Intranet Areál web

Biomatematika

Biomatematika Snímek embryonálního myšího srdce z optického tomografu, model kapilár složený z více konfokálních snímků potkaního mozku a snímek mozku bažanta pořízený magnetickou rezonancí.

Oddělení Biomatematiky se zabývá biologickým zobrazování a obrazovou analýzou.

Biologické zobrazování a obrazová analýza

zahrnuje výzkum 3D morfologických aspektů fyziologických procesů na mesoskopické, mikroskopické a ultrastrukturální úrovni. Oddělení spolupracuje na řadě takto zaměřených projektů jak v rámci Akademie věd ČR, tak i s jinými pracovišti. Další zájemce o spolupráci vítáme (kontakt: jiri.janacek@fgu.cas.cz).

AKTUÁLNÉ ŘEŠENÉ PROJEKTY

 • Diabetické změny struktury kapilární sítě a pojivové tkáně
 • Kvantifikace izolovaných pankreatických ostrůvků

TÉMATA DLOUHODOBÉHO ZÁJMU

 • Vývoj metod 3D analýzy obrazu a stereologických metod včetně implementace (např. původních metod 3D konfokální stereologie použitých pro objemovou analýzu lidských Langerhansových ostrůvků určených k transplantaci)
 • Zvyšování obrazového kontrastu optickou cestou (bez barvení vzorků) při mikroskopickém snímání živých buněk a tkání

OSTATNÍ PROJEKTY (výběr)

 • Vliv ionizujícího záření na kapilární krevní síť
 • Vliv zvýšené koncentrace CO2 na účinnost a ultrastrukturu fotosyntetického aparátu
 • Mechanismy zodpovědné za tvorbu extracellulárních bílkovin (kolagen a elastin)

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY

(původ zkratek viz anglická verze této webové stránky)

 • Laserová rastrovací konfokální mikroskopie
 • Mikroskopie s dvoufotonovou excitací
 • Mikroskopie s buzením druhé harmonické (SHG)
 • ‘Bílý‘ laser a hybridní detektory (mikroskop Leica TCS SP8 WLL MP)
 • Analýza obnovení fluorescenčního signálu po vysvícení (FRAP), Försterova rezonančního přenosu energie (FRET) a časových konstant fluorescence a fosforescence (FLIM a PLIM), včetně excitačně-emisních spekter (typu λ2)
 • Optická projekční tomografie (OPT)
 • Mikroskopie využívající osvit tenké vrstvy vzorku (SPIM)
 • Mikroskopie s fázovým, modulačním a interferenčním kontrastem

DOSTUPNÉ PROGRAMY A POSTUPY

 • Programy pro 3D analýzu obrazu, stereologii a prostorovou statistiku (Amira, Ellipse) rozšířené o původní metody; dekonvoluční programy (Huygens)
 • Optické/chemické projasňování pro OPT a SPIM

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K PŘÍSTROJOVÉMU VYBAVENÍ

Oddělení je zapojeno v projektu CzechBioimaging [1] podporujícího otevřený přístup ke svému vybavení a některým dalším přístrojům, např. konfokálnímu mikroskopu s Nipkowovým rotujícím diskem (“Carv II“) [2].

[1]      http://www.czech-bioimaging.cz/

[2]      http://www.fgu.cas.cz/en/articles/529-czech-bioimaging-2016-2019

 

