Veronika - Poštulková; Klára - Hofbauerová; Kateřina - Petrvalská; Olivia - Vaněk; O. - Tripsianes; K. - Vondrášek; Jiří . The order of PDZ3 and TrpCage in fusion chimeras determines their properties—a biophysical characterization . Protein Science. 2021; 30(8); 1653-1666 . IF = 6.993 [ASEP] [ doi ]
Santo Lentini; D. - Petrvalská; Olivia - Obšilová; Veronika - Ottmann; Ch. - Obšil; Tomáš . Stabilization of Protein-Protein Interactions between CaMKK2 and 14-3-3 by Fusicoccins . ACS Chemical Biology. 2020; 15(11); 3060-3071 . IF = 5.100 [ASEP] [ doi ]
Pšenáková; Katarína - Hexnerová; Rozálie - Srb; Pavel - Obšilová; Veronika - Veverka; Václav - Obšil; Tomáš . The redox-active site of thioredoxin is directly involved in apoptosis signal-regulating kinase 1 binding that is modulated by oxidative stress . FEBS Journal. 2020; 287(8); 1626); 1644 . IF = 5.542 [ASEP] [ doi ]
Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . The 14-3-3 Proteins as Important Allosteric Regulators of Protein Kinases . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(22)); 8824 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . A new role for 14-3-3 protein in steroidogenesis . FEBS Journal. 2020; 287(18); 3921-3924 . IF = 5.542 [ASEP] [ doi ]
Kalábová; Dana - Filandr; František - Alblová; Miroslava - Petrvalská; Olivia - Horváth; Matej - Man; Petr - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . 14-3-3 protein binding blocks the dimerization interface of caspase-2 . FEBS Journal. 2020; 287(16); 3494-3510 . IF = 5.542 [ASEP] [ doi ]
Valenti; D. - Neves; J. F. - Cantrelle; F. X. - Hristeva; S. - Santo Lentini; D. - Obšil; Tomáš - Hanoulle; X. - Levy; L. M. - Tzalis; D. - Landrieu; I. - Ottmann; Ch. Set-up and screening of a fragment library targeting the 14-3-3 protein interface . MedChemComm. 2019; 10(10); 1796-1802 . IF = 2.807 [ASEP] [ doi ]
Šmídová; Aneta - Staňková; Kateřina - Petrvalská; Olivia - Lazar; Josef - Sychrová; Hana - Obšil; Tomáš - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika . The activity of Saccharomyces cerevisiae Na+; K+/H+ antiporter Nha1 is negatively regulated by 14-3-3 protein binding at serine 481 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(12)); 118534 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Pšenáková; Katarína - Kohoutová; K. - Obšilová; Veronika - Ausserlechner; M. J. - Veverka; Václav - Obšil; Tomáš . Forkhead Domains of FOXO Transcription Factors Differ in both Overall Conformation and Dynamics . Cells. 2019; 8(9)); 966 . IF = 4.366 [ASEP] [ doi ]
He; F. - Mori; T. - Morita; I. - Nakamura; H. - Alblová; Miroslava - Hoshino; S. - Awakawa; T. - Abe; I. Molecular basis for the P450-catalyzed C-N bond formation in indolactam biosynthesis . Nature Chemical Biology. 2019; 15(12); 1206-1213 . IF = 12.587 [ASEP] [ doi ]
Hagenbuchner; J. - Obšilová; Veronika - Kaserer; T. - Kaiser; N. - Rass; B. - Pšenáková; Katarína - Dočekal; V. - Alblová; Miroslava - Kohoutová; Klára - Schuster; D. - Aneichyk; T. - Veselý; J. - Obexer; P. - Obšil; Tomáš - Ausserlechner; M. J. Modulating FOXO3 transcriptional activity by small; DBD-binding molecules . eLife. 2019; 8(Dec 4)); e48876 . IF = 7.080 [ASEP] [ doi ]
