Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Tibenská; V. - Benešová; A. - Vebr; P. - Liptáková; A. - Hejnová; L. - Elsnicová; B. - Drahota; Zdeněk - Horníková; D. - Galatík; F. - Kolář; D. - Vybíral; S. - Alánová; Petra - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. Gradual cold acclimation induces cardioprotection without affecting adrenergic beta-receptor-mediated adenylyl cyclase signaling . Journal of Applied Physiology. 2020; 128(4); 1023-1032 . IF = 3.044 [ASEP] [ doi ]
Papoušek; František - Sedmera; David - Neckář; Jan - Ošťádal; Bohuslav - Kolář; František . Left ventricular function and remodelling in rats exposed stepwise up to extreme chronic intermittent hypoxia . Respiratory Physiology & Neurobiology. 2020; 282(Nov)); 103526 . IF = 1.591 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Sedmera; David . What Is the Optimal Light Source for Optical Mapping Using Voltage-and Calcium-Sensitive Dyes? . Physiological Research. 2020; 69(4); 599-607 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Lichý; M. - Szobi; A. - Hrdlička; Jaroslav - Neckář; Jan - Kolář; František - Adameová; A. Programmed Cell Death in the Left and Right Ventricle of the Late Phase of Post-Infarction Heart Failure . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(20)); 7782 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Landová Šulcová; Marie - Zahradníček; Oldřich - Dumková; J. - Dosedělová; Hana - Křivánek; J. - Hampl; Marek - Kavková; M. - Zikmund; T. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David - Kaiser; J. - Tucker; A. S. - Buchtová; Marcela . Developmental mechanisms driving complex tooth shape in reptiles . Developmental Dynamics. 2020; 249(4); 441-464 . IF = 3.275 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová; A. - Olejníčková; Veronika - Jensen; B. - Christoffels; V. M. - Kolesová; H. - Sedmera; David - Gregorovičová; Martina . The formation of the atrioventricular conduction axis is linked in development to ventricular septation . Journal of Experimental Biology. 2020; 223(19)); jeb229278 . IF = 3.014 [ASEP] [ doi ]
Kosek; V. - Heczková; M. - Novák; F. - Meisnerová; E. - Nováková; Olga - Zelenka; J. - Bechyňská; K. - Vrzáčová; N. - Suttnar; J. - Hlaváčková; A. - Danková; H. - Bratová; M. - Dasková; N. - Malínská; H. - Oliyarnyk; O. - Wohl; P. - Bastová; H. - Hajslová; J. - Cahová; M. The omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Oxidative Stress in Long-Term Parenteral Nutrition Dependent Adult Patients: Functional Lipidomics Approach . Nutrients. 2020; 12(8)); 2351 . IF = 4.546 [ASEP] [ doi ]
Jensen; B. - Joyce; W. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David - Wang; T. - Christoffels; V. M. Low incidence of atrial septal defects in nonmammalian vertebrates . Evolution & Development. 2020; 22(3); 241-256 . IF = 1.925 [ASEP] [ doi ]
Antonucci; S. - Di Sante; M. - Sileikyte; J. - Deveraux; J. - Bauer; T. - Bround; M. J. - Menabo; R. - Paillard; M. - Alánová; Petra - Carraro; M. - Ovize; M. - Molkentin; J. D. - Cohen; M. - Forte; M. A. - Bernardi; P. - Di Lisa; F. - Murphy; E. A novel class of cardioprotective small-molecule PTP inhibitors . Pharmacological Research. 2020; 151(Jan)); 104548 . IF = 5.893 [ASEP] [ doi ]
Vacková; Š. - Kikerlová; S. - Melenovský; V. - Kolář; František - Imig; J. D. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Červenka; L. Altered Renal Vascular Responsiveness to Vasoactive Agents in Rats with Angiotensin II-Dependent Hypertension and Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(4); 792-809 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]
Skuhrová; K. - Kvasilová; A. - Svatůňková; Jarmila - Sedmera; David . Cardiac Enlargement in the Chick Embryo Induced by Hypothermic Incubation Is Due to a Combination of Hyperplasia and Hypertrophy of Cardiomyocytes . Folia Biologica. 2019; 65(1); 36-42 . IF = 0.691 [ASEP]
Pokorná; Z. - Jirkovský; E. - Hlaváčková; Markéta - Jansová; H. - Jirkovská; A. - Lencová-Popelová; O. - Brázdová; P. - Kubeš; J. - Sotáková-Kašparová; Dita - Mazurová; Y. - Adamcová; M. - Vostatková; L. - Holzerová; Kristýna - Kolář; František - Šimůnek; T. - Štěrba; M. In vitro and in vivo investigation of cardiotoxicity associated with anticancer proteasome inhibitors and their combination with anthracycline . Clinical science. 2019; 133(16); 1827-1844 . IF = 5.223 [ASEP] [ doi ]
