Intranet Areál web

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Ševela; S. - Meisnerová; E. - Vecka; M. - Vávrová; J. - Rychlíková; J. - Leníček; M. - Vítek; L. - Nováková; Olga - Novák; F. High Dose Fish Oil Added to Various Lipid Emulsions Normalizes Superoxide Dismutase 1 Activity in Home Parenteral Nutrition Patients . Nutrients. 2024; 16(4); 485 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Hamor; P. U. - Janáček; Jiří - Bartoš; M. - Zábrodská; E. - Šaňková; B. - Kvasilová; A. - Kolesová; Hana - Sedmera; David . Development of ventricular trabeculae affects electrical conduction in the early endothermic heart . Developmental Dynamics. 2024; 253(1); 78-90 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Holzerová; Kristýna - Hrdlička; Jaroslav - Kolář; František - Olsen; M. - Karelson; M. - Hlaváčková; Markéta . Epitranscriptomic regulation in fasting hearts: implications for cardiac health . RNA biology. 2024; 21(1); 1-14 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Semenzato; M. - Kohr; M. J. - Quirin; Ch. - Menab?; R. - Alánová; Petra - Alán; L. - Pellattiero; A. - Murphy; E. - Di Lisa; F. - Scorrano; L. Oxidization of optic atrophy 1 cysteines occurs during heart ischemia-reperfusion and amplifies cell death by oxidative stress . Redox Biology. 2023; 63(July)); 102755 . IF = 11.4 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Kolář; František - Ošťádalová; Ivana - Sedmera; David - Olejníčková; Veronika - Hlaváčková; Markéta - Alánová; Petra . Developmental Aspects of Cardiac Adaptation to Increased Workload . Journal of cardiovascular development and disease. 2023; 10(5)); 205 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Marvanová; A. - Kašík; P. - Elsnicová; B. - Tibenská; V. - Galatík; F. - Horníková; D. - Zvolská; V. - Vebr; P. - Vodička; Petr - Hejnová; L. - Matouš; P. - Szeiffová Bačová; B. - Sýkora; M. - Novotný; J. - Neužil; Jiří - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J. Continuous short-term acclimation to moderate cold elicits cardioprotection in rats; and alters ?-adrenergic signaling and immune status . Scientific Reports. 2023; 13(1); 18287 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Jutrić; D. - Dikić; D. - Boroš; Almoš - Odeh; D. - Gračan; R. - Beletić; A. - Jurčević; I. L. Combined effects of valproate and naringin on kidney antioxidative markers and serum parameters of kidney function in C57BL6 mice . Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju. 2023; 74(3); 218-223 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Husková; Z. - Kikerlová; S. - Miklovič; M. - Kala; P. - Papoušek; František - Neckář; Jan . Inappropriate activation of the renin-angiotensin system improves cardiac tolerance to ischemia/reperfusion injury in rats with late angiotensin II-dependent hypertension . Frontiers in Physiology. 2023; 14(14 June)); 1151308 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Hrabalová; Petra - Bohuslavová; Romana - Matějková; Kateřina - Papoušek; František - Sedmera; David - Abaffy; Pavel - Kolář; František - Pavlínková; Gabriela . Dysregulation of hypoxia-inducible factor 1 alpha in the sympathetic nervous system accelerates diabetic cardiomyopathy . Cardiovascular Diabetology. 2023; 22(1); 88 . IF = 9.3 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Kolář; František - Zhang; L. - Devaux; Y. - Hlaváčková; Markéta . RNA modification m6Am: the role in cardiac biology . Epigenetics. 2023; 18(1); 2218771 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Benáková; Štěpánka - Plecitá-Hlavatá; Lydie - Hlaváčková; Markéta . The role of m6A and m6Am RNA modifications in the pathogenesis of diabetes mellitus . Frontiers in Endocrinology. 2023; 14(July); 1223583 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Semenovykh; Dmytro - Benák; Daniel - Holzerová; Kristýna - Černá; B. - Telenský; P. - Vavříková; Tereza - Kolář; František - Neckář; Jan - Hlaváčková; Markéta . Myocardial m6A regulators in postnatal development: effect of sex . Physiological Research. 2022; 71(6); 877-882 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Sedmera; David . HLHS: Power of the Chick Model . Journal of cardiovascular development and disease. 2022; 9(4)); 113 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Sedmera; David . Mass cytometry imaging in physiology . Acta Physiologica. 