Alblová, Miroslava - Šmídová, Aneta - Kalábová, Dana - Santo Lentini, D. - Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika . Allosteric Activation of Yeast Enzyme Neutral Trehalase by Calcium and 14-3-3 Protein . Physiological Research 2019, 68(2), 147-160 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Šmídová, Aneta - Alblová, Miroslava - Kalábová, Dana - Pšenáková, Katarína - Rosůlek, Michal - Herman, P. - Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika . 14-3-3 protein masks the nuclear localization sequence of caspase-2 . FEBS Journal 2018, 285(22), 4196-4213 . IF = 4.739 [ASEP] [ doi ]
Pšenáková, Katarína - Petrvalská, Olivia - Kylarová, Salome - Santo, D. L. - Kalábová, Dana - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . 14-3-3 protein directly interacts with the kinase domain of calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaMKK2) . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects 2018, roč. 1862, 7, p. 1612-1625 . IF = 3.681 [ASEP] [ doi ]
Kylarová, Salome - Pšenáková, Katarína - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . CaMKK2 kinase domain interacts with the autoinhibitory region through the N-terminal lobe including the RP insert . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects 2018, 1862(10), 2304-2313 . IF = 3.681 [ASEP] [ doi ]
Kalábová, Dana - Šmídová, Aneta - Petrvalská, Olivia - Alblová, Miroslava - Košek, Dalibor - Man, Petr - Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika . Human procaspase-2 phosphorylation at both S139 and S164 is required for 14-3-3 binding . Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017, roč. 493, 2, p. 940-945 . IF = 2.559 [ASEP] [ doi ]
Kacířová, Miroslava - Nováček, J. - Man, Petr - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Structural Basis for the 14-3-3 Protein-Dependent Inhibition of Phosducin Function . Biophysical Journal. 2017, roč. 112, 7, p. 1339-1349 . IF = 3.495 [ASEP] [ doi ]
Alblová, Miroslava - Šmídová, Aneta - Dočekal, V. - Veselý, J. - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2017, roč. 114, 46, E9811-E9820 . IF = 9.504 [ASEP] [ doi ]
Kirubakaran, P. - Pfeiferová, L. - Boušová, Kristýna - Bednárová, L. - Obšilová, Veronika - Vondrášek, J. Artificial proteins as allosteric modulators of PDZ3 and SH3 in two-domain constructs: A computational characterization of novel chimeric proteins . Proteins-Structure, Function and Bioinformatics. 2016, roč. 84, 10, p. 1358-1374 . IF = 2.397 [ASEP] [ doi ]
Petrvalská, Olivia - Košek, Dalibor - Kukačka, Zdeněk - Tošner, Z. - Man, Petr - Večeř, J. - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Structural Insight into the 14-3-3 Protein-dependent Inhibition of Protein Kinase ASK1 (Apoptosis Signal-regulating kinase 1) . Journal of Biological Chemistry. 2016, roč. 291, 39, p. 20753-20765 . IF = 4.125 [ASEP] [ doi ]
Jirků, Michaela - Lánský, Zdeněk - Bednárová, L. - Šulc, Miroslav - Monincová, L. - Majer, P. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, J. - Teisinger, Jan - Boušová, Kristýna . The characterization of a novel S100A1 binding site in the N-terminus of TRPM1 . International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 2016, roč. 78, Sep 2016, p. 186-193 . IF = 3.505 [ASEP] [ doi ]
Kylarová, Salome - Košek, Dalibor - Petrvalská, Olivia - Pšenáková, Katarína - Man, Petr - Večeř, J. - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Cysteine residues mediate high‐affinity binding of thioredoxin to ASK1 . FEBS Journal. 2016, roč. 283, 20, p. 3821-3838 . IF = 3.902 [ASEP] [ doi ]