Podolnikova; N. P. - Hlaváčková; Markéta - Wu; Y. - Yakubenko; V. P. - Faust; J. - Balabiyev; A. - Wang; X. - Ugarova; T. P. Interaction between the integrin Mac-1 and signal regulatory protein (SIRP) mediates fusion in heterologous cells . Journal of Biological Chemistry. 2019; 294(19); 7833-7849 . IF = 4.238 [ASEP] [ doi ]
Petrovová, E. - Giretová, M. - Kvasilová, A. - Benada, Oldřich - Danko, J. - Medvecký, L. - Sedmera, David . Preclinical Alternative Model for Analysis of Porous Scaffold Biocompatibility Applicable in Bone Tissue Engineering . ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 2019, 36(1), 121-130 . IF = 5.787 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Milerová; Marie - Ošťádalová; Ivana - Hlaváčková; Markéta - Kolář; František . Developmental and sex differences in cardiac tolerance to ischemia-reperfusion injury: the role of mitochondria . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019; 97(9); 808-814 . IF = 1.946 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková, Veronika - Šaňková, Barbora - Sedmera, David - Janáček, Jiří . Trabecular Architecture Determines Impulse Propagation Through the Early Embryonic Mouse Heart . Frontiers in physiology 2019, 9(Jan 8)), 1876 . IF = 3.367 [ASEP] [ doi ]
Novák; F. - Vecka; M. - Meisnerová; E. - Ševela; S. - Vávrová; L. - Rychlíková; J. - Doležalová; L. - Myslivcová; D. - Žák; A. - Vítek; L. - Nováková; Olga . Fish oil supplementation with various lipid emulsions suppresses in vitro cytokine release in updates home parenteral nutrition patients: a crossover study . Nutrition Research. 2019; 72(Dec); 70-79 . IF = 2.767 [ASEP] [ doi ]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Neckář, Jan - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Šilhavý, Jan - Korenková, Vlasta - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Cardioprotective Regimen of Adaptation to Chronic Hypoxia Diversely Alters Myocardial Gene Expression in SHR and SHR-mt(BN) Conplastic Rat Strains . Frontiers in Endocrinology 2019, 9(Jan 22)), 809 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Khan, M. A. H. - Gross, G. J. - Cyprová, Michaela - Hrdlička, Jaroslav - Kvasilová, A. - Falck, J. R. - Campbell, W. B. - Sedláková, Lenka - Škutová, Šárka - Olejníčková, Veronika - Gregorovičová, Martina - Sedmera, David - Kolář, František - Imig, J. D. Epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B attenuates post-myocardial infarction remodeling in spontaneously hypertensive rats . Clinical science 2019, 133(8), 939-951 . IF = 5.223 [ASEP] [ doi ]
Naryzhnaya, N. V. - Khaliulin, I. - Lishmanov, Yu. B. - Suleiman, M.-S. - Tsibulnikov, S.Yu. - Kolář, František - Maslov, L. N. Participation of opioid receptors in the cytoprotective effect of chronic normobaric hypoxia . Physiological Research 2019, 68(2), 245-253 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Lichý; M. - Szobi; A. - Hrdlička; Jaroslav - Horváth; C. - Kormanová; V. - Rajtík; T. - Neckář; Jan - Kolář; František - Adameová; A. Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation . Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019; 23(9); 6429-6441 . IF = 4.486 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová, A. - Gregorovičová, Martina - Kundrát, M. - Sedmera, David . HNK-1 in Morphological Study of Development of the Cardiac Conduction System in Selected Groups of Sauropsida . Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 2019, 302(1), 69-82 . IF = 1.634 [ASEP] [ doi ]
Krátký; V. - Kikerlová; S. - Husková; Z. - Sadowski; J. - Kolář; František - Červenka; L. Enhanced Renal Vascular Responsiveness to Angiotensin II and Norepinephrine: A Unique Feature of Female Rats with Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(5); 1128-1141 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]
Kohutová, J. - Elsnicová, B. - Holzerová, Kristýna - Neckář, Jan - Šebesta, O. - Ježková, J. - Vecka, M. - Vebr, P. - Horníková, D. - Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Hlaváčková, Markéta - Tribulová, N. - Kolář, František - Nováková, Olga - Žurmanová, J.M. Anti-arrhythmic Cardiac Phenotype Elicited by Chronic Intermittent Hypoxia Is Associated With Alterations in Connexin-43 Expression, Phosphorylation, and Distribution . Frontiers in Endocrinology 2019, 9(Jan 25)), 789 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]