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Olejníčková; Veronika - Hamor; P. U. - Janáček; Jiří - Bartoš; M. - Zábrodská; E. - Šaňková; B. - Kvasilová; A. - Kolesová; Hana - Sedmera; David . Development of ventricular trabeculae affects electrical conduction in the early endothermic heart . Developmental Dynamics. 2024; 253(1); 78-90 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Vondrášek; David - Hadraba; Daniel - Přibyl; J. - Eckhardt; Adam - Ošťádal; M. - Lopot; F. - Jelen; K. - Doubková; Martina - Knitlová; Jarmila - Novotný; T. - Janáček; Jiří . Microstructural Analysis of Collagenous Structures in Relapsed Clubfoot Tissue . Microscopy and Microanalysis. 2023; 29(1); 265-272 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Habart; D. - Koza; A. - Leontovyč; I. - Kosinová; L. - Berková; Z. - Kříž; J. - Zacharovová; K. - Brinkhof; B. - Cornelissen; D. J. - Magrane; N. - Bittenglová; K. - Čapek; Martin - Valečka; J. - Habartová; Alena - Saudek; F. IsletSwipe; a mobile platform for expert opinion exchange on islet graft images . Islets. 2023; 15(1)); 2189873 . IF = 2.2 [ASEP] [ doi ]
Ojha; Srikant - Přibyl; J. - Klimovič; Š. - Hadraba; Daniel - Jiroušková; Markéta - Gregor; Martin . Measurement of Liver Stiffness using Atomic Force Microscopy Coupled with Polarization Microscopy . Jove-Journal of Visualized Experiments. 2022; 20(185)); e63974 . IF = 1.2 [ASEP] [ doi ]
Novotný; T. - Eckhardt; Adam - Doubková; Martina - Knitlová; Jarmila - Vondrášek; David - Vanaskova; E. - Ošťádal; M. - Uhlík; J. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana . The possible role of hypoxia in the affected tissue of relapsed clubfoot . Scientific Reports. 2022; 12(1)); 4462 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Gregorovičová; M. - Bartoš; M. - Jensen; B. - Janáček; Jiří - Minne; B. - Moravec; J. - Sedmera; David . Anguimorpha as a model group for studying the comparative heart morphology among Lepidosauria: Evolutionary window on the ventricular septation . Ecology and Evolution. 2022; 12(11)); e9476 . IF = 2.6 [ASEP] [ doi ]
Ďúranová; H. - Valková; V. - Olexiková; L. - Radochová; Barbora - Balazi; A. - Chrenek; P. - Vašíček; J. Rabbit Endothelial Progenitor Cells Derived From Peripheral Blood and Bone Marrow: An Ultrastructural Comparative Study . Microscopy and Microanalysis. 2022; 28(3); 756-766 . IF = 2.8 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Lucie - Novotná; Katarína - Hadraba; Daniel - Musílková; Jana - Slepička; P. - Beran; M. Influence of Biomimetically Mineralized Collagen Scaffolds on Bone Cell Proliferation and Immune Activation . Polymers. 2022; 14(3)); 602 . IF = 5.0 [ASEP] [ doi ]
Abbondanza; Alice - Bas; Irina Ribeiro - Modrák; Martin - Čapek; Martin - Minich; Jessica - Tyshkevich; Alexandra - Naser; Shahed - Rangotis; Revan - Houdek; Pavel - Sumová; Alena - Dumas; S. - Bernard; V. - Janíčková; Helena . Nicotinic Acetylcholine Receptors Expressed by Striatal Interneurons Inhibit Striatal Activity and Control Striatal-Dependent Behaviors . Journal of Neuroscience. 2022; 42(13); 2786-2803 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Umek; N. - Janáček; Jiří - Cvetko; E. - Eržen; I. Horizontal deformation of skeletal muscle thick sections visualised by confocal microscopy . Journal of Microscopy. 2021; 282(2); 113-122 . IF = 1.952 [ASEP] [ doi ]
Skalický; D. - Koucký; V. - Hadraba; Daniel - Vítězník; M. - Dub; M. - Lopot; F. Detection of Respiratory Phases in a Breath Sound and Their Subsequent Utilization in a Diagnosis . Applied Sciences-Basel. 2021; 11(14)); 6535 . IF = 2.838 [ASEP] [ doi ]
Lopot; F. - Dub; M. - Flek; J. - Hadraba; Daniel - Havlíček; M. - Kučera; L. - Štoček; O. - Veselý; T. - Janáček; Jiří . Gearbox Mechanical Efficiency Determination by Strain Gauges Direct Application . Applied Sciences-Basel. 2021; 11(23)); 11150 . IF = 2.838 [ASEP] [ doi ]
Knitlová; Jarmila - Doubková; Martina - Plencner; Martin - Vondrášek; David - Eckhardt; Adam - Ošťádal; M. - Musílková; Jana - Bačáková; Lucie - Novotný; T. Minoxidil decreases collagen I deposition and tissue-like contraction in clubfoot-derived cells: a way to improve conservative treatment of relapsed clubfoot? . Connective Tissue Research. 2021; 62(5); 554-569 . IF = 3.342 [ASEP] [ doi ]