2022; 235(2)); e13822 . IF = 6.3 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Kolesová; Hana - Bartoš; M. - Sedmera; David - Gregorovičová; Martina . The Tale-Tell Heart: Evolutionary tetrapod shift from aquatic to terrestrial life-style reflected in heart changes in axolotl (Ambystoma mexicanum) . Developmental Dynamics. 2022; 251(6); 1004-1014 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Němčáková; Ivana - Litvinec; Andrej - Mandys; V. - Potocký; Štěpán - Plencner; Martin - Doubková; Martina - Naňka; O. - Olejníčková; Veronika - Šaňková; Barbora - Bartoš; M. - Ukraintsev; E. - Babčenko; O. - Bačáková; Lucie - Kromka; Alexander - Rezek; B. - Sedmera; David . Coating Ti6Al4V implants with nanocrystalline diamond functionalized with BMP-7 promotes extracellular matrix mineralization in vitro and faster osseointegration in vivo . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 5264 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Neffeová; K. - Olejníčková; Veronika - Naňka; O. - Kolesová; Hana . Development and diseases of the coronary microvasculature and its communication with the myocardium . WIREs Mechanisms of Disease. 2022; 14(5)); e1560 . IF = 3.1 [ASEP] [ doi ]
Marković; Aleksandra - Tauchmannová; Kateřina - Šimáková; Miroslava - Mlejnek; Petr - Kaplanová; Vilma - Pecina; Petr - Pecinová; Alena - Papoušek; František - Liška; František - Šilhavý; Jan - Mikešová; Jana - Neckář; Jan - Houštěk; Josef - Pravenec; Michal - Mráček; Tomáš . Genetic Complementation of ATP Synthase Deficiency Due to Dysfunction of TMEM70 Assembly Factor in Rat . Biomedicines. 2022; 10(2)); 276 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Hojná; Silvie - Papoušek; František - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Zicha; Josef - Hrdlička; Jaroslav - Pravenec; Michal - Vaněčková; Ivana . Beneficial Effects of Empagliflozin Are Mediated by Reduced Renal Inflammation and Oxidative Stress in Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2066 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová; A. - Gregorovičová; Martina - Olejníčková; Veronika - Kolesová; Hana - Sedmera; David . Myocardial development in crocodylians . Developmental Dynamics. 2022; 251(12); 2029-2047 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Imig; J. D. - Červenka; L. - Neckář; Jan . Epoxylipids and soluble epoxide hydrolase in heart diseases . Biochemical Pharmacology. 2022; 195(Jan)); 114866 . IF = 5.8 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová; M. - Bartoš; M. - Jensen; B. - Janáček; Jiří - Minne; B. - Moravec; J. - Sedmera; David . Anguimorpha as a model group for studying the comparative heart morphology among Lepidosauria: Evolutionary window on the ventricular septation . Ecology and Evolution. 2022; 12(11)); e9476 . IF = 2.6 [ASEP] [ doi ]
Tibenská; V. - Marvanová; A. - Elsnicová; B. - Hejnová; L. - Vebr; P. - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. The cardioprotective effect persisting during recovery from cold acclimation is mediated by the beta(2)-adrenoceptor pathway and Akt activation . Journal of Applied Physiology. 2021; 130(3); 746-755 . IF = 3.881 [ASEP] [ doi ]
Pravenec; Michal - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Mráček; Tomáš - Pecinová; Alena - Tauchmannová; Kateřina - Hüttl; M. - Malínská; H. - Kazdová; L. - Neckář; Jan - Kolář; František - Žurmanová; J. - Novotný; J. - Houštěk; Josef . Conplastic strains for identification of retrograde effects of mitochondrial dna variation on cardiometabolic traits in the spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.4); S471-S481 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Petrovová; E. - Tomco; M. - Holovská; K. - Danko; J. - Krešáková; L. - Vdoviaková; K. - Simaiová; V. - Kolvek; F. - Horňáková; P. - Toth; T. - Zivcak; J. - Gal; P. - Sedmera; David - Luptáková; L. - Medvecký; L. PHB/CHIT Scaffold as a Promising Biopolymer in the Treatment of Osteochondral Defects-An Experimental Animal Study . Polymers. 2021; 13(8)); 1232 . IF = 4.967 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Ošťádalová; Ivana - Szárszoi; O. - Netuka; I. - Olejníčková; Veronika - Hlaváčková; Markéta . Sex-dependent effect of perinatal hypoxia on cardiac tolerance to oxygen deprivation in adults . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2021; 99(1); 1-8 . IF = 2.245 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Kočka; M. - Kvasilová; A. - Kolesová; Hana - Dziacky; A. - Gidor; T. - Gidor; L. - Šaňková; B. - Gregorovičová; Martina - Gourdie; R. G. - Sedmera; David . Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(5)); 2475 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Neckář; Jan - Alánová; Petra - Olejníčková; Veronika - Papoušek; František - Hejnová; L. - Šilhavý; Jan - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Hrdlička; Jaroslav - Vecka; M. - Jarkovská; D. - Švíglerová; J. - Mistrová; E. - Štengl; M. - Novotný; J. - Ošťádal; Bohuslav - Pravenec; Michal - Kolář; František . Excess ischemic tachyarrhythmias trigger protection infarction in rats . Clinical science. 2021; 135(17); 2143-2163 . IF = 6.876 [ASEP] [ doi ]