Kacířová, Miroslava - Košek, Dalibor - Kádek, Alan - Man, Petr - Večeř, J. - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Structural Characterization of Phosducin and Its Complex with the 14-3-3 Protein . Journal of Biological Chemistry. 2015, Vol. 290, 26, p. 16246-16260 . IF = 4.258 [ASEP] [ doi ]
Jirků, Michaela - Bumba, Ladislav - Bednárová, Lucie - Kubala, M. - Šulc, Miroslav - Franěk, M. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, Jiří - Teisinger, Jan - Boušová, Kristýna . Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel . Biophysical Chemistry. 2015, Vol. 207, Dec, p. 135-142 . IF = 2.363 [ASEP] [ doi ]
Boušová, Kristýna - Jirků, Michaela - Bumba, Ladislav - Bednárová, Lucie - Šulc, Miroslav - Franěk, M. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, Jiří - Teisinger, Jan . PIP2 and PIP3 interact with N-terminus region of TRPM4 channel . Biophysical Chemistry. 2015, Vol. 205, Oct 2015, p. 24-32 . IF = 2.363 [ASEP] [ doi ]
Gryčová, Lenka - Holendová, Blanka - Lánský, Zdeněk - Bumba, Ladislav - Jirků, Michaela - Boušová, Kristýna - Teisinger, Jan . Ca2+ Binding Protein S100A1 Competes with Calmodulin and PIP2 for Binding Site on the C-Terminus of the TPRV1 Receptor . ACS Chemical Neuroscience. 2015, Vol. 6, 3, p. 386-392 . IF = 4.348 [ASEP] [ doi ]
Obšilová, Veronika - Kopecká, Miroslava - Košek, Dalibor - Kacířová, M. - Kylarová, Salome - Řežábková, L. - Obšil, T. Mechanisms of the 14-3-3 protein function: regulation of protein function through conformational modulation . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s155-s164. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Košek, Dalibor - Kylarová, Salome - Pšenáková, Katarína - Řežábková, L. - Herman, P. - Večeř, J. - Obšilová, Veronika - Obšil, T. Biophysical and Structural Characterization of the Thioredoxin-binding Domain of Protein Kinase ASK1 and Its Interaction with Reduced Thioredoxin . Journal of Biological Chemistry 2014, roč. 289, 35, p. 24463-24474. ISSN 0021-9258. IF = 4.573 [ASEP] [ doi ]
Kopecká, Miroslava - Košek, Dalibor - Kukačka, Zdeněk - Řežábková, Lenka - Man, Petr - Novák, Petr - Obšil, T. - Obšilová, Veronika . Role of the EF-hand-like Motif in the 14-3-3 Protein- mediated Activation of Yeast Neutral Trehalase Nth1 . Journal of Biological Chemistry 2014, roč. 289, 20, p. 13948-13961. ISSN 0021-9258. IF = 4.573 [ASEP] [ doi ]
Wald, Tomáš - Osičková, Adriana - Šulc, Miroslav - Benada, Oldřich - Semerádtová, A. - Řežábková, Lenka - Veverka, Václav - Bednárová, Lucie - Malý, J. - Macek, Pavel - Šebo, Peter - Slabý, Ivan - Vondrášek, Jiří - Osička, Radim . Intrinsically Disordered Enamel Matrix Protein Ameloblastin Forms Ribbon-like Supramolecular Structures via an N-terminal Segment Encoded by Exon 5 . Journal of Biological Chemistry, 2013, Vol. 288, 31, p. 22333-22345 . IF = 4.651 [ASEP] [ doi ]
Vácha, P. - Zusková, Iva - Bumba, Ladislav - Večeř, J. - Obšilová, Veronika - Obšil, T. Detailed kinetic analysis of the interaction between the FOXO4–DNA-binding domain and DNA . Biophysical Chemistry, 2013, Vol. 184, DEC 31, p. 68-78 . IF = 2.283 [ASEP] [ doi ]