Jerman; A. - Janáček; Jiří - Snoj; Ž. - Umek; N. QUANTIFICATION OF THE INTERVENTIONAL APPROACHES INTO THE PTERYGOPALATINE FOSSA BY SOLID ANGLES USING VIRTUAL REALITY . Image Analysis and Stereology. 2021; 40(2); 63-69 . IF = 0.683 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Steinerová; Marie - Trávníčková; Martina - Knitlová; Jarmila - Musílková; Jana - Eckhardt; Adam - Hadraba; Daniel - Matějka; Roman - Pražák; Šimon - Štěpanovská; Jana - Kučerová; Johanka - Riedel; Tomáš - Brynda; Eduard - Lodererová; A. - Honsová; E. - Pirk; J. - Koňařík; M. - Bačáková; Lucie . Accelerated in vitro recellularization of decellularized porcine pericardium for cardiovascular grafts . Biomedical Materials. 2021; 16(2)); 025024 . IF = 4.103 [ASEP] [ doi ]
Čapek; Martin - Blažíková; M. - Novotný; I. - Chmelová; H. - Svoboda; D. - Radochová; Barbora - Janáček; Jiří - Horváth; O. THE WAVELET-BASED DENOISING OF IMAGES IN FIJI; WITH EXAMPLE APPLICATIONS IN STRUCTURED ILLUMINATION MICROSCOPY . Image Analysis and Stereology. 2021; 40(1); 3-16 . IF = 0.683 [ASEP] [ doi ]
Čaja; Fabian - Stakheev; Dmitry - Chernyavskiy; Oleksandr - Kubínová; Lucie - Křižan; Jiří - Dvořák; Jiří - Rossmann; Pavel - Štěpánková; Renata - Makovicky; Pe. - Makovicky; Pa. - Vymetálková; Veronika - Souček; P. - Vodička; Pavel - Vodičková; Ludmila - Levý; M. - Vannucci; Luca . Local Immune Changes in Early Stages of Inflammation and Carcinogenesis Correlate with the Collagen Scaffold Changes of the Colon Mucosa . Cancers (Basel). 2021; 13(10)); 2463 . IF = 6.575 [ASEP] [ doi ]
Čaja; Fabian - Stakheev; Dmitry - Chernyavskiy; Oleksandr - Křižan; Jiří - Dvořák; Jiří - Rossmann; Pavel - Štěpánková; Renata - Makovický; Peter - Makovický; P. - Kozáková; Hana - Vannucci; Luca . Immune activation by microbiome shapes the colon mucosa: Comparison between healthy rat mucosa under conventional and germ-free conditions . Journal of Immunotoxicology. 2021; 18(1); 37-49 . IF = 3.439 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková; Miroslava - Roubalová; Lenka - Cechová; Kristína - Kaufman; Jonáš - Musil; Stanislav - Mikšík; Ivan - Alda; M. - Svoboda; Petr . Na+/K+-ATPase and lipid peroxidation in forebrain cortex and hippocampus of sleep-deprived rats treated with therapeutic lithium concentration for different periods of time . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2020; 102(Aug 30)); 109953 . IF = 5.067 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Cechová; Kristína - Roubalová; Lenka - Brejchová; Jana - Kaufman; Jonáš - Holáň; Vladimír - Svoboda; Petr . The high-resolution proteomic analysis of protein composition of rat spleen lymphocytes stimulated by Concanavalin A; a comparison with morphine-treated cells . Journal of Neuroimmunology. 2020; 341(Apr 15)); 577191 . IF = 3.478 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Cechová; Kristína - Jágr; Michal - Roubalová; Lenka - Vošahlíková; Miroslava - Svoboda; Petr . Proteomic analysis of protein composition of rat hippocampus exposed to morphine for 10 days; comparison with animals after 20 days of morphine withdrawal . PLoS ONE. 2020; 15(4)); e0231721 . IF = 3.240 [ASEP] [ doi ]
Pajorová; Julia - Skogberg; A. - Hadraba; Daniel - Brož; Antonín - Trávníčková; Martina - Zikmundová; Markéta - Honkanen; M. - Hannula; M. - Lahtinen; P. - Tomková; M. - Bačáková; Lucie - Kallio; P. Cellulose Mesh with Charged Nanocellulose Coatings as a Promising Carrier of Skin and Stem Cells for Regenerative Applications . Biomacromolecules. 2020; 21(12); 4857-4870 . IF = 6.988 [ASEP] [ doi ]
Musílková; Jana - Filová; Elena - Pala; J. - Matějka; Roman - Hadraba; Daniel - Vondrášek; David - Kaplan; Ondřej - Riedel; Tomáš - Brynda; Eduard - Kučerová; Johanka - Koňařík; M. - Lopot; F. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Human decellularized and crosslinked pericardium coated with bioactive molecular assemblies . Biomedical Materials. 2020; 15(1)); 015008 . IF = 3.715 [ASEP] [ doi ]