Kolesová; Hana - Olejníčková; Veronika - Kvasilová; A. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David . Tissue clearing and imaging methods for cardiovascular development . iScience. 2021; 24(4)); 102387 . IF = 6.107 [ASEP] [ doi ]
Kindernay; L. - Farkašová; V. - Neckář; Jan - Hrdlička; Jaroslav - Ytrehus; K. - Ravingerová; T. Impact of Maturation on Myocardial Response to Ischemia and the Effectiveness of Remote Preconditioning in Male Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(20)); 11009 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Husková; Z. - Kikerlová; S. - Sadowski; J. - Alánová; Petra - Sedláková; Lenka - Papoušek; František - Neckář; Jan . Increased Endogenous Activity of the Renin-Angiotensin System Reduces Infarct Size in the Rats with Early Angiotensin II-dependent Hypertension which Survive the Acute Ischemia/Reperfusion Injury . Frontiers in Pharmacology. 2021; 12(May 28)); 679060 . IF = 5.988 [ASEP] [ doi ]
Honetschlagerová; Z. - Gawrys; O. - Jíchová; Š. - Škaroupková; P. - Kikerlová; S. - Vaňourková; Z. - Husková; Z. - Melenovský; V. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Kolář; František - Novotný; J. - Hejnová; L. - Kujal; P. - Červenka; L. Renal Sympathetic Denervation Attenuates Congestive Heart Failure in Angiotensin II-Dependent Hypertension: Studies with Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats with Aortocaval Fistula . Kidney & Blood Pressure Research. 2021; 46(1); 95-113 . IF = 3.096 [ASEP] [ doi ]
Hojná; Silvie - Rauchová; Hana - Malínská; H. - Marková; I. - Hüttl; M. - Papoušek; František - Behuliak; Michal - Miklánková; D. - Vaňourková; Z. - Neckář; Jan - Kadlecová; Michaela - Kujal; P. - Zicha; Josef - Vaněčková; Ivana . Antihypertensive and metabolic effects of empagliflozin in Ren-2 transgenic rats; an experimental non-diabetic model of hypertension . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 144(Dec)); 112246 . IF = 7.419 [ASEP] [ doi ]
Antonucci; S. - Di Sante; M. - Tonolo; F. - Pontarollo; L. - Scalcon; V. - Alánová; Petra - Menabo; R. - Carpi; A. - Bindoli; A. - Rigobello; M. P. - Giorgio; M. - Kaludercic; N. - Di Lisa; F. The Determining Role of Mitochondrial Reactive Oxygen Species Generation and Monoamine Oxidase Activity in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity . Antioxidants & Redox Signaling. 2021; 34(7); 531-550 . IF = 7.468 [ASEP] [ doi ]
Tibenská; V. - Benešová; A. - Vebr; P. - Liptáková; A. - Hejnová; L. - Elsnicová; B. - Drahota; Zdeněk - Horníková; D. - Galatík; F. - Kolář; D. - Vybíral; S. - Alánová; Petra - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. Gradual cold acclimation induces cardioprotection without affecting adrenergic beta-receptor-mediated adenylyl cyclase signaling . Journal of Applied Physiology. 2020; 128(4); 1023-1032 . IF = 3.531 [ASEP] [ doi ]
Papoušek; František - Sedmera; David - Neckář; Jan - Ošťádal; Bohuslav - Kolář; František . Left ventricular function and remodelling in rats exposed stepwise up to extreme chronic intermittent hypoxia . Respiratory Physiology & Neurobiology. 2020; 282(Nov)); 103526 . IF = 1.931 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Sedmera; David . What Is the Optimal Light Source for Optical Mapping Using Voltage-and Calcium-Sensitive Dyes? . Physiological Research. 2020; 69(4); 599-607 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Lichý; M. - Szobi; A. - Hrdlička; Jaroslav - Neckář; Jan - Kolář; František - Adameová; A. Programmed Cell Death in the Left and Right Ventricle of the Late Phase of Post-Infarction Heart Failure . International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(20)); 7782 . IF = 5.923 [ASEP] [ doi ]