Hrdlička, Jaroslav - Neckář, Jan - Papoušek, František - Husková, Z. - Kikerlová, S. - Vaňourková, Z. - Vernerová, Z. - Akat, Firat - Vašinová, Jana - Hammock, B.D. - Hwang, S.H. - Imig, J. D. - Falck, J. R. - Červenka, L. - Kolář, František . Epoxyeicosatrienoic Acid-Based Therapy Attenuates the Progression of Postischemic Heart Failure in Normotensive Sprague-Dawley but Not in Hypertensive Ren-2 Transgenic Rats . Frontiers in Pharmacology 2019, 10(Mar 1)), 159 . IF = 4.225 [ASEP] [ doi ]
Hlaváčková, Markéta - Kardami, E. - Fandrich, R. - Pierce, G. N. Do different nuclei in a binucleated cardiomyocyte have different rates of nuclear protein import? . Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2019, 126(JAN), 140-142 . IF = 4.133 [ASEP] [ doi ]
Hanemaaijer; J. - Gregorovičová; Martina - Nielsen; J. M. - Moorman; A. F. M. - Wang; T. - Planken; R. N. - Christoffels; V. M. - Sedmera; David - Jensen; B. Identification of the building blocks of ventricular septation in monitor lizards (Varanidae) . Development. 2019; 146(14)); UNSP dev177121 . IF = 5.611 [ASEP] [ doi ]
Doul, J. - Miková, D. - Rašková, M. - Ošťádalová, Ivana - Maxová, H. - Ošťádal, Bohuslav - Charvátová, Z. Possible role of mitochondrial K-ATP channel and nitric oxide in protection of the neonatal rat heart . Molecular and Cellular Biochemistry 2019, 450(1-2), 35-42 . IF = 2.795 [ASEP] [ doi ]
Bohuslavová; Romana - Čerychová; Radka - Papoušek; František - Olejníčková; Veronika - Bartoš; M. - Goerlach; A. - Kolář; František - Sedmera; David - Semenza; G.L. - Pavlínková; Gabriela . HIF-1 alpha is required for development of the sympathetic nervous system . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019; 116(27); 13414-13423 . IF = 9.412 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Sotáková-Kašparová; Dita - Neckář; Jan - Kolář; František - Hlaváčková; Markéta . Selection of optimal reference genes for gene expression studies in chronically hypoxic rat heart . Molecular and Cellular Biochemistry. 2019; 461(1-2); 15-22 . IF = 2.795 [ASEP] [ doi ]
Bajziková, Martina - Kovářová, Jaromíra - Coelho, Ana R. - Boukalová, Štěpána - Oh, S. - Rohlenová, Kateřina - Švec, David - Hubáčková, Soňa - Endaya, B. - Judasová, Kateřina - Bezawork-Geleta, A. - Klučková, Katarína - Chatre, L. - Zobalová, Renata - Nováková, Anna - Váňová, Kateřina - Ezrová, Zuzana - Maghzal, G. J. - Novais, Silvia Magalhaes - Olsinova, M. - Krobová, Linda - An, Y. J. - Davidová, Eliška - Nahácka, Zuzana - Sobol, Margaryta - Cunha-Oliveira, T. - Sandoval-Acuna, Cristian - Strnad, Hynek - Zhang, T. - Huynh, T. - Serafim, T. L. - Hozák, Pavel - Sardao, V. A. - Koopman, W. J. H. - Ricchetti, M. - Oliveira, P. J. - Kolář, František - Kubista, Mikael - Truksa, Jaroslav - Dvořáková-Hortová, Kateřina - Pacak, K. - Gurlich, R. - Stocker, R. - Zhou, Y. - Berridge, M.V. - Park, S. - Dong, L. - Rohlena, Jakub - Neužil, Jiří . Reactivation of Dihydroorotate Dehydrogenase-Driven Pyrimidine Biosynthesis Restores Tumor Growth of Respiration-Deficient Cancer Cells . Cell Metabolism 2019, 29(2), 399-416 . IF = 21.567 [ASEP] [ doi ]
Steijn, R. V. - Sedmera, David - Blom, N. A. - Jongbloed, M. - Kvasilová, A. - Naňka, O. Apoptosis and epicardial contributions act as complementary factors in remodeling of the atrioventricular canal myocardium and atrioventricular conduction patterns in the embryonic chick heart . Developmental Dynamics 2018, 247(9), 1033-1042 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Peševski, Živorad - Kvasilová, A. - Stopková, T. - Naňka, O. - Drobná Krejčí, Eliška - Buffinton, Ch. - Kočková, Radka - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 3, p. 509-520 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, Bohuslav - Pařízek, A. - Ošťádalová, Ivana - Kolář, František . Cardiotoxicity of beta-mimetic catecholamines during ontogenetic development - possible risks of antenatal therapy . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2018, roč. 96, 7, p. 639-646 . IF = 2.041 [ASEP] [ doi ]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Elsnicová, B. - Horníková, D. - Novotný, J. - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Neckář, Jan - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Mitochondrial genome modulates myocardial Akt/Glut/HK salvage pathway in spontaneously hypertensive rats adapted to chronic hypoxia . Physiological Genomics 2018, roč. 50, 7, p. 532-541 . IF = 2.581 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Hsu, A. - Khan, M. A. H. - Gross, G. J. - Nithipatikom, K. - Cyprová, Michaela - Benák, Daniel - Hlaváčková, Markéta - Sotáková-Kašparová, Dita - Falck, J. R. - Sedmera, David - Kolář, František - Imig, J. D. Infarct size-limiting effect of epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B is mediated by hypoxia-inducible factor-1 alpha via downregulation of prolyl hydroxylase 3 . American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2018, 315(5), H1148-H1158 . IF = 4.048 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Analysis of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Eggshell Proteome . Protein Journal 2018, roč. 37, 1, p. 21-37 . IF = 1.029 [ASEP]