Havelka; Daniel - Chafai; Djamel Eddine - Krivosudský; Ondrej - Klebanovych; Anastasiya - Vostárek; František - Kubínová; Lucie - Dráber; Pavel - Cifra; Michal . Nanosecond Pulsed Electric Field Lab-on-Chip Integrated in Super-Resolution Microscope for Cytoskeleton Imaging . Advanced Materials Technologies. 2020; 5(3)); 1900669 . IF = 7.848 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Staňková; Ľubica - Eckhardt; Adam - Svobodová; Jana - Musílková; Jana - Pala; J. - Hadraba; Daniel - Brynda; Eduard - Koňařík; M. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Modification of Human Pericardium by Chemical Crosslinking . Physiological Research. 2020; 69(1); 49-59 . IF = 1.881 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková, Miroslava - Roubalová, Lenka - Ujčíková, Hana - Hloušková, Martina - Musil, Stanislav - Alda, M. - Svoboda, Petr . Na+/K+-ATPase level and products of lipid peroxidation in live cells treated with therapeutic lithium for different periods in time (1, 7, and 28 days); studies of Jurkat and HEK293 cells . Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 2019, 392(7), 785-799 . IF = 2.050 [ASEP] [ doi ]
Umek; N. - Horvat; S. - Cvetko; E. - Kreft; M. - Janáček; Jiří - Kubínová; Lucie - Pintaric; T.S. - Eržen; I. 3D analysis of capillary network in skeletal muscle of obese insulin-resistant mice . Histochemistry and Cell Biology. 2019; 152(5); 323-331 . IF = 3.418 [ASEP] [ doi ]
Svoboda, Jan - Litvinec, Andrej - Kala, David - Pošusta, Antonín - Vávrová, Lenka - Jiruška, Přemysl - Otáhal, Jakub . Strain Differences in Intraluminal Thread Model of Middle Cerebral Artery Occlusion in Rats . Physiological Research 2019, 68(1), 37-48 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková, Veronika - Šaňková, Barbora - Sedmera, David - Janáček, Jiří . Trabecular Architecture Determines Impulse Propagation Through the Early Embryonic Mouse Heart . Frontiers in physiology 2019, 9(Jan 8)), 1876 . IF = 3.367 [ASEP] [ doi ]
Melcrová; Adéla - Pokorná; Šárka - Vošahlíková; Miroslava - Sýkora; Jan - Svoboda; Petr - Hof; Martin - Cwiklik; Lukasz - Jurkiewicz; Piotr . Concurrent Compression of Phospholipid Membranes by Calcium and Cholesterol . Langmuir. 2019; 35(35); 11358-11368 . IF = 3.557 [ASEP] [ doi ]
Kubínová, Z. - Glanc, N. - Radochová, Barbora - Lhotáková, Z. - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie - Albrechtová, J. Unbiased estimation of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) chloroplast structure: Heterogeneity within needle mesophyll under different irradiance and [CO 2 ] . Image Analysis and Stereology 2019, 38(1), 83-94 . IF = 0.550 [ASEP] [ doi ]
Krok-Borkowicz, M. - Filová, Elena - Chlupáč, Jaroslav - Klepetář, Jan - Bačáková, Lucie - Pamula, E. Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds on osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions . Materials Letters 2019, 241(Apr 15), 1-5 . IF = 3.204 [ASEP] [ doi ]
Janáček; Jiří - Jirák; D. Variance of the isotropic uniform systematic sampling . Image Analysis and Stereology. 2019; 38(3); 261-267 . IF = 0.550 [ASEP] [ doi ]
Janáček; Jiří - Jirák; D. Volume tensor estimation using a virtual line grid: study of a developing pheasant brain . Image Analysis and Stereology. 2019; 38(3); 255-260 . IF = 0.550 [ASEP] [ doi ]
Janáček; Jiří - Brejchová; Jana - Svoboda; Petr . Determination of delta-opioid receptor molecules mobility in living cells plasma membrane by novel method of FRAP analysis . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2019; 1861(7); 1364-1354 . IF = 3.411 [ASEP] [ doi ]
Chafai; Djamel Eddine - Sulimenko; Vadym - Havelka; Daniel - Kubínová; Lucie - Dráber; Pavel - Cifra; Michal . Reversible and Irreversible Modulation of Tubulin Self-Assembly by Intense Nanosecond Pulsed Electric Fields . Advanced Materials. 2019; 31(39)); e1903636 . IF = 27.398 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Novotný, T. - Doubková, Martina - Hronková, Lucia - Vajner, L. - Pataridis, Statis - Hadraba, Daniel - Kulhavá, Lucie - Plencner, Martin - Knitlová, Jarmila - Lišková, Jana - Uhlík, J. - Žaloudíková, M. - Vondrášek, David - Mikšík, Ivan - Ošťádal, M. Novel contribution to clubfoot pathogenesis: The possible role of extracellular matrix proteins . Journal of Orthopaedic Research 2019, 37(3), 769-778 . IF = 2.728 [ASEP] [ doi ]
Čočková; Z. - Ujčíková; Hana - Telenský; P. - Novotný; J. Protein profiling of SH-SY5Y neuroblastoma cells: The effect of rhein . Journal of Biosciences. 2019; 44(4)); UNSP88 . IF = 1.645 [ASEP] [ doi ]