Landová Šulcová; Marie - Zahradníček; Oldřich - Dumková; J. - Dosedělová; Hana - Křivánek; J. - Hampl; Marek - Kavková; M. - Zikmund; T. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David - Kaiser; J. - Tucker; A. S. - Buchtová; Marcela . Developmental mechanisms driving complex tooth shape in reptiles . Developmental Dynamics. 2020; 249(4); 441-464 . IF = 3.780 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová; A. - Olejníčková; Veronika - Jensen; B. - Christoffels; V. M. - Kolesová; H. - Sedmera; David - Gregorovičová; Martina . The formation of the atrioventricular conduction axis is linked in development to ventricular septation . Journal of Experimental Biology. 2020; 223(19)); jeb229278 . IF = 3.312 [ASEP] [ doi ]
Kosek; V. - Heczková; M. - Novák; F. - Meisnerová; E. - Nováková; Olga - Zelenka; J. - Bechyňská; K. - Vrzáčová; N. - Suttnar; J. - Hlaváčková; A. - Danková; H. - Bratová; M. - Dasková; N. - Malínská; H. - Oliyarnyk; O. - Wohl; P. - Bastová; H. - Hajslová; J. - Cahová; M. The omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Oxidative Stress in Long-Term Parenteral Nutrition Dependent Adult Patients: Functional Lipidomics Approach . Nutrients. 2020; 12(8)); 2351 . IF = 5.717 [ASEP] [ doi ]
Jensen; B. - Joyce; W. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David - Wang; T. - Christoffels; V. M. Low incidence of atrial septal defects in nonmammalian vertebrates . Evolution & Development. 2020; 22(3); 241-256 . IF = 1.930 [ASEP] [ doi ]
Antonucci; S. - Di Sante; M. - Sileikyte; J. - Deveraux; J. - Bauer; T. - Bround; M. J. - Menabo; R. - Paillard; M. - Alánová; Petra - Carraro; M. - Ovize; M. - Molkentin; J. D. - Cohen; M. - Forte; M. A. - Bernardi; P. - Di Lisa; F. - Murphy; E. A novel class of cardioprotective small-molecule PTP inhibitors . Pharmacological Research. 2020; 151(Jan)); 104548 . IF = 7.658 [ASEP] [ doi ]
Vacková; Š. - Kikerlová; S. - Melenovský; V. - Kolář; František - Imig; J. D. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Červenka; L. Altered Renal Vascular Responsiveness to Vasoactive Agents in Rats with Angiotensin II-Dependent Hypertension and Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(4); 792-809 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]
Skuhrová; K. - Kvasilová; A. - Svatůňková; Jarmila - Sedmera; David . Cardiac Enlargement in the Chick Embryo Induced by Hypothermic Incubation Is Due to a Combination of Hyperplasia and Hypertrophy of Cardiomyocytes . Folia Biologica. 2019; 65(1); 36-42 . IF = 0.691 [ASEP]
Pokorná; Z. - Jirkovský; E. - Hlaváčková; Markéta - Jansová; H. - Jirkovská; A. - Lencová-Popelová; O. - Brázdová; P. - Kubeš; J. - Sotáková-Kašparová; Dita - Mazurová; Y. - Adamcová; M. - Vostatková; L. - Holzerová; Kristýna - Kolář; František - Šimůnek; T. - Štěrba; M. In vitro and in vivo investigation of cardiotoxicity associated with anticancer proteasome inhibitors and their combination with anthracycline . Clinical science. 2019; 133(16); 1827-1844 . IF = 5.223 [ASEP] [ doi ]
Podolnikova; N. P. - Hlaváčková; Markéta - Wu; Y. - Yakubenko; V. P. - Faust; J. - Balabiyev; A. - Wang; X. - Ugarova; T. P. Interaction between the integrin Mac-1 and signal regulatory protein (SIRP) mediates fusion in heterologous cells . Journal of Biological Chemistry. 2019; 294(19); 7833-7849 . IF = 4.238 [ASEP] [ doi ]
Petrovová, E. - Giretová, M. - Kvasilová, A. - Benada, Oldřich - Danko, J. - Medvecký, L. - Sedmera, David . Preclinical Alternative Model for Analysis of Porous Scaffold Biocompatibility Applicable in Bone Tissue Engineering . ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 2019, 36(1), 121-130 . IF = 5.787 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Milerová; Marie - Ošťádalová; Ivana - Hlaváčková; Markéta - Kolář; František . Developmental and sex differences in cardiac tolerance to ischemia-reperfusion injury: the role of mitochondria . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019; 97(9); 808-814 . IF = 1.946 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková, Veronika - Šaňková, Barbora - Sedmera, David - Janáček, Jiří . Trabecular Architecture Determines Impulse Propagation Through the Early Embryonic Mouse Heart . Frontiers in physiology 2019, 9(Jan 8)), 1876 . IF = 3.367 [ASEP] [ doi ]
