Intranet Areál web

Genetika modelových onemocnění

Genetika modelových onemocnění

Metabolický syndrom je definován jako současný výskyt několika rizikových faktorů diabetu 2. typu a kardiovaskulárních chorob: jedná se hlavně o obezitu, inzulinovou rezistenci, vysoké hladiny triglyceridů a LDL cholesterolu a hypertenzi. Tyto rizikové faktory jsou podmíněny mnoha geny s malými účinky a jejich interakcemi s faktory prostředí. Celogenomové asociační studie zatím odhalily jen malou část heritability komplexních patofyziologických znaků u lidí. Analýzy zvířecích modelů lidských komplexních chorob tak mohou představovat užitečnou alternativu. Výzkum oddělení je zaměřen na tyto projekty:

  • Odhalení genů regulujících hemodynamické a metabolické znaky u kmene SHR.
  • Analýza mechanismů vývinu vysokého krevního tlaku při zvýšeném příjmu soli.

Aktuální projekty

Publikace

Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Liška; František - Malínská; H. - Marková; I. - Hüttl; M. - Miklánková; D. - Mušálková; D. - Stránecký; V. - Kmoch; S. - Sticová; E. - Vrbacký; Marek - Mráček; Tomáš - Pravenec; Michal . Spontaneous nonsense mutation in the tuftelin 1 gene is associated with abnormal hair appearance and amelioration of glucose and lipid metabolism in the rat . Physiological Genomics. 2024; 56(1); 65-73 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Marková; I. - Malínská; H. - Hüttl; M. - Kazdová; L. - Kazantsev; D. - Mancini; M. - Novotný; J. - Pravenec; Michal . CD36 regulates substrates utilisation in brown adipose tissue of spontaneously hypertensive rats: In vitro study . PLoS ONE. 2023; 18(4)); e0283276 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Malínská; H. - Marková; I. - Hüttl; M. - Miklánková; D. - Kazdová; L. - Vrbacký; Marek - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Pravenec; Michal . Hypolipidemic Effects of Beetroot Juice in SHR-CRP and HHTg Rat Models of Metabolic Syndrome: Analysis of Hepatic Proteome . Metabolites. 2023; 13(2)); 192 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Kurtz; T. W. - Morris Jr.; R. C. - Pravenec; Michal - Lujan; H. L. - DiCarlo; S. E. Hypertension in Primary Aldosteronism Is Initiated by Salt-Induced Increases in Vascular Resistance With Reductions in Cardiac Output . Hypertension. 2023; 80(5); 1077-1091 . IF = 8.3 [ASEP] [ doi ]
Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Zapletalová; I. - Kujal; P. - Šilhavý; Jan - Pravenec; Michal - Malínská; H. Hypolipidemic and insulin sensitizing effects of salsalate beyond suppressing inflammation in a prediabetic rat model . Frontiers in Pharmacology. 2023; 14(3 Apr)); 1117683 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Liška; František - Kubovčiak; Jan - Sticová; E. - Pravenec; Michal . Sodium Accumulation and Blood Capillary Rarefaction in the Skin Predispose Spontaneously Hypertensive Rats to Salt Sensitive Hypertension . Biomedicines. 2022; 10(2)); 376 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Senko; A. N. - Overall; R. W. - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Fabel; K. S. - Lu; L. - Stuchlík; Aleš - Williams; R. W. - Pravenec; Michal - Kempermann; G. Systems genetics in the rat HXB/BXH family identifies Tti2 as a pleiotropic quantitative trait gene for adult hippocampal neurogenesis and serum glucose . PLoS Genetics. 2022; 18(4)); e1009638 . IF = 4.5 [ASEP] [ doi ]
Marković; Aleksandra - Tauchmannová; Kateřina - Šimáková; Miroslava - Mlejnek; Petr - Kaplanová; Vilma - Pecina; Petr - Pecinová; Alena - Papoušek; František - Liška; František - Šilhavý; Jan - Mikešová; Jana - Neckář; Jan - Houštěk; Josef - Pravenec; Michal - Mráček; Tomáš . Genetic Complementation of ATP Synthase Deficiency Due to Dysfunction of TMEM70 Assembly Factor in Rat . Biomedicines. 2022; 10(2)); 276 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Hojná; Silvie - Papoušek; František - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Zicha; Josef - Hrdlička; Jaroslav - Pravenec; Michal - Vaněčková; Ivana . Beneficial Effects of Empagliflozin Are Mediated by Reduced Renal Inflammation and Oxidative Stress in Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein . Biomedicines. 2022; 10(9)); 2066 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Lusk; R. - Hoffman; P.L. - Mahaffey; S. - Rosean; S. - Smith; H. - Šilhavý; Jan - Pravenec; Michal - Tabakoff; B. - Saba; L. M. Beyond Genes: Inclusion of Alternative Splicing and Alternative Polyadenylation to Assess the Genetic Architecture of Predisposition to Voluntary Alcohol Consumption in Brain of the HXB/BXH Recombinant Inbred Rat Panel . Frontiers in genetics. 2022; 13(Mar 15)); 821026 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Kurtz; T. W. - Pravenec; Michal - DiCarlo; S. E. Do conclusions drawn from spot urine sodium measurements agree with the conclusions drawn from the 24-h urine measurements? . Journal of Hypertension. 2022; 40(11); 2316-2317 . IF = 4.9 [ASEP] [ doi ]
Kurtz; T. W. - Pravenec; Michal - DiCarlo; S. E. Will Food and Drug Administration Guidance to Reduce the Salt Content of Processed Foods Reduce Salt Intake and Save Lives? . Hypertension. 2022; 79(4); 809-812 . IF = 6.0 [ASEP] [ doi ]
Kurtz; T. W. - Pravenec; Michal - DiCarlo; S. E. Mechanism-based strategies to prevent salt sensitivity and salt-induced hypertension . Clinical science. 2022; 136(8); 599-620 . IF = 8.3 [ASEP] [ doi ]
Dahale; S. - Ruiz-Orera; J. - Šilhavý; Jan - Hübner; N. - van Heesch; S. - Pravenec; Michal - Atanur; S. S. Cap analysis of gene expression reveals alternative promoter usage in a rat model of hypertension . Life Science Alliance. 2022; 5(4)); e202101234 . IF = 4.4 [ASEP] [ doi ]
Witte; F. - Ruiz-Orera; J. - Mattioli; C. C. - Blachut; S. - Adami; E. - Schulz; J. F. - Schneider-Lunitz; V. - Hummel; O. - Patone; G. - Mücke; M. B. - Šilhavý; Jan - Heinig; M. - Bottolo; L. - Sanchis; D. - Vingron; M. - Chekulaeva; M. - Pravenec; Michal - Hubner; N. - van Heesch; S. A trans locus causes a ribosomopathy in hypertrophic hearts that affects mRNA translation in a protein length-dependent fashion . Genome Biology. 2021; 22(1)); 191 . IF = 18.010 [ASEP] [ doi ]
Pravenec; Michal - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Mráček; Tomáš - Pecinová; Alena - Tauchmannová; Kateřina - Hüttl; M. - Malínská; H. - Kazdová; L. - Neckář; Jan - Kolář; František - Žurmanová; J. - Novotný; J. - Houštěk; Josef . Conplastic strains for identification of retrograde effects of mitochondrial dna variation on cardiometabolic traits in the spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2021; 70(Suppl.4); S471-S481 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Neckář; Jan - Alánová; Petra - Olejníčková; Veronika - Papoušek; František - Hejnová; L. - Šilhavý; Jan - Behuliak; Michal - Bencze; Michal - Hrdlička; Jaroslav - Vecka; M. - Jarkovská; D. - Švíglerová; J. - Mistrová; E. - Štengl; M. - Novotný; J. - Ošťádal; Bohuslav - Pravenec; Michal - Kolář; František . Excess ischemic tachyarrhythmias trigger protection infarction in rats . Clinical science. 2021; 135(17); 2143-2163 . IF = 6.876 [ASEP] [ doi ]
Mihola; Ondřej - Landa; Vladimír - Pratto; F. - Brick; K. - Kobets; Tetyana - Kusari; Fitore - Gašić; Srdjan - Smagulova; F. - Grey; C. - Flachs; Petr - Gergelits; Václav - Třešňák; Karel - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Camerini-Otero; R.D. - Pravenec; Michal - Petukhova; G.V. - Trachtulec; Zdeněk . Rat PRDM9 shapes recombination landscapes; duration of meiosis; gametogenesis; and age of fertility . BMC BIOLOGY. 2021; 19(1)); 86 . IF = 7.364 [ASEP] [ doi ]
Kurtz; T. W. - DiCarlo; S. E. - Pravenec; Michal - Morris Jr.; R. C. No evidence of racial disparities in blood pressure salt sensitivity when potassium intake exceeds levels recommended in the US dietary guidelines . American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 2021; 320(5); H1903-H1918 . IF = 5.125 [ASEP] [ doi ]
Křížová; J. - Hůlková; M. - Čapek; V. - Mlejnek; Petr - Šilhavý; Jan - Tesařová; M. - Zeman; J. - Hansíková; H. Microarray and qPCR Analysis of Mitochondrial Metabolism Activation during Prenatal and Early Postnatal Development in Rats and Humans with Emphasis on CoQ(10) Biosynthesis . BIOLOGY-BASEL. 2021; 10(5)); 418 . IF = 5.168 [ASEP] [ doi ]
Krijt; J. - Sokolová; J. - Šilhavý; Jan - Mlejnek; Petr - Kubovčiak; Jan - Liška; František - Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Křížková; M. - Stipanuk; M. H. - Křížek; T. - Ditroi; T. - Nagy; P. - Kožich; V. - Pravenec; Michal . High Cysteine Diet Reduces Insulin Resistance in SHR-CRP Rats . Physiological Research. 2021; 70(5); 687-700 . IF = 2.139 [ASEP] [ doi ]
Junková; K. - Mirchi; L. F. - Chylíková; B. - Janků; M. - Šilhavý; Jan - Hüttl; M. - Marková; I. - Miklánková; D. - Včelák; J. - Malínská; H. - Pravenec; Michal - Šeda; O. - Liška; František . Hepatic Transcriptome Profiling Reveals Lack of Acsm3 Expression in Polydactylous Rats with High-Fat Diet-Induced Hypertriglyceridemia and Visceral Fat Accumulation . Nutrients. 2021; 13(5)); 1462 . IF = 6.706 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý; Jan - Malínská; H. - Hüttl; M. - Marková; I. - Oliyarnyk; O. - Mlejnek; Petr - Šimáková; Miroslava - Liška; František - Kazdová; L. - Moravcová; R. - Novotný; J. - Pravenec; Michal . Downregulation of the Glo1 Gene Is Associated with Reduced Adiposity and Ectopic Fat Accumulation in Spontaneously Hypertensive Rats . ANTIOXIDANTS. 2020; 9(12)); 1179 . IF = 6.312 [ASEP] [ doi ]
Kurtz; T. W. - Pravenec; Michal - DiCarlo; S. E. Strategies Are Needed to Prevent Salt-Induced Hypertension That Do Not Depend on Reducing Salt Intake . American Journal of Hypertension. 2020; 33(2); 116-118 . IF = 2.689 [ASEP] [ doi ]
Tan, A. L. M. - Langley, S. R. - Tan, Ch. F. - Chai, J. F. - Khoo, CH. M. - Leow, M. K.-S. - Khoo, E. Y. H. - Moreno-Moral, A. - Pravenec, Michal - Rotival, M. - Sadananthan, S. A. - Velan, S. S. - Venkataraman, K. - Chong, Y. S. - Lee, Y. S. - Sim, X. - Stunkel, W. - Liu, M. H. - Tai, E. S. - Petretto, E. Ethnicity-Specific Skeletal Muscle Transcriptional Signatures and Their Relevance to Insulin Resistance in Singapore . Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2019, 104(2), 465-486 . IF = 5.399 [ASEP] [ doi ]
Svoboda; Petr - Křížová; E. - Šestáková; Š. - Vápenková; K. - Knejzlík; Z. - Rimpelová; S. - Rayová; D. - Volfová; N. - Křížová; I. - Rumlová; M. - Sýkora; D. - Kizek; R. - Haluzík; M. - Zídek; Václav - Zídková; J. - Škop; V. Nuclear transport of nicotinamide phosphoribosyltransferase is cell cycle-dependent in mammalian cells; and its inhibition slows cell growth . Journal of Biological Chemistry. 2019; 294(22); 8676-8689 . IF = 4.238 [ASEP] [ doi ]
Olson; E. - Pravenec; Michal - Landa; Vladimír - Koh-Tan; H.H.C. - Dominiczak; A. F. - McBride; M. W. - Graham; D. Transgenic overexpression of glutathione S-transferase mu-type 1 reduces hypertension and oxidative stress in the stroke-prone spontaneously hypertensive rat . Journal of Hypertension. 2019; 37(5); 985-996 . IF = 4.171 [ASEP]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Neckář, Jan - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Šilhavý, Jan - Korenková, Vlasta - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Cardioprotective Regimen of Adaptation to Chronic Hypoxia Diversely Alters Myocardial Gene Expression in SHR and SHR-mt(BN) Conplastic Rat Strains . Frontiers in Endocrinology 2019, 9(Jan 22)), 809 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]
Morris Jr., R. C. - Pravenec, Michal - Šilhavý, Jan - DiCarlo, S. E. - Kurtz, T. W. Small Amounts of Inorganic Nitrate or Beetroot Provide Substantial Protection From Salt-Induced Increases in Blood Pressure . Hypertension 2019, 73(5), 1042-1048 . IF = 7.713 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris, R. C. Changing views on the common physiologic abnormality that mediates salt sensitivity and initiation of salt-induced hypertension: Japanese research underpinning the vasodysfunction theory of salt sensitivity . Hypertension Research 2019, 42(1), 6-18 . IF = 2.941 [ASEP] [ doi ]
Chen; H. - Moreno-Moral; A. - Pesce; F. - Devapragash; N. - Mancini; M. - Heng; E. L. - Rotival; M. - Srivastava; P. K. - Harmston; N. - Shkura; K. - Rackham; O. J. L. - Yu; W.-P. - Sun; X. M. - Tee; N. G. Z. - Tan; E. L. S. - Barton; P. J. R. - Felkin; L. E. - Lara-Pezzi; E. - Angelini; G. - Beltrami; C. - Pravenec; Michal - Schafer; S. - Bottolo; L. - Hubner; N. - Emanueli; C. - Cook; S. A. - Petretto; E. WWP2 regulates pathological cardiac fibrosis by modulating SMAD2 signaling . Nature Communications. 2019; 10(Aug 9)); 3616 . IF = 12.121 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý, Jan - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Vaněčková, Ivana - Behuliak, Michal - Kuda, Ondřej - Sticová, E. - Jirsa, M. - Pravenec, Michal . Acute toxic effects of telmisartan in spontaneously hypertensive rats fed a high fructose diet . Physiological Research 2018, 67(6), 851-856 . IF = 1.701 [ASEP]
Šilhavý, Jan - Krijt, J. - Sokolová, J. - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Škop, V. - Trnovská, J. - Oliyarnyk, O. - Marková, I. - Hüttl, M. - Malínská, H. - Kazdová, L. - Liška, F. - Kožich, V. - Pravenec, Michal . Dissecting the role of Folr1 and Folh1 genes in the pathogenesis of metabolic syndrome in spontaneously hypertensive rats . Physiological Research 2018, 67(4), 657-662 . IF = 1.701 [ASEP]
Pravenec, Michal - Saba, L. M. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Strnad, Hynek - Trnovská, J. - Škop, V. - Hüttl, M. - Marková, I. - Oliyarnyk, O. - Malínská, H. - Kazdová, L. - Smith, H. - Tabakoff, B. Systems genetic analysis of brown adipose tissue function . Physiological Genomics 2018, roč. 50, 1, p. 52-66 . IF = 2.581 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Leung, K.-Y. - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Kožich, V. - Greene, N. D. E. Genetically Determined Folate Deficiency Is Associated With Abnormal Hepatic Folate Profiles in the Spontaneously Hypertensive Rat . Physiological Research 2018, roč. 67, 3, p. 417-422 . IF = 1.701 [ASEP]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Elsnicová, B. - Horníková, D. - Novotný, J. - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Neckář, Jan - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Mitochondrial genome modulates myocardial Akt/Glut/HK salvage pathway in spontaneously hypertensive rats adapted to chronic hypoxia . Physiological Genomics 2018, roč. 50, 7, p. 532-541 . IF = 2.581 [ASEP] [ doi ]
Melčová, M. - Száková, J. - Mlejnek, Petr - Zídek, Václav - Fučíková, A. - Praus, L. - Zídková, J. - Mestek, O. - Kaňa, A. - Mikulík, Karel - Tlustoš, P. The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats . POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES 2018, 21(4), 731-740 . IF = 0.802 [ASEP] [ doi ]
Manakov, D. - Kolář, D. - Žurmanová, J. - Pravenec, Michal - Novotný, J. Changes in the activity of some metabolic enzymes in the heart of SHR rat incurred by transgenic expression of CD36 . Journal of Physiology and Biochemistry 2018, roč. 74, 3, p. 479-489 . IF = 2.523 [ASEP] [ doi ]
Lusk, R. - Saba, L. M. - Vanderlinden, L. A. - Zídek, Václav - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal - Hoffman, P.L. - Tabakoff, B. Unsupervised, Statistically Based Systems Biology Approach for Unraveling the Genetics of Complex Traits: A Demonstration with Ethanol Metabolism . Alcoholism-Clinical and Experimental Research 2018, roč. 42, 7, p. 1177-1191 . IF = 3.235 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris, R. C. Functional foods for augmenting nitric oxide activity and reducing the risk for salt-induced hypertension and cardiovascular disease in Japan . Journal of Cardiology 2018, roč. 72, 1, p. 42-49 . IF = 2.289 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris Jr., R. C. Mechanisms of salt sensitivity of blood pressure: an unbiased approach to skinning a cat Reply . Journal of Hypertension 2018, roč. 36, 3, p. 703-704 . IF = 4.209 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris Jr., R. C. The pivotal role of renal vasodysfunction in salt sensitivity and the initiation of salt-induced hypertension . Current Opinion in Nephrology and Hypertension 2018, roč. 27, 2, p. 83-92 . IF = 3.013 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Ježek, F. - Šilar, J. - Kofránek, J. - Morris Jr., R. C. Testing Computer Models Predicting Human Responses to a High-Salt Diet: Implications for Understanding Mechanisms of Salt-Sensitive Hypertension . Hypertension 2018, 72(6), 1407-1416 . IF = 7.017 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Březinová, Marie - Šilhavý, Jan - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Dodia, Ch. - Kreuchwig, F. - Vrbacký, Marek - Balas, L. - Durand, T. - Hübner, N. - Fisher, A. B. - Kopecký, Jan - Pravenec, Michal . Nrf2-Mediated Antioxidant Defense and Peroxiredoxin 6 Are Linked to Biosynthesis of Palmitic Acid Ester of 9-Hydroxystearic Acid . Diabetes 2018, roč. 67, 6, p. 1190-1199 . IF = 7.199 [ASEP] [ doi ]
Hahnová, K. - Brabcová, I. - Neckář, Jan - Weissová, Romana - Svatoňová, Anna - Nováková, O. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Šilhavý, Jan - Pravenec, Michal - Kolář, František - Novotný, J. beta-Adrenergic signaling, monoamine oxidase A and antioxidant defence in the myocardium of SHR and SHR-mtBN conplastic rat strains: the effect of chronic hypoxia . Journal of Physiological Sciences 2018, roč. 68, 4, p. 441-454 . IF = 3.341 [ASEP] [ doi ]
Adriaens, M. E. - Lodder, E. M. - Moreno-Moral, A. - Šilhavý, Jan - Heinig, M. - Glinge, Ch. - Belterman, Ch. - Wolswinkel, R. - Petretto, E. - Pravenec, Michal - Remme, C. A. - Bezzina, C. R. Systems Genetics Approaches in Rat Identify Novel Genes and Gene Networks Associated With Cardiac Conduction . Journal of the American Heart Association 2018, 7(21)), e009243 . IF = 4.660 [ASEP] [ doi ]
Trnovská, J. - Šilhavý, Jan - Kuda, Ondřej - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Strnad, Hynek - Škop, V. - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. - Haluzík, M. - Pravenec, Michal . Salsalate ameliorates metabolic disturbances by reducing inflammation in spontaneously hypertensive rats expressing human C-reactive protein and by activating brown adipose tissue in nontransgenic controls . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 6, článku e0179063 . IF = 2.766 [ASEP] [ doi ]