Beyrand; V. - Voeten; D. F. A. E. - Bureš; S. - Fernandez; V. - Janáček; Jiří - Jirák; D. - Rauhut; O. - Tafforeau; P. Multiphase progenetic development shaped the brain of flying archosaurs . Scientific Reports. 2019; 9(Jul 25)); 10807 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Bačáková; Markéta - Pajorová; Julia - Brož; Antonín - Hadraba; Daniel - Lopot; F. - Zavaďáková; A. - Vištejnová; L. - Beňo; M. - Kostič; I. - Jenčová; V. - Bačáková; Lucie . A two-layer skin construct consisting of a collagen hydrogel reinforced by a fibrin-coated polylactide nanofibrous membrane . International Journal of Nanomedicine. 2019; 14(2019); 5033-5050 . IF = 5.115 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková, Miroslava - Ujčíková, Hana - Hloušková, Martina - Musil, Stanislav - Roubalová, Lenka - Alda, M. - Svoboda, Petr . Induction of oxidative stress by long-term treatment of live HEK293 cells with therapeutic concentration of lithium is associated with down-regulation of delta-opioid receptor amount and function . Biochemical Pharmacology 2018, roč. 154, Aug, p. 452-463 . IF = 4.825 [ASEP] [ doi ]
Vetrík, Miroslav - Pařízek, Martin - Hadraba, Daniel - Kukačková, Olivia - Brus, Jiří - Hlídková, Helena - Kománková, Lucie - Hodan, Jiří - Sedláček, Ondřej - Šlouf, Miroslav - Bačáková, Lucie - Hrubý, Martin . Porous heat-treated polyacrylonitrile scaffolds for bone tissue engineering . ACS Applied Materials and Interfaces 2018, roč. 10, 10, p. 8496-8506 . IF = 8.456 [ASEP] [ doi ]
Prats-Galino, A. - Čapek, Martin - Reina, M. A. - Cvetko, E. - Radochová, Barbora - Tubbs, R.S. - Damjanovska, M. - Pintaric, T.S. 3D reconstruction of peripheral nerves from optical projection tomography images: A method for studying fascicular interconnections and intraneural plexuses . Clinical Anatomy 2018, roč. 31, 3, p. 424-431 . IF = 1.813 [ASEP] [ doi ]
Pajorová, Julie - Bačáková, Markéta - Musílková, Jana - Brož, Antonín - Hadraba, Daniel - Lopot, F. - Bačáková, Lucie . Morphology of a fibrin nanocoating influences dermal fibroblast behavior . International Journal of Nanomedicine 2018, roč. 13, June, p. 3367-3380 . IF = 4.471 [ASEP] [ doi ]
Meznaric, M. - Eržen, I. - Karen, Petr - Cvetko, E. Effect of ageing on the myosin heavy chain composition of the human sternocleidomastoid muscle . Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger 2018, roč. 216, March, p. 95-99 . IF = 2.241 [ASEP] [ doi ]
Kubínová, Z. - Janáček, Jiří - Lhotáková, Z. - Šprtová, Miroslava - Kubínová, Lucie - Albrechtová, Jana . Norway spruce needle size and cross section shape variability induced by irradiance on a macro- and microscale and CO2 concentration . Trees: structure and function 2018, roč. 32, 1, p. 231-244 . IF = 1.799 [ASEP] [ doi ]
Kohutiar, Matej - Eckhardt, Adam - Mikšík, Ivan - Šantorová, J. - Wilhelm, Jiří . Proteomic analysis of peroxynitrite-induced protein nitration in isolated beef heart mitochondria . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 239-250 . IF = 1.701 [ASEP]
Holáň, Vladimír - Cechová, Kristína - Zajícová, Alena - Kössl, Jan - Heřmánková, Barbora - Boháčová, Pavla - Hájková, Michaela - Krulová, Magdaléna - Svoboda, Petr - Javorková, Eliška . The Impact of Morphine on the Characteristics and Function Properties of Human Mesenchymal Stem Cells . Stem Cell Reviews and Reports 2018, 14(6), 801-811 . IF = 4.697 [ASEP] [ doi ]
Eržen, I. - Janáček, Jiří - Kreft, M. - Kubínová, Lucie - Cvetko, E. Capillary Network Morphometry of Pig Soleus Muscle Significantly Changes in 24 Hours After Death . Journal of Histochemistry and Cytochemistry 2018, roč. 66, 1, p. 23-31 . IF = 2.370 [ASEP] [ doi ]
Dvořák, J. - Švihlík, J. - Kybic, J. - Radochová, Barbora - Janáček, Jiří - Kukal, J. - Borovec, J. - Habart, D. Volume estimation from single images: an application to pancreatic islets. Image Analysis and Stereology 2018, 37(3), 191-204 . IF = 1.778 [ASEP] [ doi ]
Czerneková, Michaela - Jönsson, K. I. - Hajer, J. - Devetter, Miloslav . Evaluation of extraction methods for quantitative analysis of tardigrade populations in soil and leaf litter . Pedobiologia 2018, roč. 70, Sep, p. 1-5 . IF = 1.833 [ASEP] [ doi ]
Czerneková, Michaela - Janelt, K. - Student, S. - Jönsson, K. I. - Poprawa, I. A comparative ultrastructure study of storage cells in the eutardigrade Richtersius coronifer in the hydrated state and after desiccation and heating stress . PLoS ONE 2018, roč. 13, 8, článku e0201430 . IF = 2.776 [ASEP] [ doi ]
Cechová, Kristína - Hloušková, Martina - Javorková, Eliška - Roubalová, Lenka - Ujčíková, Hana - Holáň, Vladimír - Svoboda, Petr . Up-regulation of mu-, delta- and kappa-opioid receptors in concanavalin A-stimulated rat spleen lymphocytes . Journal of Neuroimmunology 2018, 321(Aug 15), 12-23 . IF = 2.832 [ASEP] [ doi ]
