Intranet Areál web

Neurofyziologie paměti

Neurofyziologie paměti

Naše oddělení se dlouhodobě věnuje učení, paměti a kognitivním funkcím. Např. schopnost orientace v prostoru je dnes považována za typ tzv. deklarativní paměti (tedy schopnost si pamatovat fakta a události). Tato schopnost je dominantně narušena například u Alzheimerovy nemoci, dalších demencí, obsedantně-kompulzivní poruchy či schizofrenie. To jsou navíc onemocnění, u nichž neznáme ani detailní příčiny jejich vzniku, takže dodnes u těchto stavů léčíme vlastně pouze příznaky. Pomocí neuroanatomických, neurofarmakologických, buněčných, molekulárních, behaviorálních a molekulárních přístupů studujeme fungování mozku ve vztahu k chování a to jak ve zdraví, tak nemoci.

EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ODDĚLENÍ

Aktuální projekty

Tvorba nových neuronů v dospělém mozku

Důležité je také, že hipokampus, konkrétně DG, je jedním ze dvou míst neurogenezi v dospělém mozku (Altman a Das 1965). Role nově zrozených neuronů jsou předmětem kontroverzí, některé teorie zdůrazňují usnadnění separace podobných vzorců, tj. oddělení překrývajících se vzorů v hipokampálních vstupech a tudíž i různých behaviorálních kontextech (Sahay et al. 2011, Nakashiba et al. 2012) a zabránění rušení nových vzpomínek starými (tzv. prevence interference; Wiskott et al. 2006, Winocur et al. 2011). Více

Hipokampus a jeho funkce

Hippokampus je fylogeneticky stará mozková kůra, tzv. archikortex. Je propojen v širší funkční síť sestávající z hippocampus proper (Cornu Ammonis, CA1-4), gyrus dentatus (angl. dentate gyrus; DG), and subikulárního komplexu (Amaral a Witter 1989). Více

Obsedantně kompulzivní porucha

V současnosti také rozvíjíme model obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) pomocí senzitizace D/D3 dopaminových receptorů quinpirolem. OCD je chronická a částečně dědičná porucha chování. Její celoživotní prevalence se odhaduje na 1-3 % (Stein 2002). Více

Prostorová navigace

Prostorová navigace potkanů ​​je dokladem existence prostorové paměti, a je jedním z nejoblíbenějších modelů chování pro studium neurobiologických mechanismů, které jsou základem učení a paměti, rozhodování, a dalších vyšších kognitivních procesů (O'Keefe a Nadel 1978). Více

Úspěchy

Aleš Stuchlík obdržel titul DSc.

Aleš Stuchlík a dalších čtrnáct excelentních vědců převzalo 23. května na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny Akademie věd ČR titul „doktor věd“ (ve zkratce DSc.). Tento titul, který se uděluje od roku 2003, náleží mimořádným vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké kvalifikace. Ocenění laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Jedenáct z čerstvých nositelů titulu přitom působí na pracovištích Akademie věd ČR a čtyři na vysokých školách.   Více

Oddělení neurofyziologie paměti získalo grant v programu HORIZONT 2020

Oddělení neurofyziologie paměti se stalo jako spoluřešitelské pracoviště účastníkem projektu (H2020 EPTRI) v programu Horizont 2020 zaměřeném na výzkumné infrastruktury. Cílem této infrastruktury je síť pracovišť zaměřených na inovativní translační výzkum v oblasti pediatrické medicíny a vývoje nových léčiv. Více

Přednáška "Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba"

Ve středu 1. listopadu 2017 proběhla popularizační přednáška "Paměť, stárnutí a Alzheimerova choroba". Prof. Aleš Stuchlík a doc. Jan Laczó představili experimentální výzkum a  moderní léčbu poruch paměti a odpovídali na četné dotazy z publika. Přednášku pořádal FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci".  Více