Krátký, V. - Kopkan, L. - Kikerlová, S. - Husková, Z. - Táborský, M. - Sadowski, J. - Kolář, František - Červenka, L. The Role of Renal Vascular Reactivity in the Development of Renal Dysfunction in Compensated and Decompensated Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research 2018, 43(6), 1730-1741 . IF = 2.123 [ASEP] [ doi ]
Kolesová, Hana - Bartoš, M. - Hsieh, W. Ch. - Olejníčková, Veronika - Sedmera, David . Novel approaches to study coronary vasculature development in mice . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 8, p. 1018-1027 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Jensen, B. - Boukens, B. J. - Crossley, D. A. - Conner, J. - Mohan, R. A. - van Duijvenboden, K. - Postma, A. V. - Gloschat, Ch. R. - Elsey, R. M. - Sedmera, David - Efimov, I. R. - Christoffels, V. M. Specialized impulse conduction pathway in the alligator heart . eLife 2018, roč. 7, Mar 22, článku e32120 . IF = 7.551 [ASEP] [ doi ]
Hahnová, K. - Brabcová, I. - Neckář, Jan - Weissová, Romana - Svatoňová, Anna - Nováková, O. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal - Kolář, František - Novotný, J. beta-Adrenergic signaling, monoamine oxidase A and antioxidant defence in the myocardium of SHR and SHR-mtBN conplastic rat strains: the effect of chronic hypoxia . Journal of Physiological Sciences 2018, roč. 68, 4, p. 441-454 . IF = 3.341 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová, Martina - Sedmera, David - Jensen, B. Relative position of the atrioventricular canal determines the electrical activation of developing reptile ventricles . Journal of Experimental Biology 2018, roč. 221, 11, článku jeb178400 . IF = 3.017 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová, Martina - Kvasilová, A. - Sedmera, David . Ossification Pattern in Forelimbs of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis): Similarity in Ontogeny of Carpus Among Crocodylian Species . Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 2018, roč. 301, 7, p. 1159-1168 . IF = 1.329 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Kulhavá, Lucie - Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Hlaváčková, Markéta - Vašinová, Jana - Kolář, František - Sedmera, David - Ošťádal, Bohuslav . Proteomic analysis of cardiac ventricles: baso-apical differences . Molecular and Cellular Biochemistry 2018, roč. 445, 1-2, p. 211-219 . IF = 2.884 [ASEP] [ doi ]
Deniset, J. F. - Hedley, T. E. - Hlaváčková, Markéta - Chahine, M. N. - Dibrov, E. - O´Hara, K. - Maddaford, G. G. - Nelson, D. - Maddaford, T. G. - Fandrich, R. - Kardami, E. - Pierce, G. N. Heat shock protein 60 involvement in vascular smooth muscle cell proliferation . Cellular Signalling 2018, roč. 47, p. 44-51 . IF = 3.388 [ASEP] [ doi ]
Čerychová, Radka - Bohuslavová, Romana - Papoušek, František - Sedmera, David - Abaffy, Pavel - Benes, V. - Kolář, František - Pavlínková, Gabriela . Adverse effects of Hif1a mutation and maternal diabetes on the offspring heart . Cardiovascular Diabetology 2018, roč. 17, MAY 12 2018, článku 68 . IF = 5.948 [ASEP] [ doi ]
Červenka, L. - Husková, Z. - Kopkan, L. - Kikerlová, S. - Sedláková, L. - Vaňourková, Z. - Alánová, Petra - Kolář, František - Hammock, B.D. - Hwang, S.H. - Imig, J. D. - Falck, J. R. - Sadowski, J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Neckář, Jan . Two pharmacological epoxyeicosatrienoic acid-enhancing therapies are effectively antihypertensive and reduce the severity of ischemic arrhythmias in rats with angiotensin II-dependent hypertension . Journal of Hypertension 2018, roč. 36, 6, p. 1326-1341 . IF = 4.209 [ASEP] [ doi ]
Tian, X. - Li, Y. - He, L. - Zhang, H. - Huang, X. - Liu, Q. - Pu, W. - Zhang, LB. - Li, Yi. - Zhao, H. - Wang, Z. - Zhu, J. - Nie, Y. - Hu, S. - Sedmera, David - Zhong, T. P. - Yu, Y. - Zhang, L. - Yan, Y. - Qiao, Z. - Wang, Q-D. - Wu, S. M. - Pu, W. T. - Anderson, R. H. - Zhou, B. Identification of a hybrid myocardial zone in the mammalian heart after birth . Nature Communications. 2017, roč. 8, Jul 20, článku 87 . IF = 12.353 [ASEP] [ doi ]