Novák; F. - Vecka; M. - Meisnerová; E. - Ševela; S. - Vávrová; L. - Rychlíková; J. - Doležalová; L. - Myslivcová; D. - Žák; A. - Vítek; L. - Nováková; Olga . Fish oil supplementation with various lipid emulsions suppresses in vitro cytokine release in updates home parenteral nutrition patients: a crossover study . Nutrition Research. 2019; 72(Dec); 70-79 . IF = 2.767 [ASEP] [ doi ]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Neckář, Jan - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Šilhavý, Jan - Korenková, Vlasta - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Cardioprotective Regimen of Adaptation to Chronic Hypoxia Diversely Alters Myocardial Gene Expression in SHR and SHR-mt(BN) Conplastic Rat Strains . Frontiers in Endocrinology 2019, 9(Jan 22)), 809 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Khan, M. A. H. - Gross, G. J. - Cyprová, Michaela - Hrdlička, Jaroslav - Kvasilová, A. - Falck, J. R. - Campbell, W. B. - Sedláková, Lenka - Škutová, Šárka - Olejníčková, Veronika - Gregorovičová, Martina - Sedmera, David - Kolář, František - Imig, J. D. Epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B attenuates post-myocardial infarction remodeling in spontaneously hypertensive rats . Clinical science 2019, 133(8), 939-951 . IF = 5.223 [ASEP] [ doi ]
Naryzhnaya, N. V. - Khaliulin, I. - Lishmanov, Yu. B. - Suleiman, M.-S. - Tsibulnikov, S.Yu. - Kolář, František - Maslov, L. N. Participation of opioid receptors in the cytoprotective effect of chronic normobaric hypoxia . Physiological Research 2019, 68(2), 245-253 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Lichý; M. - Szobi; A. - Hrdlička; Jaroslav - Horváth; C. - Kormanová; V. - Rajtík; T. - Neckář; Jan - Kolář; František - Adameová; A. Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation . Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019; 23(9); 6429-6441 . IF = 4.486 [ASEP] [ doi ]
Kvasilová, A. - Gregorovičová, Martina - Kundrát, M. - Sedmera, David . HNK-1 in Morphological Study of Development of the Cardiac Conduction System in Selected Groups of Sauropsida . Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 2019, 302(1), 69-82 . IF = 1.634 [ASEP] [ doi ]
Krátký; V. - Kikerlová; S. - Husková; Z. - Sadowski; J. - Kolář; František - Červenka; L. Enhanced Renal Vascular Responsiveness to Angiotensin II and Norepinephrine: A Unique Feature of Female Rats with Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(5); 1128-1141 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]
Kohutová, J. - Elsnicová, B. - Holzerová, Kristýna - Neckář, Jan - Šebesta, O. - Ježková, J. - Vecka, M. - Vebr, P. - Horníková, D. - Szeiffová Bačová, B. - Egan Beňová, T. - Hlaváčková, Markéta - Tribulová, N. - Kolář, František - Nováková, Olga - Žurmanová, J.M. Anti-arrhythmic Cardiac Phenotype Elicited by Chronic Intermittent Hypoxia Is Associated With Alterations in Connexin-43 Expression, Phosphorylation, and Distribution . Frontiers in Endocrinology 2019, 9(Jan 25)), 789 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]
Hrdlička, Jaroslav - Neckář, Jan - Papoušek, František - Husková, Z. - Kikerlová, S. - Vaňourková, Z. - Vernerová, Z. - Akat, Firat - Vašinová, Jana - Hammock, B.D. - Hwang, S.H. - Imig, J. D. - Falck, J. R. - Červenka, L. - Kolář, František . Epoxyeicosatrienoic Acid-Based Therapy Attenuates the Progression of Postischemic Heart Failure in Normotensive Sprague-Dawley but Not in Hypertensive Ren-2 Transgenic Rats . Frontiers in Pharmacology 2019, 10(Mar 1)), 159 . IF = 4.225 [ASEP] [ doi ]
Hlaváčková, Markéta - Kardami, E. - Fandrich, R. - Pierce, G. N. Do different nuclei in a binucleated cardiomyocyte have different rates of nuclear protein import? . Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2019, 126(JAN), 140-142 . IF = 4.133 [ASEP] [ doi ]
Hanemaaijer; J. - Gregorovičová; Martina - Nielsen; J. M. - Moorman; A. F. M. - Wang; T. - Planken; R. N. - Christoffels; V. M. - Sedmera; David - Jensen; B. Identification of the building blocks of ventricular septation in monitor lizards (Varanidae) . Development. 2019; 146(14)); UNSP dev177121 . IF = 5.611 [ASEP] [ doi ]
Doul, J. - Miková, D. - Rašková, M. - Ošťádalová, Ivana - Maxová, H. - Ošťádal, Bohuslav - Charvátová, Z. Possible role of mitochondrial K-ATP channel and nitric oxide in protection of the neonatal rat heart . Molecular and Cellular Biochemistry 2019, 450(1-2), 35-42 . IF = 2.795 [ASEP] [ doi ]
Bohuslavová; Romana - Čerychová; Radka - Papoušek; František - Olejníčková; Veronika - Bartoš; M. - Goerlach; A. - Kolář; František - Sedmera; David - Semenza; G.L. - Pavlínková; Gabriela . HIF-1 alpha is required for development of the sympathetic nervous system . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019; 116(27); 13414-13423 . IF = 9.412 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Sotáková-Kašparová; Dita - Neckář; Jan - Kolář; František - Hlaváčková; Markéta . Selection of optimal reference genes for gene expression studies in chronically hypoxic rat heart . Molecular and Cellular Biochemistry. 2019; 461(1-2); 15-22 . IF = 2.795 [ASEP] [ doi ]
Bajziková, Martina - Kovářová, Jaromíra - Coelho, Ana R. - Boukalová, Štěpána - Oh, S. - Rohlenová, Kateřina - Švec, David - Hubáčková, Soňa - Endaya, B. - Judasová, Kateřina - Bezawork-Geleta, A. - Klučková, Katarína - Chatre, L. - Zobalová, Renata - Nováková, Anna - Váňová, Kateřina - Ezrová, Zuzana - Maghzal, G. J. - Novais, Silvia Magalhaes - Olsinova, M. - Krobová, Linda - An, Y. J. - Davidová, Eliška - Nahácka, Zuzana - Sobol, Margaryta - Cunha-Oliveira, T. - Sandoval-Acuna, Cristian - Strnad, Hynek - Zhang, T. - Huynh, T. - Serafim, T. L. - Hozák, Pavel - Sardao, V. A. - Koopman, W. J. H. - Ricchetti, M. - Oliveira, P. J. - Kolář, František - Kubista, Mikael - Truksa, Jaroslav - Dvořáková-Hortová, Kateřina - Pacak, K. - Gurlich, R. - Stocker, R. - Zhou, Y. - Berridge, M.V. - Park, S. - Dong, L. - Rohlena, Jakub - Neužil, Jiří . Reactivation of Dihydroorotate Dehydrogenase-Driven Pyrimidine Biosynthesis Restores Tumor Growth of Respiration-Deficient Cancer Cells . Cell Metabolism 2019, 29(2), 399-416 . IF = 21.567 [ASEP] [ doi ]
Steijn, R. V. - Sedmera, David - Blom, N. A. - Jongbloed, M. - Kvasilová, A. - Naňka, O. Apoptosis and epicardial contributions act as complementary factors in remodeling of the atrioventricular canal myocardium and atrioventricular conduction patterns in the embryonic chick heart . Developmental Dynamics 2018, 247(9), 1033-1042 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Peševski, Živorad - Kvasilová, A. - Stopková, T. - Naňka, O. - Drobná Krejčí, Eliška - Buffinton, Ch. - Kočková, Radka - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 3, p. 509-520 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, Bohuslav - Pařízek, A. - Ošťádalová, Ivana - Kolář, František . Cardiotoxicity of beta-mimetic catecholamines during ontogenetic development - possible risks of antenatal therapy . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2018, roč. 96, 7, p. 639-646 . IF = 2.041 [ASEP] [ doi ]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Elsnicová, B. - Horníková, D. - Novotný, J. - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Neckář, Jan - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Mitochondrial genome modulates myocardial Akt/Glut/HK salvage pathway in spontaneously hypertensive rats adapted to chronic hypoxia . Physiological Genomics 2018, roč. 50, 7, p. 532-541 . IF = 2.581 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Hsu, A. - Khan, M. A. H. - Gross, G. J. - Nithipatikom, K. - Cyprová, Michaela - Benák, Daniel - Hlaváčková, Markéta - Sotáková-Kašparová, Dita - Falck, J. R. - Sedmera, David - Kolář, František - Imig, J. D. Infarct size-limiting effect of epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B is mediated by hypoxia-inducible factor-1 alpha via downregulation of prolyl hydroxylase 3 . American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2018, 315(5), H1148-H1158 . IF = 4.048 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Analysis of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Eggshell Proteome . Protein Journal 2018, roč. 37, 1, p. 21-37 . IF = 1.029 [ASEP]
Krátký, V. - Kopkan, L. - Kikerlová, S. - Husková, Z. - Táborský, M. - Sadowski, J. - Kolář, František - Červenka, L. The Role of Renal Vascular Reactivity in the Development of Renal Dysfunction in Compensated and Decompensated Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research 2018, 43(6), 1730-1741 . IF = 2.123 [ASEP] [ doi ]
Kolesová, Hana - Bartoš, M. - Hsieh, W. Ch. - Olejníčková, Veronika - Sedmera, David . Novel approaches to study coronary vasculature development in mice . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 8, p. 1018-1027 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Jensen, B. - Boukens, B. J. - Crossley, D. A. - Conner, J. - Mohan, R. A. - van Duijvenboden, K. - Postma, A. V. - Gloschat, Ch. R. - Elsey, R. M. - Sedmera, David - Efimov, I. R. - Christoffels, V. M. Specialized impulse conduction pathway in the alligator heart . eLife 2018, roč. 7, Mar 22, článku e32120 . IF = 7.551 [ASEP] [ doi ]