Publikace

Vagnerová; Karla - Gazárková; T. - Vodička; Martin - Ergang; Peter - Klusoňová; Petra - Hudcovic; Tomáš - Šrůtková; Dagmar - Hermanová; Petra - Nováková; L. - Pácha; Jiří . Microbiota modulates the steroid response to acute immune stress in male mice . Frontiers in Immunology. 2024; 15(Feb 1); 1330094 . IF = 7.3 [ASEP] [ doi ]
Gunia; Anna - Moraresku; Sofiia - Janča; R. - Ježdík; P. - Kalina; A. - Hammer; J. - Marusič; P. - Vlček; Kamil . The brain dynamics of visuospatial perspective-taking captured by intracranial EEG . Neuroimage. 2024; 285(January); 120487 . IF = 5.7 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová; Iveta - Tučková; K. - Jůza; R. - Stuchlík; Aleš - Kelemen; E. - Korábečný; J. - Soukup; O. - Petrásek; Tomáš . Dopaminergic and glutamatergic models of psychosis show differential sensitivity to aripiprazole and a novel experimental compound modulating D2/5-HT receptor activity . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2023; 127); 110819 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Radostová; Dominika - Kunčická; Daniela - Krajčovič; Branislav - Hejtmánek; Lukáš - Petrásek; Tomáš - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš - Brožka; Hana . Incidental temporal binding in rats: A novel behavioral task . PLoS ONE. 2023; 18(6)); e0274437 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Pulido; L. N. - Pochapski; J. A. - Sugi; A. - Esaki; J. Y. - Stresser; J. L. - Sanchez; W. N. - Baltazar; G. - Levčík; David - Fuentes; R. - Da Cunha; C. Pre-clinical evidence that methylphenidate increases motivation and/or reward preference to search for high value rewards . Behavioural Brain Research. 2023; 437(2 February)); 114065 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Patrono; Enrico - Hrůzová; Karolína - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . The role of optogenetic stimulations of parvalbumin-positive interneurons in the prefrontal cortex and the ventral hippocampus on an acute MK-801 model of schizophrenia-like cognitive inflexibility . Schizophrenia Research. 2023; 252(February); 198-205 . IF = 4.5 [ASEP] [ doi ]
Moraresku; Sofiia - Hammer; J. - Janča; R. - Ježdík; P. - Kalina; A. - Marusič; P. - Vlček; Kamil . Timing of Allocentric and Egocentric Spatial Processing in Human Intracranial EEG . Brain Topography. 2023; 36(6); 870-889 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Levčík; David - Sugi; A. H. - Aquilar-Rivera; M. - Pochapski; J. A. - Baltazar; G. - Pulido; L. N. - Villas-Boas; C. A. - Fuentes-Flores; R. - Nicola; S. M. - Da Cunha; C. Nucleus Accumbens Shell Neurons Encode the Kinematics of Reward Approach Locomotion . Neuroscience. 2023; 524(1 August); 181-196 . IF = 3.3 [ASEP] [ doi ]
Kolář; D. - Krajčovič; Branislav - Kletečková; L. - Kunčická; Daniela - Valeš; K. - Brožka; Hana . Review: Genes Involved in Mitochondrial Physiology Within 22q11.2 Deleted Region and Their Relevance to Schizophrenia . Schizophrenia Bulletin. 2023; 49(6); 1637-1653 . IF = 6.6 [ASEP] [ doi ]
Graňák; Š. - Tučková; K. - Kútna; V. - Vojtěchová; Iveta - Bajková; L. - Petrásek; Tomáš - Ovsepian; S. V. Developmental effects of constitutive mTORC1 hyperactivity and environmental enrichment on structural synaptic plasticity and behaviour in a rat model of autism spectrum disorder . European Journal of Neuroscience. 2023; 57(1); 17-31 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Černotová; Daniela - Hrůzová; Karolína - Levčík; David - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Linking Social Cognition; Parvalbumin Interneurons; and Oxytocin in Alzheimer’s Disease: An Update . Journal of Alzheimer's Disease. 2023; 96(3); 861-875 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Abramová; Vera - Leal Alvarado; Vanessa - Hill; M. - Smejkalová; Tereza - Malý; Michal - Valeš; Karel - Dittert; Ivan - Božíková; Paulina - Kysilov; Bohdan - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Balík; Aleš - Fili; Klevinda - Kořínek; Miloslav - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Číž; D. - Martinovič; J. - Černý; Jiří - Bartůněk; Petr - Vyklický ml.; Ladislav . Effects of Pregnanolone Glutamate and Its Metabolites on GABAA and NMDA Receptors and Zebrafish Behavior . ACS Chemical Neuroscience. 2023; 14(10); 1870-1883 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Židó; M. - Kačer; D. - Valeš; Karel - Svobodová; Z. - Zimová; D. - Štětkářová; I. Metabolomics of Cerebrospinal Fluid in Multiple Sclerosis Compared With Healthy Controls: A Pilot Study . Frontiers in Neurology. 2022; 13(May 26)); 874121 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová; Iveta - Macháček; T. - Krištofíková; Z. - Stuchlík; Aleš - Petrásek; Tomáš . Infectious origin of Alzheimer’s disease: Amyloid beta as a component of brain antimicrobial immunity . PLoS Pathogens. 2022; 18(11)); e1010929 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Senko; A. N. - Overall; R. W. - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Fabel; K. S. - Lu; L. - Stuchlík; Aleš - Williams; R. W. - Pravenec; Michal - Kempermann; G. Systems genetics in the rat HXB/BXH family identifies Tti2 as a pleiotropic quantitative trait gene for adult hippocampal neurogenesis and serum glucose . PLoS Genetics. 2022; 18(4)); e1009638 . IF = 4.5 [ASEP] [ doi ]