Boušová, Kristýna - Herman, P. - Večeř, J. - Bednárová, L. - Monincová, L. - Majer, P. - Vyklický ml., Ladislav - Vondrášek, J. - Teisinger, Jan . Shared CaM- and S100A1-binding epitopes in the distal TRPM4 N terminus . FEBS Journal 2018, roč. 285, 3, p. 599-613 . IF = 4.739 [ASEP] [ doi ]
Ziegler, A. - Neues, F. - Janáček, Jiří - Beckmann, F. - Epple, M. Mineral in skeletal elements of the terrestrial crustacean Porcellio scaber: SR mu CT of function related distribution and changes during the moult cycle . Arthropod Structure & Development. 2017, roč. 46, 1, p. 63-76 . IF = 1.696 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková, Miroslava - Ujčíková, Hana - Chernyavskiy, Oleksandr - Brejchová, Jana - Roubalová, Lenka - Alda, M. - Svoboda, Petr . Effect of therapeutic concentration of lithium on live HEK293 cells; increase of Na+/K+-ATPase, change of overall protein composition and alteration of surface layer of plasma membrane . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects. 2017, roč. 1861, 5, p. 1099-1112 . IF = 3.679 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková, Hana - Hloušková, Martina - Cechová, Kristina - Stolařová, Kateřina - Roubalová, Lenka - Svoboda, Petr . Determination of mu-, delta- and kappa-opioid receptors in forebrain cortex of rats exposed to morphine for 10 days: Comparison with animals after 20 days of morphine withdrawal . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 10, článku e0186797 . IF = 2.766 [ASEP] [ doi ]
Techniková, L. - Tunák, M. - Janáček, Jiří . New objective system of pilling evaluation for various types of fabrics . Textile Institute. Journal. 2017, roč. 108, 1, p. 123-131 . IF = 1.174 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, M. - Lišková, Jana - Hadraba, Daniel - Eckhardt, Adam . Possible Pathogenetic Mechanisms and New Therapeutic Approaches of Pes Equinovarus . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 403-410 . IF = 1.324 [ASEP]
Mašková, P. - Radochová, Barbora - Lhotáková, Z. - Michálek, Jan - Lipavská, H. Nonstructural carbohydrate-balance response to long-term elevated CO2 exposure in European beech and Norway spruce mixed cultures: biochemical and ultrastructural responses . Canadian Journal of Forest Research. 2017, roč. 47, 11, p. 1498-1494 . IF = 1.887 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Hadraba, Daniel - Filová, Elena - Koňařík, M. - Pirk, J. - Jelen, K. - Bačáková, Lucie . Valve interstitial cell culture: Production of mature type I collagen and precise detection . Microscopy Research and Technique. 2017, roč. 80, 8, p. 936-942 . IF = 1.087 [ASEP] [ doi ]
Kubínová, Lucie - Radochová, Barbora - Lhotáková, Z. - Kubínová, Z. - Albrechtová, J. Stereology, an unbiased methodological approach to study plant anatomy and cytology: Past, present and future . Image Analysis and Stereology.. 2017, roč. 36, 3, p. 187-205 . IF = 1.424 [ASEP] [ doi ]
Koshel, E. I. - Cheluskin, P. S. - Melnikov, A. S. - Serdobintsev, P. Y. - Stolbovaia, A. Y. - Saifitdinova, A. F. - Scheslavskiy, V. I. - Chernyavskiy, Oleksandr - Gaginskaya, E. R. - Koshevoy, I. O. - Tunik, S. P. Lipophilic phosphorescent gold(I) clusters as selective probes for visualization of lipid droplets by two-photon microscopy . Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. 2017, roč. 332, Jan 1, p. 122-130 . IF = 2.891 [ASEP] [ doi ]
Jirák, D. - Janáček, Jiří . Volume of the crocodilian brain and endocast during ontogeny . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 6, článku e0178491 . IF = 2.766 [ASEP] [ doi ]
Hadraba, Daniel - Janáček, Jiří - Filová, Eva - Lopot, F. - Paesen, R. - Fanta, O. - Jarman, A. - Nečas, A. - Ameloot, M. - Jelen, K. Calcaneal Tendon Collagen Fiber Morphometry and Aging . Microscopy and Microanalysis.. 2017, roč. 23, 5, p. 1040-1047 . IF = 2.124 [ASEP] [ doi ]
Czerneková, Michaela - Jönsson, K. I. - Chajec, Ł. - Student, S. - Poprawa, I. The structure of the desiccated Richtersius coronifer (Richters, 1903) . Protoplasma. 2017, roč. 254, 3, p. 1367-1377 . IF = 2.457 [ASEP] [ doi ]
Bačáková, Markéta - Pajorová, Julie - Stránská, D. - Hadraba, Daniel - Lopot, F. - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Žaloudková, Margit - Bačáková, Lucie . Protein nanocoatings on synthetic polymeric nanofibrous membranes designed as carriers for skin cells . International Journal of Nanomedicine. 2017, roč. 12, Feb, p. 1143-1160 . IF = 4.370 [ASEP] [ doi ]