Macáková, Eva - Kopecká, Miroslava - Kukačka, Zdeněk - Veisová, Dana - Novák, Petr - Man, Petr - Obšil, T. - Obšilová, Veronika . Structural basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1 . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects, 2013, Vol. 1830, 10, p. 4491-4499 . IF = 3.848 [ASEP] [ doi ]
Janoušková, Hana - Ray, A.M. - Noulet, F. - Lelong-Rebel, I. - Choulier, L. - Schaffner, F. - Lehmann, M. - Martin, S. - Teisinger, Jan - Dontenwill, M. Activation of p53 pathway by Nutlin-3a inhibits the expression of the therapeutic target alpha 5 integrin in colon cancer cells . Cancer letters, 2013, Vol. 336, 2, p. 307-318 . IF = 4.258 [ASEP] [ doi ]
Bílý, Jan - Gryčová, Lenka - Holendová, Blanka - Jirků, Michaela - Janoušková, Hana - Boušová, Kristýna - Teisinger, Jan . Characterization of the S100A1 Protein Binding Site on TRPC6 C-Terminus . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 5, e62677 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Boukalová, Štěpána - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . Protons stabilize the closed conformation of gain-of-function mutants of the TRPV1 channel . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, 2013, Vol. 1833, 3, p. 520-528 . IF = 4.808 [ASEP] [ doi ]
Řežábková, L. - Kacířová, M. - Šulc, Miroslav - Herman, P. - Večeř, J. - Štěpánek, M. - Obšilová, Veronika - Obšil, T. Structural Modulation of Phosducin by Phosphorylation and 14-3-3 Protein Binding . Biophysical Journal, 2012, Vol. 103, 9, p. 1960-1969 . IF = 3.668 [ASEP] [ doi ]
Veisová, Dana - Macáková, Eva - Řežábková, Lenka - Šulc, Miroslav - Vácha, Petr - Sychrová, Hana - Obšil, T. - Obšilová, Veronika . Role of individual phosphorylation sites for the 14-3-3-protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1 . Biochemical Journal, 2012, Vol. 443, 3, p. 663-670 . IF = 4.654 [ASEP] [ doi ]
Krásný, Lukáš - Pompach, Petr - Strohalm, Martin - Obšilová, Veronika - Strnadová, Marcela - Novák, Petr - Volný, Michael . In-situ enrichment of phosphopeptides on MALDI plates modified by ambient ion landing . Journal of Mass Spectrometry, 2012, Vol. 47, 10, p. 1294-1302 . IF = 3.214 [ASEP] [ doi ]
Janoušková, Hana - Maglott, A. - Leger, D.Y. - Bossert, C. - Noulet, F. - Guerin, E. - Guenot, D. - Pinel, S. - Chastagner, P. - Plenat, F. - Entz-Werle, N. - Lehmann-Che, J. - Godet, J. - Martin, S. - Teisinger, Jan - Dontenwill, M. Integrin alpha 5 beta 1 Plays a Critical Role in Resistance to Temozolomide by Interfering with the p53 Pathway in High-Grade Glioma . Cancer Research, 2012, Vol. 72, 14, p. 3463-3470 . IF = 8.650 [ASEP] [ doi ]
Holendová, Blanka - Gryčová, Lenka - Jirků, Michaela - Teisinger, Jan . PtdIns(4,5)P-2 interacts with CaM binding domains on TRPM3 N-terminus . Channels, 2012, Vol. 6, 6, p. 479-482 . IF = 2.159 [ASEP] [ doi ]
Holakovská, Blanka - Gryčová, Lenka - Jirků, Michaela - Šulc, Miroslav - Bumba, Ladislav - Teisinger, Jan . Calmodulin and S100A1 Protein Interact with N Terminus of TRPM3 Channel . Journal of Biological Chemistry, 2012, Vol. 287, 20, p. 16645-16655 . IF = 4.651 [ASEP] [ doi ]
Haladová, Kateřina - Mrázek, Hynek - Ječmen, Tomáš - Halada, Petr - Man, Petr - Novák, Petr - Chmelík, Josef - Obšil, Tomáš - Šulc, Miroslav . The combination of hydrogen/deuterium exchange or chemical cross-linking techniques with mass spectrometry: Mapping of human 14-3-3 zeta homodimer interface . Journal of Structural Biology, 2012, Vol. 179, 1, p. 10-17 . IF = 3.361 [ASEP] [ doi ]