Rudolfová; V. - Petrásek; Tomáš - Antošová; E. - Frynta; D. - Landová; E. - Valeš; Karel - Nekovářová; Tereza . Inter-individual differences in laboratory rats as revealed by three behavioural tasks . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 9361 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Pidnebesna; Anna - Šanda; Pavel - Kalina; A. - Hammer; J. - Marusič; P. - Vlček; Kamil - Hlinka; Jaroslav . Tackling the challenges of group network inference from intracranial EEG data . Frontiers in Neuroscience. 2022; 16(01 December 2022)); 1061867 . IF = 4.3 [ASEP] [ doi ]
Malenínská; Kristýna - Janíková; Martina - Radostová; Dominika - Vojtěchová; Iveta - Petrásek; Tomáš - Kirdajová; Denisa - Anděrová; Miroslava - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Selective deficits in attentional set-shifting in mice induced by maternal immune activation with poly(I:C) . Behavioural Brain Research. 2022; 419(15 Feb)); 113678 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Malenínská; Kristýna - Jandourková; Pavla - Brožka; Hana - Stuchlík; Aleš - Nekovářová; Tereza . Selective impairment of timing in a NMDA hypofunction animal model of psychosis . Behavioural Brain Research. 2022; 419(15 Feb)); 113671 . IF = 2.7 [ASEP] [ doi ]
Macháček; T. - Leontovyč; R. - Šmídová; B. - Majer; M. - Vondráček; O. - Vojtěchová; Iveta - Petrásek; Tomáš - Horák; P. Mechanisms of the host immune response and helminth-induced pathology during Trichobilharzia regenti (Schistosomatidae) neuroinvasion in mice . PLoS Pathogens. 2022; 18(2)); e1010302 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Kudová; Eva - Mareš; Pavel - Hill; M. - Vondráková; Kateřina - Tsenov; Grygoriy - Chodounská; Hana - Kubová; Hana - Valeš; Karel . The Neuroactive Steroid Pregnanolone Glutamate: Anticonvulsant Effect; Metabolites and Its Effect on Neurosteroid Levels in Developing Rat Brains . Pharmaceuticals. 2022; 15(1)); 49 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Kolář; D. - Kletečková; L. - Skálová; K. - Brožka; Hana - Kalous; M. - Valeš; Karel . Glycolytic and Krebs cycle enzymes activity in rat prefrontal cortex; hippocampus; and striatum after single and repeated NMDA inhibition by MK-801 . Neurotoxicology. 2022; 90(May); 35-47 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová; Iveta - Malenínská; Kristýna - Kútna; V. - Klovrza; O. - Tučková; K. - Petrásek; Tomáš - Stuchlík; Aleš . Behavioral Alterations and Decreased Number of Parvalbumin-Positive Interneurons in Wistar Rats after Maternal Immune Activation by Lipopolysaccharide: Sex Matters . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(6)); 3274 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]
Valeš; Karel - Holubová; K. Minireview: Animal model of schizophrenia from the perspective of behavioral pharmacology: Effect of treatment on cognitive functions . Neuroscience Letters. 2021; 761(Sep 14)); 136098 . IF = 3.197 [ASEP] [ doi ]
Patrono; Enrico - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Schizophrenia; the gut microbiota; and new opportunities from optogenetic manipulations of the gut-brain axis . Behavioral and Brain Functions. 2021; 17(1)); 7 . IF = 3.950 [ASEP] [ doi ]
Malenínská; Kristýna - Rudolfová; V. - Šulcová; K. - Koudelka; A. - Brunovský; M. - Horáček; J. - Nekovářová; T. Is short-term memory capacity (7 +/- 2) really predicted by theta to gamma cycle length ratio? . Behavioural Brain Research. 2021; 414(Sep 24)); 113465 . IF = 3.352 [ASEP] [ doi ]
Kolář; D. - Kletečková; L. - Brožka; Hana - Valeš; K. Mini-review: Brain energy metabolism and its role in animal models of depression; bipolar disorder; schizophrenia and autism . Neuroscience Letters. 2021; 760(Aug 24)); 136003 . IF = 3.197 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková; Martina - Korábečný; J. - Holubová; Kristína - Kletečková; Lenka - Chvojková; Markéta - Hakenová; K. - Prchal; L. - Novák; M. - Doležal; R. - Hepnarová; V. - Svobodová; B. - Kučera; T. - Lichnerová; Katarina - Krausová; B. - Horák; Martin - Valeš; Karel - Soukup; O. 7-phenoxytacrine is a dually acting drug with neuroprotective efficacy in vivo . Biochemical Pharmacology. 2021; 186(Apr)); 114460 . IF = 6.100 [ASEP] [ doi ]