Ronzhina, M. - Olejníčková, Veronika - Stračina, T. - Nováková, M. - Janoušek, O. - Hejč, J. - Kolářová, J. - Hlaváčová, M. - Paulová, H. Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study . BMC Cardiovascular Disorders. 2017, roč. 17, Aug 4, článku 216 . IF = 1.812 [ASEP] [ doi ]
Ravingerová, T. - Farkašová, V. - Griecsová, L. - Muráriková, M. - Čarnická, S. - Lonek, L. - Ferko, M. - Slezák, J. - Zálešák, M. - Adameová, A. - Khandelwal, V. K. M. - Lazou, A. - Kolář, František . Noninvasive approach to mend the broken heart: Is "remote conditioning" a promising strategy for application in humans? . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017, roč. 95, 10, p. 1204-1212 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Novák, F. - Borovská, J. - Vecka, M. - Rychlíková, J. - Vávrová, L. - Petrásková, H. - Žák, A. - Nováková, Olga . Plasma Phospholipid Fatty Acid Profile is Altered in Both Septic and Non-Septic Critically Ill: A Correlation with Inflammatory Markers and Albumin . Lipids. 2017, roč. 52, 3, p. 245-254 . IF = 1.936 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Svatoňová, Anna - Weissová, Romana - Drahota, Zdeněk - Zajíčková, Pavlína - Brabcová, I. - Kolář, D. - Alánová, Petra - Vašinová, Jana - Šilhavý, Jan - Hlaváčková, Markéta - Tauchmannová, Kateřina - Milerová, Marie - Ošťádal, Bohuslav - Červenka, L. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Nováková, Olga - Novotný, J. - Pravenec, Michal - Kolář, František . Selective replacement of mitochondrial DNA increases the cardioprotective effect of chronic continuous hypoxia in spontaneously hypertensive rats . Clinical science. 2017, roč. 131, 9, p. 865-881 . IF = 5.220 [ASEP] [ doi ]
Míčová, P. - Klevstig, Martina - Holzerová, Kristýna - Vecka, M. - Žurmanová, J. - Neckář, Jan - Kolář, František - Nováková, Olga - Novotný, J. - Hlaváčková, Markéta . Antioxidant tempol suppresses heart cytosolic phospholipase A(2)alpha stimulated by chronic intermittent hypoxia . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017, roč. 95, 8, p. 920-927 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Kolář, D. - Grešíková, M. - Wasková-Arnoštová, P. - Elsnicová, B. - Kohutová, J. - Horníková, D. - Vebr, P. - Neckář, Jan - Blahová, T. - Kašparová, D. - Novotný, J. - Kolář, František - Nováková, O. - Žurmanová, J.M. Adaptation to chronic continuous hypoxia potentiates Akt/HK2 anti-apoptotic pathway during brief myocardial ischemia/reperfusion insult . Molecular and Cellular Biochemistry. 2017, roč. 432, 1-2, p. 99-108 . IF = 2.561 [ASEP] [ doi ]
Alánová, Petra - Chytilová, Anna - Neckář, Jan - Hrdlička, Jaroslav - Míčová, P. - Holzerová, Kristýna - Hlaváčková, Markéta - Macháčková, Kristýna - Papoušek, František - Vašinová, Jana - Benák, Daniel - Nováková, Olga - Kolář, František . Myocardial ischemic tolerance in rats subjected to endurance exercise training during adaptation to chronic hypoxia . Journal of Applied Physiology. 2017, roč. 122, 6, p. 1452-1461 . IF = 3.256 [ASEP] [ doi ]
Adameová, A. - Hrdlička, Jaroslav - Szobi, A. - Farkašová, V. - Kopasková, K. - Muráriková, M. - Neckář, Jan - Kolář, František - Ravingerová, T. - Dhalla, N. S. Evidence of necroptosis in hearts subjected to various forms of ischemic insults . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017, roč. 95, 10, p. 1163-1169 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Ravingerová, T. - Farkasová, V. - Griecsová, L. - Čarnická, S. - Murariková, M. - Barlaka, E. - Kolář, František - Barteková, M. - Lonek, L. - Slezák, J. - Lazou, A. Remote Preconditioning as a Novel "Conditioning" Approach to Repair the Broken Heart: Potential Mechanisms and Clinical Applications . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S55-S64 . IF = 1.461 [ASEP]
Hrdlička, Jaroslav - Neckář, Jan - Papoušek, František - Vašinová, Jana - Alánová, Petra - Kolář, František . Beneficial effect of continuous normobaric hypoxia on ventricular dilatation in rats with post-infarction heart failure . Physiological Research. 2016, roč. 65, 5, p. 867-870 . IF = 1.461 [ASEP]
Krejčí, Eliška - Peševski, Živorad - Naňka, O. - Sedmera, David . Physiological role of FGF signaling in growth and remodeling of developing cardiovascular system . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 425-435 . IF = 1.461 [ASEP]