Czerneková, Michaela - Jönsson, K. I. Mitosis in storage cells of the eutardigrade Richtersius coronifer . Zoological Journal of the Linnean Society. 2016, roč. 178, 4, p. 888-896 . IF = 2.711 [ASEP] [ doi ]
Czerneková, Michaela - Jönsson, K. I. Experimentally Induced Repeated Anhydrobiosis in the Eutardigrade Richtersius coronifer . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 11, článku e0164062 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Pearce, P. - Brownbill, P. - Janáček, Jiří - Jirkovská, M. - Kubínová, Lucie - Chernyavsky, I. L. - Jensen, O. E. Image-Based Modeling of Blood Flow and Oxygen Transfer in Feto-Placental Capillaries . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 10, článku e0165369 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Kohutiar, Matej - Ivica, Josko - Vytášek, R. - Skoumalová, A. - Illner, Jan - Šantorová, P. - Wilhelm, Jiří . Comparison of the effects of tert-butyl hydroperoxide and peroxynitrite on the oxidative damage to isolated beef heart mitochondria . Physiological Research. 2016, roč. 65, 4, p. 617-626 . IF = 1.461 [ASEP]
Filová, Eva - Jakubcová, Barbora - Danilová, I. - Kuželová Košťáková, E. - Jarošíková, T. - Chernyavskiy, Oleksandr - Hejda, J. - Handl, M. - Beznoska, Jiří - Nečas, A. - Rosina, J. - Amler, Evžen . Polycaprolactone foam functionalized with chitosan microparticles – a suitable scaffold for cartilage regeneration. Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 121-131 . IF = 1.461 [ASEP]
Wilhelm, Jiří - Vytášek, Richard - Uhlík, Jiří - Vajner, Luděk . Oxidative Stress in the Developing Rat Brain due to Production of Reactive Oxygen and Nitrogen Species . Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, roč. 2016, 2016, p. 5057610 . IF = 4.593 [ASEP] [ doi ]
Manakov, D. - Ujčíková, Hana - Pravenec, Michal - Novotný, J. Alterations in the cardiac proteome of the spontaneously hypertensive rat induced by transgenic expression of CD36 . Journal of Proteomics. 2016, roč. 145, Aug 11, p. 177-186 . IF = 3.914 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková, Hana - Vošahlíková, Miroslava - Roubalová, Lenka - Svoboda, Petr . Proteomic analysis of protein composition of rat forebrain cortex exposed to morphine for 10 days; comparison with animals exposed to morphine and subsequently nurtured for 20 days in the absence of this drug . Journal of Proteomics. 2016, roč. 145, Aug 11, p. 11-23 . IF = 3.914 [ASEP] [ doi ]
Brejchová, Jana - Vošahlíková, Miroslava - Roubalová, Lenka - Parenti, M. - Mauri, M. - Chernyavskiy, Oleksandr - Svoboda, Petr . Plasma membrane cholesterol level and agonist-induced internalization of delta-opioid receptors; colocalization study with intracellular membrane markers of Rab family\\n . Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2016, roč. 48, 4, p. 375-396 . IF = 2.576 [ASEP] [ doi ]
Techniková, L. - Tunák, M. - Janáček, Jiří . Pilling evaluation of patterned fabrics based on a gradient field method . Indian Journal of Fibre & Textile Research. 2016, roč. 41, 1, p. 97-101 . IF = 0.430 [ASEP]
Kolesová, H. - Čapek, Martin - Radochová, Barbora - Janáček, Jiří - Sedmera, David . Comparison of different tissue clearing methods and 3D imaging techniques for visualization of GFP-expressing mouse embryos and embryonic hearts . Histochemistry and Cell Biology. 2016, roč. 146, 2, p. 142-152 . IF = 2.553 [ASEP] [ doi ]
Tonar, Z. - Tomášek, P. - Loskot, P. - Janáček, Jiří - Králíčková, M. - Witter, K. Vasa vasorum in the tunica media and tunica adventitia of the porcine aorta . Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger. 2016, roč. 205, 2016, p. 22-36 . IF = 1.864 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková, Miroslava - Svoboda, Petr . Lithium - therapeutic tool endowed with multiple beneficiary effects caused by multiple mechanisms . Acta Neurobiologiae Experimentalis. 2016, roč. 76, 1, p. 1-19 . IF = 1.207 [ASEP]
Sládková, J. - Spáčilová, J. - Čapek, Martin - Tesařová, M. - Hansíková, H. - Honzík, T. - Martínek, J. - Zámečník, J. - Kostková, O. - Zeman, J. Analysis of Mitochondrial Network Morphology in Cultured Myoblasts from Patients with Mitochondrial Disorders . Ultrastructural Pathology. 2015, Vol. 39, 5, p. 340-350 . IF = 0.828 [ASEP] [ doi ]