Gryčová, Lenka - Holendová, Blanka - Bumba, Ladislav - Bílý, Jan - Jirků, Michaela - Lánský, Zdeněk - Teisinger, Jan . Integrative Binding Sites within Intracellular Termini of TRPV1 Receptor . PLoS ONE, 2012, Vol. 7, 10, e48437 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Řežábková, L. - Man, Petr - Novák, Petr - Herman, P. - Večeř, J. - Obšilová, Veronika - Obšil, T. Structural Basis for the 14-3-3 Protein-dependent Inhibition of the Regulator of G Protein Signaling 3 (RGS3) Function . Journal of Biological Chemistry, 2011, Vol. 286, 50, p. 43527-43536 . IF = 4.773 [ASEP] [ doi ]
Vališ, Karel - Procházka, L. - Bouřa, Evžen - Chladová, Jaromíra - Obšil, T. - Rohlena, Jakub - Truksa, Jaroslav - Dong, L.F. - Ralph, S.J. - Neužil, Jiří . Hippo/Mst1 stimulates transcription of the proapoptotic mediator NOXA in a FoxO1-dependent manner . Cancer Research, 2011, Vol. 71, 3, p. 946-954 . IF = 7.856 [ASEP] [ doi ]
Touška, Filip - Maršáková, Lenka - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . A “Cute” Desensitization of TRPV1 . Current Pharmaceutical Biotechnology, 2011, Vol. 12, 1, p. 122-129 . IF = 2.805 [ASEP]
Samad, Abdul - Surá, Lucie - Benedikt, Jan - Ettrich, Rüdiger - Minofar, Babak - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . The C-terminal basic residues contribute to the chemical- and voltage-dependent activation of TRPA1 . Biochemical Journal, 2011, Vol. 433, 1, p. 197-204 . IF = 4.897 [ASEP] [ doi ]
Obšil, T. - Obšilová, Veronika . Structural basis of 14-3-3 protein functions . Seminars in Cell & Developmental Biology, 2011, Vol. 22, 7, p. 663-672 . IF = 6.646 [ASEP] [ doi ]
Obšil, T. - Obšilová, Veronika . Structural basis for DNA recognition by FOXO proteins . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, 2011, Vol. 1813, 11, p. 1946-1953 . IF = 5.538 [ASEP] [ doi ]
Holakovská, Blanka - Gryčová, Lenka - Bílý, Jan - Teisinger, Jan . Characterization of calmodulin binding domains in TRPV2 and TRPV5 C-tails . Amino Acids, 2011, Vol. 40, 2, p. 741-748 . IF = 3.248 [ASEP] [ doi ]
Řežábková, L. - Bouřa, E. - Herman, P. - Večeř, J. - Bouřová, Lenka - Šulc, Miroslav - Svoboda, Petr - Obšilová, Veronika - Obšil, T. 14-3-3 protein interacts with and affects the structure of RGS domain of regulator of G protein signaling 3 (RGS3) . Journal of Structural Biology, 2010, Vol. 170, 3, p. 451-461 . IF = 3.497 [ASEP] [ doi ]
Veisová, Dana - Řežábková, L. - Štěpánek, M. - Novotná, P. - Herman, P. - Večeř, J. - Obšil, T. - Obšilová, Veronika . The C-Terminal Segment of Yeast BMH Proteins Exhibits Different Structure Compared to Other 14-3-3 Protein Isoforms . Biochemistry, 2010, Vol. 49, 18, p. 3853-3861 . IF = 3.226 [ASEP] [ doi ]
Friedlová, Eliška - Gryčová, Lenka - Holakovská, Blanka - Šilhán, Jan - Janoušková, Hana - Šulc, Miroslav - Obšilová, Veronika - Obšil, T. - Teisinger, Jan . The interactions of the C-terminal region of the TRPC6 channel with calmodulin . Neurochemistry International, 2010, Vol. 56, 2, p. 363-366 . IF = 3.601 [ASEP] [ doi ]