Janíková; Martina - Mainerová; Karolína - Vojtěchová; Iveta - Petrásek; Tomáš - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Memantine and Riluzole Exacerbate; Rather Than Ameliorate Behavioral Deficits Induced by 8-OH-DPAT Sensitization in a Spatial Task . Biomolecules. 2021; 11(7)); 1007 . IF = 6.064 [ASEP] [ doi ]
Chvojková; Markéta - Kubová; Hana - Valeš; Karel . Effects of Dizocilpine; Midazolam and Their Co-Application on the Trimethyltin (TMT)-Induced Rat Model of Cognitive Deficit . Brain Sciences. 2021; 11(3)); 400 . IF = 3.333 [ASEP] [ doi ]
Holubová; K. - Chvojková; M. - Hrčka Krausová; Barbora - Vyklický; Vojtěch - Kudová; Eva - Chodounská; Hana - Vyklický ml.; Ladislav - Valeš; Karel . Pitfalls of NMDA Receptor Modulation by Neuroactive Steroids. The Effect of Positive and Negative Modulation of NMDA Receptors in an Animal Model of Schizophrenia . Biomolecules. 2021; 11(7)); 1026 . IF = 6.064 [ASEP] [ doi ]
Gunia; Anna - Moraresku; Sofiia - Vlček; Kamil . Brain mechanisms of visuospatial perspective-taking in relation to object mental rotation and the theory of mind . Behavioural Brain Research. 2021; 407(Jun 11)); 113247 . IF = 3.352 [ASEP] [ doi ]
Černotová; Daniela - Stuchlík; Aleš - Svoboda; Jan . Roles of the ventral hippocampus and medial prefrontal cortex in spatial reversal learning and attentional set-shifting . Neurobiology of Learning and Memory. 2021; 183(September 2021)); 107477 . IF = 3.109 [ASEP] [ doi ]
Černotová; Daniela - Stuchlík; Aleš - Svoboda; Jan . Transient Inactivation of the Medial Prefrontal Cortex and Ventral Hippocampus Impairs Active Place Avoidance Retrieval on a Rotating Arena . Frontiers in Neural Circuits. 2021; 15(28 Apr)); 634533 . IF = 3.342 [ASEP] [ doi ]
Brožka; Hana - Alexová; Daniela - Radostová; Dominika - Janíková; Martina - Krajčovič; Branislav - Kubík; Štěpán - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Plasticity-Related Activity in the Hippocampus; Anterior Cingulate; Orbitofrontal; and Prefrontal Cortex Following a Repeated Treatment with D-2/D-3 Agonist Quinpirole . Biomolecules. 2021; 11(1)); 84 . IF = 6.064 [ASEP] [ doi ]
Žiak; Jakub - Weissová; Romana - Jeřábková; Kateřina - Janíková; Martina - Maimon; R. - Petrásek; Tomáš - Pukajová; Barbora - Kleisnerová; Marie - Wang; M. - Brill; M. S. - Kašpárek; Petr - Zhou; X. - Alvarez-Bolado; G. - Sedláček; Radislav - Misgeld; T. - Stuchlík; Aleš - Perlson; E. - Balaštík; Martin . CRMP2 mediates Sema3F?dependent axon pruning and dendritic spine remodeling . EMBO REPORTS. 2020; 21(3)); e48512 . IF = 8.807 [ASEP] [ doi ]
Vlček; Kamil - Fajnerová; Iveta - Nekovářová; Tereza - Hejtmánek; Lukáš - Janča; R. - Ježdík; P. - Kalina; A. - Tomášek; M. - Kršek; P. - Hammer; J. - Marusič; P. Mapping the Scene and Object Processing Networks by Intracranial EEG . Frontiers in Human Neuroscience. 2020; 14(Oct 9)); 561399 . IF = 3.169 [ASEP] [ doi ]
Moraresku; Sofiia - Vlček; Kamil . The Use of Egocentric and Allocentric Reference Frames in Static and Dynamic Conditions in Humans . Physiological Research. 2020; 69(5); 787-801 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Mareš; Pavel - Kudová; Eva - Valeš; Karel - Kubová; Hana . Three neurosteroids as well as GABAergic drugs do not convert immediate postictal potentiation to depression in immature rats . Pharmacological Reports. 2020; 72(6); 1573-1578 . IF = 3.024 [ASEP] [ doi ]
Krištofíková; Z. - Špringer; Tomáš - Gedeonová; Erika - Hofmannová; A. - Hromádková; L. - Vyhnálek; M. - Laczó; J. - Nikolai; T. - Hort; J. - Petrásek; Tomáš - Stuchlík; Aleš - Valeš; K. - Klaschka; Jan - Homola; Jiří . Interactions of 17?-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 and Cyclophilin D in Alzheimer's Disease . Neurochemical Research. 2020; 45(4); 915-927 . IF = 3.996 [ASEP] [ doi ]
Chvojková; Markéta - Rambousek; Lukáš - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Valeš; Karel . Synthetic structural modifications of neurosteroid pregnanolone sulfate: Assessment of neuroprotective effects in vivo . European Journal of Pharmacology. 2020; 881(Aug 15)); 173187 . IF = 4.432 [ASEP] [ doi ]
Ahuja; Nikhil - Lobellová; Veronika - Stuchlík; Aleš - Kelemen; E. Navigation in a Space With Moving Objects: Rats Can Avoid Specific Locations Defined With Respect to a Moving Robot . Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2020; 14(Nov 12)); 576350 . IF = 3.558 [ASEP] [ doi ]