Slámová, Kristýna - Papoušek, František - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Kolář, František . Adverse Effects of AMP-Activated Protein Kinase alpha 2-Subunit Deletion and High-Fat Diet on Heart Function and Ischemic Tolerance in Aged Female Mice . Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 33-42 . IF = 1.461 [ASEP]
Wang, M. - Sips, P. - Khin, E. - Rotival, M. - Sun, X. - Ahmed, R. - Widjaja, A. A. - Schafer, S. - Yusoff, P. - Choksi, P. K. - Ko, N. S. J. - Singh, M. K. - Epstein, D. - Guan, Y. - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Mikell, B. - Tan, J. - Pesce, F. - Kolář, František - Bottolo, L. - Mancini, M. - Hubner, N. - Pravenec, Michal - Petretto, E. - MacRae, C. - Cook, S. A. Wars2 is a determinant of angiogenesis . Nature Communications. 2016, roč. 7, Jul, p. 12061 . IF = 12.124 [ASEP] [ doi ]
Míčová, P. - Hahnová, K. - Hlaváčková, Markéta - Elsnicová, B. - Chytilová, Anna - Holzerová, Kristýna - Žurmanová, J. - Neckář, Jan - Kolář, František - Nováková, Olga - Novotný, J. Chronic intermittent hypoxia affects the cytosolic phospholipase A(2)alpha/cyclooxygenase 2 pathway via beta(2)-adrenoceptor-mediated ERK/p38 stimulation . Molecular and Cellular Biochemistry. 2016, roč. 423, 1-2, p. 151-163 . IF = 2.669 [ASEP] [ doi ]
Milerová, Marie - Drahota, Zdeněk - Chytilová, Anna - Tauchmannová, Kateřina - Houštěk, Josef - Ošťádal, Bohuslav . Sex difference in the sensitivity of cardiac mitochondrial permeability transition pore to calcium load . Molecular and Cellular Biochemistry. 2016, roč. 412, 1-2, p. 147-154 . IF = 2.669 [ASEP] [ doi ]
Jíchová, Š. - Kopkan, L. - Husková, Z. - Doleželová, Š. - Neckář, Jan - Kujal, P. - Vernerová, Z. - Kramer, H. J. - Sadowski, J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Reddy, N. R. - Falck, J. R. - Imig, J. D. - Červenka, L. Epoxyeicosatrienoic acid analog attenuates the development of malignant hypertension, but does not reverse it once established: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats . Journal of Hypertension. 2016, roč. 34, 10, p. 2008-2025 . IF = 4.085 [ASEP] [ doi ]
Vrbacký, Marek - Kovalčíková, Jana - Chawengsaksophak, Kallayanee - Beck, Inken - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Sedmera, David - Papoušek, František - Kolář, František - Sobol, Margaryta - Hozák, Pavel - Sedláček, Radislav - Houštěk, Josef . Knockout of Tmem70 alters biogenesis of ATP synthase and leads to embryonal lethality in mice . Human Molecular Genetics. 2016, roč. 25, 21, p. 4674-4685 . IF = 5.340 [ASEP] [ doi ]
Kolesová, H. - Čapek, Martin - Radochová, Barbora - Janáček, Jiří - Sedmera, David . Comparison of different tissue clearing methods and 3D imaging techniques for visualization of GFP-expressing mouse embryos and embryonic hearts . Histochemistry and Cell Biology. 2016, roč. 146, 2, p. 142-152 . IF = 2.553 [ASEP] [ doi ]
Hahnová, K. - Kašparová, D. - Žurmanová, J. - Neckář, Jan - Kolář, František - Novotný, J. Beta-Adrenergic signaling in rat heart is similarly affected by continuous and intermittent normobaric hypoxia . General Physiology and Biophysics. 2016, roč. 35, 2, p. 165-173 . IF = 1.170 [ASEP] [ doi ]
Sedmera, David - Neckář, Jan - Beneš Jr., Jiří - Pospíšilová, J. - Petrák, J. - Sedláček, K. - Melenovský, V. Changes in Myocardial Composition and Conduction Properties in Rat Heart Failure Model Induced by Chronic Volume Overload . Frontiers in physiology. 2016, roč. 7, Aug 25, p. 367 . IF = 4.134 [ASEP] [ doi ]
Kočková, Radka - Kačer, P. - Pirk, J. - Malý, J. - Sukupová, L. - Sikula, V. - Kotrc, M. - Barciaková, L. - Honsová, E. - Malý, M. - Kautzner, J. - Sedmera, David - Penicka, M. Native T1 Relaxation Time and Extracellular Volume Fraction as Accurate Markers of Diffuse Myocardial Fibrosis in Heart Valve Disease - Comparison With Targeted Left Ventricular Myocardial Biopsy - . Circulation Journal. 2016, roč. 80, 5, p. 1202-1209 . IF = 3.544 [ASEP] [ doi ]
Pérez-Pomares, J. M. - de la Pompa, J. L. - Franco, D. - Henderson, D. - Ho, S. Y. - Houyel, L. - Kelly, R. G. - Sedmera, David - Sheppard, M. - Sperling, S. - Thiene, G. - van den Hoff, M. - Basso, C. Congenital coronary artery anomalies: a bridge from embryology to anatomy and pathophysiology—a position statement of the development, anatomy, and pathology ESC Working Group . Cardiovascular Research. 2016, roč. 109, 2, p. 204-216 . IF = 5.878 [ASEP] [ doi ]