Bouřa, E. - Řežábková, L. - Brynda, Jiří - Obšilová, Veronika - Obšil, T. Structure of the human FOXO4-DBD-DNA complex at 1.9 A resolution reveals new details of FOXO binding to the DNA . Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography, 2010, Vol. 66, 12, p. 1351-1357 . IF = 6.326 [ASEP] [ doi ]
Boukalová, Štěpána - Maršáková, Lenka - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . Conserved Residues within the Putative S4–S5 Region Serve Distinct Functions among Thermosensitive Vanilloid Transient Receptor Potential (TRPV) Channels . Journal of Biological Chemistry, 2010, Vol. 285, 53, p. 41455-41462 . IF = 5.328 [ASEP] [ doi ]
Šilhán, J. - Vácha, Petr - Strnadová, P. - Večeř, J. - Herman, P. - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . 14-3-3 Protein Masks the DNA Binding Interface of Forkhead Transcription Factor FOXO4 . Journal of Biological Chemistry, 2009, Vol. 284, 29, p. 19349-19360 . IF = 5.328 [ASEP] [ doi ]
Kubala, M. - Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Sklenovský, P. - Janovská, M. - Otyepka, M. - Teisinger, Jan . Changes in Electrostatic Surface Potential of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Induced by Cytoplasmic Ligand(s) Binding . Biophysical Journal, 2009, Vol. 97, 6, p. 1756-1764 . IF = 4.390 [ASEP] [ doi ]
Jindřichová, Marie - Vávra, Vojtěch - Obšil, Tomáš - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana . Functional relevance of aromatic residues in the first transmembrane domain of P2X receptors . Journal of Neurochemistry, 2009, Vol. 109, 3, p. 923-934 . IF = 3.999 [ASEP] [ doi ]
Gryčová, Lenka - Sklenovský, P. - Lánský, Zdeněk - Janovská, M. - Otyepka, M. - Amler, E. - Teisinger, Jan - Kubala, M. ATP and magnesium drive conformational changes of the Na+/K+-ATPase cytoplasmic headpiece . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 2009, Vol. 1788, 5, p. 1081-1091 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Benedikt, Jan - Samad, Abdul - Ettrich, Rüdiger - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . Essential role for the putative S6 inner pore region in the activation gating of the human TRPA1 channel . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, 2009, Vol. 1793, 7, p. 1279-1288 . IF = 4.374 [ASEP] [ doi ]
Obšilová, Veronika - Nedbálková, Eliška - Šilhán, Jan - Bouřa, Evžen - Herman, P. - Večeř, J. - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan - Dyda, F. - Obšil, Tomáš . The 14-3-3 Protein Affects the Conformation of the Regulatory Domain of Human Tyrosine Hydroxylase . Biochemistry, 2008, Vol. 47, 6, p. 1768-1777 . IF = 3.379 [ASEP] [ doi ]
Mazna, Petr - Gryčová, Lenka - Balík, Aleš - Zemková, Hana - Friedlová, Eliška - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš - Teisinger, Jan . The role of proline residues in the structure and function of human MT2 melatonin receptor . Journal of Pineal Research, 2008, Vol. 45, 4, p. 361-372 . IF = 5.056 [ASEP] [ doi ]
Jelínková, Irena - Vávra, Vojtěch - Jindřichová, Marie - Obšil, Tomáš - Zemková, H.W. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S. Identification of P2X4 receptor transmembrane residues contributing to channel gating and interaction with ivermectin . Pflugers Archiv - European Journal of Physiology, 2008, Vol. 465, 5, p. 939-950 . IF = 3.526 [ASEP] [ doi ]
Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Friedlová, Eliška - Obšilová, Veronika - Janoušková, Hana - Obšil, Tomáš - Teisinger, Jan . Ionic interactions are essential for TRPV1 C-terminus binding to calmodulin . Biochemical and Biophysical Research Communications, 2008, Vol. 375, 4, p. 680-683 . IF = 2.648 [ASEP] [ doi ]
Drastichová, Zdeňka - Bouřová, Lenka - Lisý, Václav - Hejnová, L. - Rudajev, Vladimír - Stöhr, Jiří - Durchánková, Dana - Ostašov, Pavel - Teisinger, Jan - Soukup, Tomáš - Novotný, Jiří - Svoboda, Petr . Subcellular redistribution of trimeric G-proteins – potential mechanism of desensitization of hormone response: internalisation, solubilization, down-regulation . Physiological Research, 2008, Vol. 57, Suppl.3, S1-S10 . IF = 1.653 [ASEP]
Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika . Structure/function relationships underlying regulation of FOXO transcription factors . Oncogene, 2008, Vol. 27, 16, p. 2263-2275 . IF = 7.216 [ASEP]
Zemková, Hana - Yan, Z. - Liang, Z. - Jelínková, Irena - Tomič, M. - Stojilkovic, S. S. Role of aromatic and charged ectodomain residues in the P2X4 receptor functions . Journal of Neurochemistry, 2007, Vol. 102, 4, p. 1139-1150 . IF = 4.451 [ASEP]
Sušánková, Klára - Ettrich, Rüdiger - Vyklický st., Ladislav - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . Contribution of the putative inner-pore region to the gating of the Transient Receptor Potential Vanilloid Subtype 1 Channel (TRPV1) . Journal of Neuroscience, 2007, Vol. 27, 28, p. 7578-7585 . IF = 7.490 [ASEP]
Nováková-Toušová, Karolina - Vyklický st., Ladislav - Sušánková, Klára - Benedikt, Jan - Samad, Abdul - Teisinger, Jan - Vlachová, Viktorie . Functional changes in the vanilloid receptor subtype 1 channel during and after acute desensitization . Neuroscience, 2007, Vol. 149, 1, p. 144-154 . IF = 3.352 [ASEP]
Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Friedlová, Eliška - Vlachová, Viktorie - Kubala, M. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš - Teisinger, Jan . ATP binding site on the C-terminus of the vanilloid . Archives of Biochemistry and Biophysics, 2007, Vol. 465, 2, p. 389-398 . IF = 2.578 [ASEP]
Bouřa, Evžen - Šilhán, Jan - Herman, P. - Večeř, J. - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Both the N-terminal Loop and Wing W2 of the Forkhead Domain of Transcription Factor Foxo4 Are Important for DNA Binding . Journal of Biological Chemistry, 2007, Vol. 282, 11, p. 8265-8275 . IF = 5.581 [ASEP]
Benedikt, Jan - Teisinger, Jan - Vyklický st., Ladislav - Vlachová, Viktorie . Ethanol inhibits cold-menthol receptor TRPM8 by modulating its interaction with membrane phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate . Journal of Neurochemistry, 2007, Vol. 100, 1, p. 211-224 . IF = 4.451 [ASEP]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.

vedoucí oddělení

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení (part time)

MgrDalibor Košek, Ph.D.
vědecký pracovník

M.Sc. Maša Janošev
postgraduální student
   
M.Sc. Jayashri Bhosale
postgraduální student
M.Sc. Klára Kohoutová
ext. - postgraduální student
M.Sc. Andrej Tekel
ext.- postgraduální student
Bc. Adam Brzezina
ext. - pregraduální student

Bc. Matúš Friček
ext.- pregraduální student

Bc. Martin Hýbl
ext.- pregraduální student
Mgr. Dana Kalábová, Ph.D.
technický pracovník

Bc. Gabriela Kočárová
technický pracovník