Wesierska; M. - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . A therapeutic dose of memantine improves the performance of rats in an active place avoidance task under the continuous dissociation of distal room and proximal arena cues . Neurobiology of Learning and Memory. 2019; 162(Jul); 59-66 . IF = 2.768 [ASEP] [ doi ]
Nepovímová, E. - Janočková, J. - Misík, J. - Kubík, Štěpán - Stuchlík, Aleš - Valeš, Karel - Korábečný, J. - Mezeiová, E. - Doležal, R. - Soukup, O. - Kobrlová, T. - Pham, N. L. - Nguyen, T. D. - Konečný, J. - Kuča, K. Orexin supplementation in narcolepsy treatment: A review . Medicinal Research Reviews 2019, 39(3), 961-975 . IF = 9.300 [ASEP] [ doi ]
Mikulecká; Anna - Druga; Rastislav - Stuchlík; Aleš - Mareš; Pavel - Kubová; Hana . Comorbidities of early-onset temporal epilepsy: Cognitive; social; emotional; and morphologic dimensions . Experimental Neurology. 2019; 320(Oct)); UNSP 113005 . IF = 4.691 [ASEP] [ doi ]
Krajčovič; Branislav - Fajnerová; Iveta - Horáček; J. - Kelemen; E. - Kubík; Štěpán - Svoboda; Jan - Stuchlík; Aleš . Neural and neuronal discoordination in schizophrenia: From ensembles through networks to symptoms . Acta Physiologica. 2019; 226(4)); e13282 . IF = 5.542 [ASEP] [ doi ]
Janíková, Martina - Brožka, Hana - Radostová, Dominika - Svoboda, Jan - Stuchlík, Aleš . No effect of riluzole and memantine on learning deficit following quinpirole sensitization - An animal model of obsessive-compulsive disorder . Physiology and Behavior 2019, 204(May 15), 241-247 . IF = 2.826 [ASEP] [ doi ]
Chalupová, K. - Korábečný, J. - Bartolini, M. - Monti, B. - Lamba, D. - Caliandro, R. - Pesaresi, A. - Brazzolotto, X. - Gastellier, A.-J. - Nachon, F. - Pejchal, J. - Jarošová, M. - Hepnarová, V. - Jun, D. - Hrabinová, M. - Doležal, R. - Zdarová Karasová, J. - Mžik, M. - Krištofíková, Z. - Misík, J. - Mucková, L. - Jošt, P. - Soukup, O. - Benková, M. - Setnička, V. - Habartová, L. - Chvojková, Markéta - Kletečková, Lenka - Valeš, Karel - Mezeiová, E. - Uliassi, E. - Vališ, M. - Nepovímová, E. - Bolognesi, M. L. - Kuča, K. Novel tacrine-tryptophan hybrids: Multi-target directed ligands as potential treatment for Alzheimer's disease . European Journal of Medicinal Chemistry 2019, 168(Apr 15), 491-514 . IF = 5.572 [ASEP] [ doi ]
Englerová; K. - Klement; Daniel - Frynta; D. - Rokyta; R. - Nekovářová; T. Reactions to novel objects in monkeys: what does it mean to be neophobic? . Primates. 2019; 60(4); 347-353 . IF = 1.590 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová, Iveta - Petrásek, Tomáš - Malenínská, Kristýna - Brožka, Hana - Tejkalová, H. - Horáček, J. - Stuchlík, Aleš - Valeš, K. Neonatal immune activation by lipopolysaccharide causes inadequate emotional responses to novel situations but no changes in anxiety or cognitive behavior in Wistar rats . Behavioural Brain Research 2018, roč. 349, SEP 3, p. 42-53 . IF = 2.770 [ASEP] [ doi ]
Uttl, Libor - Petrásek, Tomáš - Sengul, Hilal - Svojanovská, Markéta - Lobellová, Veronika - Valeš, Karel - Radostová, Dominika - Tsenov, Grygoriy - Kubová, Hana - Mikulecká, Anna - Svoboda, Jan - Stuchlík, Aleš . Chronic MK-801 Application in Adolescence and Early Adulthood: A Spatial Working Memory Deficit in Adult Long-Evans Rats But No Changes in the Hippocampal NMDA Receptor Subunits . Frontiers in Pharmacology 2018, roč. 9, Feb 12, článku 42 . IF = 3.845 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska, E. - Ahuja, Nikhil - Jiruška, Přemysl - Kelemen, E. - Stuchlík, Aleš . Impairment of neural coordination in hippocampal neuronal ensembles after a psychotomimetic dose of dizocilpine. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2018, roč. 81, Feb 2, p. 275-283 . IF = 4.315 [ASEP] [ doi ]
Popelíková, Anna - Bahník, Š. - Lobellová, Veronika - Svoboda, Jan - Stuchlík, Aleš . Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat . Psychopharmacology 2018, roč. 235, 7, p. 2013-2025 . IF = 3.424 [ASEP] [ doi ]
Petrásek, Tomáš - Vojtěchová, Iveta - Lobellová, Veronika - Popelíková, Anna - Janíková, Martina - Brožka, Hana - Houdek, Pavel - Sládek, Martin - Sumová, Alena - Krištofíková, Z. - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . The McGill Transgenic Rat Model of Alzheimer's Disease Displays Cognitive and Motor Impairments, Changes in Anxiety and Social Behavior, and Altered Circadian Activity . Frontiers in Aging Neuroscience 2018, roč. 10, Aug 28, článku 250 . IF = 3.633 [ASEP] [ doi ]
Mutlu, O. - Páleníček, T. - Pinterová, N. - Šíchová, K. - Horáček, J. - Holubová, Kristína - Höschl, C. - Stuchlík, Aleš - Erden, F. - Valeš, Karel . Effects of the adipokinetic hormone/red pigment‐concentrating hormone (AKH/RPCH) family of peptides on MK‐801‐induced schizophrenia models . Fundamental and Clinical Pharmacology 2018, 32(6), 589-602 . IF = 2.229 [ASEP] [ doi ]