Vostárek, František - Svatůňková, Jarmila - Sedmera, David . Acute temperature effects on function of the chick embryonic heart . Acta Physiologica. 2016, roč. 217, 4, p. 276-286 . IF = 4.867 [ASEP] [ doi ]
Alánová, Petra - Husková, Z. - Kopkan, L. - Sporková, A. - Jíchová, Š. - Neckář, Jan - Imig, J. D. - Klevstig, Martina - Kolář, František - Reddy, N. R. - Falck, J. R. - Sadowski, J. - Nishiyama, A. - Kramer, H. J. - Melenovský, V. - Červenková, L. - Kujal, P. - Vernerová, Z. - Červenka, L. Orally active epoxyeicosatrienoic acid analog does not exhibit antihypertensive and reno- or cardioprotective actions in two-kidney, one-clip Goldblatt hypertensive rats . Vascular Pharmacology. 2015, Vol. 73, -, p. 45-56 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Doul, J. - Charvátová, Z. - Ošťádalová, Ivana - Kohutiar, M. - Maxová, H. - Ošťádal, Bohuslav . Neonatal rat hearts cannot be protected by ischemic postconditioning . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 6, p. 789-794 . IF = 1.643 [ASEP]
Alánová, Petra - Kolář, František - Ošťádal, Bohuslav - Neckář, Jan . Role of NO/cGMP signaling pathway in cardiac ischemic tolerance of chronically hypoxic rats . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 5, p. 783-787 . IF = 1.643 [ASEP]
Horn, P. - Ošťádal, P. - Ošťádal, Bohuslav . Rowing increases stroke volume and cardiac output to a greater extent than cycling . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 2, p. 203-207 . IF = 1.643 [ASEP]
Holzerová, K. - Hlaváčková, Markéta - Žurmanová, J. - Borchert, Gudrun H. - Neckář, Jan - Kolář, František - Novák, F. - Nováková, O. Involvement of PKC epsilon in cardioprotection induced by adaptation to chronic continuous hypoxia . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 2, p. 191-201 . IF = 1.643 [ASEP]
Kašparová, D. - Neckář, Jan - Dabrowská, L. - Novotný, J. - Mráz, J. - Kolář, František - Žurmanová, J. Cardioprotective and nonprotective regimens of chronic hypoxia diversely affect the myocardial antioxidant systems . Physiological Genomics. 2015, Vol. 47, 12, p. 612-620 . IF = 2.615 [ASEP] [ doi ]
Kochová, P. - Cimrman, R. - Štengl, M. - Ošťádal, Bohuslav - Tonar, Z. A mathematical model of the carp heart ventricle during the cardiac cycle . Journal of Theoretical Biology. 2015, Vol. 373, May 21, p. 12-25 . IF = 2.049 [ASEP] [ doi ]
Wasková-Arnoštová, P. - Elsnicová, B. - Kašparová, D. - Horníková, D. - Kolář, František - Novotný, J. - Žurmanová, J. Cardioprotective adaptation of rats to intermittent hypobaric hypoxia is accompanied by the increased association of hexokinase with mitochondria . Journal of Applied Physiology. 2015, Vol. 119, 12, p. 1487-1493 . IF = 3.004 [ASEP] [ doi ]
Maslov, L. N. - Naryzhnaya, N. V. - Prokudina, E. S. - Kolář, František - Gorbunov, A. S. - Zhang, Y. - Wang, H. - Tsibulnikov, S.Yu. - Portnichenko, A. G. - Lasukova, T. V. - Lishmanov, Yu. B. Preserved cardiac mitochondrial function and reduced ischaemia/reperfusion injury afforded by chronic continuous hypoxia: Role of opioid receptors . Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. 2015, Vol. 42, 5, p. 496-501 . IF = 2.004 [ASEP] [ doi ]
Mathur, P. - Ošťádal, Bohuslav - Romeo, F. - Mehta, J. L. Gender-Related Differences in Atherosclerosis . Cardiovascular Drugs and Therapy. 2015, Vol. 29, 4, p. 319-327 . IF = 3.189 [ASEP] [ doi ]
Ravingerová, T. - Ledvényiová-Farkašová, V. - Ferko, M. - Barteková, M. - Bernátová, I. - Pecháňová, O. - Adameová, A. - Kolář, František - Lazou, A. Pleiotropic preconditioning-like cardioprotective effects of hypolipidemic drugs in acute ischemia–reperfusion in normal and hypertensive rats . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2015, Vol. 93, 7, p. 495-503 . IF = 1.704 [ASEP] [ doi ]
Chytilová, Anna - Borchert, Gudrun H. - Mandíková-Alánová, Petra - Hlaváčková, Markéta - Kopkan, L. - Khan, M. A. H. - Imig, J. D. - Kolář, František - Neckář, Jan . Tumour necrosis factor-alpha contributes to improved cardiac ischaemic tolerance in rats adapted to chronic continuous hypoxia . Acta Physiologica. 2015, Vol. 241, 1, p. 97-108 . IF = 4.066 [ASEP] [ doi ]