Jirák, D. - Janáček, Jiří - Kear, B. P. A combined MR and CT study for precise quantitative analysis of the avian brain . Scientific Reports. 2015, Vol. 5, Oct 30, p. 16002 . IF = 5.228 [ASEP] [ doi ]
Roubalová, Lenka - Vošahlíková, Miroslava - Brejchová, Jana - Sýkora, Jan - Rudajev, Vladimír - Svoboda, Petr . High Efficacy but Low Potency of delta-Opioid Receptor-G Protein Coupling in Brij-58-Treated, Low-Density Plasma Membrane Fragments . PLoS ONE. 2015, Vol. 10, 8, e0135664 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Fernandez, V. - Buffetaut, E. - Suteethorn, V. - Rage, J. C. - Tafforeau, P. - Kundrát, Martin . Evidence of Egg Diversity in Squamate Evolution from Cretaceous Anguimorph Embryos . PLoS ONE. 2015, Vol. 10, 7, e0128610 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Wilhelm, Jiří - Ivica, Josko - Veselská, Zdeňka - Uhlík, Jiří - Vajner, Luděk . Changes in the composition of fatty acids and lipofuscin-like pigments during development of rat heart . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 5, p. 643-651 . IF = 1.643 [ASEP]
Michálek, Jan . Total Variation-Based Reduction of Streak Artifacts, Ring Artifacts and Noise in 3D Reconstruction from Optical Projection Tomography . Microscopy and Microanalysis. 2015, Vol. 21, 6, p. 1602-1615 . IF = 1.73 [ASEP] [ doi ]
Lišková, Jana - Babchenko, Oleg - Varga, Marián - Kromka, Alexander - Hadraba, Daniel - Švindrych, Zdeněk - Burdíková, Zuzana - Bačáková, Lucie . Osteogenic cell differentiation on H-terminated and O-terminated nanocrystalline diamond films . International Journal of Nanomedicine. 2015, Vol. 10, 2015, p. 869-884 . IF = 4.32 [ASEP] [ doi ]
Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří . Confocal stereology: an efficient tool for measurement of microscopic structures . Cell and Tissue Research. 2015, Vol. 360, 1, p. 13-28 . IF = 2.948 [ASEP] [ doi ]
Brejchová, Jana - Sýkora, Jan - Ostašov, Pavel - Merta, Ladislav - Roubalová, Lenka - Janáček, Jiří - Hof, Martin - Svoboda, Petr . TRH-receptor mobility and function in intact and cholesterol-depleted plasma membrane of HEK293 cells stably expressing TRH-R-eGFP . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2015, Vol. 1848, 3, p. 781-796 . IF = 3.687 [ASEP] [ doi ]
Cvetko, E. - Čapek, Martin - Damjanovska, M. - Reina, M. A. - Eržen, I. - Stopar-Pintarič, T. The utility of three-dimensional optical projection tomography in nerve injection injury imaging . Anaesthesia. 2015, Vol. 70, 8, p. 939-947 . IF = 3.794 [ASEP] [ doi ]
Trojanová, Johana - Kulik, A. - Janáček, Jiří - Králíková, Michaela - Syka, Josef - Tureček, Rostislav . Distribution of glycine receptors on the surface of the mature calyx of Held nerve terminal . Frontiers in Neural Circuits 2014, roč. 8, oct, p. 120. ISSN 1662-5110. IF = 3.568 [ASEP] [ doi ]
Líšková, Silvia - Petrová, M. - Karen, Petr - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . Contribution of Ca2+-Dependent Cl- Channels to Norepinephrine-Induced Contraction of Femoral Artery Is Replaced by Increasing EDCF Contribution during Ageing . BioMed Research International 2014, roč. 2014, 2014, p. 289361. ISSN 2314-6133. IF = 1.579 [ASEP] [ doi ]
Kubínová, Z. - Janáček, Jiří - Lhotáková, Z. - Kubínová, Lucie - Albrechtová, J. Unbiased estimation of chloroplast number in mesophyll cells: advantage of a genuine three-dimensional approach . Journal of Experimental Botany 2014, roč. 65, 2, p. 609-620. ISSN 0022-0957. IF = 5.526 [ASEP] [ doi ]
Janáček, Jiří - Čapek, Martin - Michálek, Jan - Karen, Petr - Kubínová, Lucie . 3D microscopic imaging and evaluation of tubular tissue architecture . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s49-s55. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Vaněčková, Ivana - Vokurková, Martina - Rauchová, Hana - Dobešová, Zdenka - Pecháňová, O. - Kuneš, Jaroslav - Vorlíček, Jaroslav - Zicha, Josef . Chronic antioxidant therapy lowers blood pressure in adult but not in young Dahl salt hypertensive rats: the role of sympathetic nervous system . Acta Physiologica, 2013, Vol. 208, 4, p. 340-349 . IF = 4.382 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Jiří Janáček, PhD.
vedoucí oddělení
Ing. Martin Čapek, PhD.
vědecký pracovník
RNDr. Barbora Radochová, PhD.
vědecký pracovník
Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. David Vondrášek

technik mikroskopů

 

Davide Basello

odborný pracovník VaV

Ing. Jitka Čočková

projektový manažer