Intranet Areál web

Mitochondriální fyziologie

Mitochondriální fyziologie

Naše oddělení se zabývá studiem mitochondrií ve fyziologických a patofyziologických procesech buňky a organismu. Mitochondrie jsou hlavním zdrojem buněčné energie, ATP, potřebné pro chod buňky. Zároveň TÉŽ dochází k produkci kyslíkových radikálů, reaktivních molekul způsobujících oxidační stres. Ten má negativní dopad na funkci buňky samotné. Důsledkem oxidačního stresu dochází často k nevratnému poškození buněčných proteinů, lipidů i samotné mitochondriální/jaderné DNA, nositelky genetické informace, což v nejkrajnějších případech vede ke smrti buňky. Chronický, byť relativně mírnější oxidační stres doprovází řadu patofyziologických onemocnění mezi které patří neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba, ale např. i cukrovka 2. typu a pulmonární hypertenze, jejichž etiologii studujeme. Nevratně poškozené mitochondrie je nutno z buňky odstranit pomocí specifické dráhy autofagie – mitofagie. Mitofagie je důležitý proces pro udržení kvalitní mitochondriální výbavy a její narušení je doprovázeno řadou onemocnění, jako např. cukrovka 2. typu, kde tento proces studujeme. Mitochondrie jsou semiautonomní organely a mají tedy svoji DNA, mtDNA. Genetické manipulace mtDNA jsou poměrně obtížné a doposud nebyla vyvinuta uspokojivá metoda, která by umožnila např. genový silencing či in situ kvantifikace genetických mutací na mtDNA. O vývin takovéto techniky se snažíme. Jelikož mitochondrie jsou velmi malé organely a rozlišení běžně dostupné světelné i fluorescenční mikroskopie není dostačující pro jejich studium, využíváme techniky speciální vysokorezoluční fluorescenční mikroskopie, jejíž prototyp jsme nedávno zakoupily pro naše oddělení a dále tuto metodiku rozvíjíme pro využití při studiu mitochondriÍ. V neposlední řadě se zabýváme také úlohou rolí mitochondriální signalizace v rakovinných buňkách, kde ačkoliv mitochondriální aktivita je často velmi utlumena, přesto jsou zde specifické enzymatické reakce, dráhy, jejichž studium je důležité pro vývoj budoucích protinádorových léčiv.

V oblasti aplikovaného výzkumu se naše laboratoř zabývá vývinem nových nosičů léčiva, tzv. fotosintizéru, využívaného ve fotodynamické terapii při léčbě zhoubných nádorů. Prvotní výsledek přinesl nález, který byl patentován u Českého úřadu pro patenty a vynálezy.

 

Aktuální projekty

Publikace

Chiang; A. C. Y. - Ježek; J. - Mu; P. - Di; Y. - Klucnika; A. - Jabůrek; Martin - Ježek; Petr - Ma; H. Two mitochondrial DNA polymorphisms modulate cardiolipin binding and lead to synthetic lethality . Nature Communications. 2024; 15(1); 611 . IF = 16.6 [ASEP] [ doi ]
Holendová; Blanka - Benáková; Štěpánka - Křivonosková; Monika - Pavluch; Vojtěch - Tauber; Jan - Gabrielová; E. - Ježek; Petr - Plecitá-Hlavatá; Lydie . NADPH oxidase 4 in mouse ? cells participates in inflammation on chronic nutrient overload . Obesity. 2024; 32(2); 339-351 . IF = 6.9 [ASEP] [ doi ]
Shapoval; Oleksandr - Větvička; D. - Patsula; Vitalii - Engstová; Hana - Kočková; Olga - Konefal; Magdalena - Kabešová; M. - Horák; Daniel . Temoporfin-conjugated upconversion nanoparticles for NIR-induced photodynamic therapy: studies with pancreatic adenocarcinoma cells in vitro and in vivo . Pharmaceutics. 2023; 15(12); 2694 . IF = 5.4 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá; Lydie - Brázdová; Andrea - Křivonosková; Monika - Hu; Ch.-J. - Phang; T. - Tauber; Jan - Li; M. - Zhang; H. - Hoetzenecker; K. - Crnkovic; S. - Kwapiszewska; G. - Stenmark; K. R. Microenvironmental regulation of T-cells in pulmonary hypertension . Frontiers in Immunology. 2023; 14(Jul 11); 1223122 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Pavluch; Vojtěch - Špaček; Tomáš - Engstová; Hana - Dlasková; Andrea - Ježek; Petr . Possible frequent multiple mitochondrial DNA copies in a single nucleoid in HeLa cells . Scientific Reports. 2023; 13(1); 5788 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Pavluch; Vojtěch - Engstová; Hana - Špačková; Jitka - Ježek; Petr . Deficiency of transcription factor Nkx6.1 does not prevent insulin secretion in INS-1E cells . Scientific Reports. 2023; 13(1)); 683 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kawano; Ippei - Bazila; Bazila - Ježek; Petr - Dlasková; Andrea . Mitochondrial Dynamics and Cristae Shape Changes During Metabolic Reprogramming . Antioxidants & Redox Signaling. 2023; 39(10-12); 684-707 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Jabůrek; Martin - Holendová; Blanka - Engstová; Hana - Dlasková; Andrea . Mitochondrial Cristae Morphology Reflecting Metabolism; Superoxide Formation; Redox Homeostasis; and Pathology . Antioxidants & Redox Signaling. 2023; 39(10-12); 635-683 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr . Pitfalls of Mitochondrial Redox Signaling Research . Antioxidants. 2023; 12(9); 1696 . IF = 7.0 [ASEP] [ doi ]
Shapoval; Oleksandr - Engstová; Hana - Jirák; D. - Drahokoupil; Jan - Sulková; K. - Berková; Z. - Pop-Georgievski; Ognen - Holendová; Blanka - Ježek; Petr - Horák; Daniel . Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic anhydride)-coated NaGdF4:Yb;Tb;Nd nanoparticles with luminescence and magnetic properties for imaging of pancreatic islets and .beta.-cells . ACS Applied Materials and Interfaces. 2022; 14(16); 18233-18247 . IF = 9.5 [ASEP] [ doi ]
Průchová; Pavla - Gotvaldová; Klára - Smolková; Katarína - Alán; Lukáš - Holendová; Blanka - Tauber; Jan - Galkin; A. - Ježek; Petr - Jabůrek; Martin . Antioxidant Role and Cardiolipin Remodeling by Redox-Activated Mitochondrial Ca2+-Independent Phospholipase A(2)gamma in the Brain . Antioxidants. 2022; 11(2)); 198 . IF = 7.0 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Holendová; Blanka - Jabůrek; Martin - Dlasková; Andrea - Plecitá-Hlavatá; Lydie . Contribution of Mitochondria to Insulin Secretion by Various Secretagogues . Antioxidants & Redox Signaling. 2022; 36(13); 920-952 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Špačková; Jitka - Gotvaldová; Klára - Dvořák; Aleš - Urbančoková; Alexandra - Pospíšilová; K. - Větvička; D. - Leguina-Ruzzi; Alberto A. - Tesařová; P. - Vítek; L. - Ježek; Petr - Smolková; Katarína . Biochemical Background in Mitochondria Affects 2HG Production by IDH2 and ADHFE1 in Breast Carcinoma . Cancers (Basel). 2021; 13(7)); 1709 . IF = 6.575 [ASEP] [ doi ]
Smolková; Katarína - Bai; P. Editorial: Epithelial-Mesenchymal Transition: Yet Another Exciting Avenue in Cancer Metabolic Remodeling . Frontiers in Oncology. 2021; 10(Jan 28)); 628664 . IF = 5.738 [ASEP] [ doi ]
Shapoval; Oleksandr - Oleksa; Viktoriia - Šlouf; Miroslav - Lobaz; Volodymyr - Trhlíková; Olga - Filipová; Marcela - Janoušková; Olga - Engstová; Hana - Pankrác; J. - Modrý; A. - Herynek; V. - Ježek; Petr - Šefc; L. - Horák; Daniel . Colloidally stable P(DMA-AGME)-Ale-coated Gd(Tb)F3:Tb3+(Gd3+);Yb3+;Nd3+ nanoparticles as a multimodal contrast agent for down- and upconversion luminescence; magnetic resonance imaging; and computed tomography . Nanomaterials. 2021; 11(1)); 230 . IF = 5.719 [ASEP] [ doi ]
Rossmeislová; L. - Gojda; J. - Smolková; Katarína . Pancreatic cancer: branched-chain amino acids as putative key metabolic regulators? . Cancer and Metastasis Reviews. 2021; 40(4); 1115-1139 . IF = 9.237 [ASEP] [ doi ]
Oleksa; Viktoriia - Macková; Hana - Engstová; Hana - Patsula; Vitalii - Shapoval; Oleksandr - Velychkivska; Nadiia - Ježek; Petr - Horák; Daniel . Poly(N;N-dimethylacrylamide)-coated upconverting NaYF4:Yb;Er@NaYF4:Nd core-shell nanoparticles for fluorescent labeling of carcinoma cells . Scientific Reports. 2021; 11(1)); 21373 . IF = 4.997 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Holendová; Blanka - Jabůrek; Martin - Tauber; Jan - Dlasková; Andrea - Plecitá-Hlavatá; Lydie . The Pancreatic beta-Cell: The Perfect Redox System . ANTIOXIDANTS. 2021; 10(2)); 197 . IF = 7.675 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr . Mitochondrial Redox Regulations and Redox Biology of Mitochondria . Antioxidants. 2021; 10(12)); 1921 . IF = 7.675 [ASEP] [ doi ]
Jabůrek; Martin - Průchová; Pavla - Holendová; Blanka - Galkin; A. - Ježek; Petr . Antioxidant Synergy of Mitochondrial Phospholipase PNPLA8/iPLA2 gamma with Fatty Acid-Conducting SLC25 Gene Family Transporters . ANTIOXIDANTS. 2021; 10(5)); 678 . IF = 7.675 [ASEP] [ doi ]
Smolková; Katarína - Špačková; Jitka - Gotvaldová; Klára - Dvořák; Aleš - Křenková; Alena - Hubálek; Martin - Holendová; Blanka - Vítek; L. - Ježek; Petr . SIRT3 and GCN5L regulation of NADP plus - and NADPH-driven reactions of mitochondrial isocitrate dehydrogenase IDH2 . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 8677 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Smolková; Katarína - Mikó; E. - Kovács; T. - Leguina-Ruzzi; Alberto A. - Sipos; A. - Bai; P. Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 in Regulating Cancer Metabolism . Antioxidants & Redox Signaling. 2020; 33(13); 966-997 . IF = 8.401 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá; Lydie - Jabůrek; Martin - Holendová; Blanka - Tauber; Jan - Pavluch; Vojtěch - Berková; Z. - Cahová; M. - Schröder; K. - Brandes; R. P. - Siemen; D. - Ježek; Petr . Glucose-Stimulated Insulin Secretion Fundamentally Requires H(2)O(2)Signaling by NADPH Oxidase 4 . Diabetes. 2020; 69(7); 1341-1354 . IF = 9.461 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá; Lydie - Engstová; Hana - Holendová; Blanka - Tauber; Jan - Špaček; Tomáš - Petrásková; Lucie - Křen; Vladimír - Špačková; Jitka - Gotvaldová; Klára - Ježek; Jan - Dlasková; Andrea - Smolková; Katarína - Ježek; Petr . Mitochondrial Superoxide Production Decreases on Glucose-Stimulated Insulin Secretion in Pancreatic beta Cells Due to Decreasing Mitochondrial Matrix NADH/NAD(+) Ratio . Antioxidants & Redox Signaling. 2020; 33(12); 789-815 . IF = 8.401 [ASEP] [ doi ]
Pavlišová; Jana - Horáková; Olga - Kalendová; Veronika - Burešová; Jana - Bardová; Kristina - Holendová; Blanka - Plecitá-Hlavatá; Lydie - Vacková; Šárka - Windrichová; J. - Topolčan; O. - Kopecký; Jan - Rossmeisl; Martin . Chronic n-3 fatty acid intake enhances insulin response to oral glucose and elevates GLP-1 in high-fat diet-fed obese mice . Food & Function. 2020; 11(11); 9764-9775 . IF = 5.396 [ASEP] [ doi ]
Leguina-Ruzzi; Alberto A. - Vodičková; Anežka - Holendová; Blanka - Pavluch; Vojtěch - Tauber; Jan - Engstová; Hana - Dlasková; Andrea - Ježek; Petr . Glucose-Induced Expression of DAPIT in Pancreatic beta-Cells . Biomolecules. 2020; 10(7)); 1026 . IF = 4.879 [ASEP] [ doi ]
Kostiv; Uliana - Engstová; Hana - Krajnik; B. - Šlouf; Miroslav - Proks; Vladimír - Podhorodecki; A. - Ježek; Petr - Horák; Daniel . Monodisperse core-shell NaYF4:Yb3+/Er3+@NaYF4:Nd3+-PEG-GGGRGDSGGGY-NH2 nanoparticles excitable at 808 and 980 nm: design; surface engineering; and application in life sciences . Frontiers in Chemistry. 2020; 8(12 June); 1-15); 497 . IF = 5.221 [ASEP] [ doi ]
Kahancová; Anežka - Sklenář; Filip - Ježek; Petr - Dlasková; Andrea . Overexpression of native IF1 downregulates glucose-stimulated insulin secretion by pancreatic INS-1E cells . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 1551 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Holendová; Blanka - Plecitá-Hlavatá; Lydie . Redox Signaling from Mitochondria: Signal Propagation and Its Targets . Biomolecules. 2020; 10(1)); 93 . IF = 4.879 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr . 2-Hydroxyglutarate in Cancer Cells . Antioxidants & Redox Signaling. 2020; 33(13); 903-926 . IF = 8.401 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá; Lydie - Engstová; Hana - Ježek; Jan - Holendová; Blanka - Tauber; Jan - Petrásková; Lucie - Křen; Vladimír - Ježek; Petr . Potential of Mitochondria-Targeted Antioxidants to Prevent Oxidative Stress in Pancreatic beta-cells . Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019; 2019(2019)); 1826303 . IF = 5.076 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Jabůrek; Martin - Plecitá-Hlavatá; Lydie . Contribution of Oxidative Stress and Impaired Biogenesis of Pancreatic beta-Cells to Type 2 Diabetes . Antioxidants & Redox Signaling. 2019; 31(10); 722-751 . IF = 3.673 [ASEP] [ doi ]
Ježek; Petr - Dlasková; Andrea . Dynamic of mitochondrial network; cristae; and mitochondrial nucleoids in pancreatic beta-cells . Mitochondrion. 2019; 49(Nov); 245-258 . IF = 3.465 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Petr - Špaček, Tomáš - Tauber, Jan - Pavluch, Vojtěch . Mitochondrial Nucleoids: Superresolution microscopy analysis . International Journal of Biochemistry and Cell Biology 2019, 106(Jan), 21-25 . IF = 6.323 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Petr - Jabůrek, Martin - Porter, R. K. Uncoupling mechanism and redox regulation of mitochondrial uncoupling protein 1 (UCP1) . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics 2019, 1860(3), 259-269 . IF = 3.992 [ASEP] [ doi ]
Dlasková; Andrea - Špaček; Tomáš - Engstová; Hana - Špačková; Jitka - Schröfel; A. - Holendová; Blanka - Smolková; Katarína - Plecitá-Hlavatá; Lydie - Ježek; Petr . Mitochondrial cristae narrowing upon higher 2-oxoglutarate load . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics. 2019; 1860(8); 659-678 . IF = 3.465 [ASEP] [ doi ]
Leguina-Ruzzi, Alberto - Ortiz, R. - Velarde, V. The streptozotocin-high fat diet induced diabetic mouse model exhibits severe skin damage and alterations in local lipid mediators . Biomedical Journal 2018, 41(5), 328-332 . IF = 2.301 [ASEP] [ doi ]
Kahancová, Anežka - Sklenář, Filip - Ježek, Petr - Dlasková, Andrea . Regulation of glucose-stimulated insulin secretion by ATPase Inhibitory Factor 1 (IF1) . FEBS Letters 2018, roč. 592, 6, p. 999-1009 . IF = 2.675 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Petr - Jabůrek, Martin - Holendová, Blanka - Plecitá-Hlavatá, Lydie . Fatty Acid-Stimulated Insulin Secretion vs. Lipotoxicity . Molecules 2018, roč. 23, 6, článku 1483 . IF = 3.060 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Petr - Holendová, Blanka - Garlid, K. D. - Jabůrek, Martin . Mitochondrial Uncoupling Proteins: Subtle Regulators of Cellular Redox Signaling . Antioxidants & Redox Signaling 2018, roč. 29, 7, p. 667-714 . IF = 5.828 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Jan - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr . Aglycemic HepG2 Cells Switch From Aminotransferase Glutaminolytic Pathway of Pyruvate Utilization to Complete Krebs Cycle at Hypoxia . Frontiers in Endocrinology 2018, 9(Oct 26)), 637 . IF = 3.634 [ASEP] [ doi ]
Jabůrek, Martin - Ježek, Jan - Ježek, Petr . Cytoprotective activity of mitochondrial uncoupling protein‐2 in lung and spleen . FEBS Open Bio 2018, roč. 8, 4, p. 692-701 . IF = 1.959 [ASEP] [ doi ]
Dlasková, Andrea - Engstová, Hana - Špaček, Tomáš - Kahancová, Anežka - Pavluch, Vojtěch - Smolková, Katarína - Špačková, Jitka - Bartoš, Martin - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr . 3D super-resolution microscopy reflects mitochondrial cristae alternations and mtDNA nucleoid size and distribution . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics 2018, roč. 1859, 9, p. 829-844 . IF = 4.441 [ASEP] [ doi ]
D'Alessandro, A. - El Kasmi, K. C. - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr - Li, M. - Zhang, H. - Gupte, S. A. - Stenmark, K. R. Hallmarks of Pulmonary Hypertension: Mesenchymal and Inflammatory Cell Metabolic Reprogramming . Antioxidants & Redox Signaling 2018, roč. 28, 3, p. 230-250 . IF = 5.828 [ASEP] [ doi ]
Zhang, H. - Wang, D. - Li, M. - Plecitá-Hlavatá, Lydie - D'Alessandro, A. - Tauber, Jan - Riddle, S. - Kumar, S. - Flockton, A. - McKeon, B. A. - Frid, M. G. - Reisz, J. A. - Caruso, P. - El Kasmi, K. C. - Ježek, Petr - Morrell, N. W. - Hu, Ch.-J. - Stenmark, K. R. Metabolic and Proliferative State of Vascular Adventitial Fibroblasts in Pulmonary Hypertension Is Regulated Through a MicroRNA-124/PTBP1 (Polypyrimidine Tract Binding Protein 1)/Pyruvate Kinase Muscle Axis . Circulation.. 2017, roč. 136, 25, p. 2468-2485 . IF = 18.88 [ASEP] [ doi ]
Špaček, Tomáš - Pavluch, Vojtěch - Alán, Lukáš - Capková, Nikola - Engstová, Hana - Dlasková, Andrea - Berková, Z. - Saudek, F. - Ježek, Petr . Nkx6.1 decline accompanies mitochondrial DNA reduction but subtle nucleoid size decrease in pancreatic islet beta-cells of diabetic Goto Kakizaki rats . Scientific Reports.. 2017, roč. 7, Nov 15, článku 15674 . IF = 4.122 [ASEP] [ doi ]
Rohlenová, Kateřina - Sachaphibulkij, K. - Stursa, J. - Bezawork-Geleta, A. - Blecha, Jan - Endaya, B. - Werner, L. - Černý, Jiří - Zobalová, Renata - Goodwin, J. - Špaček, Tomáš - Pesdar, E.A. - Yan, B. - Nguyen, M.N. - Vondrusová, Magdaléna - Sobol, Margaryta - Ježek, Petr - Hozák, Pavel - Truksa, Jaroslav - Rohlena, Jakub - Dong, L.F. - Neužil, Jiří . Selective Disruption of Respiratory Supercomplexes as a New Strategy to Suppress Her2(high) Breast Cancer . Antioxidants & Redox Signaling. 2017, roč. 26, 2, p. 84-103 . IF = 6.530 [ASEP] [ doi ]
Kostiv, Uliana - Rajsiglová, Lenka - Luptáková, Dominika - Pluháček, Tomáš - Vannucci, Luca - Havlíček, Vladimír - Engstová, Hana - Jirák, D. - Šlouf, Miroslav - Makovický, Peter - Sedláček, Radislav - Horák, Daniel . Biodistribution of upconversion/magnetic silica-coated NaGdF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles in mouse models . RSC Advances. 2017, roč. 7, 73, p. 45997-46006 . IF = 2.936 [ASEP] [ doi ]
Ježek, J. - Engstová, Hana - Ježek, Petr . Antioxidant mechanism of mitochondria-targeted plastoquinone SkQ1 is suppressed in aglycemic HepG2 cells dependent on oxidative phosphorylation . Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics. 2017, roč. 1858, 9, p. 750-762 . IF = 4.280 [ASEP] [ doi ]
Dvořák, Aleš - Zelenka, Jaroslav - Smolková, Katarína - Vítek, L. - Ježek, Petr . Background Levels of Neomorphic 2-hydroxyglutarate Facilitate Proliferation of Primary Fibroblasts . Physiological Research. 2017, roč. 66, 2, p. 293-304 . IF = 1.324 [ASEP]
Alán, Lukáš - Špaček, Tomáš - Pajuelo-Reguera, David - Jabůrek, Martin - Ježek, Petr . Mitochondrial nucleoid clusters protect newly synthesized mtDNA during Doxorubicin- and Ethidium Bromide-induced mitochondrial stress . Toxicology and Applied Pharmacology. 2016, roč. 302, Jul 1, p. 31-40 . IF = 3.791 [ASEP] [ doi ]
Zelenka, J. - Dvořák, Aleš - Alán, Lukáš - Zadinová, M. - Haluzík, M. - Vítek, L. Hyperbilirubinemia Protects against Aging-Associated Inflammation and Metabolic Deterioration . Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, roč. 2016, 2016, článku 6190609 . IF = 4.593 [ASEP] [ doi ]
Bartůněk, V. - Rak, J. - Pelánková, B. - Junková, J. - Mezlíková, M. - Král, V. - Kuchař, M. - Engstová, Hana - Ježek, Petr - Šmucler, R. Large scale preparation of up-converting YF3:YbEr nanocrystals with various sizes by solvothermal syntheses using ionic liquid bmimCl . Journal of Fluorine Chemistry. 2016, roč. 188, Aug, p. 14-17 . IF = 2.101 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr . Integration of superoxide formation and cristae morphology for mitochondrial redox signaling . International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 2016, roč. 80, Nov, p. 31-50 . IF = 3.505 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá, Lydie - Engstová, Hana - Alán, Lukáš - Špaček, Tomáš - Dlasková, Andrea - Smolková, Katarína - Špačková, Jitka - Tauber, Jan - Strádalová, Vendula - Malínský, Jan - Lessard, M. - Bewersdorf, J. - Ježek, Petr . Hypoxic HepG2 cell adaptation decreases ATP synthase dimers and ATP production in inflated cristae by mitofilin down-regulation concomitant to MICOS clustering . FASEB Journal. 2016, roč. 30, 5, p. 1941-1957 . IF = 5.498 [ASEP] [ doi ]
Alán, Lukáš - Špaček, Tomáš - Ježek, Petr . Delaunay algorithm and principal component analysis for 3D visualization of mitochondrial DNA nucleoids by Biplane FPALM/dSTORM . European Biophysics Journal With Biophysics Letters. 2016, roč. 45, 5, p. 443-461 . IF = 1.472 [ASEP] [ doi ]
Li, M. - Riddle, S. - Zhang, H. - D´Alessandro, A. - Flockton, A. - Serkova, N. J. - Hansen, K. C. - Moldvan, R. - McKeon, B. A. - Frid, M. - Kumar, S. - Li, H. - Liu, H. - Canovas, A. - Medrano, J. F. - Thomas, M. G. - Iloska, D. - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr - Pullamsetti, S. - Fini, M. A. - El Kasmi, K. C. - Zhang, Q. H. - Stenmark, K. R. Metabolic Reprogramming Regulates the Proliferative and Inflammatory Phenotype of Adventitial Fibroblasts in Pulmonary Hypertension Through the Transcriptional Corepressor C-Terminal Binding Protein-1 . Circulation. 2016, roč. 134, 15, p. 1105-1121 . IF = 19.309 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá, Lydie - Tauber, Jan - Li, M. - Zhang, H. - Flockton, A. R. - Pullamsetti, S. S. - Chelladurai, P. - D´Allessandro, A. - El Kasmi, K. C. - Ježek, Petr - Stenmark, K. R. Constitutive Reprogramming of Fibroblast Mitochondrial Metabolism in Pulmonary Hypertension . American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 2016, roč. 55, 1, p. 47-57 . IF = 4.100 [ASEP] [ doi ]
Kostiv, Uliana - Kotelnikov, Ilya - Proks, Vladimír - Šlouf, Miroslav - Kučka, Jan - Engstová, Hana - Ježek, Petr - Horák, Daniel . RGDS- and TAT-conjugated upconversion of NaYF4:Yb3+/Er3+&SiO2 nanoparticles: in vitro human epithelioid cervix carcinoma cellular uptake, imaging, and targeting . ACS Applied Materials and Interfaces. 2016, roč. 8, 31, p. 20422-20431 . IF = 7.504 [ASEP] [ doi ]
Gabrielová, E. - Křen, Vladimír - Jabůrek, Martin - Modriansky, M. Silymarin Component 2,3-dehydrosilybin Attenuates Cardiomyocyte Damage Following Hypoxia/Reoxygenation by Limiting Oxidative Stress . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 1, p. 79-91 . IF = 1.643 [ASEP]
Zelenka, Jaroslav - Dvořák, Aleš - Alán, Lukáš . L-Lactate Protects Skin Fibroblasts against Aging-Associated Mitochondrial Dysfunction via Mitohormesis . Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2015, Vol. 2015, 2015, ID351698 . IF = 4.492 [ASEP] [ doi ]
Kostiv, Uliana - Janoušková, Olga - Šlouf, Miroslav - Kotov, Nikolay - Engstová, Hana - Smolková, Katarína - Ježek, Petr - Horák, Daniel . Silica-modified monodisperse hexagonal lanthanide nanocrystals: synthesis and biological properties . Nanoscale. 2015, Vol. 7, 43, p. 18096-18104 . IF = 7.76 [ASEP] [ doi ]
Olejár, Tomáš - Pajuelo-Reguera, David - Alán, Lukáš - Dlasková, Andrea - Ježek, Petr . Coupled aggregation of mitochondrial single-strand DNA-binding protein tagged with Eos fluorescent protein visualizes synchronized activity of mitochondrial nucleoids . Molecular Medicine Reports. 2015, Vol. 12, 4, p. 5185-5190 . IF = 1.559 [ASEP] [ doi ]
Bartůněk, V. - Pinc, J. - Ulbrich, P. - Rak, J. - Pelánková, B. - Král, V. - Kuchař, M. - Ježek, Petr - Engstová, Hana - Smolková, Katarína . Tunable rapid microwave synthesis of up-converting hexagonal NaYxGdyYbzEr(1−x−y−z)F4 nanocrystals in large quantity . Journal of Fluorine Chemistry. 2015, Vol. 178, Oct 2015, p. 56-60 . IF = 2.213 [ASEP] [ doi ]
Alán, Lukáš - Olejár, Tomáš - Cahová, M. - Zelenka, Jaroslav - Berková, Z. - Smětáková, M. - Saudek, F. - Matěj, R. - Ježek, Petr . Delta Cell Hyperplasia in Adult Goto-Kakizaki (GK/MolTac) Diabetic Rats . Journal of Diabetes Research. 2015, Vol. 2015, 2015, p. 385395 . IF = 2.431 [ASEP] [ doi ]
Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Jan - Ježek, Petr . Aglycemia keeps mitochondrial oxidative phosphorylation under hypoxic conditions in HepG2 cells . Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2015, Vol. 47, 6, p. 467-476 . IF = 2.08 [ASEP] [ doi ]
Dlasková, Andrea - Engstová, Hana - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Lessard, M. - Alán, Lukáš - Reguera Pajuelo, David - Jabůrek, Martin - Ježek, Petr . Distribution of mitochondrial DNA nucleoids inside the linear tubules vs. bulk parts of mitochondrial network as visualized by 4Pi microscopy . Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2015, Vol. 47, 3, p. 255-263 . IF = 2.08 [ASEP] [ doi ]
Pajuelo-Reguera, David - Alán, Lukáš - Olejár, Tomáš - Ježek, Petr . Dichloroacetate stimulates changes in the mitochondrial network morphology via partial mitophagy in human SH-SY5Y neuroblastoma cells . International Journal of Oncology. 2015, Vol. 46, 6, p. 2409-2418 . IF = 3.018 [ASEP] [ doi ]
Smolková, Katarína - Dvořák, Aleš - Zelenka, Jaroslav - Vítek, L. - Ježek, Petr . Reductive carboxylation and 2-hydroxyglutarate formation by wild-type IDH2 in breast carcinoma cells . International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 2015, Vol. 65, AUG 15, p. 125-133 . IF = 3.905 [ASEP] [ doi ]
Matěj, R. - Rohan, Z. - Holada, K. - Olejár, Tomáš . The Contribution of Proteinase-Activated Receptors to Intracellular Signaling, Transcellular Transport and Autophagy in Alzheimer´s Disease . Current Alzheimer Research. 2015, Vol. 12, 1, p. 2-12 . IF = 3.145 [ASEP] [ doi ]
Kostiv, Uliana - Šlouf, Miroslav - Macková, Hana - Zhigunov, Alexander - Engstová, Hana - Smolková, Katarína - Ježek, Petr - Horák, Daniel . Silica-coated upconversion lanthanide nanoparticles: the effect of crystal design on morphology, structure and optical properties . Beilstein Journal of Nanotechnology. 2015, Vol. 6, 03 Dec, p. 2290-2299 . IF = 2.778 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Jan - Dlasková, Andrea - Zelenka, Jaroslav - Jabůrek, Martin - Ježek, Petr . H2O2-Activated Mitochondrial Phospholipase iPLA2 gamma Prevents Lipotoxic Oxidative Stress in Synergy with UCP2, Amplifies Signaling via G-Protein-Coupled Receptor GPR40, and Regulates Insulin Secretion in Pancreatic beta-Cells . Antioxidants & Redox Signaling. 2015, Vol. 23, 12, p. 958-972 . IF = 7.093 [ASEP] [ doi ]
Zelenka, Jaroslav - Alán, Lukáš - Jabůrek, Martin - Ježek, Petr . Import of desired nucleic acid sequences using addressing motif of mitochondrial ribosomal 5S-rRNA for fluorescent in vivo hybridization of mitochondrial DNA and RNA . Journal of Bioenergetics and Biomembranes 2014, roč. 46, 2, p. 147-156. ISSN 0145-479X. IF = 3.212 [ASEP] [ doi ]
Olejár, Tomáš - Větvička, D. - Zadinová, M. - Poučková, P. - Kukal, J. - Ježek, Petr - Matěj, R. Dual Role of Host Par2 in a Murine Model of Spontaneous Metastatic B16 Melanoma . Anticancer Research 2014, roč. 34, 7, p. 3511-3515. ISSN 0250-7005. IF = 1.826 [ASEP]
Matěj, R. - Vašáková, M. - Kukal, J. - Šterclová, M. - Olejár, Tomáš . Higher TGF-beta With Lower CD124 and TSLP, But No Difference in PAR-2 Expression in Bronchial Biopsy of Bronchial Asthma Patients in Comparison With COPD Patients . Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology 2014, roč. 22, 7, p. 543-549. ISSN 1541-2016. IF = 2.012 [ASEP] [ doi ]
Matěj, R. - Smětáková, M. - Vašáková, M. - Nováková, J. - Šterclová, M. - Kukal, J. - Olejár, Tomáš . PAR-2, IL-4R, TGF-beta and TNF-alpha in bronchoalveolar lavage distinguishes extrinsic allergic alveolitis from sarcoidosis . Experimental and Therapeutic Medicine 2014, roč. 8, 2, p. 533-538. ISSN 1792-0981. IF = 1.269 [ASEP] [ doi ]
Koníčková, R. - Vaňková, K. - Vaníková, J. - Váňová, K. - Muchová, L. - Subhanová, I. - Zadinová, M. - Zelenka, Jaroslav - Dvořák, Aleš - Kolář, Michal - Strnad, Hynek - Rimpelová, S. - Ruml, T. - Wong, R.J. - Vítek, L. Anti-cancer effects of blue-green alga Spirulina platensis, a natural source of bilirubin-like tetrapyrrolic compounds . Annals of Hepatology. 2014, roč. 13, 2, p. 273-283. ISSN 1665-2681. IF = 2.065 [ASEP]
Ježek, Petr - Olejár, Tomáš - Smolková, Katarína - Ježek, Jan - Dlasková, Andrea - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Zelenka, Jaroslav - Špaček, Tomáš - Engstová, Hana - Reguera Pajuelo, David - Jabůrek, Martin . Antioxidant and regulatory role of mitochondrial uncoupling protein UCP2 in pancreatic beta-cells . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s73-s91. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Gbelcová, H. - Sveda, M. - Laubertová, L. - Varga, I. - Vítek, L. - Kolář, M. - Strnad, H. - Zelenka, Jaroslav - Boehmer, D. - Ruml, T. The effect of simvastatin on lipid droplets accumulation in human embryonic kidney cells and pancreatic cancer cells . Lipids in Health and Disease, 2013, Vol. 12, AUG 21, p. 126 . IF = 2.015 [ASEP] [ doi ]
Vašáková, M. - Šterclová, M. - Matěj, R. - Olejár, Tomáš - Kolesár, L. - Skibová, J. - Stříž, I. IL-4 polymorphisms, HRCT score and lung tissue markers in idiopathic pulmonary fibrosis . Human Immunology, 2013, Vol. 74, 10, p. 1346-1351 . IF = 2.298 [ASEP] [ doi ]
Tauber, Jan - Dlasková, Andrea - Šantorová, Jitka - Smolková, Katarína - Alán, Lukáš - Špaček, Tomáš - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr . Distribution of mitochondrial nucleoids upon mitochondrial network fragmentation and network reintegration in HEPG2 cells . International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 2013, Vol. 45, 3, p. 593-603 . IF = 4.152 [ASEP] [ doi ]
Sutoris, K. - Rakušan, J. - Karásková, M. - Mattová, J. - Beneš, J. - Nekvasil, Miloš - Ježek, Petr - Zadinová, M. - Poučková, P. - Větvička, D. Novel Topical Photodynamic Therapy of Prostate Carcinoma Using Hydroxy-aluminum Phthalocyanine Entrapped in Liposomes . Anticancer Research, 2013, Vol. 33, 4, p. 1563-1568 . IF = 1.713 [ASEP]
Malingriaux, E. A. - Rupprecht, A. - Gille, L. - Jovanovic, O. - Ježek, Petr - Jabůrek, Martin - Pohl, E. E. Fatty Acids are Key in 4-Hydroxy-2-Nonenal-Mediated Activation of Uncoupling Proteins 1 and 2 . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 10, e77786 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Lebiedzinska, M. - Karkucinska-Wieckowska, A. - Wojtala, A. - Suski, J.M. - Szabadkai, G. - Wilczynski, G. - Wlodarczyk, J. - Diogo, C.T. - Oliveira, P.J. - Tauber, Jan - Ježek, Petr - Pronicki, M. - Duszynski, J. - Pinton, P. - Wieckowski, M.R. Disrupted ATP synthase activity and mitochondrial hyperpolarisation-dependent oxidative stress is associated with p66Shc phosphorylation in fibroblasts of NARP patients . International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 2013, Vol. 45, 1, p. 141-150 . IF = 4.152 [ASEP] [ doi ]
Jabůrek, Martin - Ježek, Jan - Zelenka, Jaroslav - Ježek, Petr . Antioxidant activity by a synergy of redox-sensitive mitochondrial phospholipase A2 and uncoupling protein-2 in lung and spleen . International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 2013, Vol. 45, 4, p. 816-825 . IF = 4.152 [ASEP] [ doi ]
Garlid, A. O. - Jabůrek, Martin - Jacobs, J. P. - Garlid, K. D. Mitochondrial reactive oxygen species: which ROS signals cardioprotection? . American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2013, Vol. 305, 7, H960-H968 . IF = 3.629 [ASEP] [ doi ]
Zelenka, Jaroslav - Muchová, L. - Zelenková, M. - Váňová, K. - Vreman, H.J. - Wong, R.J. - Vítek, L. Intracellular accumulation of bilirubin as a defense mechanism against increased oxidative stress . Biochimie, 2012, Vol. 94, 8, p. 1821-1827 . IF = 3.142 [ASEP] [ doi ]
Sutoris, K. - Větvička, D. - Horák, L. - Beneš, J. - Nekvasil, Miloš - Ježek, Petr - Zadinová, M. - Poučková, P. Evaluation of Topical Photodynamic Therapy of Mammary Carcinoma with an Experimental Gel Containing Liposomal Hydroxyl-aluminium Phthalocyanine . Anticancer Research, 2012, Vol. 32, 9, p. 3769-3774 . IF = 1.713 [ASEP]
Slaninová, Jiřina - Mlsová, V. - Kroupová, H. - Alán, Lukáš - Tůmová, Tereza - Monincová, Lenka - Borovičková, Lenka - Fučík, Vladimír - Čeřovský, Václav . Toxicity study of antimicrobial peptides from wild bee venom and their analogs toward mammalian normal and cancer cells . Peptides, 2012, Vol. 33, 1, p. 18-26 . IF = 2.522 [ASEP] [ doi ]
Matěj, R. - Olejár, Tomáš - Janoušková, O. - Holada, K. Deletion of protease-activated receptor 2 prolongs survival of scrapie-inoculated mice . Journal of General Virology, 2012, Vol. 93, 9, p. 2057-2061 . IF = 3.127 [ASEP] [ doi ]
Ježek, Petr - Dlasková, Andrea - Plecitá-Hlavatá, Lydie . Redox Homeostasis in Pancreatic beta Cells . Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012, Vol. 2012, 2012, p. 932838 . IF = 3.393 [ASEP] [ doi ]
Smolková, Katarína - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Bellance, N. - Benard, G. - Rossignol, R. - Ježek, Petr . Waves of gene regulation suppress and then restore oxidative phosphorylation in cancer cells . International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 2011, Vol. 43, 7, p. 950-968 . IF = 4.634 [ASEP] [ doi ]
Mlodzianoski, M. J. - Schreiner, J. M. - Callahan, S. P. - Smolková, Katarína - Dlasková, Andrea - Šantorová, Jitka - Ježek, Petr - Bewersdorf, J. Sample drift correction in 3D fluorescence photoactivation localization microscopy . Optics Express, 2011, Vol. 19, 16, p. 15009-15019 . IF = 3.587 [ASEP] [ doi ]
Alán, Lukáš - Špaček, Tomáš - Zelenka, Jaroslav - Tauber, Jan - Berková, Z. - Zacharovová, K. - Saudek, F. - Ježek, Petr . Assessment of Mitochondrial DNA as an Indicator of Islet Quality: An Example in Goto Kakizaki Rats . Transplantation Proceedings, 2011, Vol. 43, 9, p. 3281-3284 . IF = 1.005 [ASEP] [ doi ]
Smolková, Katarína - Bellance, N. - Scandurra, F. - Génot, E. - Gnaiger, E. - Plecitá-Hlavatá, Lydie - Ježek, Petr - Rossignol, R. Mitochondrial bioenergetic adaptations of breast cancer cells to aglycemia and hypoxia . Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2010, Vol. 42, 1, p. 55-67 . IF = 3.637 [ASEP] [ doi ]

Lidé

  RNDr. Petr Ježek, DrSc.
vedoucí oddělení
  Ing. Andrea Dlasková, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
  Mgr. Hana Engstová, Ph.D.
vědecký pracovník
   Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.
vědecký pracovník
  RNDr. Jan Ježek, Ph.D.
vědecký pracovník
  RNDr. Katarína Smolková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Tomáš Špaček, Ph.D.
vědecký pracovník
  Mgr. Jitka Špačková (Šantorová), Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Jan Tauber, Ph.D.
vědecký pracovník
 

Mgr. Eduardo Klöppel, Ph.D

vědecký pracovník

 

Mgr. Alexandra Mozheitova, Ph.D

vědecký pracovník

 

Ing. Pavla Průchová

postgraduální student

 

Ing. Klára Gotvaldová

postgraduální student

 

Bazila Bazila, MSc.

postgraduální student

 

Andrea Gurbindo, MSc.

postgraduální student

 

David Lorenc

pregraduální student

  Jitka Smiková
technický pracovník
  Jana Vaicová
technický pracovník