Wasková-Arnoštová, P. - Kašparová, D. - Elsnicová, B. - Novotný, J. - Neckář, Jan - Kolář, František - Žurmanová, J. Chronic Hypoxia Enhances Expression and Activity of Mitochondrial Creatine Kinase and Hexokinase in the Rat Ventricular Myocardium . Cellular Physiology and Biochemistry 2014, roč. 33, 2, p. 310-320. ISSN 1015-8987. IF = 2.875 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, Bohuslav - Ošťádalová, Ivana - Kolář, František - Sedmera, David . Developmental determinants of cardiac sensitivity to hypoxia . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2014, roč. 92, 7, p. 566-574. ISSN 0008-4212. IF = 1.77 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, Bohuslav - Ošťádal, P. Sex-based differences in cardiac ischaemic injury and protection: therapeutic implications . British Journal of Pharmacology 2014, roč. 171, 3, p. 541-554. ISSN 0007-1188. IF = 4.842 [ASEP] [ doi ]
Khan, M. A. H. - Pavlov, T. S. - Christain, S. V. - Neckář, Jan - Staruschenko, A. - Gauthier, K. M. - Capdevila, J. H. - Falck, J. R. - Campbell, W. B. - Imig, J. D. Epoxyeicosatrienoic acid analogue lowers blood pressure through vasodilation and sodium channel inhibition . Clinical science 2014, roč. 127, 7, p. 463-474. ISSN 0143-5221. IF = 5.598 [ASEP] [ doi ]
Khan, M. A. H. - Neckář, Jan - Haines, J. - Imig, J. D. Azilsartan Improves Glycemic Status and Reduces Kidney Damage in Zucker Diabetic Fatty Rats . American Journal of Hypertension 2014, roč. 27, 8, p. 1087-1095. ISSN 0895-7061. IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Khan, M. A. H. - Neckář, Jan - Cummens, B. - Wahl, G.M. - Imig, J. D. Azilsartan Decreases Renal and Cardiovascular Injury in the Spontaneously Hypertensive Obese Rat . Cardiovascular Drugs and Therapy 2014, roč. 28, 4, p. 313-322. ISSN 0920-3206. IF = 3.189 [ASEP] [ doi ]
Houštěk, Josef - Vrbacký, Marek - Hejzlarová, Kateřina - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Kazdová, L. - Mikšík, Ivan - Neckář, Jan - Papoušek, František - Kolář, František - Kurtz, T. W. - Pravenec, Michal . Effects of mtDNA in SHR-mtF344 versus SHR conplastic strains on reduced OXPHOS enzyme levels, insulin resistance, cardiac hypertrophy, and systolic dysfunction . Physiological Genomics 2014, roč. 46, 18, p. 671-678. ISSN 1094-8341. IF = 2.374 [ASEP] [ doi ]
Drahota, Zdeněk - Páleníčková, E. - Endlicher, R. - Milerová, Marie - Brejchová, Jana - Vošahlíková, Miroslava - Svoboda, Petr - Kazdová, L. - Kalous, M. - Červinková, Z. - Cahová, M. Biguanides Inhibit Complex I, II and IV of Rat Liver Mitochondria and Modify Their Functional Properties . Physiological Research 2014, roč. 63, 1, p. 1-11. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Bohuslavová, Romana - Kolář, František - Sedmera, David - Škvorová, Lada - Papoušek, František - Neckář, Jan - Pavlínková, Gabriela . Partial deficiency of HIF-1 alpha stimulates pathological cardiac changes in streptozotocin-induced diabetic mice . BMC ENDOCRINE DISORDERS 2014, roč. 14, 11. ISSN 1472-6823. IF = 1.71 [ASEP] [ doi ]
Wasková-Arnoštová, P. - Elsnicová, B. - Kašparová, D. - Šebesta, O. - Novotný, J. - Neckář, Jan - Kolář, František - Žurmanová, J. Right-To-Left Ventricular Differences in the Expression of Mitochondrial Hexokinase and Phosphorylation of Akt . Cellular Physiology and Biochemistry, 2013, Vol. 31, 1, p. 66-79 . IF = 3.415 [ASEP] [ doi ]
Ravingerová, T. - Čarnická, S. - Ledvényiová, V. - Barlaka, E. - Galatou, E. - Chytilová, Anna - Mandíková, Petra - Nemčeková, M. - Adameová, A. - Kolář, František - Lazou, A. Upregulation of genes involved in cardiac metabolism enhances myocardial resistance to ischemia/reperfusion in the rat heart . Physiological Research, 2013, Vol. 62, Suppl.1, S151-S163 . IF = 1.531 [ASEP]
Neckář, Jan - Borchert, Gudrun H. - Hloušková, P. - Míčová, P. - Nováková, O. - Novák, F. - Hroch, M. - Papoušek, František - Ošťádal, Bohuslav - Kolář, František . Brief Daily Episode of Normoxia Inhibits Cardioprotection Conferred by Chronic Continuous Hypoxia. Role of Oxidative Stress and BKCa Channels . Current Pharmaceutical Design, 2013, Vol. 19, 39, p. 6880-6889 . IF = 3.311 [ASEP]

Lidé

RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vedoucí oddělení
    

 

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

zástupce vedoucího oddělení

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Olga Nováková
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.

postdoktorand

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand

RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Jaroslav Hrdlička
postgraduální student
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student

MUDr. Dmytro Semenovykh

postgraduální student

 

Ing. Šárka Škutová

postgraduální student

MUDr. Tereza Vavříková

postgraduální student

 

Petr Kordač

odborný pracovník VaV

Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník