Intranet Areál web

Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Kromě výzkumných projektů jsou jednotlivé vědecké skupiny z Fyziologického ústavu AV ČR zapojeny i do řešení prestižních Center excelence a ústav byl zapojen do dvou programů Strategie Akademie věd ČR AV21.

  • Národní plán obnovy
  • Strukturální fondy
  • GA ČR
  • TA ČR
  • Projekty EU
  • Výzkumné infrastruktury
  • Ostatní
  • Nástroj pro automatické vyhledávání a sledování výzev

PharmaBrain (2018 - 2022)

Název projektu          PharmaBrain Registrační číslo       CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444 Program    … Více

FGU Mobilita (2018 - 2020)

Název projektu          FGU Mobilita Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008013 Program    … Více

OPVK Popularizace (2014-2015)

Název projektu       Popularizace UK II - Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje Registrační číslo… Více

OP VaVpl BIOCEV (2012-2015)

Název projektu       Biotechnologické a biomedicínské centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd Registrační číslo    CZ.1.05/1.1.00/02.0109 Program … Více

OPPK NeuroImage (2010)

Název projektu          NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně Registrační číslo       CZ.2.16/3.1… Více

OPPK Biomodels (2011-2013)

Název projektu         Biomodels – centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob Registrační číslo      CZ.2… Více

OPPK MitEnAl (2014)

Název projektu          MitEnAl – Systém pro multifaktoriální analýzu buněčné energetiky Registrační číslo       CZ.2.16/3.1… Více

OPPK BrainView (2014-2015)

Název projektu        BrainView – Centrum pro studium neurovývojových a neurodegenerativních chorob Registrační číslo    CZ.2.16/3.1.00/21544 Fond … Více

ERC CZ (2012-2017)

Název projektu: ERC CZ: Genetická analýza mitochondriálního proteomu: Integrace mitochondriální-jaderné epistáze s patofyziologickými fenotypy u potkana Informace o projektu

Výzvy

Nástroj pro automatické vyhledávání a sledování výzev na mobilitní projekty a projekty výzkumu vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů Více