Hahnová, K. - Brabcová, I. - Neckář, Jan - Weissová, Romana - Svatoňová, Anna - Nováková, O. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal - Kolář, František - Novotný, J. beta-Adrenergic signaling, monoamine oxidase A and antioxidant defence in the myocardium of SHR and SHR-mtBN conplastic rat strains: the effect of chronic hypoxia . Journal of Physiological Sciences 2018, roč. 68, 4, p. 441-454 . IF = 3.341 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová, Martina - Sedmera, David - Jensen, B. Relative position of the atrioventricular canal determines the electrical activation of developing reptile ventricles . Journal of Experimental Biology 2018, roč. 221, 11, článku jeb178400 . IF = 3.017 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová, Martina - Kvasilová, A. - Sedmera, David . Ossification Pattern in Forelimbs of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis): Similarity in Ontogeny of Carpus Among Crocodylian Species . Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 2018, roč. 301, 7, p. 1159-1168 . IF = 1.329 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Kulhavá, Lucie - Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Hlaváčková, Markéta - Vašinová, Jana - Kolář, František - Sedmera, David - Ošťádal, Bohuslav . Proteomic analysis of cardiac ventricles: baso-apical differences . Molecular and Cellular Biochemistry 2018, roč. 445, 1-2, p. 211-219 . IF = 2.884 [ASEP] [ doi ]
Deniset, J. F. - Hedley, T. E. - Hlaváčková, Markéta - Chahine, M. N. - Dibrov, E. - O´Hara, K. - Maddaford, G. G. - Nelson, D. - Maddaford, T. G. - Fandrich, R. - Kardami, E. - Pierce, G. N. Heat shock protein 60 involvement in vascular smooth muscle cell proliferation . Cellular Signalling 2018, roč. 47, p. 44-51 . IF = 3.388 [ASEP] [ doi ]
Čerychová, Radka - Bohuslavová, Romana - Papoušek, František - Sedmera, David - Abaffy, Pavel - Benes, V. - Kolář, František - Pavlínková, Gabriela . Adverse effects of Hif1a mutation and maternal diabetes on the offspring heart . Cardiovascular Diabetology 2018, roč. 17, MAY 12 2018, článku 68 . IF = 5.948 [ASEP] [ doi ]
Červenka, L. - Husková, Z. - Kopkan, L. - Kikerlová, S. - Sedláková, L. - Vaňourková, Z. - Alánová, Petra - Kolář, František - Hammock, B.D. - Hwang, S.H. - Imig, J. D. - Falck, J. R. - Sadowski, J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Neckář, Jan . Two pharmacological epoxyeicosatrienoic acid-enhancing therapies are effectively antihypertensive and reduce the severity of ischemic arrhythmias in rats with angiotensin II-dependent hypertension . Journal of Hypertension 2018, roč. 36, 6, p. 1326-1341 . IF = 4.209 [ASEP] [ doi ]
Tian, X. - Li, Y. - He, L. - Zhang, H. - Huang, X. - Liu, Q. - Pu, W. - Zhang, LB. - Li, Yi. - Zhao, H. - Wang, Z. - Zhu, J. - Nie, Y. - Hu, S. - Sedmera, David - Zhong, T. P. - Yu, Y. - Zhang, L. - Yan, Y. - Qiao, Z. - Wang, Q-D. - Wu, S. M. - Pu, W. T. - Anderson, R. H. - Zhou, B. Identification of a hybrid myocardial zone in the mammalian heart after birth . Nature Communications. 2017, roč. 8, Jul 20, článku 87 . IF = 12.353 [ASEP] [ doi ]
Ronzhina, M. - Olejníčková, Veronika - Stračina, T. - Nováková, M. - Janoušek, O. - Hejč, J. - Kolářová, J. - Hlaváčová, M. - Paulová, H. Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study . BMC Cardiovascular Disorders. 2017, roč. 17, Aug 4, článku 216 . IF = 1.812 [ASEP] [ doi ]
Ravingerová, T. - Farkašová, V. - Griecsová, L. - Muráriková, M. - Čarnická, S. - Lonek, L. - Ferko, M. - Slezák, J. - Zálešák, M. - Adameová, A. - Khandelwal, V. K. M. - Lazou, A. - Kolář, František . Noninvasive approach to mend the broken heart: Is "remote conditioning" a promising strategy for application in humans? . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017, roč. 95, 10, p. 1204-1212 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Novák, F. - Borovská, J. - Vecka, M. - Rychlíková, J. - Vávrová, L. - Petrásková, H. - Žák, A. - Nováková, Olga . Plasma Phospholipid Fatty Acid Profile is Altered in Both Septic and Non-Septic Critically Ill: A Correlation with Inflammatory Markers and Albumin . Lipids. 2017, roč. 52, 3, p. 245-254 . IF = 1.936 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Svatoňová, Anna - Weissová, Romana - Drahota, Zdeněk - Zajíčková, Pavlína - Brabcová, I. - Kolář, D. - Alánová, Petra - Vašinová, Jana - Šilhavý, Jan - Hlaváčková, Markéta - Tauchmannová, Kateřina - Milerová, Marie - Ošťádal, Bohuslav - Červenka, L. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Nováková, Olga - Novotný, J. - Pravenec, Michal - Kolář, František . Selective replacement of mitochondrial DNA increases the cardioprotective effect of chronic continuous hypoxia in spontaneously hypertensive rats . Clinical science. 2017, roč. 131, 9, p. 865-881 . IF = 5.220 [ASEP] [ doi ]