Levčík, David - Nekovářová, Tereza - Antošová, Eliška - Stuchlík, Aleš - Klement, Daniel . The role of the hippocampus in object discrimination based on visual features . Neurobiology of Learning and Memory 2018, 155, 127-135 . IF = 3.010 [ASEP] [ doi ]
Keynejad, R. C. - Marková, H. - Šiffelová, K. - Kumar, N. - Vlček, Kamil - Laczó, J. - Migo, E. M. - Hort, J. - Kopelman, M. D. Spatial navigation deficits in amnestic mild cognitive impairment with neuropsychiatric comorbidity . Aging Neuropsychology and Cognition 2018, roč. 25, 2, p. 277-289 . IF = 1.919 [ASEP] [ doi ]
Kaniaková, Martina - Kletečková, Lenka - Lichnerová, Katarina - Holubová, Kristína - Skřenková, K. - Kořínek, Miloslav - Krůšek, Jan - Smejkalová, Tereza - Korábečný, J. - Valeš, Karel - Soukup, O. - Horák, Martin . 7-Methoxyderivative of tacrine is a 'foot-in-the-door' open-channel blocker of GluN1/GluN2 and GluN1/GluN3 NMDA receptors with neuroprotective activity in vivo . Neuropharmacology 2018, 140(Sep 15), 217-232 . IF = 4.367 [ASEP] [ doi ]
Horsley, R. R. - Páleníček, T. - Kolín, Jan - Valeš, Karel . Psilocin and ketamine microdosing: effects of subchronic intermittent microdoses in the elevated plus-maze in male Wistar rats . Behavioural Pharmacology 2018, 29(6), 530-536 . IF = 1.788 [ASEP]
Svoboda, Jan - Popelíková, Anna - Stuchlík, Aleš . Drugs interfering with Muscarinic Acetylcholine Receptors and Their effects on Place Navigation . Frontiers in Psychiatry. 2017, roč. 8, Nov 9, článku 215 . IF = 2.857 [ASEP] [ doi ]
Svoboda, Jan - Lobellová, Veronika - Popelíková, Anna - Ahuja, Nikhil - Kelemen, Eduard - Stuchlík, Aleš . Transient inactivation of the anterior cingulate cortex in rats disrupts avoidance of a dynamic object . Neurobiology of Learning and Memory.. 2017, roč. 139, Mar 2017, p. 144-148 . IF = 3.244 [ASEP] [ doi ]
Pištíková, Adéla - Brožka, Hana - Stuchlík, Aleš . Adult Neurogenesis in the Hippocampus From a Perspective of Discrimination and Generalization: A Hypothesis . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 441-448 . IF = 1.324 [ASEP]
Pištíková, Adéla - Brožka, Hana - Bencze, Michal - Radostová, Dominika - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . The effect of hypertension on adult hippocampal neurogenesis in young adult spontaneously hypertensive rats and Dahl rats . Physiological Research. 2017, roč. 66, 5, p. 881-887 . IF = 1.324 [ASEP]
Laczó, J. - Marková, H. - Lobellová, Veronika - Gažová, I. - Pařízková, M. - Cerman, J. - Nekovářová, Tereza - Valeš, Karel - Klovrzová, S. - Harrison, J. - Windisch, M. - Vlček, Kamil - Svoboda, Jan - Hort, J. - Stuchlík, Aleš . Scopolamine disrupts place navigation in rats and humans: a translational validation of the Hidden Goal Task in the Morris water maze and a real maze for humans . Psychopharmacology. 2017, roč. 234, 4, p. 535-547 . IF = 3.222 [ASEP] [ doi ]
Laczó, J. - Andel, R. - Nedělská, Z. - Vyhnálek, M. - Vlček, Kamil - Crutch, S. - Harrison, J. - Hort, J. Exploring the contribution of spatial navigation to cognitive functioning in older adults . Neurobiology of Aging. 2017, roč. 51, Mar, p. 67-70 . IF = 4.454 [ASEP] [ doi ]
Kao, H. Y. - Dvořák, D. - Park, E. - Kenney, Jana - Kelemen, E. - Fenton, A.A. Phencyclidine Discoordinates Hippocampal Network Activity But Not Place Fields . Journal of Neuroscience.. 2017, roč. 37, 49, p. 12031-12049 . IF = 5.970 [ASEP] [ doi ]
Horák, Martin - Holubová, K. - Nepovímová, E. - Krůšek, Jan - Kaniaková, Martina - Korábečný, J. - Vyklický ml., Ladislav - Kuča, K. - Stuchlík, Aleš - Říčný, J. - Valeš, K. - Soukup, O. The pharmacology of tacrine at N-methyl-D-aspartate receptors . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2017, roč. 75, Apr 3, p. 54-62 . IF = 4.185 [ASEP] [ doi ]
Hatalová, Hana - Radostová, Dominika - Pištíková, Adéla - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . Detrimental effect of clomipramine on hippocampus-dependent learning in an animal model of obsessive-compulsive disorder induced by sensitization with d2/d3 agonist quinpirole . Behavioural Brain Research. 2017, roč. 317, Jan 15, p. 210-217 . IF = 3.173 [ASEP] [ doi ]
Buchtová, Helena - Fajnerová, Iveta - Stuchlík, Aleš - Kubík, Štěpán . Acute systemic MK-801 induced functional uncoupling between hippocampal areas CA3 and CA1 with distant effect in the retrosplenial cortex . Hippocampus.. 2017, roč. 27, 2, p. 134-144 . IF = 3.966 [ASEP] [ doi ]
Brožka, Hana - Pištíková, Adéla - Radostová, Dominika - Valeš, Karel - Svoboda, Jan - Grzyb, A. N. - Stuchlík, Aleš . Adult neurogenesis reduction by a cytostatic treatment improves spatial reversal learning in rats . Neurobiology of Learning and Memory. 2017, roč. 141, May, p. 93-100 . IF = 3.244 [ASEP] [ doi ]
Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Šmídková, Markéta - Tloušťová, Eva - Svoboda, Martin - Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Hubálková, Pavla - Nekardová, Michaela - Holubová, Kristina - Valeš, Karel - Buděšínský, Miloš - Vyklický ml., Ladislav - Chodounská, Hana - Kudová, Eva . Physicochemical and biological properties of novel amide-based steroidal inhibitors of NMDA receptors . Steroids. 2017, roč. 117, Jan, p. 52-61 . IF = 2.523 [ASEP] [ doi ]
Holubová, Kristina - Kletečková, Lenka - Škurlová, Martina - Říčný, J. - Stuchlík, Aleš - Valeš, Karel . Rapamycin blocks the antidepressant effect of ketamine in task-dependent manner . Psychopharmacology. 2016, roč. 233, 11, p. 2077-2097 . IF = 3.308 [ASEP] [ doi ]
Vevera, J. - Valeš, Karel - Fišar, Z. - Hroudová, J. - Singh, N. - Stuchlík, Aleš - Kačer, P. - Nekovářová, Tereza . The effect of prolonged simvastatin application on serotonin uptake, membrane microviscosity and behavioral changes in the animal model . Physiology and Behavior. 2016, roč. 158, May 1, p. 112-120 . IF = 2.341 [ASEP] [ doi ]
Vevera, J. - Fišar, Z. - Nekovářová, Tereza - Vrablík, M. - Zlatohlávek, L. - Hroudová, J. - Singh, N. - Raboch, J. - Valeš, Karel . Statin-induced changes in mitochondrial respiration in blood platelets in rats and human with dyslipidemia . Physiological Research. 2016, roč. 65, 5, p. 777-788 . IF = 1.461 [ASEP]
Rambousek, Lukáš - Kletečková, Lenka - Kubesová, A. - Jirák, D. - Valeš, Karel - Fritschy, J.M. Rat intra-hippocampal NMDA infusion induces cell-specific damage and changes in expression of NMDA and GABA(A) receptor subunits . Neuropharmacology. 2016, roč. 105, Jun, p. 594-606 . IF = 5.012 [ASEP] [ doi ]
Zach, P. - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš - Čermáková, P. - Mrzílková, J. - Koutella, A. - Kutová, M. Effect of stress on structural brain asymmetry . Neuroendocrinology Letters. 2016, roč. 37, 4, p. 253-264 . IF = 0.918 [ASEP]
Kelemen, Eduard - Fenton, A.A. Coordinating different representations in the hippocampus . Neurobiology of Learning and Memory. 2016, roč. 129, Mar 2016, p. 50-59 . IF = 3.543 [ASEP] [ doi ]
Vyklický, Vojtěch - Smejkalová, Tereza - Krausová, Barbora - Balík, Aleš - Kořínek, Miloslav - Borovská, Jiřina - Horák, Martin - Chvojková, Markéta - Kletečková, Lenka - Valeš, Karel - Černý, Jiří - Nekardová, Michaela - Chodounská, Hana - Kudová, Eva - Vyklický ml., Ladislav . Preferential Inhibition of Tonically over Phasically Activated NMDA Receptors by Pregnane Derivatives . Journal of Neuroscience. 2016, roč. 36, 7, p. 2161-2175 . IF = 5.988 [ASEP] [ doi ]
Stuchlík, Aleš - Radostová, Dominika - Hatalová, Hana - Valeš, Karel - Nekovářová, Tereza - Kopřivová, J. - Svoboda, Jan - Horáček, J. Validity of Quinpirole Sensitization Rat Model of OCD: Linking Evidence from Animal and Clinical Studie . Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2016, roč. 10, Oct 26, článku 209 . IF = 3.104 [ASEP] [ doi ]
Petrásek, Tomáš - Škurlová, Martina - Malenínská, Kristýna - Vojtěchová, Iveta - Krištofíková, Z. - Matušková, H. - Šírová, J. - Valeš, Karel - Řípová, D. - Stuchlík, Aleš . A Rat Model of Alzheimer’s Disease Based on Abeta42 and Pro-oxidative Substances Exhibits Cognitive Deficit and Alterations in Glutamatergic and Cholinergic Neurotransmitter Systems . Frontiers in Aging Neuroscience. 2016, roč. 8, APR 20, p. 83 . IF = 4.504 [ASEP] [ doi ]
Duda, W. - Wesierska, M. - Ostaszewski, P. - Valeš, Karel - Nekovářová, Tereza - Stuchlík, Aleš . MK-801 and memantine act differently on short-term memory tested with different time-intervals in the Morris water maze test . Behavioural Brain Research. 2016, roč. 311, Sep 15, p. 15-23 . IF = 3.002 [ASEP] [ doi ]
Mokrišová, I. - Laczó, J. - Andel, R. - Gažová, I. - Vyhnálek, M. - Nedělská, Z. - Levčík, David - Cerman, J. - Vlček, Kamil - Hort, J. Real-space path integration is impaired in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment . Behavioural Brain Research. 2016, roč. 307, Jul 1, p. 150-158 . IF = 3.002 [ASEP] [ doi ]
Vojtěchová, Iveta - Petrásek, Tomáš - Hatalová, Hana - Pištíková, Adéla - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . Dizocilpine (MK-801) impairs learning in the active place avoidance task but has no effect on the performance during task/context alternation . Behavioural Brain Research. 2016, roč. 305, May 15, p. 247-257 . IF = 3.002 [ASEP] [ doi ]
Lobellová, Veronika - Brichtová, Eva - Petrásek, Tomáš - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . Higher doses of (+)MK-801 (dizocilpine) induced mortality and procedural but not cognitive deficits in delayed testing in the active place avoidance with reversal on the Carousel . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 2, p. 269-275 . IF = 1.643 [ASEP]