Šeda, Ondřej - Liška, F. - Pravenec, Michal - Vernerová, Z. - Kazdová, L. - Křenová, D. - Zídek, Václav - Šedová, Lucie - Krupková, M. - Křen, V. Connexin 50 Mutation Lowers Blood Pressure in Spontaneously Hypertensive Rat . Physiological Research. 2017, roč. 66, 1, p. 15-28 . IF = 1.324 [ASEP]
Svoboda, Petr - Křížová, E. - Čeňková, K. - Vápenková, K. - Zídková, J. - Zídek, Václav - Škop, V. Visfatin Is Actively Secreted In Vitro From U-937 Macrophages, but Only Passively Released From 3T3-L1 Adipocytes and HepG2 Hepatocytes . Physiological Research. 2017, roč. 66, 4, p. 709-714 . IF = 1.324 [ASEP]
Rýdlová, M. - Růnová, K. - Száková, J. - Fučíková, A. - Hakenová, A. - Mlejnek, Petr - Zídek, Václav - Tremlová, J. - Mestek, O. - Kaňa, A. - Zídková, J. - Melčová, M. - Truhlářová, K. - Tlustoš, P. The Response of Macro- and Micronutrient Nutrient Status and Biochemical Processes in Rats Fed on a Diet with Selenium-Enriched Defatted Rapeseed and/or Vitamin E Supplementation . BioMed Research International. 2017, roč. 2017, 2017, článku 6759810 . IF = 2.583 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Trnovská, J. - Škop, V. - Marková, I. - Malínská, H. - Hüttl, M. - Kazdová, L. - Bardová, Kristina - Tauchmannová, Kateřina - Vrbacký, Marek - Nůsková, Hana - Mráček, Tomáš - Kopecký, Jan - Houštěk, Josef . Mutant Wars2 gene in spontaneously hypertensive rats impairs brown adipose tissue function and predisposes to visceral obesity . Physiological Research.. 2017, roč. 66, 6, p. 917-924 . IF = 1.324 [ASEP]
Neckář, Jan - Svatoňová, Anna - Weissová, Romana - Drahota, Zdeněk - Zajíčková, Pavlína - Brabcová, I. - Kolář, D. - Alánová, Petra - Vašinová, Jana - Šilhavý, Jan - Hlaváčková, Markéta - Tauchmannová, Kateřina - Milerová, Marie - Ošťádal, Bohuslav - Červenka, L. - Žurmanová, J. - Kalous, M. - Nováková, Olga - Novotný, J. - Pravenec, Michal - Kolář, František . Selective replacement of mitochondrial DNA increases the cardioprotective effect of chronic continuous hypoxia in spontaneously hypertensive rats . Clinical science. 2017, roč. 131, 9, p. 865-881 . IF = 5.220 [ASEP] [ doi ]
Liška, F. - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Strnad, Hynek - Trnovská, J. - Škop, V. - Kazdová, L. - Starker, C.G. - Voytas, D.F. - Izsvák, Z. - Mancini, M. - Šeda, O. - Křen, V. - Pravenec, Michal . Downregulation of Plzf Gene Ameliorates Metabolic and Cardiac Traits in the Spontaneously Hypertensive Rat . Hypertension. 2017, roč. 69, 6, p. 1084-1091 . IF = 6.823 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris Jr., R. C. An Appraisal of Methods Recently Recommended for Testing Salt Sensitivity of Blood Pressure . Journal of the American Heart Association. 2017, roč. 6, 4, článku e005653 . IF = 4.450 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris Jr., R. C. The American Heart Association Scientific Statement on salt sensitivity of blood pressure: Prompting consideration of alternative conceptual frameworks for the pathogenesis of salt sensitivity? . Journal of Hypertension. 2017, roč. 35, 11, p. 2214-2225 . IF = 4.092 [ASEP] [ doi ]
Coan, P. M. - Hummel, O. - Diaz, A. G. - Barrier, M. - Alfazema, N. - Norsworthy, P. J. - Pravenec, Michal - Petretto, E. - Hübner, N. - Aitman, T. J. Genetic, physiological and comparative genomic studies of hypertension and insulin resistance in the spontaneously hypertensive rat . Disease Models & Mechanisms. 2017, roč. 10, 3, p. 297-306 . IF = 4.398 [ASEP] [ doi ]
Liška, F. - Chylíková, B. - Janků, M. - Šeda, Ondřej - Vernerová, Z. - Pravenec, Michal - Křen, Vladimír . Splicing mutation in Sbf1 causes nonsyndromic male infertility in the rat . Reproduction. 2016, roč. 152, 3, p. 215-223 . IF = 3.100 [ASEP] [ doi ]
Abdelmagid, N. - Bereczky-Veress, B. - Atanur, S. - Musilová, Alena - Zídek, Václav - Saba, L. - Warnecke, A. - Khademi, M. - Studahl, M. - Aurelius, E. - Hjalmarsson, A. - Garcia-Dias, A. - Denis, C. V. - Bergström, N. - Sköldenberg, B. - Kockum, I. - Aitman, T. - Hübner, N. - Olsson, T. - Pravenec, Michal - Diez, M. Von Willebrand Factor Gene Variants Associate with Herpes simplex Encephalitis . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 5, e0155832 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Malínská, H. - Oliyarnyk, O. - Škop, V. - Šilhavý, Jan - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Strnad, Hynek - Kazdová, L. - Pravenec, Michal . Effects of Metformin on Tissue Oxidative and Dicarbonyl Stress in Transgenic Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 3, e0150924 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Šedová, Lucie - Pravenec, Michal - Křenová, D. - Kazdová, L. - Zídek, Václav - Krupková, M. - Liška, F. - Křen, Vladimír - Šeda, Ondřej . Isolation of a Genomic Region Affecting Most Components of Metabolic Syndrome in a Chromosome-16 Congenic Rat Model . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 3, článku e0152708 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Liška, F. - Peterková, Renata - Peterka, Miroslav - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Křen, Vladimír - Starker, C.G. - Voytas, D.F. - Izsvák, Z. - Pravenec, Michal . Targeting of the Plzf Gene in the Rat by Transcription Activator-Like Effector Nuclease Results in Caudal Regression Syndrome in Spontaneously Hypertensive Rats . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 10, e0164206 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Škop, V. - Trnovská, J. - Oliyarnyk, O. - Marková, I. - Malínská, H. - Kazdová, L. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Kůdela, M. - Pravenec, Michal - Šilhavý, Jan . Hepatotoxic effects of fenofibrate in spontaneously hypertensive rats expressing human C-reactive protein . Physiological Research. 2016, roč. 65, 6, p. 891-899 . IF = 1.461 [ASEP]
Pravenec, Michal - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Mir, S.A. - Vaingankar, S. M. - Wang, J. - Kurtz, T. W. Effects of transgenic expression of dopamine beta hydroxylase (Dbh) gene on blood pressure in spontaneously hypertensive rats . Physiological Research. 2016, roč. 65, 6, p. 1039-1044 . IF = 1.461 [ASEP]
Pravenec, Michal - Mlejnek, Petr - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Strnad, Hynek - Eigner, Sebastian - Eigner-Henke, Kateřina - Škop, V. - Malínská, H. - Trnovská, J. - Kazdová, L. - Drahota, Zdeněk - Mráček, Tomáš - Houštěk, Josef . Autocrine effects of transgenic resistin reduce palmitate and glucose oxidation in brown adipose tissue . Physiological Genomics. 2016, roč. 48, 6, p. 420-427 . IF = 3.044 [ASEP] [ doi ]
Wang, M. - Sips, P. - Khin, E. - Rotival, M. - Sun, X. - Ahmed, R. - Widjaja, A. A. - Schafer, S. - Yusoff, P. - Choksi, P. K. - Ko, N. S. J. - Singh, M. K. - Epstein, D. - Guan, Y. - Houštěk, Josef - Mráček, Tomáš - Nůsková, Hana - Mikell, B. - Tan, J. - Pesce, F. - Kolář, František - Bottolo, L. - Mancini, M. - Hubner, N. - Pravenec, Michal - Petretto, E. - MacRae, C. - Cook, S. A. Wars2 is a determinant of angiogenesis . Nature Communications. 2016, roč. 7, Jul, p. 12061 . IF = 12.124 [ASEP] [ doi ]
Harrall, K. K. - Kechris, K. J. - Tabakoff, B. - Hoffman, P.L. - Hines, L. M. - Tsukamoto, H. - Pravenec, Michal - Printz, M. - Saba, L. M. Uncovering the liver’s role in immunity through RNA co-expression networks . Mammalian Genome. 2016, roč. 27, 9-10, p. 469-484 . IF = 2.509 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Schmidlin, O. - Tanaka, M. - Morris Jr., R. C. An alternative hypothesis to the widely held view that renal excretion of sodium accounts for resistance to salt-induced hypertension . Kidney International. 2016, roč. 90, 5, p. 965-973 . IF = 7.916 [ASEP] [ doi ]
Manakov, D. - Ujčíková, Hana - Pravenec, Michal - Novotný, J. Alterations in the cardiac proteome of the spontaneously hypertensive rat induced by transgenic expression of CD36 . Journal of Proteomics. 2016, roč. 145, Aug 11, p. 177-186 . IF = 3.914 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Kožich, V. - Krijt, J. - Sokolová, J. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Škop, V. - Trnovská, J. - Kazdová, L. - Kajiya, T. - Wang, J. M. - Kurtz, T. W. Genetic Variation in Renal Expression of Folate Receptor 1 (Folr1) Gene Predisposes Spontaneously Hypertensive Rats to Metabolic Syndrome . Hypertension. 2016, roč. 67, 2, p. 335-341 . IF = 6.857 [ASEP] [ doi ]
Myška, A. - Száková, J. - Fučíková, A. - Mlejnek, Petr - Zídek, Václav - Tremlová, J. - Mestek, O. - Koplík, R. - Zídková, J. - Melčová, M. - Tlustoš, P. Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats . Czech Journal of Animal Science. 2016, roč. 61, 11, p. 496-505 . IF = 0.741 [ASEP]
Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Oliyarnyk, O. - Malínská, H. - Kazdová, L. - Mancini, M. - Pravenec, Michal . Rosuvastatin ameliorates inflammation, renal fat accumulation, and kidney injury in transgenic spontaneously hypertensive rats expressing human C-reactive protein . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 3, p. 295-301 . IF = 1.643 [ASEP]
Trnovská, J. - Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Landa, Vladimír - Eigner, Sebastian - Eigner-Henke, Kateřina - Škop, V. - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. - Mráček, Tomáš - Houštěk, Josef - Pravenec, Michal . Gender-related effects on substrate utilization and metabolic adaptation in hairless spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 1, p. 51-60 . IF = 1.643 [ASEP]
Schafer, S. - Adami, E. - Heinig, M. - Rodrigues, K. E. C. - Kreuchwig, F. - Šilhavý, Jan - van Heesch, S. - Simaite, D. - Rajewsky, N. - Cuppen, E. - Pravenec, Michal - Vingron, M. - Cook, S. A. - Hubner, N. Translational regulation shapes the molecular landscape of complex disease phenotypes . Nature Communications. 2015, Vol. 6, -, p. 7200 . IF = 11.329 [ASEP] [ doi ]
Kurtz, T. W. - Dominiczak, A. F. - DiCarlo, S. E. - Pravenec, Michal - Morris Jr., R. C. Molecular-Based Mechanisms of Mendelian Forms of Salt-Dependent Hypertension Questioning the Prevailing Theory . Hypertension. 2015, Vol. 65, 5, p. 932-941 . IF = 6.35 [ASEP] [ doi ]
Heinig, M. - Colomé-Tatché, M. - Taudt, A. - Rintisch, C. - Schafer, S. - Pravenec, Michal - Hubner, N. - Vingron, M. - Johannes, F. histoneHMM: Differential analysis of histone modifications with broad genomic footprints . B M C Bioinformatics. 2015, Vol. 16, Feb 22, p. 60 . IF = 2.435 [ASEP] [ doi ]
Zicha, Josef - Dobešová, Zdenka - Zídek, Václav - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Vaněčková, Ivana - Kuneš, Jaroslav - Pravenec, Michal . Pharmacogenetic Analysis of Captopril Effects on Blood Pressure: Possible Role of the Ednrb (Endothelin Receptor Type B) Candidate Gene . Physiological Research 2014, roč. 63, 2, p. 263-265. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Zídková, J. - Melčová, M. - Bartošová, K. - Šestáková, Ivana - Zídek, Václav - Száková, J. - Miholová, D. - Tlustoš, P. Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model . Czech Journal of Animal Science. 2014, roč. 59, 12, p. 548-556. ISSN 1212-1819. IF = 1.183 [ASEP]
Vlčková, V. - Malinová, M. - Koubková, B. - Szaková, J. - Zídek, Václav - Fučíková, A. - Zídková, J. - Kolihová, D. - Tlustoš, P. Long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration and physiological parameters of rats . Czech Journal of Animal Science. 2014, roč. 59, 9, p. 416-427. ISSN 1212-1819. IF = 1.183 [ASEP]
Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Landa, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Strnad, Hynek - Oliyarnyk, O. - Škop, V. - Kazdová, L. - Kurtz, T. - Pravenec, Michal . Fumaric Acid Esters Can Block Pro-Inflammatory Actions of Human CRP and Ameliorate Metabolic Disturbances in Transgenic Spontaneously Hypertensive Rats . PLoS ONE 2014, roč. 9, 7, e101906. ISSN 1932-6203. IF = 3.234 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Škop, V. - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. - Mancini, M. - Saar, K. - Schulz, H. - Hübner, N. - Kurtz, T. W. - Pravenec, Michal . Rosuvastatin Can Block Pro-Inflammatory Actions of Transgenic Human C-Reactive Protein Without Reducing its Circulating Levels . Cardiovascular Therapeutics 2014, roč. 32, 2, p. 59-65. ISSN 1755-5914. IF = 2.362 [ASEP] [ doi ]
Rintisch, C. - Heinig, M. - Bauerfeind, A. - Schafer, S. - Mieth, Ch. - Patone, G. - Hummel, O. - Chen, W. - Cook, S. - Cuppen, E. - Colomé-Tatché, M. - Johannes, F. - Jansen, R. C. - Neil, H. - Werner, M. - Pravenec, Michal - Vingron, M. - Hubner, N. Natural variation of histone modification and its impact on gene expression in the rat genome . Genome Research 2014, roč. 24, jun, p. 942-953. ISSN 1088-9051. IF = 14.63 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Křen, Vladimír - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Musilová, Alena - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Zídek, Václav . Recent progress in the genetics of spontaneously hypertensive rats . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s1-s8. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Liška, F. - Mancini, M. - Krupková, M. - Chylíková, B. - Křenová, D. - Šeda, O. - Šilhavý, Jan - Mlejnek, Petr - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - d´Amati, G. - Pravenec, Michal - Křen, Vladimír . Plzf as a Candidate Gene Predisposing the Spontaneously Hypertensive Rat to Hypertension, Left Ventricular Hypertrophy, and Interstitial Fibrosis . American Journal of Hypertension 2014, roč. 27, 1, p. 99-106. ISSN 0895-7061. IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Trnovská, J. - Kazdová, L. - Pravenec, Michal . Sterol regulatory element binding protein 2 overexpression is associated with reduced adipogenesis and ectopic fat accumulation in transgenic spontaneously hypertensive rats . Physiological Research. 2014, roč. 63, 5, p. 587-590 . IF = 1.293 [ASEP]