Míčová, P. - Klevstig, Martina - Holzerová, Kristýna - Vecka, M. - Žurmanová, J. - Neckář, Jan - Kolář, František - Nováková, Olga - Novotný, J. - Hlaváčková, Markéta . Antioxidant tempol suppresses heart cytosolic phospholipase A(2)alpha stimulated by chronic intermittent hypoxia . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017, roč. 95, 8, p. 920-927 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Kolář, D. - Grešíková, M. - Wasková-Arnoštová, P. - Elsnicová, B. - Kohutová, J. - Horníková, D. - Vebr, P. - Neckář, Jan - Blahová, T. - Kašparová, D. - Novotný, J. - Kolář, František - Nováková, O. - Žurmanová, J.M. Adaptation to chronic continuous hypoxia potentiates Akt/HK2 anti-apoptotic pathway during brief myocardial ischemia/reperfusion insult . Molecular and Cellular Biochemistry. 2017, roč. 432, 1-2, p. 99-108 . IF = 2.561 [ASEP] [ doi ]
Alánová, Petra - Chytilová, Anna - Neckář, Jan - Hrdlička, Jaroslav - Míčová, P. - Holzerová, Kristýna - Hlaváčková, Markéta - Macháčková, Kristýna - Papoušek, František - Vašinová, Jana - Benák, Daniel - Nováková, Olga - Kolář, František . Myocardial ischemic tolerance in rats subjected to endurance exercise training during adaptation to chronic hypoxia . Journal of Applied Physiology. 2017, roč. 122, 6, p. 1452-1461 . IF = 3.256 [ASEP] [ doi ]
Adameová, A. - Hrdlička, Jaroslav - Szobi, A. - Farkašová, V. - Kopasková, K. - Muráriková, M. - Neckář, Jan - Kolář, František - Ravingerová, T. - Dhalla, N. S. Evidence of necroptosis in hearts subjected to various forms of ischemic insults . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017, roč. 95, 10, p. 1163-1169 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Ravingerová, T. - Farkasová, V. - Griecsová, L. - Čarnická, S. - Murariková, M. - Barlaka, E. - Kolář, František - Barteková, M. - Lonek, L. - Slezák, J. - Lazou, A. Remote Preconditioning as a Novel "Conditioning" Approach to Repair the Broken Heart: Potential Mechanisms and Clinical Applications . Physiological Research. 2016, roč. 65, Suppl.1, S55-S64 . IF = 1.461 [ASEP]
Hrdlička, Jaroslav - Neckář, Jan - Papoušek, František - Vašinová, Jana - Alánová, Petra - Kolář, František . Beneficial effect of continuous normobaric hypoxia on ventricular dilatation in rats with post-infarction heart failure . Physiological Research. 2016, roč. 65, 5, p. 867-870 . IF = 1.461 [ASEP]
Krejčí, Eliška - Peševski, Živorad - Naňka, O. - Sedmera, David . Physiological role of FGF signaling in growth and remodeling of developing cardiovascular system . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 425-435 . IF = 1.461 [ASEP]
Slámová, Kristýna - Papoušek, František - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Kolář, František . Adverse Effects of AMP-Activated Protein Kinase alpha 2-Subunit Deletion and High-Fat Diet on Heart Function and Ischemic Tolerance in Aged Female Mice . Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 33-42 . IF = 1.461 [ASEP]
Wang, M. - Sips, P. - Khin, E. - Rotival, M. - Sun, X. - Ahmed, R. - Widjaja, A. A. - Schafer, S. - Yusoff, P. - Choksi, P. K. - Ko, N. S. J. - Singh, M. K. - Epstein, D. - Guan, Y. - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Mikell, B. - Tan, J. - Pesce, F. - Kolář, František - Bottolo, L. - Mancini, M. - Hubner, N. - Pravenec, Michal - Petretto, E. - MacRae, C. - Cook, S. A. Wars2 is a determinant of angiogenesis . Nature Communications. 2016, roč. 7, Jul, p. 12061 . IF = 12.124 [ASEP] [ doi ]

Lidé

RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vedoucí oddělení
RNDr. Petra Alánová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student
Mgr. Almos Boroš
postgraduální student
Mgr. Miloslava Chalupová
postgraduální student
Mgr. Barbora Opletalová
postgraduální studentka
Anežka Ševčíková
student
Anna Jelínková-Jokelová
technický pracovník
Ing. Miloslava Marková
technický pracovník