Bahník, Štěpán - Stuchlík, Aleš . Temporal and spatial strategies in an active place avoidance task on Carousel: a study of effects of stability of arena rotation speed in rats . PeerJ. 2015, -, -, e1257 . IF = 2.183 [ASEP] [ doi ]
Rodriquez, M. - Španiel, F. - Konrádová, L. - Sedláková, K. - Dvorská, K. - Prajsová, J. - Kratochvílová, Z. - Levčík, David - Vlček, Kamil - Fajnerová, Iveta . Comparison of Visuospatial and Verbal Abilities in First Psychotic Episode of Schizophrenia Spectrum Disorder: Impact on Global Functioning and Quality of Life . Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015, Vol. 9, Dec 18, p. 322 . IF = 3.392 [ASEP] [ doi ]
Svoboda, Jan - Staňková, Anna - Entlerová, Marie - Stuchlík, Aleš . Acute administration of MK-801 in an animal model of psychosis in rats interferes with cognitively demanding forms of behavioral flexibility on a rotating arena . Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015, Vol. 9, APR 1, p. 75 . IF = 3.392 [ASEP] [ doi ]
Houdek, Pavel - Polidarová, Lenka - Nováková, Marta - Matějů, Kristýna - Kubík, Štěpán - Sumová, Alena . Melatonin administered during the fetal stage affects circadian clock in the suprachiasmatic nucleus but not in the liver . Developmental Neurobiology. 2015, Vol. 75, 2, p. 131-144 . IF = 2.529 [ASEP] [ doi ]
Brom, C. - Levčík, David - Buchtová, M. - Klement, Daniel . Playing educational micro-games at high schools: Individually or collectively? . Computers in Human Behavior. 2015, Vol. 48, Jul, p. 682-694 . IF = 2.88 [ASEP] [ doi ]
Šlamberová, R. - Pometlová, M. - Macúchová, E. - Nohejlová, K. - Stuchlík, Aleš - Valeš, Karel . Do the effects of prenatal exposure and acute treatment of methamphetamine on anxiety vary depending on the animal model used? . Behavioural Brain Research. 2015, Vol. 292, -, p. 361-369 . IF = 3.002 [ASEP] [ doi ]
Svoboda, Jan - Telenský, Petr - Blahna, Karel - Vodička, Martin - Stuchlík, Aleš . The role of rat posterior parietal cortex in coordinating spatial representations during place avoidance in dissociated reference frames on a continuously rotating arena (Carousel) . Behavioural Brain Research. 2015, Vol. 292, -, p. 1-9 . IF = 3.002 [ASEP] [ doi ]
Marková, H. - Laczó, J. - Andel, R. - Hort, J. - Vlček, Kamil . Perspective taking abilities in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer's disease . Behavioural Brain Research. 2015, Vol. 281, Mar 15, p. 229-238 . IF = 3.002 [ASEP] [ doi ]
Vlček, Kamil - Laczó, J. Neural correlates of spatial navigation changes in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease . Frontiers in Behavioral Neuroscience 2014, roč. 8, mar 17, p. 89. ISSN 1662-5153. IF = 3.27 [ASEP] [ doi ]
Stuchlík, Aleš - Kubík, Štěpán - Vlček, Kamil - Valeš, Karel . Spatial navigation: implications for animal models, drug development and human studies . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s237-s249. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Stuchlík, Aleš . Dynamic learning and memory, synaptic plasticity and neurogenesis: an update . Frontiers in Behavioral Neuroscience 2014, roč. 8, apr 1, p. 106. ISSN 1662-5153. IF = 3.27 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.
vedoucí oddělení

 

RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.

zástupce vedoucího

 

RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. 

vědecký pracovník

 

Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.

vědecký pracovník

 

Mgr. David Levčík, Ph.D.

postdoktorand

 

Enrico Patrono, PhD.

postoktorand

 
Mgr. Hana Hatalová-Brožka, Ph.D.
postoktorand
 
  EXTERNÍ  

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

vědecký pracovník

 
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
vědecký pracovník
 

Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
postdoktorand

 

Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
postdoktorand

 
Mgr. Iveta Vojtěchová
postdoktorand
 
 

DOKTORANDI

 
 

Mgr. Daniela Kunčická

postgraduální student

 

Anna Gunia, MSc.

postgraduální student

 

Mgr. Karolína Hrůzová

postgraduální student

 
Mgr. Martina Janíková
postgraduální student
 
Mgr. Branislav Krajčovič
postgraduální student
 

Mgr. Kristýna Malenínská
postgraduální student

 

Sofia Moraresku, MSc.

postgraduální student

 

Mgr. Dominika Radostová

postgraduální student

 

Mgr. Daniela Černotová

postgraduální student

 
  TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI  
Jindřich Kalvoda
elektronika a vývoj
 
 

Michaela Radostná

technický pracovník

 
Vladimíra Marková
asistentka