Johnson, M.D. - Mueller, M. - Adamowicz-Brice, M. - Collins, M. J. - Gellert, P. - Maratou, K. - Srivastava, P. K. - Rotival, M. - Butt, S. - Game, L. - Atanur, S. S. - Silver, N. - Norsworthy, P. J. - Langley, S. R. - Petretto, E. - Pravenec, Michal - Aitman, T. J. Genetic Analysis of the Cardiac Methylome at Single Nucleotide Resolution in a Model of Human Cardiovascular Disease . PLoS Genetics. 2014, roč. 10, 12, e1004813. ISSN 1553-7390. IF = 7.528 [ASEP] [ doi ]
Ivics, Z. - Mátés, L. - Yau, T. Y. - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Bashir, S. - Hoffmann, O. I. - Hiripi, L. - Garrels, W. - Kues, W. A. - Bösze, Z. - Geurts, A. - Pravenec, Michal - Rülicke, T. - Izsvák, Z. Germline transgenesis in rodents by pronuclear microinjection of Sleeping Beauty transposons . Nature Protocols 2014, roč. 9, 4, p. 773-793. ISSN 1754-2189. IF = 9.673 [ASEP] [ doi ]
Ivics, Z. - Hiripi, L. - Hoffmann, O. I. - Mátés, L. - Yau, T. Y. - Bashir, S. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Geurts, A. - Pravenec, Michal - Rülicke, T. - Bösze, Z. - Izsvák, Z. Germline transgenesis in rabbits by pronuclear microinjection of Sleeping Beauty transposons . Nature Protocols 2014, roč. 9, 4, p. 794-809. ISSN 1754-2189. IF = 9.673 [ASEP] [ doi ]
Ivics, Z. - Garrels, W. - Mátés, L. - Yau, T. Y. - Bashir, S. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Geurts, A. - Pravenec, Michal - Rülicke, T. - Kues, W. A. - Izsvák, Z. Germline transgenesis in pigs by cytoplasmic microinjection of Sleeping Beauty transposons . Nature Protocols 2014, roč. 9, 4, p. 810-827. ISSN 1754-2189. IF = 9.673 [ASEP] [ doi ]
Houštěk, Josef - Vrbacký, Marek - Hejzlarová, Kateřina - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Kazdová, L. - Mikšík, Ivan - Neckář, Jan - Papoušek, František - Kolář, František - Kurtz, T. W. - Pravenec, Michal . Effects of mtDNA in SHR-mtF344 versus SHR conplastic strains on reduced OXPHOS enzyme levels, insulin resistance, cardiac hypertrophy, and systolic dysfunction . Physiological Genomics 2014, roč. 46, 18, p. 671-678. ISSN 1094-8341. IF = 2.374 [ASEP] [ doi ]
Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Landa, Vladimír - Kazdová, L. - Pravenec, Michal - Kurtz, T. W. Tissue-Specific Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Expression and Metabolic Effects of Telmisartan . American Journal of Hypertension, 2013, Vol. 26, 6, p. 829-835 . IF = 3.665 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Kožich, V. - Krijt, J. - Sokolová, J. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. - Kurtz, T. W. Folate Deficiency Is Associated With Oxidative Stress, Increased Blood Pressure, and Insulin Resistance in Spontaneously Hypertensive Rats . American Journal of Hypertension, 2013, Vol. 26, 1, p. 135-140 . IF = 3.665 [ASEP] [ doi ]
Mancini, M. - Petretto, E. - Kleinert, C. - Scavone, A. - De, T. - Cook, S. - Šilhavý, Jan - Zídek, Václav - Pravenec, Michal - d´Amati, G. - Camici, P.G. Mapping genetic determinants of coronary microvascular remodeling in the spontaneously hypertensive rat . Basic Research in Cardiology, 2013, Vol. 108, 1, p. 316 . IF = 5.904 [ASEP] [ doi ]
Langley, S. R. - Bottolo, L. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef - Zídek, Václav - Hubner, N. - Cook, S.A. - Pravenec, Michal - Aitman, T. J. - Petretto, E. Systems-level approaches reveal conservation of trans-regulated genes in the rat and genetic determinants of blood pressure in humans . Cardiovascular Research, 2013, Vol. 97, 4, p. 653-665 . IF = 5.940 [ASEP] [ doi ]
Klevstig, M. - Manakov, D. - Kašparová, D. - Brabcová, I. - Papoušek, František - Žurmanová, J. - Zídek, Václav - Šilhavý, Jan - Neckář, Jan - Pravenec, Michal - Kolář, František - Nováková, O. - Novotný, J. Transgenic rescue of defective Cd36 enhances myocardial adenylyl cyclase signaling in spontaneously hypertensive rats . Pflugers Archiv - European Journal of Physiology, 2013, Vol. 465, 10, p. 1477-1486 . IF = 4.866 [ASEP] [ doi ]
Katter, K. - Geurts, A.M. - Hoffmann, O. - Mátés, L. - Landa, Vladimír - Hiripi, L. - Moreno, C. - Lazar, J. - Bashir, S. - Zídek, Václav - Popova, E. - Jerchow, B. - Becker, K. - Deveraj, A. - Walter, A. - Grzybowski, M. - Corbett, M. - Rangel, A.F. - Ho . Transposon-mediated transgenesis, transgenic rescue, and tissue-specific gene expression in rodents and rabbits . FASEB Journal, 2013, Vol. 27, 3, p. 930-941 . IF = 5.704 [ASEP] [ doi ]

Lidé

Ing. Michal Pravenec, DrSc.
vedoucí oddělení

Ing. Jan Šilhavý, PhD.
zástupce vedoucího oddělení

Ing. Miroslava Šimáková, PhD.

vědecký pracovník

Ing. Petr Mlejnek, PhD.
vědecký pracovník

doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

vědecký pracovník

Alena Musilová
technický pracovník